0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAAtbalsta par dīkstāvi uzrādīšana grāmatvedībā 2021. gadā

Atbalsta par dīkstāvi uzrādīšana grāmatvedībā 2021. gadā

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

(0)

 

Foto: Freestocks.org from Pexels

Valsts ieņēmumu dienests (VID) uz 10. februāri aktualizējis metodisko materiālu par  valsts atbalsta uzrādīšana grāmatvedībā saistībā ar Covid-19, skaidrojot arī par darbinieku dīkstāves fakta uzrādīšana grāmatvedībā.

Kritērijus un kārtību atbalsta par dīkstāvi sniegšanai nodokļu maksātājiem – darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai nosaka Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos.

Par atbalstu uzskata atbalstu dīkstāvē esošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem, kuri netiek nodarbināti, par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Atbalstam par dīkstāvi ir tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.

Atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dīkstāves periodam. Atbalstu par dīkstāvi, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcībā esošo informāciju (darba devēja deklarētos datus VID), nosaka šādā apmērā:

 • darbiniekam – 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba devēja, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi;
 • mikrouzņēmuma darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020. gada trešo ceturksni (informācija, kas norādīta mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijā par konkrēto mikrouzņēmuma darbinieku) vai, ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada trešā ceturkšņa, atbilstoši VID rīcībā esošajai informācijai (darba devēja deklarētajiem datiem VID), bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi;
 • personām, kuras atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 70 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne mazāk kā 500 euro un ne vairāk kā 1000 euro par kalendāra mēnesi.

Piemērs

Darba devējs piesakās atbalsta par dīkstāvi piešķiršanai darbiniekam par periodu no 01.01.2021. līdz 31.01.2021. (31 dienu). Darbinieks ir dīkstāvē saistībā ar Covid-19 krīzi.

Saskaņā ar iesniegtajiem darba devēja ziņojumiem VID par periodu no 2020. gada augusta līdz 2020. gada oktobrim darbiniekam aprēķinātā bruto darba samaksa ir 6906,15 eiro (2519,50 eiro augustā, 1709,46 eiro septembrī, 2677,19 eiro oktobrī).

Atbalsts par dīkstāves dienām tiek aprēķināts 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas augustā–oktobrī.

Tā kā bruto samaksa ir 6906,15 eiro, atbalsts par 31 dīkstāves dienu pārsniedz 1000,00 eiro noteikto limitu, jo saskaņā ar atbalsta aprēķinu 70 % no bruto darba samaksas būtu 1628,95 eiro (6800/92 (kalendāra dienas augustā–oktobrī) x 70 % x 31 (dīkstāves dienu skaits)).

VID pieņem pozitīvu lēmumu par atbalsta piešķiršanu darbiniekam par decembra dīkstāves periodu. Atbalsts tiek piešķirts maksimālajā pieļautajā apmērā 1000 eiro.

Tā kā piešķirtais 1000 eiro atbalsts par dīkstāvi tiek pārskaitīts uz darbinieka kredītiestādes kontu, darba devējam atbalsts par dīkstāvi grāmatvedībā nav jāatspoguļo.

Atbalstu par dīkstāvi skaistumkopšanas nozarē piešķir:

 • darbiniekam, kas bija nodarbināts 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī pie darba devēja – juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas, kas sniedza friziera, manikīra, pedikīra, masāžas, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas, skarifikācijas, mikropigmentācijas, pīrsinga, publiskās lietošanas pirts, publiskās lietošanas peldbaseina pakalpojumus (turpmāk –
  skaistumkopšanas pakalpojumi);
 • pašnodarbinātai personai, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī, vai patentmaksātājam, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī.

Lai konstatētu darbinieka nodarbinātības faktu 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī, kā arī to, ka skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs ir paziņojis Veselības inspekcijai par saimnieciskās darbības uz sākšanu, VID izmanto tā rīcībā un Veselības inspekcijas rīcībā esošos datus.

Lai pieteiktos atbalstam par dīkstāvi par 2021. gada janvāri, personas, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus līdz 2021. gada 15. februārim iesniedz iesniegumu VID, izmantojot EDS. Par katru kalendāra mēnesi, kurā ir spēkā aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus, iesniegumu iesniedz līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Atbalstu par dīkstāvi darbiniekam, kas bija nodarbināts 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī pie darba devēja – juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju (darba devēja deklarētos datus VID), nosaka šādā apmērā:

• darbiniekam – 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba devēja, bet ne vairāk kā 1000 eiro;

 • mikrouzņēmuma darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020. gada trešo ceturksni (informācija, kas norādīta mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijā par konkrēto mikrouzņēmuma darbinieku) atbilstoši VID rīcībā esošajai informācijai (darba devēja deklarētajiem datiem VID), bet ne vairāk kā 1000 eiro;
 • personām, kuras janvārī vai citā mēnesī, kurā ir spēkā aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus, atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 70 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne vairāk kā 1000 eiro.

Atbalstu par dīkstāvi pašnodarbinātai personai, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju, nosaka šādā apmērā:

 • pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā – 70 % apmērā no attiecīgās personas vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 1000 eiro;
 • pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja, – 50 % apmērā no MUN maksātāja mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 1000 eiro;
 • patentmaksas maksātājam (ja 2020. gada augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī bija spēkā esošs patents) – 500 eiro.

Piemērs

Friziera pakalpojumu sniedzēja (darba ņēmēja) strādā pie diviem darba devējiem.
Friziera pakalpojumu sniedzēja iesniedz iesniegumu VID par nodarbinātību pie SIA “XXS” un SIA “SY”.

SIA “XXS” darba ņēmējas ienākumi augustā, septembrī un oktobrī ir 2078,5 euro, dienu skaits periodā 92. Ar nosacījumu, ka periodā nav darbnespējas lapas “B” dienu un bērna kopšanas atvaļinājuma (BKA), bezalgas atvaļinājuma (BA) dienu.

 • Atbalsta vidējā summa dienā ir 15,81 eiro ((2078,51/92)*70%);
 • aprēķināts atbalsts ir 490,26 eiro (15,81*31 diena taksācijas mēnesī – janvāris).

Tomēr izmaksai ir 500 eiro, jo, ja atbalsta apmērs ir mazāks par 500 eiro, atbalsts par dīkstāvi ir 500 eiro. Atbalstu par dīkstāvi piešķir minētajā apmērā, ievērojot iesniegumu iesniegšanas secību un minimālo un maksimālo apmēru pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā.

SIA “SY” darba ņēmējas ienākumi augustā, septembrī un oktobrī ir 58,02 eiro, dienu skaits periodā 92. Ar nosacījumu, ka periodā nav darbnespējas lapas (DNL) “B” dienu un bērna kopšanas atvaļinājuma (BKA), bezalgas atvaļinājuma (BA) dienu.

 • Atbalsta vidējā summa dienā ir 0,44 eiro ((58,02/92)*70%);
 • aprēķināts atbalsts ir 13,68 eiro (0,44*31 diena taksācijas mēnesī – janvāris).

Izmaksai ir 13,68 eiro, jo pie pirmā darba devēja jau ir paaugstināts izmaksājamā atbalsta apmērs līdz minimālajai izmaksas summai. Ja minētās personas ir nodarbinātas dažādās nodarbinātības formās, atbalsts par dīkstāvi šo noteikumu minimālā apmērā ir piešķirams tikai pie viena no darba devējiem vai vienā no nodarbinātības formām.

Tā kā abi piešķirtie atbalsti friziera pakalpojumu sniedzējai par dīkstāvi tiek pārskaitīti uz darba ņēmējas kredītiestādes kontu, darba devējiem atbalsts par dīkstāvi grāmatvedībā nav jāatspoguļo.

VID vadlīnijas par atbalsta par dīkstāvi sniegšanas kārtību skaistumkopšanas nozarē strādājošām personām (uz 27.01.2021.)

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
 
Foto: Freestocks.org from Pexels
Valsts ieņēmumu dienests (VID) uz 10. februāri aktualizējis metodisko materiālu par  valsts atbalsta uzrādīšana grāmatvedībā saistībā ar Covid-19, skaidrojot arī par darbinieku dīkstāves fakta uzrādīšana grāmatvedībā.

Kritērijus un kārtību atbalsta par dīkstāvi sniegšanai nodokļu maksātājiem – darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai nosaka Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos.

Par atbalstu uzskata atbalstu dīkstāvē esošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem, kuri netiek nodarbināti, par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Atbalstam par dīkstāvi ir tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.

Atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dīkstāves periodam. Atbalstu par dīkstāvi, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcībā esošo informāciju (darba devēja deklarētos datus VID), nosaka šādā apmērā:

 • darbiniekam – 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba devēja, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi;
 • mikrouzņēmuma darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020. gada trešo ceturksni (informācija, kas norādīta mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijā par konkrēto mikrouzņēmuma darbinieku) vai, ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada trešā ceturkšņa, atbilstoši VID rīcībā esošajai informācijai (darba devēja deklarētajiem datiem VID), bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi;
 • personām, kuras atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 70 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne mazāk kā 500 euro un ne vairāk kā 1000 euro par kalendāra mēnesi.

Piemērs

Darba devējs piesakās atbalsta par dīkstāvi piešķiršanai darbiniekam par periodu no 01.01.2021. līdz 31.01.2021. (31 dienu). Darbinieks ir dīkstāvē saistībā ar Covid-19 krīzi.

Saskaņā ar iesniegtajiem darba devēja ziņojumiem VID par periodu no 2020. gada augusta līdz 2020. gada oktobrim darbiniekam aprēķinātā bruto darba samaksa ir 6906,15 eiro (2519,50 eiro augustā, 1709,46 eiro septembrī, 2677,19 eiro oktobrī).

Atbalsts par dīkstāves dienām tiek aprēķināts 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas augustā–oktobrī.

Tā kā bruto samaksa ir 6906,15 eiro, atbalsts par 31 dīkstāves dienu pārsniedz 1000,00 eiro noteikto limitu, jo saskaņā ar atbalsta aprēķinu 70 % no bruto darba samaksas būtu 1628,95 eiro (6800/92 (kalendāra dienas augustā–oktobrī) x 70 % x 31 (dīkstāves dienu skaits)).

VID pieņem pozitīvu lēmumu par atbalsta piešķiršanu darbiniekam par decembra dīkstāves periodu. Atbalsts tiek piešķirts maksimālajā pieļautajā apmērā 1000 eiro.

Tā kā piešķirtais 1000 eiro atbalsts par dīkstāvi tiek pārskaitīts uz darbinieka kredītiestādes kontu, darba devējam atbalsts par dīkstāvi grāmatvedībā nav jāatspoguļo.

Atbalstu par dīkstāvi skaistumkopšanas nozarē piešķir:

 • darbiniekam, kas bija nodarbināts 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī pie darba devēja – juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas, kas sniedza friziera, manikīra, pedikīra, masāžas, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas, skarifikācijas, mikropigmentācijas, pīrsinga, publiskās lietošanas pirts, publiskās lietošanas peldbaseina pakalpojumus (turpmāk – skaistumkopšanas pakalpojumi);
 • pašnodarbinātai personai, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī, vai patentmaksātājam, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī.

Lai konstatētu darbinieka nodarbinātības faktu 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī, kā arī to, ka skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs ir paziņojis Veselības inspekcijai par saimnieciskās darbības uz sākšanu, VID izmanto tā rīcībā un Veselības inspekcijas rīcībā esošos datus.

Lai pieteiktos atbalstam par dīkstāvi par 2021. gada janvāri, personas, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus līdz 2021. gada 15. februārim iesniedz iesniegumu VID, izmantojot EDS. Par katru kalendāra mēnesi, kurā ir spēkā aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus, iesniegumu iesniedz līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Atbalstu par dīkstāvi darbiniekam, kas bija nodarbināts 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī pie darba devēja – juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju (darba devēja deklarētos datus VID), nosaka šādā apmērā:

• darbiniekam – 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba devēja, bet ne vairāk kā 1000 eiro;

 • mikrouzņēmuma darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020. gada trešo ceturksni (informācija, kas norādīta mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijā par konkrēto mikrouzņēmuma darbinieku) atbilstoši VID rīcībā esošajai informācijai (darba devēja deklarētajiem datiem VID), bet ne vairāk kā 1000 eiro;
 • personām, kuras janvārī vai citā mēnesī, kurā ir spēkā aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus, atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 70 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne vairāk kā 1000 eiro.

Atbalstu par dīkstāvi pašnodarbinātai personai, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju, nosaka šādā apmērā:

 • pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā – 70 % apmērā no attiecīgās personas vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 1000 eiro;
 • pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja, – 50 % apmērā no MUN maksātāja mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 1000 eiro;
 • patentmaksas maksātājam (ja 2020. gada augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī bija spēkā esošs patents) – 500 eiro.

Piemērs

Friziera pakalpojumu sniedzēja (darba ņēmēja) strādā pie diviem darba devējiem. Friziera pakalpojumu sniedzēja iesniedz iesniegumu VID par nodarbinātību pie SIA “XXS” un SIA “SY”.

SIA “XXS” darba ņēmējas ienākumi augustā, septembrī un oktobrī ir 2078,5 euro, dienu skaits periodā 92. Ar nosacījumu, ka periodā nav darbnespējas lapas "B" dienu un bērna kopšanas atvaļinājuma (BKA), bezalgas atvaļinājuma (BA) dienu.

 • Atbalsta vidējā summa dienā ir 15,81 eiro ((2078,51/92)*70%);
 • aprēķināts atbalsts ir 490,26 eiro (15,81*31 diena taksācijas mēnesī – janvāris).

Tomēr izmaksai ir 500 eiro, jo, ja atbalsta apmērs ir mazāks par 500 eiro, atbalsts par dīkstāvi ir 500 eiro. Atbalstu par dīkstāvi piešķir minētajā apmērā, ievērojot iesniegumu iesniegšanas secību un minimālo un maksimālo apmēru pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā.

SIA “SY” darba ņēmējas ienākumi augustā, septembrī un oktobrī ir 58,02 eiro, dienu skaits periodā 92. Ar nosacījumu, ka periodā nav darbnespējas lapas (DNL) "B" dienu un bērna kopšanas atvaļinājuma (BKA), bezalgas atvaļinājuma (BA) dienu.

 • Atbalsta vidējā summa dienā ir 0,44 eiro ((58,02/92)*70%);
 • aprēķināts atbalsts ir 13,68 eiro (0,44*31 diena taksācijas mēnesī – janvāris).

Izmaksai ir 13,68 eiro, jo pie pirmā darba devēja jau ir paaugstināts izmaksājamā atbalsta apmērs līdz minimālajai izmaksas summai. Ja minētās personas ir nodarbinātas dažādās nodarbinātības formās, atbalsts par dīkstāvi šo noteikumu minimālā apmērā ir piešķirams tikai pie viena no darba devējiem vai vienā no nodarbinātības formām.

Tā kā abi piešķirtie atbalsti friziera pakalpojumu sniedzējai par dīkstāvi tiek pārskaitīti uz darba ņēmējas kredītiestādes kontu, darba devējiem atbalsts par dīkstāvi grāmatvedībā nav jāatspoguļo.

VID vadlīnijas par atbalsta par dīkstāvi sniegšanas kārtību skaistumkopšanas nozarē strādājošām personām (uz 27.01.2021.)

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: