0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIKā jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksa?

Kā jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksa?

Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksa ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājums, kuru, sākot ar 2024. gada 1. janvāri, maksā neatkarīgi no tā, vai peļņu sadala dividendēs vai arī veidojas citi ar nodokli apliekamie objekti. Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas apmērs ir 20 % no pirmstaksācijas gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādītās peļņas, t. i., taksācijas gada uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksu aprēķina, pamatojoties uz datiem, kas norādīti nodokļa maksātāja pirmstaksācijas gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksu maksā: kredītiestādes un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji (t. i., Latvijā reģistrētas kredītiestādes (izņemot…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Mike Cohen, https://www.flickr.com/photos/143106192@N03/, CC BY 2.0 DEED

Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksa ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājums, kuru, sākot ar 2024. gada 1. janvāri, maksā neatkarīgi no tā, vai peļņu sadala dividendēs vai arī veidojas citi ar nodokli apliekamie objekti.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas apmērs ir 20 % no pirmstaksācijas gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādītās peļņas, t. i., taksācijas gada uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksu aprēķina, pamatojoties uz datiem, kas norādīti nodokļa maksātāja pirmstaksācijas gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksu maksā: kredītiestādes un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji (t. i., Latvijā reģistrētas kredītiestādes (izņemot finanšu pārvaldītājsabiedrības, kuras nav kredītiestādes), ārvalstu kredītiestāžu filiāles Latvijā un Latvijas licencēti patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji.

Kā aprēķina UIN piemaksu?

Taksācijas gada uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksu aprēķina, pamatojoties uz datiem, kas norādīti nodokļa maksātāja pirmstaksācijas gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Tātad 2024. gadā piemaksu aprēķina par 2023. pārskata gada rezultātiem.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas aprēķins ir atrodams Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) kā atsevišķs dokuments, kurš iekļauts uzņēmumu ienākuma nodokļa dokumentos (tas nav uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas pielikums).

To aizpildot, nodokļa maksātājs ņem vērā:

1) atzīmē, vai aprēķins tiek iesniegts kā pirmreizējs dokuments vai precizējums; 2) rindā “Taksācijas periods no” norāda to periodu, par kuru aprēķina nodokļa piemaksu (piemēram, no 01.01.2024. līdz 31.12.2024.); 3) 1. rindā “Pirmstaksācijas gada peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem” norāda peļņas summu atbilstoši pēdējā UGP peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādītajai summai. Zaudējumu gadījumā – norāda “0”; 4) 2. rindā “Pirmstaksācijas gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādītā ienākuma daļa, par kuru nodokļa maksātājs turpmāk ir tiesīgs samazināt UIN bāzē iekļauto dividenžu (dividendēm pielīdzināto iemaksu) apmēru” norāda tās summas, par kurām, aprēķinot nodokļa piemaksu, var samazināt 1. rindā norādīto peļņas apmēru. Piemēram, te var norādīt: a) dividendes, par kurām nodokļa maksātājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 6. panta pirmo daļu (t. i., dividendes, kuras saņemtas pirmstaksācijas periodā (2023. gadā) un ietvertas 2023. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un attiecībā uz kurām turpmāk varēs piemērot atvieglojumu kā “caurplūstošajām” dividendēm); b) ienākumu, kurš gūts pirmstaksācijas periodā (2023. gadā) kuram nodokļu maksātājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 13. pantā noteikto nodokļa atvieglojumu; c) ārvalstīs gūto ienākumu, kurš gūts pirmstaksācijas periodā (2023. gadā) kuram nodokļu maksātājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 15. panta pirmajā daļā noteikto nodokļa atvieglojumu; 5) 3. rindā “Ar nodokli apliekamā summa” norāda 1. un 2. rindas starpību (t. i., 1. rindā norādīto peļņu samazina par 2. rindā norādīto ienākumu kopsummu); 6) 4. rindā “Nodokļa summa” aprēķina piemaksas summu, reizinot 3. rindas summu ar 20 %; 7) 5. rindā “UIN summa par taksācijas gadā aprēķināto sadalīto peļņu (UIN likuma 4. panta otrās daļas 1. punkts), izņemot ārkārtas dividendes” norāda uzņēmumu ienākuma nodokļa summu par taksācijas gadā (t. i., 2024. gadā) aprēķinātajām dividendēm. Par šo uzņēmumu ienākuma nodokli par dividendēm samazina aprēķināto piemaksas summu; 8) 6. rindā “Aprēķinātā nodokļa piemaksas summa” norāda taksācijas periodā (2024. gadā) aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas summu, ko nodokļa maksātājam ir pienākums iemaksāt budžetā.

Taksācijas gadā samaksāto uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas summu varēs attiecināt uz turpmāk aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par peļņas sadali dividendēs neierobežotā laika periodā, t. i., turpmākajos taksācijas periodos piemaksa samazinās par dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli.

Kad jāmaksā UIN piemaksa?

Nodokļa piemaksas aprēķinu kredītiestādes un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji iesniedz VID četru mēnešu laikā pēc pirmstaksācijas gada UGP iesniegšanas termiņa, bet nodokļa piemaksu iemaksās vienotajā nodokļu kontā līdz tā mēneša 23. datumam, kas seko mēnesim, kurā iesniegts taksācijas gada nodokļa piemaksas aprēķins.

Piemēram, kredītiestādei: - UGP iesniegšanas termiņš ir 1. aprīlis, - nodokļa piemaksas aprēķina iesniegšanas termiņš ir 1. augusts, - nodokļa piemaksas samaksas termiņš ir 23. septembris.

Piemēram, kapitālsabiedrībai – patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējam: - UGP iesniegšanas termiņš ir 31. maijs vai 31. jūlijs, - nodokļa piemaksas aprēķina iesniegšanas termiņš ir 30. septembris vai 30. novembris, - nodokļa piemaksas samaksas termiņš ir 23. oktobris vai 23. decembris.

Ja piemaksas aprēķins tiek iesniegts pirms tā iesniegšanas termiņa, piemaksa jāsamaksā līdz tā mēneša 23. datumam, kas seko mēnesim, kurā iesniegts taksācijas gada nodokļa piemaksas aprēķins (t. i., ja, piemēram, kapitālsabiedrība – patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs – izvēlas iesniegt piemaksas aprēķinu 30. aprīlī, tad piemaksas samaksas termiņš ir 23. maijs).

Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksu, tāpat kā uzņēmumu ienākuma nodokli u. c. nodokļus iemaksā vienotajā nodokļu kontā. Nodokļa piemaksa nav uzskatāma par avansa maksājumu, tādēļ to nav iespējas saņemt atpakaļ, beidzoties 2024. gadam. Nodokļa maksātājs 2024. gadā un turpmākajos gados samaksāto nodokļa piemaksu atgūs tādā veidā, ka turpmāk samazinās uzņēmumu ienākuma nodokli, kurš aprēķināts par dividendēm. Nav noteikts ierobežojums, cik gadu laikā (trīs, piecu, desmit utt.,) varēs par 2024. gadā samaksāto piemaksas summu samazināt uzņēmumu ienākuma nodokli par dividendēm.

Lasiet arī: