0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTINodokļu sekas izsniegtajiem aizdevumiem

Nodokļu sekas izsniegtajiem aizdevumiem

Aļona Irmeja, Ph. D., Latvijas Republikas sertificēta grāmatvede, ārpakalpojumu grāmatvede, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes pasniedzēja

Tuvojas gada pārskatu sagatavošanas laiks, un viens no priekšdarbiem ir veikt inventarizāciju, kuras mērķis ir uzņēmuma mantas faktiskā stāvokļa un uzņēmuma saistību pārbaude konkrētā datumā (Grāmatvedības likums 3. nodaļa). Viens no bilances posteņiem, kuram jāveic inventarizācija, ir debitori, tāpēc rakstā tiks aplūkoti izsniegtie aizdevumi.  Aizdevumu izsniegšanu un aplikšanu ar nodokli regulē gan likums «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli», gan Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums. Bet jāpatur prātā, ka likuma «Par nodokļiem un…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Nodokļu sekas izsniegtajiem aizdevumiem
Foto: © goodluz — stock.adobe.com

Tuvojas gada pārskatu sagatavošanas laiks, un viens no priekšdarbiem ir veikt inventarizāciju, kuras mērķis ir uzņēmuma mantas faktiskā stāvokļa un uzņēmuma saistību pārbaude konkrētā datumā (Grāmatvedības likums 3. nodaļa). Viens no bilances posteņiem, kuram jāveic inventarizācija, ir debitori, tāpēc rakstā tiks aplūkoti izsniegtie aizdevumi. 

AļonaIrmeja, Ph. D., Latvijas Republikas sertificēta grāmatvede, ārpakalpojumu grāmatvede, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes pasniedzēja
Aļona Irmeja,
Ph. D., Latvijas Republikas
sertificēta grāmatvede, ārpakalpojumu grāmatvede,
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un
sabiedrības attīstības fakultātes pasniedzēja
Foto: Aivars Siliņš

Aizdevumu izsniegšanu un aplikšanu ar nodokli regulē gan likums «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli», gan Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums. Bet jāpatur prātā, ka likuma «Par nodokļiem un nodevām» 4. pants nosaka: «Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un uzņēmumu ienākuma nodoklis veido vienotu ienākuma nodokļu sistēmu. Vienu un to pašu ienākumu nevar aplikt vienlaikus ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmumu ienākuma nodokli, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikts citādi». Tādējādi tiek novērsta dubultā nodokļu uzlikšana vienam un tam pašam ienākuma veidam. Tomēr ir arī gadījumi, kuros dubultā nodokļu uzlikšana ir pieļaujama. Viens no tādiem piemēriem ir atspoguļots Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 2021. gada septembra uzziņā Nr. 30.1–8.7/8.7/143065, kur komersantam, izmaksājot procentu ienākumu fiziskajai personai, tie apliekas gan ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN), gan ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). 

Rakstā atspoguļotā informācijas neattiecas uz aizdevumiem, kurus izsniegusi kredītiestāde, krājaizdevumu sabiedrība, kapitālsabiedrība, kura saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, jo tie netiek klasificēti kā ienākumam pielīdzināmi aizdevumi.

Aizdevumu izsniegšana fiziskajai personai, valdes loceklim, darbiniekam

Likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 3. pantā ir teikts, ka ar nodokli apliekamais objekts ir ienākumam pielīdzināmi aizdevumi. Tie ir aizdevumi, kurus ir izsniegusi SIA, IK, IU, ZsS, Zvj, kooperatīvā sabiedrība, nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība, biedrība, nodibinājums, organizācija, fiziskā persona, kas reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja fiziskajai personai. 

Ienākumam pielīdzina aizdevumu (tā daļu), ko fiziskā persona (kas aizdevumu neņem saimnieciskās darbības ietvaros) nav atmaksājusi sešu mēnešu laikā pēc aizdevuma līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa, bet ne ilgāk kā 66 mēnešu laikā no aizdevuma izsniegšanas dienas. 

Piemērs

Uzņēmums SIA CCC izsniedzis aizdevumu fiziskajai personai 2024. gada 5. martā, atmaksas termiņš 2026. gada 5. marts (24 mēneši). Aizdevums līgumā noteiktajā termiņā netiek atmaksāts. Aizdevumu pielīdzina ienākumam 30. mēneša (24 mēneši termiņš + 6 mēnešu laikā pēc aizdevuma līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa) pēdējā dienā, t.i., 2026. gada 30. augustā. Ja aizdevuma līguma atmaksas termiņš būtu 60 mēneši (nevis 24 mēneši), tad aizdevumu pielīdzinātu ienākumam pēc 66 mēnešiem, ja tas vai tā daļa netiktu atgriezta.

Ja aizdevuma līguma spēkā stāšanās diena nesakrīt ar naudas pārskaitīšanas dienu, par aizdevuma izsniegšanas dienu uzskata naudas pārskaitīšanas (arī ieskaitīšanas) vai izmaksāšanas dienu.

Ne visi izsniegtie aizdevumi tiek pielīdzināti ienākumam. 

Ienākumam nepielīdzina:

1 Radniecības pakāpes ir noteiktas Civillikuma 211. pantā: «Radniecības tuvuma noteikšanai sānu līnijā starp divām personām ievēro tikai pakāpju jeb dzimšanu skaitu, un no vienas no šīm personām, neieskaitot viņu pašu, skaita augšup taisnā līnijā uz viņu kopējo trešo personu un no šīs pēdējās lejup uz otru no šīm personām. Īsti brāļi un māsas atrodas otrajā radniecības pakāpē, tēva vai mātes brālis ar brāļa vai māsas meitu un tēva vai mātes māsa ar brāļa vai māsas dēlu — trešajā, brālēni un māsīcas — ceturtajā radniecības pakāpē utt.»
 1. viena aizdevēja izsniegto aizdevumu (arī vairāku aizdevumu summu), kas nepārsniedz 1500 eiro;
 2. aizdevumu, kas izsniegts fiziskajai personai, tās laulātajam vai ar to radniecībā esošām personām līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē1, lai tā segtu: n ārstniecības izdevumus, kas ir izdevumi par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu, izņemot kosmētiskās operācijas; n vai izglītības izdevumus, kas ir izdevumi par augstākās izglītības un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu, izdevumiem par specialitātes (profesijas, amata, aroda) iegūšanu valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas; n aizdevuma izlietošanu ārstniecībai vai izglītībai aizdevuma saņēmējs pamato attiecīgi ar šādiem viņa rīcībā esošiem dokumentiem: ārsta norīkojums vai slēdziens, kas apliecina ārstniecības nepieciešamību (ir maksātāja rīcībā, sākot ar dienu, kad aizdevums saņemts), attaisnojuma dokumenti, kas apliecina aizdevuma summas izlietošanu divu gadu laikā no aizdevuma saņemšanas dienas aizdevuma līgumā norādītajam ārstniecības vai izglītības mērķim;
 3. aizdevumi, kurus fiziskajai personai izsniegusi persona, ar kuru to saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.

Ja tomēr aizdevums ir izsniegts un neatbilst kādam no iepriekš minētiem punktiem, tad ir jāskata aizdevuma līguma nosacījumi. Ja tie izpildās (visi), tad izsniegto aizdevumu nepielīdzina ienākumam. 

Aizdevuma līguma nosacījumi:

 1. aizdevuma līgums ir noslēgts rakstveidā;
 2. aizdevums tiek izsniegts bezskaidras naudas norēķinu veidā un aizdevuma atmaksa veicama bezskaidras naudas norēķinu veidā;
 3. aizdevuma līgumā noteiktais aizdevuma atmaksas termiņš nepārsniedz 60 mēnešus; 
 4. aizdevuma izsniegšanas dienā aizdevējam nav nodokļu parādu, kas vecāki par vienu mēnesi no attiecīgā nodokļa likumā noteiktās samaksas dienas;
 5. ja aizdevuma ņēmējs ir darbinieks pie aizdevuma devēja, tad maksimālais aizdevuma apmērs (to kopsumma) nepārsniedz reizinājumu, kas iegūts, 30% no aizdevuma ņēmēja vidējiem mēneša bruto ienākumiem pie aizdevēja pēdējo 12 mēnešu laikā līdz aizdevuma izsniegšanas dienai reizinot ar 60, bet, ja aizdevuma ņēmējs — īpašnieks (dalībnieks, biedrs) negūst ienākumus no aizdevēja, — maksimālais aizdevuma apmērs nepārsniedz uz aizdevuma ņēmēju attiecināmo aizdevēja pašu kapitāla apmēru (saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu);
 6. visu aizdevēja sniegto aizdevumu summa fiziskajām personām, kas aizdevumu neņem saimnieciskās darbības ietvaros, nepārsniedz aizdevēja pašu kapitālu (saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu).

Ja fiziskās personas, kas aizdevumu neņem saimnieciskās darbības ietvaros, noslēgtais aizdevuma līgums ir noslēgts ar nerezidentu, kurš nav citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents, un aizdevējs atrodas, ir izveidots vai nodibināts valstī, ar kuru Latvijai nav noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās neuzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, vai zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā, aizdevuma līgumam jābūt noslēgtam notariālā akta formā.

Ja SIA, IK, IU, ZS, ZvS, kooperatīvā sabiedrība, nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība, biedrība, nodibinājums, organizācija, fiziskā persona, kas reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja aizdod naudu fiziskajai personai, kuru apmērs (to kopsumma) vienai fiziskajai personai pārsniedz 15 000 eiro, vai par aizdevumiem, kuru apmērs (to kopsumma) pirmstaksācijas gadā nepārsniedza 15 000 eiro, bet kopā ar taksācijas gadā izsniegto aizdevumu pārsniedz 15 000 eiro, tad jānodod atskaite «Informācija par aizdevumu fiziskajai personai» līdz pēctaksācijas gada 1. jūnijam. 

1. tabula

Kritēriji Aizdevuma līgums atbilst nosacījumiem vai kad aizdevumu izsniegusi fiziskā persona vai nerezidents Aizdevuma līgums neatbilst nosacījumiem
Par IIN nomaksu atbildīgā persona Aizdevuma ņēmējs Aizdevuma devējs
Ar IIN apliekamais objekts Aizdevumu neatmaksātā daļa —  bruto ienākums Aizdevumu neatmaksātā daļa — neto ienākums
IIN atskaite un iesniegšanas termiņš Aizdevuma ņēmējs — Gada ienākuma deklarācija D1 pielikums, 01.03–01.06;  Aizdevuma devējs — Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām, kods 2054, līdz nākamā gada 01.02. Aizdevuma devējs — Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām, kods 1054, līdz nākamā mēneša 15. datumam
IIN likme Progresīvā IIN likme IIN 23%
IIN papildlikme Ja aizdevuma ņēmējs ir aizdevēja darbinieks, valdes vai padomes loceklis, piemēro 22% papildu likmi.  
 

Atkarībā no tā, vai aizdevuma līgums atbilst vai neatbilst noteiktiem aizdevuma līguma nosacījumiem (6 punkti) par IIN samaksu ir atbildīgs aizdevuma ņēmējs vai aizdevējs.

Ja par IIN samaksu ir atbildīgs aizdevuma ņēmējs, aizdevējs ienākuma gūšanas brīdī aprēķina aizdevuma ņēmēja ar nodokli apliekamo ienākumu un iesniedz VID «Paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām», norādot ienākuma veidu «Ienākumam pielīdzināms aizdevums» ar ienākuma veida kodu «2054».

Aizdevuma ņēmējs iesniedz «Gada ienākuma deklarāciju» ar D1 pielikumu un samaksā IIN no neatmaksātās aizdevuma daļas.

Ja aizdevuma līgums neatbilst noteiktajiem kritērijiem, par IIN samaksu ir atbildīgs aizdevējs. Aizdevējs IIN aprēķinā aizdevuma neatmaksāto daļu pielīdzina ienākumam pēc nodokļa samaksas un aprēķināto nodokli iemaksā budžetā līdz ienākuma gūšanas (izmaksas) mēnesim sekojošā mēneša 5. datumam, iesniedzot VID «Paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām» un norādot ienākuma veidu «Ienākumam pielīdzināms aizdevums» ar ienākuma veida kodu «1054».

Piemērs Aizdevuma līgums atbilst aizdevuma līguma nosacījumiem (6 punkti), aizdevums izsniegts fiziskajai personai un netiek atgriezts laikā. 

Uzņēmums SIA ABC aizdod naudu 2000 EUR fiziskajai personai Anitai Lielajai, kas nav uzņēmuma SIA ABC darbiniece, valdes vai padomes locekle. Tiek ievēroti visi aizdevuma līguma nosacījumi. Aizdevums aizdots uz 6 mēnešiem (aizdevuma līguma nosacījums — aizdevuma līgumā noteiktais aizdevuma atmaksas termiņš nepārsniegt 60 mēnešus izpildās). Pēc 6 mēnešiem Anita Lielā nav atmaksājusi 500 EUR. Atbildība par IIN samaksu no neatmaksātās aizdevuma daļas 500 EUR ir Anitai Lielajai. Anita Lielā iesniedz Gada ienākuma deklarāciju ar D1 pielikumu un samaksā IIN no 500 EUR (500 EUR × IIN likme 20%, 23%, 31%). Savukārt, uzņēmums SIA ABC līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz «Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām» par Anitas Lielās ienākumam pielīdzināmo aizdevumu 500 EUR ar ienākuma veida kodu «2054» — «Ienākumam pielīdzināms aizdevums» un ienākuma izmaksas datumu 31. decembris.

Piemērs Aizdevuma līgums atbilst aizdevuma līguma nosacījumiem (6 punkti), aizdevums izsniegts darbiniekam un netiek atgriezts laikā. 

Uzņēmums SIA CBA 2024. gada 2. janvārī rakstiski noslēdza aizdevuma līgumu ar uzņēmuma darbinieku Madaru Skaisto uz 12 mēnešiem par aizdevuma izsniegšanu 1000 EUR apmērā. Noslēgtais līgums atbilst aizdevuma līguma nosacījumiem. Madara Skaistā pēc 12 mēnešiem nav atmaksājusi uzņēmumam aizdevumu 300 EUR apmērā. 

Atbildība par IIN samaksu ir Madarai Skaistajai. Madara Skaistā 2025. gadā no 1. marta līdz 1. jūnijam iesniedz VID Gada ienākumu deklarāciju un aizdevumam pielīdzināmais ienākums jānorāda gada ienākumu deklarācijas D11 pielikumā. 

Savukārt uzņēmums SIA CBA līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz «Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām» par Madaras Skaistās ienākumam pielīdzināmo aizdevumu 300 EUR ar ienākuma veida kodu «2054» — «Ienākumam pielīdzināms aizdevums» un ienākuma izmaksas datumu 31. decembris.

Madarai Skaistajai par 2024. gada ienākumiem jāaprēķina vidējā svērtā nodokļa likme. Madaras Skaistās kopējie ienākumi 2024. gadā ir 26 300 EUR, t. sk. SIA CBA darba alga 26 000 EUR, neatmaksātais aizdevums ir 300 EUR. 

 • 20 004 EUR × 20% = 4000,80 EUR
 • 5996 EUR × 23% = 1379,08 EUR
 • 300 EUR × 23% = 69,00 EUR.

Vidējā svērtā nodokļa likme ir 21,00% ((4000,80 + 1379,08 + 69,00) / 26 300 × 100). Tā kā Madara Skaistā ir uzņēmuma darbiniece, ienākumam pielīdzināma aizdevuma aprēķināšanai piemērojama procentu likme 43,00% apmērā, t.i., 22,00% (IIN papildu likme) + 21,00% (vidējā aprēķinātā) apmērā, t.i., 300 × 43,00% = 129 EUR.

Piemērs Aizdevuma līgums neatbilst aizdevuma līguma nosacījumiem (aizdevuma līgumā noteiktais aizdevuma atmaksas termiņš nepārsniegt 60 mēnešus netiek ievērots), aizdevums izsniegts fiziskajai personai un netiek atgriezts laikā. 

Uzņēmums SIA BB 2024. gada 1. maijā izsniedza Jānim Ozoliņam, kas nav uzņēmuma darbinieks, aizdevumu 15 000 EUR apmērā uz 10 gadiem. Pēc 66. mēneša Jānis Ozoliņš nav atmaksājis 5550 EUR. Uzņēmums SIA BB 66. mēneša pēdējā dienā, t.i., 2029. gada 31. oktobrī, neatmaksātajai aizdevuma daļai aprēķina IIN likmi 23% apmērā, uzskatot, ka 5550 EUR ir ienākums pēc nodokļa ieturēšanas, iemaksā to budžetā līdz 2029. gada 5. novembrim un līdz 2029. gada 15. novembrim iesniedz VID «Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām» ar ienākuma veida kodu «1054».

Aizdevumu izsniegšana fiziskajai personai, kas ir saistītā persona

Saistītā persona definēta likumā «Par nodokļiem un nodevām» 1. panta 18. punktā. Ja nodokļu maksātājs aizdod aizdevumu fiziskajai personai, kas ir saistītā persona — dalībnieks, tad jāievēro Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma kārtība. 

Aizdevumi saistītām personām ir noteikti Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 11. pantā un tā pārejas noteikumu 33. un 34. punktā, kā arī Ministru kabineta (MK) 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 677 «Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi» 81.–83. punktā. 

UIN regulējums aizdevumiem tika ieviests, lai novērstu izvairīšanos no UIN nomaksas, atliekot dividenžu izmaksas un samaksas brīdi, bet naudas līdzekļus izņemot kā aizdevumu. 

Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma 11. pantā ir teikts, ka saistītajai personai izsniegts aizdevums ir uzskatāms par nosacītu peļņas sadali un apliekams ar nodokli. 

Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma 11. pants neattiecas uz tādiem:

 1. aizdevumiem, kurus dalībnieks ir aizdevis SIA (nodokļu maksātājs);
 2. aizdevumiem, kurus SIA (nodokļu maksātājs) aizdevis tā pastāvīgajai pārstāvniecībai ārvalstī;
 3. aizdevumiem, kurus lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības kooperatīvā sabiedrība ir aizdevusi tās biedriem, ja aizdevums izsniegts sabiedrības biedra saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
 4. izsniegtajiem aizdevumiem tādā apmērā, kādā SIA (nodokļa maksātājs) ir saņēmis aizdevumu no personas, kas nav ar nodokļa maksātāju saistīta persona;
 5. pārskata gadā izsniegtajiem aizdevumiem, ja pārskata gada sākumā bilancē neveidojas iepriekšējo pārskata gadu nesadalītā peļņa;
 6. pārskata gadā izsniegtajiem aizdevumiem tādā apmērā, kādā tie nepārsniedz pārskata gada sākumā reģistrēto pamatkapitālu, no kura atņemta iepriekšējos pārskata gados izsniegtā un neatgūtā kopējā aizdevumu summa;
 7. aizdevumiem, kuri izsniegti uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus;
 8. aizdevumiem, kurus izsniegusi kapitālsabiedrība, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir ieguvusi sociālā uzņēmuma statusu, tās statūtos noteiktajām mērķa grupām, kuru atbalstīšanai piešķirts sociālā uzņēmuma statuss.

Tātad, ja nodokļu maksātājs (kā, piemēram, SIA) aizdod naudu tās dalībniekam (saistītajai personai) un aizdevuma atmaksa netiek veikta 12 mēnešu laikā, tad aizdevuma summa ir «nosacīti sadalītā peļņa», kas jāapliek ar UIN 25%. Šajā brīdī iestājās Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma sekas, nevis likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» sekas. 

Ja nodokļu maksātājs (kā, piemēram, SIA) aizdod naudu dalībniekam, kas arī ir uzņēmuma valdes loceklis vai darbinieks, tad iestājas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma sekas un pēc tam likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» sekas. Tātad, ja aizdevumu aizdod uzņēmums savam dalībniekam, kas ir arī valdes loceklis vai darbinieks, un aizdevums netiek atgriezts 12 mēnešu laikā, tad aizdevums jāapliek ar UIN 25%, bet, ja aizdevums netiek atgriezts 66 mēnešu laikā, tad aizdevējam jāaprēķina un jāsamaksā IIN 45% apmērā, kas sastāv no IIN pamatlikmes 23% un papildlikmes 22% (jo valdes loceklis vai darbinieks). Tā kā par vienu un to pašu ienākumu nevar aprēķināt divus nodokļus (UIN un IIN), tad samaksāto UIN VID atgriezīs atpakaļ un būs jāsamaksā IIN. 

Nodokļu sekas saņemto aizdevumu procentu maksājumiem

Iepriekš tika apskatītas nodokļu sekas, ja komersants aizdod naudu, bet kas notiek tajos brīžos, kad komersants aizņemas naudu un no aizņemtās naudas tiek aprēķināti procenti? 

Procentu maksājumi saņemtiem aizdevumiem no fiziskām personām

Ja komersants saņem aizdevumu no fiziskās personas, tad komersantam jāaprēķina procentu maksājumi par aizdevumu saņemšanu. Izmaksājot procentu maksājumus aizdevējam — fiziskajai personai, jāietur IIN 20% un jāiesniedz atskaite «Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām», kods «1019».

Saskaņā ar likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 8. panta 3. daļas 13. punktu pie fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tiek pieskaitīti procentu ienākumi. Atbilstoši likuma par «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 17. panta 10. punkta 13. apakšpunktu no fiziskās personas ienākumiem attiecīgā ienākuma izmaksātājs ietur IIN ienākuma izmaksas vietā un iemaksā to vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam. Atbilstoši likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 11.9 panta 11. daļas 2. punktam procentu ienākums ir ienākums no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums. Savukārt 15. panta 5. daļa nosaka šim ienākuma veidam 20% nodokļa likmi.

Piemērs

Fiziskā persona aizdod naudu 3000 EUR uzņēmumam SIA X, gada procentu likme 5%. Iestājas līguma izpildes termiņš. Uzņēmums SIA X atgriež aizdevējam ( fiziskajai personai) aizdevumu ar procentu maksājumiem 3120 EUR, kur 3000 EUR aizdevuma summa un 120 EUR procentu maksājumi, no kuriem ir ieturēts IIN. Uzņēmums SIA X ietur IIN 20% no procentu maksājumiem 150 EUR, kas ir 30 EUR. Uzņēmums SIA X iemaksā vienotajā nodokļu kontā 30 EUR un iesniedz atskaiti «Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām» līdz nākamā mēneša 15. datumam, kods «1019». 

Procentu maksājumi saņemtiem aizdevumiem no saistītām personām

Ja komersants saņem aizdevumu no saistītās personas, tad jāskata Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums. Ja aizdevums izsniegts saistītajai personai par procentu likmi, kas ir noteikta zemāka nekā tirgus cena, tad uzņēmumam, kas aizdevumu ir izsniedzis, ir jāaprēķina procentu ienākuma tirgus cenas starpības un jāsamaksā UIN no aprēķinātās procentu ieņēmumu starpības, iekļaujot tā summu gada noslēdzošajā uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā.

Ja uzņēmums ir izsniedzis 0% procentu aizdevumu saistītajam uzņēmumam, tad tiek aprēķināti procentu ienākumi no tirgus cenas, kas ir apliekami ar UIN pilnā apmērā. Bezprocentu aizdevumi nav izdevīgi uzņēmējiem, jo papildus veidojas UIN apliekamā bāze. Atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4. panta 2. daļas 2. punkta c) apakšpunktam ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauj nosacīti sadalīto peļņu, kas ietver palielinātus procentu maksājumus. Palielinātu procentu maksājumu aprēķina kārtību nosaka Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 10. pants, un atbilstoši šā panta 1. daļai ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauj procentu maksājumus proporcionāli tam, kādā apmērā pārskata gada parādu saistību (par kurām aprēķināti procentu maksājumi) vidējais apmērs pārsniedz summu, kura vienāda ar četrkāršotu nodokļa maksātāja uzņēmuma gada pārskatā atspoguļoto pašu kapitāla apmēru (pārskata gada sākumā), kas samazināts par ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi un citām rezervēm, kuras nav radušās peļņas sadales rezultātā.

Piemērs

Uzņēmums SIA AAA ir aizņēmies 10 000 EUR, gada procentu likme 10% no saistītā uzņēmuma. Uzņēmuma SIA AAA pašu kapitāls gada sākumā ir negatīvs –2200 EUR. Aprēķinātie procenti ir 1000 EUR gadā (10 000 EUR × 10%). Savukārt, pieļaujamie procenti ir 0 EUR, jo pašu kapitāls ir negatīvs. Aprēķins 1000 / (10 000 / (4 × –2200)). Līdz ar to visus procenta maksājumus 1000 EUR jāapliek ar UIN 25%.

Piemērs

Uzņēmums SIA BBB ir aizņēmies 10 000 EUR, gada procentu likme 5% no saistīta uzņēmuma. Uzņēmuma SIA BBB pašu kapitāls gada sākumā ir 5500 EUR. Aprēķinātie procenti ir 500 EUR (10 000 EUR × 5%) gadā. Pieļaujamie procenti ir 1100 EUR (500 / (10 000 / (4 × 5500). Šajā piemērā ar UIN nav jāapliek 500 EUR, jo tas ir mazāk nekā pieļaujamie procenti 1100 EUR. 

Ja komersants saņem aizdevumu no cita komersanta, tad palielinātus procentu maksājumus jāaprēķina saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu. 

Ja komersants saņem aizdevumu no fiziskās personas, kas ir saistīta persona, tad aizdevumu procentu maksājumi jāapliek ar IIN un UIN. Līdz ar šo iestājas viens no retajiem gadījumiem, kad vienu un to pašu ienākumu apliek gan ar UIN, gan ar IIN, neskatoties uz to ka likuma «Par nodokļiem un nodevām» 4. pants nosaka: «Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un uzņēmumu ienākuma nodoklis veido vienotu ienākuma nodokļu sistēmu. Vienu un to pašu ienākumu nevar aplikt vienlaikus ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN), ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikts citādi».

Par šo gadījumu var lasīt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 2021. gada septembra uzziņā 30.1–8.7/8.7/143065, kur rakstīts, ka SIA aizņemas naudu no īpašniekiem, un procentu maksājumi par aizdevumu izmantošanu apliekas gan ar IIN, gan ar UIN, jo netiek ievērots UIN likuma 10. pants.

VID uzziņas jautājumi

2020. gadā dibinātā uzņēmuma — SIA — pamatkapitāls ir 2800 EUR, un dibinātāji ir fiziskās personas. Uzņēmumam nepieciešami naudas līdzekļi, ko tas plāno aizņemties no īpašniekiem. Aizdevuma plānotais apmērs ir 20 000 EUR ar procentu likmi 20% (4000 EUR).

1. Ja jaundibinātam uzņēmumam nav bilances datu uz pārskata gada sākumu, kā piemērot UIN likuma 10. pantu?

2. Vai procentu maksājumus vienlaikus apliek ar diviem nodokļu veidiem — IIN un UIN?

Autores aprēķini, lai uzskatāmi parādītu UIN un IIN likuma normas 

1. 4000 EUR / (20 000 EUR / (4 × 2800)) = 2240 EUR. Līdz ar to pieļaujamie procenti ir 2240 EUR, kas ir mazāki nekā reāli procenti 4000 EUR, līdz ar to starpība 1760 EUR apliekas ar UIN 25%. 

2. Jā, izmaksājot procenta maksājumus fiziskajai personai, ir jāietur IIN 20%, kas ir 800 EUR (4000 × IIN 20%), un jāizmaksā fiziskajai personai starpība 3200 EUR. 

VID uzziņā sniegta atbilde

Tādējādi jaundibinātais uzņēmums, sagatavojot sākuma bilanci, bilances pasīva iedaļas «Pašu kapitāls» postenī «Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)» norāda pamatkapitālu tā dibināšanas brīdī. Analizējamā situācijā uzņēmuma pamatkapitāls ir 2800 EUR. Ņemot vērā, ka jaundibināta uzņēmuma pašu kapitālu veido tikai tā pamatkapitāls 2800 EUR apmērā, postenī «Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)» norādītā summa vienlaikus ir uzskatāma arī par pašu kapitāla vērtību pārskata gada sākumā.

Līdz ar to UIN maksātājam ir pienākums iekļaut ar UIN apliekamajā bāzē palielinātus procentu maksājumus — arī procentu maksājumus par aizdevumiem no fiziskām personām — neatkarīgi no tā, ka procentu maksājumi veido fiziskās personas ar IIN apliekamu ienākumu, no kura nodoklis tiek ieturēts un samaksāts valsts budžetā likumā par IIN noteiktajā kārtībā.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2024. gada marta (507.) numurā.

Lasiet arī: