0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIKā iegrāmatot budžeta iestādē nopirktu mobilo telefonu uz nomaksu

Kā iegrāmatot budžeta iestādē nopirktu mobilo telefonu uz nomaksu

Laila Kelmere, grāmatvede, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes viesdocente, Ekonomikas un kultūras augstskolas viesdocente, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente

Kā budžeta iestādē iegrāmatot uz nomaksu nopirktu mobilo telefonu? Iegādāts telefons, jāreģistrē kā pamatlīdzeklis, bet apmaksa notiks 24 mēnešu laikā. Budžeta iestādē pamatlīdzekļus uzskaita, ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 «Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs» (turpmāk — MK noteikumi Nr. 87) minētos nosacījumus un normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikāciju jomā noteikto vienas aktīva vienības sākotnējās atzīšanas vērtību, t.i., ir jāskatās MK 2005. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1031 «Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām»…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Kā iegrāmatot budžeta iestādē nopirktu mobilo telefonu uz nomaksu
Ilustrācija: Arvis Villa

Kā budžeta iestādē iegrāmatot uz nomaksu nopirktu mobilo telefonu? Iegādāts telefons, jāreģistrē kā pamatlīdzeklis, bet apmaksa notiks 24 mēnešu laikā.

Laila Kelmere, grāmatvede, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes viesdocente, Ekonomikas un kultūras augstskolas viesdocente, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente
Laila Kelmere,
grāmatvede,
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes viesdocente, Ekonomikas un kultūras augstskolas viesdocente,
Grāmatvedības un finanšu koledžas docente
Foto: Aivars Siliņš

Budžeta iestādē pamatlīdzekļus uzskaita, ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 «Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs» (turpmāk — MK noteikumi Nr. 87) minētos nosacījumus un normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikāciju jomā noteikto vienas aktīva vienības sākotnējās atzīšanas vērtību, t.i., ir jāskatās MK 2005. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1031 «Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām» (turpmāk — MK noteikumi Nr. 1031) noteiktais. 

Ja vienas aktīva vienības iegādes vai izveidošanas vērtība ir mazāka par normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikāciju jomā noteikto vienas aktīva vienības sākotnējās atzīšanas vērtību, aktīvus uzskaita apgrozāmo līdzekļu sastāvā.

MK noteikumi Nr. 1031 nosaka, ka budžeta iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamā inventāra un to priekšmetu iegādes un norakstīšanas izdevumus, kuru kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu, neatkarīgi no to vērtības, kā arī kuru vērtība ir līdz 500 EUR (ieskaitot) par vienību, ieskaitot ar pirkuma piegādi saistītos izdevumus, neatkarīgi no to kalpošanas ilguma atzīst par inventāru. 

Tātad — budžeta iestādē mobilais telefons būtu atzīstams kā pamatlīdzeklis, ja tā iegādes vērtība ir 500,01 EUR.

Pieņemsim, ka telefona iegādes vērtība ir 792,00 EUR un telefons ir iegādāts 15.05.2024.

Grāmatojumi būs sekojoši: 

1) saņemot attaisnojuma dokumentu par preces iegādi, budžeta iestāde atzīst aktīvu konta palielinājumu un īstermiņa vai ilgtermiņa saistības.

Šeit ir divi varianti kā grāmatot — metodiski korektāks ir 1. variants, jo tas pēc būtības parāda, ka jau sākotnēji viss maksājums tika plānots saskaņā ar atlikto maksājumu, 2. variants — matemātiski ir korekts, bet tajā var nesaskatīt, ka ir viens līgums un kļūdaini interpretēt, ka ir divi līgumi, kur viens ir ar īstermiņa atmaksas nosacījumiem, bet otrs — ar ilgtermiņa atmaksas nosacījumiem.

Abos variantos rezultāts bilancē uzrādīsies vienādi. Ieteikums skatīt budžeta iestādē apstiprināto grāmatvedības kārtošanas kārtību, kurā ir atrunāta grāmatošana.

1. variants

D 1238 Datortehnika, sakaru iekārtas un cita biroja tehnika 792,00 EUR
K 5131 Ilgtermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 792,00 EUR

un tad no ilgtermiņa saistībām uz īstermiņa saistībām pārgrāmato to maksājumu daļu, kas ir jāsamaksā līdz 31.12.2024.

D 5131 Ilgtermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 264,00 EUR
K 5311 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 264,00 EUR

Aprēķins: (792,00 EUR / 24 mēn.) = 33,00 EUR/mēn. × 8 mēn. (maijs līdz decembris) = 264,00 EUR

2. variants

D 1238 Datortehnika, sakaru iekārtas un cita biroja tehnika 792,00 EUR
K 5131 Ilgtermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 528,00 EUR
K 5311 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 264,00 EUR

2) par telefonu kā pamatlīdzekli ir jāsagatavo iekšējie attaisnojuma dokumenti par pamatlīdzekļa pieņemšanu–nodošanu ekspluatācijā un par tā nodošanu lietošanā darbiniekam;

3) pieņemsim, ka maijā ir jāveic pirmais maksājums 33,00 EUR apmērā, tad to grāmato sekojoši:

D 5311 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 33,00 EUR
K 2621 Norēķinu konts — pamatbudžeta līdzekļi 33,00 EUR

4) pamatlīdzeklim aprēķina nolietojumu pēc lineārās metodes, piemērojot MK noteikumos Nr. 87 noteikto normu, kas noteikta datortehnikai, sakaru un biroja tehnikai — lietderīgās lietošanas laiks ir 5 gadi jeb nolietojuma gadā ir 20%.

Aprēķins: (792,00 EUR / 5 gadi / 12 mēneši) = 13,20 EUR /mēn.

D 7xxx Pamatdarbības izdevumi 13,20 EUR
K 1293 Pārējo pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 13,20 EUR

5) ne retāk kā pārskata gada beigās budžeta iestāde nodala īstermiņa saistību daļu un ilgtermiņa saistību daļu. Budžeta iestāde pārskata gada beigu datumā pārgrāmato ilgtermiņa saistību daļu uz īstermiņa saistībām, veicot sekojošu grāmatojumu:

D 5131 Ilgtermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 396,00 EUR
K 5311 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 396,00 EUR

Svarīgi saprast, ka pamatlīdzekļa uzskaite ir atsevišķi no norēķinu uzskaites.

Iepriekšējā piemērā tika pieņemta situācija, ka, iegādājoties telefonu uz nomaksu, neveidojas papildu maksājumi jeb procenti par šo atlikto maksājumu.

Gadījumā, ja budžeta iestāde veic norēķinus par pamatlīdzekļa iegādi ar atliktā maksājuma nosacījumiem un atliktā maksājuma periods ir ilgāks par 12 mēnešiem, budžeta iestāde nosaka pamatlīdzekļa iegādes izmaksu vērtību, ņemot vērā atbilstošo procentu likmi, piemēram, līgumā noteikto procenta likmi. Starpību starp šo summu un maksājumu kopējo vērtību atzīst par procentu izdevumiem atliktā maksājuma periodā. 

Piemēram, budžeta iestāde var iegādāties pamatlīdzekli, par to norēķinoties divu gadu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža. Saskaņā ar līguma nosacījumiem līguma cenā ir iekļauti procenti par nenomaksāto saistību daļu. Papildu radušās izmaksas atzīst kā finanšu izdevumus, nevis iekļauj pamatlīdzekļa iegādes izmaksu vērtībā.

Saņemot attaisnojuma dokumentus, ir jānoskaidro, vai atliktajā maksājumā iekļauts papildu maksājums jeb procentu maksājums. Ikdienā to var viegli pamanīt tirgotāja norādītajos pārdošanas nosacījumos cenu zīmē. Piemēram, ja telefonu iegādājas uzreiz, tad tas maksā 750,00 EUR, bet, ja iegādājas uz nomaksu, tad kopējā maksa ir 792,00 EUR. Līdz ar to šeit var aprēķināt summu, kas ir procentu maksājums jeb papildu maksājums par nomaksas pakalpojuma jeb atliktā maksājum izmantošanu.

Ja gadījumā ir šāda situācija, tad papildu maksājums jeb procenti ir jāuzskaita atsevišķi, un attiecīgi pamatlīdzekļa sākotnējā uzskaites vērtība būs mazāka nekā ir norādīts rēķinā. Ieteikums šajā situācijā sagatavot grāmatvedības izziņu, lai kompetentai personai ir saprotams, kā izveidojās pamatlīdzekļa sākotnējā uzskaites vērtība un kā tika iegrāmatotas summas, kas iekļautas attaisnojuma dokumentā, tai skaitā procentu maksājums par atlikto maksājumu.

Jums arī varētu interesēt: