Marina Ķere, Laila Kelmere, Ita Bekerte, Linda Puriņa

Bilances redkolēģija
Laila Kelmere

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: