0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

JAUTĀJUMI UN ATBILDESGRĀMATVEDĪBAGatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas

Gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas

Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte

Kā pareizi uzskaitīt gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas? Produkcija tiek novākta no lauka un pārdota gandrīz turpat, taču kaut kas paliek atlikumā, piemēram, cidonijas. D2130 noliktava; K6610 ieņēmumi — vai šie ieņēmumi palielina peļņu vai, ja ir kā prece noliktavā, tad jānoraksta? Atbilde Cidoniju stādījums tiek uzskaitīts pamatlīdzekļu sastāvā kā ilggadīgie stādījumi. Izmaksas, kas radušās līdz brīdim, kad stādījumi sāk ražot, tiek pieskaitītas ilggadīgā stādījuma vērtībai. Kad stādījumi sāk ražot, tiem…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu, nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesī


ABONĒT

Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai
 Esi abonents?

Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas
Foto: © Monika — stock.adobe.com

Kā pareizi uzskaitīt gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas? Produkcija tiek novākta no lauka un pārdota gandrīz turpat, taču kaut kas paliek atlikumā, piemēram, cidonijas. D2130 noliktava; K6610 ieņēmumi — vai šie ieņēmumi palielina peļņu vai, ja ir kā prece noliktavā, tad jānoraksta?

Atbilde

Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte
Linda Puriņa,
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte
Foto: Aivars Siliņš

Cidoniju stādījums tiek uzskaitīts pamatlīdzekļu sastāvā kā ilggadīgie stādījumi. Izmaksas, kas radušās līdz brīdim, kad stādījumi sāk ražot, tiek pieskaitītas ilggadīgā stādījuma vērtībai. Kad stādījumi sāk ražot, tiem rēķina nolietojumu kā jebkuram citam pamatlīdzeklim.

Krājumu kustības grāmatojumi ir atkarīgi no tā, vai uzskaitē tiek izmantota periodiskās vai nepārtrauktās inventarizācijas metode. No praktiskā viedokļa man šajā gadījumā nešķiet parocīgi izmantot nepārtrauktās inventarizācijas metodi, jo šādā gadījumā būtu jāgrāmato arī ražas novākšana. Ja tiek izmantota periodiskās inventarizācijas metode, tad grāmatojums ir tikai par saražotās produkcijas pārdošanas darījumu.

Neatkarīgi no izmantotās krājumu uzskaites metodes saražotajai produkcijai ir jāaprēķina ražošanas (izaudzēšanas) pašizmaksa, jo tā būs pamats krājumu atlikumu novērtēšanai pārskata gada beigās. Saražotās lauksaimniecības produkcijas novērtēšana un uzskaite tiek veikta tāpat kā jebkuriem citiem krājumiem.

MK noteikumos Nr. 775 attiecībā uz krājumu ražošanas pašizmaksu ir noteikts, ka tajā iekļauj izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citus izdevumus, piemēram, tiešās darbaspēka izmaksas (darbinieku darba algas un ar šīm algām saistītās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), transportēšanas, pārkraušanas vai citas izmaksas, kas tieši saistītas ar attiecīgo krājumu vienību ražošanu vai izgatavošanu.

Krājumu ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas netieši saistītas ar attiecīgo krājumu vienību ražošanu vai izgatavošanu (piemēram, ražošanas vadībā un apkalpošanā nodarbināto inženieru, tehniķu, remontstrādnieku un citu darbinieku darba algas un ar šīm algām saistītās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ražošanas ēku un iekārtu nolietojums un uzturēšanas (remonta un ekspluatācijas) izdevumi, ražošanas telpu apkures un apgaismošanas izdevumi, nomas maksa un apdrošināšanas maksājumi, vispārējas nozīmes palīgmateriāli), ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu. Atļauts pašizmaksā iekļaut arī pamatlīdzekļu nolietojuma summas. Protams, jāatceras pašizmaksas aprēķinu kārtību fiksēt grāmatvedības politikā un pie tās turēties, lai neveidojas situācija, ka vienu gadu nolietojums tiek ieskaitīts pašizmaksā, bet nākamajā — ne.

Apskatīsim grāmatojumus saistībā ar saražoto un pārdoto lauksaimniecības produkciju, izmantojot gan periodiskās, gan nepārtrauktās inventarizācijas metodi.

Periodiskās inventarizācijas metode

Gada laikā visas izmaksas, kas radušās ar stādījuma uzturēšanu, kopšanu, ražas novākšanu, ir uzkrātas izmaksu kontā.

Cidoniju pārdošana tiek iegrāmatota saimnieciskās darbības ieņēmumos.

Ja pārskata perioda beigās krājumā ir cidonijas, tad šie krājumi jānovērtē naudas izteiksmē. Novērtējums būs vai nu izaudzēšanas pašizmaksā, vai tirgus cenās — atkarībā no tā, kura no vērtībām ir zemākā.

Ja pārskata perioda beigās krājumu atlikuma vērtība, salīdzinot ar gada sākumu, ir samazinājusies, tad grāmatojums:

D Pašražotās produkcijas krājumu un vērtības izmaiņas (66xx)
K Gatavie ražojumi

Ja krājumu atlikumu vērtība pārskata perioda beigās, salīdzinot ar sākumu, ir pieaugusi, tad attiecīgi grāmatojums:

D Gatavie ražojumi
K Pašražotās produkcijas krājumu un vērtības izmaiņas (66xx)

Nepārtrauktās inventarizācijas metode

Grāmatojumu piemēros nerādīsim to, kā grāmatojami pirktie un ražošanā izmantotie materiāli (piemēram, mēslojums).

Izaudzētās cidonijas (novērtētas plānotajā pašizmaksā):

D Gatavie ražojumi
K Pašražotās produkcijas krājumu un vērtības izmaiņas (66xx)

Cidoniju pārdošana:

D Pašražotās produkcijas krājumu un vērtības izmaiņas (66xx)
K Gatavie ražojumi

Vienlaikus iegrāmato arī pārdošanas ieņēmumus.

Gada beigās salīdzina atlikumu gatavo ražojumu kontā ar faktisko atlikumu un starpību iegrāmato tāpat kā periodiskās inventarizācijas metodes gadījumā.

Kur peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādāmas pašražotās produkcijas krājumu un vērtības izmaiņu kontā uzskaitītās summas?

Ja peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots pēc izdevumu veida, tad kontā uzskaitīto summu norāda rindā «Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas». Ja peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots pēc izdevumu funkcijas, tad summa norādāma rindā «Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas».

Piemērs

Apskatīsim vienkāršu piemēru ar nosacītiem skaitļiem, lai saprastu, kas un kā parādās peļņas vai zaudējumu aprēķinā!

Pārdotās cidonijas 3000 kg 3000 EUR Cena 1 EUR/kg
Izaudzētās cidonijas 3350 kg 2010 EUR Grāmatojuma brīdī novērtējums 0,60 EUR/kg
Gada beigās atlikumā 350 kg 245 EUR Faktiski izmaksas izaudzēšanai 0,70 EUR/kg
Gada laikā izmaksas stādījumu kopšanai, cidoniju novākšanai 2345 EUR T.sk. materiālu izmaksas 1015 EUR, darbaspēka izmaksas 1020 EUR, nolietojums 310 EUR 

Nepārtrauktās inventarizācijas metode

Pašražotās produkcijas krājumu un vērtības izmaiņas Gatavie ražojumi Ieņēmumi Norēķini ar pircējiem
D K D K D K D K
Izaudzētās cidonijas 2010 2010
Pārdotās cidonijas (3000 kg x 0,60 EUR/kg) 1800 1800 3000 3000
Krājumu atlikumu vērtības starpība 35 35 0
1800 2045 2045 1800
245

Periodiskās inventarizācijas metode

Pašražotās produkcijas krājumu un vērtības izmaiņas

Gatavie ražojumi Ieņēmumi Norēķini ar pircējiem
D K D K D K D K
Pārdotās cidonijas 3000 3000
Krājumu atlikuma vērtība 245 245
0 245 245 0
245

Informācija peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Pēc izdevumu veidiem Pēc izdevumu funkcijas
Neto apgrozījums 3000 Neto apgrozījums 3000
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas 245 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (2345 – 245) 2100
Materiālu izmaksas 1015 Peļņa 900
Personāla izmaksas 1020
Vērtības samazinājuma korekcijas (nolietojums) 310
Peļņa 900

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada septembra (489.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: