0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAGrozījumi noteikumos par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Grozījumi noteikumos par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Laila Kelmere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente

Jauns gads, jauns iesākums, un arī likumdevējs ir strādājis, lai ar jaunā gada pirmo dienu budžeta iestādēm samazinātu administratīvo slogu izdevumu uzskaites nodrošināšanai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Tātad — no š.g. 1. janvāra stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumos Nr. 1031 «Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām» (turpmāk — MK noteikumi). Grozījumi ir būtiski, un to mērķis ir pilnveidot budžeta izdevumu klasifikāciju un nodrošināt, ka pēc ekonomiskās būtības līdzvērtīgi izdevumi tiktu attiecināti uz…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Grozījumi noteikumos par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Foto: Joyce McCown on Unsplash
Laila Kemlere
Laila Kelmere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente Foto: Aivars Siliņš

Jauns gads, jauns iesākums, un arī likumdevējs ir strādājis, lai ar jaunā gada pirmo dienu budžeta iestādēm samazinātu administratīvo slogu izdevumu uzskaites nodrošināšanai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Tātad — no š.g. 1. janvāra stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumos Nr. 1031 «Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām» (turpmāk — MK noteikumi).

Grozījumi ir būtiski, un to mērķis ir pilnveidot budžeta izdevumu klasifikāciju un nodrošināt, ka pēc ekonomiskās būtības līdzvērtīgi izdevumi tiktu attiecināti uz vienu kodu, tādējādi novēršot interpretācijas iespējas un atvieglojot klasifikācijas piemērošanu.

Kāpēc nepieciešams izdevumus ne tikai uzskaitīt, kā tas ir nepieciešams grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai un pārskatu sagatavošanai, bet vēl arī iedalīt atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām ekonomiskajām kategorijām? Grāmatvedības uzskaite arī nodrošina izdevumu novērtēšanu, klasificēšanu un sniedz finanšu informāciju analīzes nolūkiem. Nepieciešamība izdevumus klasificēt atbilstoši MK noteikumiem izriet no Likuma par budžetu un finanšu vadību. Budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm. Budžets ir valdības finansiālās darbības un vadības pamatā. Lai nodrošinātu budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli un dotu iespēju veikt nepieciešamo analīzi atbilstoši administratīvajām, funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, šajā likumā ir iekļauts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt budžetu (valsts budžeta un pašvaldību budžetu) ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikāciju un vispārējo valdības parāda un institucionālo sektoru klasifikāciju. MK noteikumi ir cieši saistīti ar budžeta plānošanu, izpildi un kontroli. Manā ieskatā, šis ir pētāms jautājums un nākotnē vēl būtu iespējams samazināt administratīvo slogu iestādēm, izvērtējot nepieciešamību izdevumus klasificēt atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, bet iekļaujot un izmantojot grāmatvedības kontus pietiekami detalizētas uzskaites nodrošināšanai.

Lai sagatavotu šos grozījumus, Finanšu ministrija iepriekšējā gada sākumā sagatavoja un izsūtīja anketas ministrijām un pašvaldībām viedokļa noskaidrošanai un priekšlikumu izteikšanai. Aizpildītas anketas un komentārus iesniedza visas ministrijas un tikai apmēram 25% jeb 30 no 119 pašvaldībām. Lai īsā laikā mainītu lietas un būtu labāk, jāiesaistās visiem. Mēs savā laikā varam izteikt viedokli, un, ja tas ir pamatots un pareizā laikā izteikts, tas veicina izmaiņas.

Ar šiem grozījumiem paredzēts:

 • nodrošināt, ka pēc ekonomiskās būtības līdzvērtīgi izdevumi tiktu attiecināti uz vienu kodu;
 • nodrošināt starptautiskās finanšu statistikas prasībām atbilstošus datu griezumus;
 • nodrošināt viendabīgas un salīdzināmas informācijas pieejamību nacionālajām izdevumu analīzes vajadzībām;
 • Ministru kabineta noteikumu līmenī nostiprināt iespējami universālas izdevumu pozīcijas, ņemot vērā budžeta iestāžu darbības specifikas daudzveidību. Iestāžu līmenī saglabāta iespēja veikt detalizētāku analītisko uzskaiti, ja tas nepieciešams, piemēram, ieviešot klasifikācijas piekto zīmi un citus iestādē esošus analītiskos rīkus;
 • samazināt izdevumu klasifikācijas kodu skaitu, apvienojot apakškodus, līdz ar to samazinot interpretācijas iespējas un atvieglojot klasifikācijas piemērošanu.

Ar šiem grozījumiem ir precizēti kodu nosaukumi un skaidrojumi, ņemot vērā dažādas izmaiņas normatīvajos aktos, kā arī veikti citi precizējoša un skaidrojošā rakstura pilnveidojumi, lai izdevumu klasifikācijas piemērošanu padarītu ērtāku tās lietotājiem.

Kopumā izslēgti 9 kodi un precizēts 69 kodu skaidrojums vai nosaukums.

Grozījumi MK noteikumos Nr. 1031, kas stājās spēkā 01.01.2020.

Izslēgtie (svītrotie) kodi un to skaidrojumi
2237, 2251, 2259, 2277, 2279, 2800, 5100, 5170, 7510
Kodi, kuriem precizēts nosaukums vai skaidrojums
1150, 1224, 2122, 2200, 2210, 2220, 2221, 2222, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2246, 2247, 2250, 2260, 2262, 2269, 2270, 2272, 2276, 2300, 2310, 2312, 2313, 2314, 2320, 2340, 2343, 2350, 2360, 2361, 2369, 2370, 2390, 2400, 2500, 2513, 2514, 3000, 3200, 3264, 4390, 5000, 5130, 5200, 5239, 5240, 5260, 5270, 6000, 6239, 6422, 6510, 6520, 7270, 7350, 7500, 8600

Daži būtiskākie grozījumi aprakstīti turpmāk.

Administratīvie izdevumi

Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodos, kuros līdz šim bija atsauce uz administratīvajiem izdevumiem, uzskaitītie izdevumi pēc būtības ir daudz šaurāki nekā administratīvo izdevumu jēdziens kopumā. Administratīvajos izdevumos atkarībā no analīzes konteksta un tvēruma var ietilpt izdevumi no dažādām kodu 2000, 1000 un pat 5000 ekonomiskajām kategorijām. Tāpēc turpmāk izdevumu ekonomiskajā klasifikācijā netiks atsevišķi nodalīta administratīvo izdevumu pozīcija un attiecīgi veiktas izmaiņas kodu struktūrā, nosaukumos un skaidrojumos. Piemēram,

 • kodam 2231 «Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības» precizēts nosaukums un skaidrojums. Turpmāk uz šo kodu jāattiecina izdevumi par pakalpojumiem sabiedrisko attiecību un sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai, tai skaitā ievērojot pašvaldību darbības specifiku, kas organizē dažādus izklaidējošā rakstura un sadraudzības pasākumus iedzīvotājiem, skolu audzēkņiem utt. Tā kā tiek svītrots kods 2279 «Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi», tad kodam 2231 tiek pievienotas maksas par dalību iekšzemes un ārvalstu organizāciju pasākumos saistībā ar iestādes pārstāvēšanu, izņemot starptautisko sadarbību, ko attiecina uz kodu 7700 «Starptautiskā sadarbība»;
 • kodam 2235 «Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem» precizēts skaidrojums. Ņemot vērā jauno pieeju administratīvajiem izdevumiem, nav vairs pamatoti izdevumu par mācību pakalpojumiem sadalīt pēc saņēmēju loka. Turpmāk visi izdevumi par mācību ārpakalpojumiem darbiniekiem, izglītojamiem, bezdarbniekiem utt. jāattiecina uz kodu 2235. Uz šo kodu turpmāk būs jāattiecina izdevumi par profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo prakses organizēšanu (iepriekš bija jāpiemēro kods 2279 «Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi);
 • svītrots kods 2800 «Pakalpojumi, kurus budžeta iestāde apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi», jo izdevumu ekonomiskajā klasifikācijā turpmāk netiks atsevišķi nodalīti administratīvie izdevumi un izdevumi, kas nav saistīti ar administratīviem izdevumiem. Pārklasificējot līdz šim uz 2800 kodu attiecinātos izdevumus, iestādes veic izdevumu ekonomiskās būtības izvērtēšanu un attiecina izdevumu uz atbilstošajiem izdevumu kontiem.

Ārvalstīs nodarbināto amatpersonu (darbinieku) kompensācijas

Kodā 2238 «Ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācija» apvienotas kompensācijas ārvalstīs strādājošajiem, novēršot to sīkāku sadalījumu pa kodiem, t.i., no koda:

 • 1224 «Ārvalstīs nodarbināto amatpersonu (darbinieku) pabalsti un kompensācijas» ir svītrots vārds «kompensācijas», jo kompensācijas uzskaita kodā 2238;
 • 2122 «Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi» sadaļa par kompensācijām par dienestu ārvalstīs pievienota kodam 2238;
 • 2233 «Izdevumi par transporta pakalpojumiem» skaidrojuma daļa par transporta izdevumiem pārcelšanās gadījumā uz/no darbu ārvalstīs pievienota kodam 2238. Kodā 2233 uzskaitīs izdevumus par sabiedrisko transportu (biļetes, e–taloni) un iestādei sniegtajiem taksometra pakalpojumiem.

Sākot ar 01.01.2020., kods 2237 «Ārvalstīs strādājošo darbinieku bērna pirmsskolas un skolas izdevumu kompensācija» ir svītrots un pievienots kodam 2238.

Komunālie pakalpojumi, kurināmais un nodoklis

Precizēts koda 2220 «Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem» skaidrojums, norādot, ka šos kodus piemēro arī īrnieks, kas veic komunālo pakalpojumu apmaksu ar apsaimniekotāja vai izīrētāja starpniecību. Attiecīgi izīrētājs, kas ir budžeta ie­stāde, no īrnieka saņemtos maksājumus uzskaita ieņēmumos. Savukārt kodā 2513 «Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa) parāds» uzskaita arī īrnieka veiktos nodokļu maksājumus, kurus tas maksā ar nekustamā īpašuma izīrētāja starpniecību.

Kodam 2320 «Kurināmais un enerģētiskie materiāli» papildināts skaidrojums, norādot, ka kodā netiek uzskaitīti izdevumi par elektrību automašīnu uzlādei. Šos izdevumus uzskaita kodā 2223 «Izdevumi par elektroenerģiju».

Subsīdijas un dotācijas

Precizēts koda 3000 «Subsīdijas un dotācijas» skaidrojums un koda 3200 «Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem» nosaukums un skaidrojums, papildinot to ar dotācijām fiziskām personām. Izmaiņas šajos kodos ir veiktas, jo ir precizēts kods 3264 «Valsts Kultūrkapitāla fonda pārskaitījumi fiziskajām personām kultūras projektu īstenošanai». Vēsturiski kods 3264 veidots Valsts Kultūrkapitāla fonda pārskaitījumiem kultūras projektu īstenošanai, ja saņēmējs ir fiziskā persona. Laika gaitā ir attīstījusies dažādu projektu īstenošana, kur finansējuma saņēmējam ir fiziskās personas statuss un kas nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs. Līdz ar to tiek paplašināts koda 3264 lietotāju loks  — valsts un pašvaldību iestāžu izdevumi projektu īstenošanai, ja finansējuma saņēmējs ir fiziskā persona.

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

Precizēts koda 6000 «Sociālie pabalsti» nosaukums un skaidrojums, norādot, ka koda 6000 apakškodos uzskaita arī kompensācijas, ne tikai pabalstus, un izdevumus gan juridiskām, gan fiziskām personām.

Kodam 6422 «Naudas balvas» skaidrojumā norādīts, ka naudas balvu, piemēram, uzvarot pašvaldības rīkotajā konkursā, var saņemt gan fiziskā, gan juridiskā persona. Līdzīgi ir arī ar kodu 6510 «Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu nolēmumiem» un 6520 «Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem» nosaukumiem un skaidrojumiem, uzsverot, kas kompensācijas var tikt izmaksātas fiziskām un juridiskām personām.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Kodu 1150 «Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata» un 2200 «Pakalpojumi» skaidrojumi papildināti, norādot, ka šajos kodos neuzskaita valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai, kas attiecas uz autoratlīdzības saņēmējiem. Tās, ievērojot vienotu pieeju un to, ka iemaksas pensiju apdrošināšanai visos gadījumos tiek veiktas no autoratlīdzības izmaksātāja līdzekļiem (gan tad, ja autors ir saimnieciskās darbības veicējs, gan arī kad nav), tiek uzskaitītas kodā 1210 «Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas».

Tehnoloģiju attīstības ietekme

Attīstoties informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, papildināts koda 2250 «Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi» skaidrojums ar e–paraksta lietošanu un pievienoti kodi 2251 «Informācijas sistēmas uzturēšana» un 2259 «Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi». Kodā 2250 uzskaita arī ekspertu konsultācijas par programmatūras izmantošanu un slēdzienus par datoru likvidāciju.

Savukārt kodam 2210 «Izdevumi par sakaru pakalpojumiem» tiek precizēts skaidrojums, svītrojot no tā uzskaitītās pozīcijas, jo tās, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, var mainīties vai izzust pavisam.

Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem

Koda 2232 līdzšinējais nosaukums «Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem» nosaukums aptvēra šauru ekspertu loku, tāpēc ir precizēts koda nosaukums un pievienots skaidrojums, norādot, ka kodā uzrāda visus izdevumus par dažādu veidu ekspertīzēm, tai skaitā laboratoriskajiem pakalpojumiem, un slēdzieniem. Pakalpojuma sniedzējs var būt gan juridiskā persona, gan fiziskā persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs. Ja eksperta pakalpojums var tikt attiecināts uz konkrētu atsevišķi klasificētu pakalpojumu, piemēram, nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma vērtējums), tad tas ir jāattiecina uz attiecīgo kodu, piemēram, kodu 2244 «Nekustamā īpašuma uzturēšana». Kodam 2232 tiek pievienoti ekspertu pakalpojumi no kodiem 2239 «Pārējie iestādes administratīvie izdevumi» un 2276 «Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem», līdz ar to precizējot arī koda 2276 skaidrojumu.

Veselības un fiziskās sagatavotības pārbaudes izdevumi

Lai turpmāk pēc būtības līdzīgi izdevumi būtu apvienoti vienā kodā, visi normatīvajos aktos noteiktos veselības un fiziskās sagatavotības izdevumi būs jāattiecina uz kodu 2234 «Normatīvajos aktos noteiktie veselības un fiziskās sagatavotības pārbaudes izdevumi» (01.01.2020. redakcijā). Uz šo kodu attiecina arī transporta izdevumus par došanos uz veselības pārbaudes vietu un atpakaļ, ja to paredz normatīvie akti. Koda skaidrojumā minētās fiziskās sagatavotības pārbaudes attiecas uz iekšlietu un tieslietu jomā strādājošiem un arī uz sporta skolu organizētajām pārbaudēm saviem audzēkņiem, ja normatīvajos aktos tādas ir noteiktas. Tāpēc kodam 2234 pievienots arī kods 2277 «Izdevumi normatīvajos aktos noteikto fiziskās sagatavotības pārbaužu, sacensību un citu sporta pasākumu īstenošanai».

Apdrošināšanas izdevumi

Sākotnēji koda 2247 «Apdro­ši­nāšanas izdevumi» mērķis bija sniegt informāciju par iestāžu materiālās uzturēšanas vajadzībām veikto apdrošināšanu (ēkas, transports, infrastruktūra). Laika gaitā apdrošināšanas izdevumus arvien vairāk attiecina uz konkrēto objektu uzturēšanas izdevumiem, piemēram, uz kodu 2242 «Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts», kodu 2244 «Nekustamā īpašuma uzturēšana» u.tml. Turpmāk uz kodu 2247 būs jāattiecina tikai tāda apdrošināšana, kuru atbilstošo ekonomiskajai būtībai nevar attiecināt uz citiem kodiem.

Drošības naudas

Papildināts koda 2272 «Iz­de­vu­mi par tiesvedības darbiem» skaidrojums, norādot, ka tajā uzskaita drošības naudas atbilstoši Administratīvā procesa likuma 124. pantā noteiktajam — drošības nauda par kasācijas sūdzību, blakus sūdzību, lūgumu par pagaidu aizsardzību, pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. Šajā kodā neuzskaita maksājumus fiziskām un juridiskām personām, kas veikti saskaņā ar tiesu nolēmumiem, un saistībā ar tiesvedību atmaksājamās valsts nodevas summas.

Izdevumi mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem

Papildināts koda 2360 «Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana» (01.01.2020. redakcijā) skaidrojums ar norādi, ka šajā kodā uzskaita izdevumus mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu audzēkņu ēdināšanai un tērpiem. Un labākai koda 2361 «Mīkstais inventārs» izpratnei ir papildināts tā skaidrojums, ka uz kodu attiecina arī izdevumus par mīksto inventāru mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem. 

Procentu maksājumi

Papildināts koda 4390 «Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi» skaidrojums ar vārdiem «Pārējos iepriekš neklasificētos izdevumus no procentu maksājumiem, tai skaitā,», jo līdzšinējā redakcija sašaurina koda lietojumu, faktiski pasakot, ka var pielietot tikai grāmatvedības uzskaitē, vienlaikus šajā kodā valsts pamatbudžetā konstatēta budžeta izpilde 2019. gadā par procentu maksājumu, kurš nav klasificējams nevienā citā no procentu maksājumu kodiem. Citi iepriekš neklasificētie izdevumi no procentu maksājumiem ir, piemēram, atliktais maksājums par ilgtermiņa ieguldījumu iegādi vai būvniecību.

Izdevumi debitoru parādu norakstīšanai un uzkrājumu veidošanai

Kodam 8600 «Izdevumi debitoru parādu norakstīšanai un uzkrājumu veidošanai» tiek svītrots skaidrojums un izveidoti divi apakškodi, ar kuriem nodala izdevumus, kas attiecas uz:

 • bilances aktīviem — izdevumi no prasību norakstīšanas un izdevumi no aktīvu vērtības samazinājuma;
 • bilances pasīviem — izdevumi uzkrājumu veidošanai iespējamām saistībām, kā arī šo uzkrājumu palielinājums diskontēšanas rezultātā.

Citu normatīvo aktu ietekme uz terminoloģiju un izdevumu veidiem

Atbilstoši Būvniecības likuma terminoloģijai ir precizēti skaidrojumi kodos 2241 «Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts», 2350 «Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli» un 2240 «Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)». Izdevumi zaļās zonas, parku, pludmales tīrīšanai un labiekārtošanai jāuzskaita kodā 2240 atbilstoši papildinātajam šī koda skaidrojumam.

Atbilstoši Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumiem Nr. 87 «Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs» (turpmāk — MK noteikumi Nr. 87) precizēti vairāku kodu skaidrojumi, lai harmonizētu un salāgotu abos Ministru kabineta noteikumos lietoto terminoloģiju, piemēram:

 • koda 2241 «Ēku, būvju un telpu būvdarbi» (01.01.2020. redakcijā) skaidrojums saskaņots ar MK noteikumu Nr. 87 68. punktu un skaidrojumā ietverta atsauce uz izmaksu kapitalizāciju;
 • koda 2262 «Transportlīdzekļu noma» skaidrojumā precīzi norādīts, ka šajā kodā uzskaita izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļa operatīvo nomu, tādējādi ņemot vērā MK noteikumu Nr. 87 298. punktā noteikto, kas nosaka, ka grāmatvedības uzskaitē nomu klasificē kā finanšu nomu (līzingu) vai operatīvo nomu;
 • kodiem 5100 «Nemateriālie ieguldījumi» un 5200 «Pamatlīdzekļi» ir svītrots skaidrojums, jo MK noteikumos Nr. 87 ir skaidrota nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu būtība un uzskaites principi;
 • u.c. precizējumi, lai salāgotu terminoloģiju, kas lietota abos Ministru kabineta noteikumos.

Tā kā termins «spectērpi» normatīvajos aktos netiek lietots, tad ir precizēts koda 2313 nosaukums un vārda «spectērpi» vietā lietoti vārdi «Darba aizsardzības līdzekļi» un koda skaidrojums papildināts, norādot, kādus izdevumus par darba aizsardzības līdzekļiem uzskaita šajā kodā, kā arī precizējot, ka izdevumus par formas tērpiem, atšķirības zīmēm un speciālo apģērbu, ko paredzēts uzskaitīt kodā 2364 «Formas tērpi un speciālais apģērbs», neuzskaita kodā 2313.

Saskaņā ar Ārstniecības likumu un Ministru kabineta 28.11.2017. noteikumiem Nr. 689 «Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība» ir precizēts koda 2340 «Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana» nosaukums — svītrojot vārdus «medicīniskie instrumenti», jo saskaņā ar Ārstniecības likumu medicīniskās ierīces ietver sevī arī medicīniskos instrumentus. Protams, precizēts arī šī koda skaidrojums, norādot, ka kodā uzskaita izdevumus par zālēm un pārsienamajiem līdzekļiem, kas paredzēti ārstniecības nodrošināšanai, ja to sniedz ārstniecības personas. Termina «ārstniecības personas» skaidrojums atrodams Ārstniecības likumā, t.i., tās ir personas, kam ir medicīniskā izglītība un kas nodarbojas ar ārstniecību. Savukārt ārstniecība šajā pašā likumā ir definēta kā profesionāla un individuāla slimību profilakse, diagnostika un ārstēšana, medicīniskā rehabilitācija un pacientu aprūpe. Citos gadījumos šādus materiālu (piemēram, pārsienamos līdzekļus) attiecina uz kodu 2390 «Pārējās preces», arī pirmās palīdzības gadījumā.

Fakts, kas apliecina, ka dzīve ir kustībā, ir tas, ka no koda 6239 «Pārējie valsts pabalsti un kompensācijas» skaidrojuma svītrots valsts speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojāgājušo personu bērniem, jo šie bērni visi ir sasnieguši 24 gadu vecumu, līdz kuram attiecīgo pabalstu ir tiesības saņemt. Šāds pabalsts vairs netiek izmaksāts. Savukārt šī paša koda skaidrojums papildināts, norādot, ka šajā kodā uzskaita bērna adopcijas pabalstu, pamatojoties uz jaunu valsts sociālo pabalstu, kuru piešķir saskaņā ar izmaiņām Valsts sociālo pabalstu likumā un Ministru kabineta 23.04.2019. noteikumiem Nr. 177 «Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna adopcijas pabalstu» (stājās spēkā 01.07.2019.).

Ar šiem grozījumiem veikti arī vairāki nelieli redakcionāli labojumi.

Publicēts žurnāla "Bilance" 2020. gada februāra (458.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: