0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAFinanšu ministrijas skaidrojums par jaunās UIN deklarācijas sagatavošanu

Finanšu ministrijas skaidrojums par jaunās UIN deklarācijas sagatavošanu

Ar 2018. gada 1. janvāri ir stājies spēkā jauns Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likums. Savukārt 2018. gada 13. februārī tika izdoti Ministru kabineta noteikumi par UIN deklarācijā iekļaujamo informāciju. Šogad pirmā UIN deklarācija atbilstoši jaunajai kārtībai ir jāiesniedz līdz 2018. gada 20. jūlijam. Noteikumi neparedz deklarācijas veidlapas paraugu, bet tikai deklarācijā iekļaujamo informāciju. Deklarācija ir izstrādāta un pieejama aizpildīšanai elektroniskā veidā Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Kā palīgs deklarācijas aizpildīšanai EDS ir iestrādātas formulas un jautājumi, kas dod iespēju secīgi aizpildīt attiecīgās deklarācijas rindas tikai atbilstoši konkrētai nodokļa maksātāja situācijai, kā arī izmantot iepriekš iesniegtu informāciju. Piemēram, turpmāk varēs secīgi izmantot EDS sistēmā sākotnēji ievadīto informāciju…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Ar 2018. gada 1. janvāri ir stājies spēkā jauns Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likums. Savukārt 2018. gada 13. februārī tika izdoti Ministru kabineta noteikumi par UIN deklarācijā iekļaujamo informāciju. Šogad pirmā UIN deklarācija atbilstoši jaunajai kārtībai ir jāiesniedz līdz 2018. gada 20. jūlijam.

Noteikumi neparedz deklarācijas veidlapas paraugu, bet tikai deklarācijā iekļaujamo informāciju. Deklarācija ir izstrādāta un pieejama aizpildīšanai elektroniskā veidā Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Kā palīgs deklarācijas aizpildīšanai EDS ir iestrādātas formulas un jautājumi, kas dod iespēju secīgi aizpildīt attiecīgās deklarācijas rindas tikai atbilstoši konkrētai nodokļa maksātāja situācijai, kā arī izmantot iepriekš iesniegtu informāciju. Piemēram, turpmāk varēs secīgi izmantot EDS sistēmā sākotnēji ievadīto informāciju saskaņā ar jaunā UIN likuma pārejas noteikumiem attiecībā uz nesadalīto peļņu, iepriekšējo gadu nodokļa zaudējumiem vai uzkrājumiem.

UIN deklarācijas iesniegšanas termiņš – līdz pēctaksācijas perioda 20. datumam.

Sākot ar 2018. gadu, taksācijas periods ir viens mēnesis. Tātad, nodokļa maksātāji deklarāciju sniegs un attiecīgi nodokli maksās reizi mēnesī, ja tie attiecīgajā mēnesī sadalīs peļņu vai veiks ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus. Par pārējiem ar UIN apliekamajiem objektiem nodokļa maksātājs iekļaus informāciju pēdējā pārskata gada deklarācijā, kura jāiesniedz arī tad, ja ar UIN apliekams objekts pārskata gadā neveidojas. 2018. gadā pirmā UIN deklarācija jāiesniedz līdz 2018. gada 20. jūlijam.

Deklarāciju iesniedz, ja nodokļa maksātājam par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam veidojas ar nodokli apliekams objekts vai pārskata gads beidzas kādā no mēnešiem minētajā periodā. Mēnešos, kuros nebūs tādu izmaksu, kas paredz UIN maksāšanu, deklarācijas nebūs jāiesniedz. Deklarācija nav jāsniedz tikai tādēļ, lai norādītu informāciju, kas neietver ar nodokli apliekamos objektus, piemēram, informāciju par peļņu vai uzkrājumiem, kuri uzrādīti bilancē uz 2017. gada 31. decembri (to nodokļa maksātājs norādīs pirmo reizi sniedzamajā deklarācijā par to mēnesi, kurā tam veidosies ar nodokli apliekams objekts).

Avansa maksājumi turpmāk nebūs jāveic, izņemot tos avansa maksājumus, kas attiecas uz pārejas periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 30. jūnija veiktajiem.

UIN galvenie principi

Sākot ar 2018. gadu, uzņēmuma gūtā peļņa netiek aplikta ar UIN. Attiecīgi UIN deklarācijā nav jāiekļauj peļņa vai zaudējumi no peļņas vai zaudējumu aprēķina, bet gan sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa, kura aprēķināta taksācijas periodā – attiecīgajā mēnesī, sadalot peļņu, kas gūta, sākot ar 2018. gada 1. janvāri.

Sadalītā peļņa, ietver:

  • aprēķinātās dividendes, tai skaitā ārkārtas dividendes;
  • dividendēm pielīdzināmas izmaksas;
  • nosacītās dividendes (peļņas daļa, par kuru tika palielināts pamatkapitāls (UIN netika ieturēts) un kura tiek izņemta, samazinot pamatkapitālu).

Nosacīti sadalītā peļņa, kas ietver:

  • ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas (tai skaitā reprezentācijas izmaksas un personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas, kas kopumā pārsniedz 5% apmēru no bruto darba samaksas);
  • nedrošos debitoru parādus;
  • palielinātus procentu maksājumus;
  • aizdevumus saistītām personām;
  • transferta cenu korekcijas (darījumi ar saistītām personām, kas neatbilst tirgus cenai);
  • ienākumus, kas gūti kā likvidācijas kvota, un pastāvīgo pārstāvniecību darbiniekiem vai valdes locekļiem piešķirtos labumus.

Arī līdz šim šādas pozīcijas vairumā gadījumu palielināja ar UIN apliekamo nodokļa bāzi.

Deklarācijā iekļaujamā informācija

UIN maksātājiem (iekšzemes uzņēmumiem un citiem atbilstoši UIN likuma 2. pantam) jāmaksā 20% UIN no sadalītās peļņas (dividendēm un dividendēm pielīdzināmām izmaksām). Lai aprēķinātu ar nodokli apliekamo bāzi, ar nodokli apliekamo objekta vērtību dala ar koeficientu 0,8. EDS automātiski piemēros koeficientu 0,8 un attiecīgi UIN likmi 20%.

EDS deklarācijā būs jānorāda dividendes un dividendēm pielīdzināmās izmaksas, kuras aprēķinātas taksācijas periodā, sadalot peļņu, kas gūta, sākot ar 2018. gada 1. janvāri. Jāpievērš uzmanība, ka UIN ir jāmaksā par to mēnesi, kurā dividendes aprēķinātas (tai skaitā aprēķinātas ārkārtas dividendes), nevis faktiski veikts maksājums.

Ja atbilstoši UIN likuma pārejas noteikumiem nodokļa maksātājam ir bijusi nesadalītā peļņa uz 2017. gada 31. decembri (tā jāuzrāda UIN deklarācijā), tiks uzskatīts, ka vispirms tiek izmaksāta šī iepriekš uzkrātā nesadalītā peļņa.

Nodokļa maksātājam ir tiesības samazināt ar UIN apliekamajā bāzē iekļauto paša aprēķināto dividenžu summu par no citiem nodokļa maksātājiem saņemto dividenžu summu. Līdz ar to deklarācijā jāuzrāda visa informācija arī par saņemtajām dividendēm, kura tiek uzkrāta, un tās nesegto daļu ir tiesības segt kādā no nākamajiem taksācijas periodiem.

UIN bāzi veido arī nosacīti sadalītā peļņa taksācijas periodā (UIN likuma 4. panta otrās daļas 2. punkts), tai skaitā ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi (UIN likuma 8. pants), nedroši debitoru parādi (atbilstoši UIN likuma 9. pantam attiecīgi jānorāda taksācijas periods, kurā izveidoti uzkrājumi debitoru parādiem, to turēšanas periods un nodokļa bāzē iekļautā debitoru parādu summa pārskata gadā), procentu maksājumi (UIN likuma 10. pants), aizdevumi saistītām personām (UIN likuma 11. pants), darījumu vērtības starpība, kas radusies darījumos ar saistītām personām, darījumu, kas pārskata gadā veikti ar saistītām personām, kopējā vērtības summa, piešķirtie labumi nerezidenta darbiniekiem, kuri attiecināti uz pastāvīgo pārstāvniecību, un likvidācijas kvota.

Kas attiecas uz ar saimniecisko darbību nesaistītajiem izdevumiem, deklarācija būs jāiesniedz un nodoklis jāmaksā katru mēnesi līdz mēneša 20. datumam, kurš seko mēnesim, kurā ir bijuši attiecīgi izdevumi.

Par pārējiem nosacīti sadalītās peļņas elementiem katra pārskata gada pirmos 11 mēnešus UIN deklarācijā informācija nebūs jānorāda, jo šie, ar nodokli apliekamās bāzes objekta elementi būs jāiekļauj tikai taksācijas perioda divpadsmitā mēneša (parasti decembra) deklarācijā.

Atvieglojumi

Nodokļa maksātājs, kas veicis ziedojumu sabiedriskā labuma organizācijai (SLO), var izvēlēties:

1. Novirzīt ziedojumiem SLO līdz 5% no iepriekšējā gada peļņas. Likums paredz, ka uzņēmējs var neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, nepārsniedzot 5% no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem.

2. Novirzīt ziedojumiem SLO līdz 2% no iepriekšējā gada kopējā darba samaksas apjoma. Likums paredz, ka var neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, nepārsniedzot 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.

Šie divi atvieglojumu varianti piemērojami ziedotājiem gadījumā, ja ziedotājs neveic dividenžu sadali (vai arī, ja dividendes tiek sadalītas, bet ir tādas, par ko nodoklis nav jāmaksā) un attiecīgi tam nav nodokļa, kuram tas varētu piemērot nodokļa atlaidi.

Savukārt, gadījumos, kad ziedotājs nav guvis peļņu, UIN atvieglojums tiek noteikts, vadoties no iepriekšējā gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas (par kuru samaksātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas).

Rezultātā abos minētajos gadījumos, lai arī ziedojums ir ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi, šie izdevumi nav jāiekļauj ar nodokli apliekamajā objektā. Attiecīgi tie tiek atbrīvoti no nodokļa.

3. Novirzīt ziedojumiem SLO līdz 20% no aprēķinātā UIN par dividendēm. Likums paredz samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm maksājamo UIN par 75% no ziedotās summas, bet ne vairāk kā 20% no aprēķinātās UIN summas par minētajām dividendēm (līdzīgs līdz šim piemērotajam režīmam).

Izmantojot trešo variantu, ziedotājs ir tiesīgs samazināt par dividendēm maksājamo UIN par daļu no ziedotās summas, kas nepārsniedz 75% no ziedotās summas. Šajā gadījumā, ievērojot noteiktās maksimālās robežas, maksājamo UIN var novirzīt izvēlētajam ziedojuma saņēmējam.

Nodokļa maksātājs pārskata gada laikā var mainīt savu izvēlēto atvieglojuma kritēriju attiecībā uz veiktajiem ziedojumiem. Tomēr, iesniedzot pārskata gada pēdējā mēneša deklarāciju, nodokļa maksātājam būs jānorāda galīgo kritēriju veidu, kuru tas ir izvēlējies attiecībā uz visiem pārskata gadā veiktajiem ziedojumiem par kuriem ir tiesības saņemt atvieglojumu.

Minētie atvieglojumi piemērojami arī, ziedojot budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas.

Nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot UIN atvieglojumu (UIN likuma 13. pants) par akciju atsavināšanas darījumiem, kuru turēšanas periods atsavināšanas brīdī ir vismaz 36 mēneši. Ņemot vērā, ka minēto atvieglojumu var izmantot neierobežotu laika periodu, ienākums no šo akciju atsavināšanas jāiekļauj UIN deklarācijā, un nodokļa bāze  tiek samazināta, ja nodokļa maksātājam attiecīgi veidojas ar UIN apliekama bāze no aprēķinātajām dividendēm.

Tā kā UIN likums arī turpmāk paredz iespēju izmantot nodokļu atlaidi saskaņā ar likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” un tiesības piemērot neizmantoto UIN atlaidi saskaņā ar likuma par UIN 17.2 pantu, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim, šīs atlaižu summas būs jāiekļauj UIN deklarācijā UIN aprēķināšanai.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: