0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAJautājumi par subsīdiju izmaksu darbiniekiem un atbalsta grāmatojumu

Jautājumi par subsīdiju izmaksu darbiniekiem un atbalsta grāmatojumu

Jau informējām, ka Covid-19 ietekmētie uzņēmumi līdz 15. martam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskajā deklarēšanās sistēmā var iesniegt pieteikumus algu subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem par februāri. Attiecīgi pieteikums atbalsta saņemšanai par martu būs jāiesniedz līdz 15. aprīlim. Atbalsts komersantiem būs pieejams līdz brīdim, kamēr spēkā būs valdības noteiktie ierobežojumi saimnieciskai darbībai, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, atgādina Ekonomikas ministrija. Savukārt VID papildinājis un aktualizējis uz 1. martu "Vadlīnijas par atbalsta algu subsīdijai sniegšanas kārtību darba devējiem", sniedzot atbildes uz jautājumiem, tostarp arī šādiem. Vai uz ieņēmumiem…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Foto: Markus Spiske, Pexels.com

Jau informējām, ka Covid-19 ietekmētie uzņēmumi līdz 15. martam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskajā deklarēšanās sistēmā var iesniegt pieteikumus algu subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem par februāri. Attiecīgi pieteikums atbalsta saņemšanai par martu būs jāiesniedz līdz 15. aprīlim. Atbalsts komersantiem būs pieejams līdz brīdim, kamēr spēkā būs valdības noteiktie ierobežojumi saimnieciskai darbībai, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, atgādina Ekonomikas ministrija.

Savukārt VID papildinājis un aktualizējis uz 1. martu "Vadlīnijas par atbalsta algu subsīdijai sniegšanas kārtību darba devējiem", sniedzot atbildes uz jautājumiem, tostarp arī šādiem.

Vai uz ieņēmumiem ir jāattiecina visi nodokļu maksātāja attiecīgā perioda ieņēmumi, t.sk. vienreizēji, specifiski pamatdarbībai neraksturīgi ieņēmumi? Vai arī ieņēmumu apmērs būtu sadalāms atbilstoši pamatdarbībai un pārējiem ieņēmumiem?

Ministru kabineta (MK) 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" nav norādīts, ka ieņēmumus no saimnieciskās darbības ir jāsadala pēc to veida. Ņemot vērā minēto, ieņēmumu samazinājumu nosaka no visiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības, nevis tikai, piemēram, no pamatdarbības.

Vai ieņēmumu no saimnieciskās darbības samazinājumu var vērtēt tikai atbilstoši PVN deklarācijā iekļautajai informācijai? Ja nē, tad kādi uzņēmuma grāmatvedībā atspoguļotie dati ir jāizmanto, lai noteiktu uzņēmuma vidējo ieņēmumu samazinājumu MK noteikumu Nr.675 3. punkta izpratnē?

PVN deklarācijā norādītie ar nodokli apliekamie un neapliekamie darījumi ne vienmēr veido visu ieņēmumu summu, kas nosakāma atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām. Piemēram, PVN deklarācijā nenorāda darījumus, kuriem PVN likuma normas nav piemērojamas.Ņemot vērā minēto, ieņēmumu samazinājums ir vērtējams atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām. Ja uzņēmums uz to norāda, tad VID var pieprasīt uzņēmumam iesniegt pierādījuma dokumentus

Nodokļu maksātājs veic saimniecisko darbību, tajā skaitā, izmantojot internetveikalu. Internetveikalā preces var iegādāties Latvijas un Lietuvas fiziskās personas. Nodokļu maksātājs ir reģistrēts Lietuvas PVN maksātāju reģistrā un PVN atskaites par darījumiem ar Lietuvas fiziskām personām iesniedz Lietuvas nodokļu administrācijā.Vai pieteikuma atbalstam algu subsīdijai ailē “ieņēmumi no saimnieciskās darbības” par atbalsta mēnesi ir jānorāda:

  1. Latvijas nodokļu administrācijai iesniegtajā PVN deklarācijas 40.ailē norādītā summa vai
  2. visi ieņēmumi no Latvijā un Lietuvā veiktās saimnieciskās darbības?

MK noteikumu Nr. 675. 3. punktā ir norādīts, ka atbalstu var saņemt, ja ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums ir darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20%. Ņemot vērā minēto, nodokļu maksātājam jānorāda visi ieņēmumi no preču pārdošanas konkrētajā atbalsta mēnesī, tajā skaitā, arī ieņēmumi no preču pārdošanas internetveikalā Lietuvas fiziskajām personām, par ko PVN deklarāciju iesniedz Lietuvas nodokļu administrācijai.

Vai darbinieku saņemtās algu subsīdijas ir jānorāda kā papildus aprēķinātā alga 2021. gada 1. ceturkšņa mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā?

Mikrouzņēmuma darbinieku saņemtais atbalsts algu subsīdijai nav jānorāda mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijas 7. ailē (darbinieku ienākumi no mikrouzņēmuma) kā darbiniekiem papildus aprēķinātā darba alga par konkrēto 2021. gada pirmā ceturkšņa mēnesi. Aprēķinot darba samaksu par konkrēto 2021. gada pirmā ceturkšņa mēnesi, ir jāņem vērā, ka atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa.

Vai no darbiniekiem izmaksātajām algu subsīdijām ir jāmaksā mikrouzņēmuma nodoklis?

Mikrouzņēmuma darbiniekiem sniegtais atbalsts algu subsīdijai nav jāiekļauj mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijas 51. ailē (mikrouzņēmuma apgrozījums).

Ja darbinieks ir nodarbināts divos uzņēmumos un tie pieprasījuši atbalstu par nepilnu laiku strādājošo darbinieku algu subsīdijai, vai darbiniekam tiks piešķirts atbalsts 50% apmērā par katru uzņēmumu?

1. Darbiniekam ir tiesības saņemt atbalstu algu subsīdijai pie vairākiem darba devējiem, bet ne vairāk kā 500 eiro kalendāra mēnesī pie katra darba devēja. Atbalstu nosaka 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim.

2. Summa, ko veido saskaņā ar MK noteikumiem Nr.675 piešķirtais atbalsts algu subsīdijai un atbalsts par dīkstāvi, kas noteikts MK 2020. gada 24. novembra noteikumos Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”, darbiniekam pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā nedrīkst pārsniegt 1000 eiro par kalendāra mēnesi.

Persona X ir nodarbināta pie diviem darba devējiem, no kuriem viens ir pieteicis personu X atbalstam par dīkstāvi, savukārt otrs darba devējs pieteicis personu X atbalstam algu subsīdijai. Cik lielu atbalstu algu subsīdijai saņems persona X?

Ņemot vērā, ka abu atbalstu summa kopā nedrīkst pārsniegt 1000 eiro, atbalsts algu subsīdijai šajā gadījumā varēs būt maksimāli 300 eiro (atkarībā no darba devēja ziņojumā norādītās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim).

Darbinieks 2021. gada 5. martā iesniedza darba devējam iesniegumu par atbrīvošanu no darba uz paša vēlēšanos no 2021. gada 15. marta. Vai darba devējs minēto darbinieku var pieteikt atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. marta līdz 14. martam?

Darba devējs darbinieku var pieteikt atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. marta līdz 14. martam, jo darba attiecību pārtraukšanas iemesls ir darba ņēmēja uzteikums, nevis darba devēja iniciatīva. Minētajā gadījumā darba devējs EDS paziņo, ka darba ņēmējs statusu zaudējis, pamatojoties uz darba ņēmēja uzteikumu, norādot ziņu kodu “21”.

Darba devējs par darbinieku 2021. gada 5. martā pieprasīja atbalstu algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. februāra līdz 18. februārim, jo darba tiesiskās attiecības ar šo darbinieku tika 2021. gada 19. februārī izbeigtas, pusēm vienojoties. Vai šajā gadījumā, ņemot vērā minēto MK noteikumu Nr. 675 15.6. apakšpunktā noteikto, darbiniekam atbalsts algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. februāra līdz 18. februārim ir piešķirams?

Darba devējs darbinieku var pieteikt atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. februāra līdz 18. februārim, jo MK noteikumu Nr. 675 15.6. punktā minētais apliecinājums nevar ietvert apsolījumu neizbeigt (nepārtraukt) darba attiecības, pamatojoties uz jebkuru Darba likumā noteikto darba attiecību izbeigšanas pamatu.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: