0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAIZMAKSAS FIZISKAJĀM PERSONĀMKā korekti aizpildīt paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām?

Kā korekti aizpildīt paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām?

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

Lai palīdzētu aizpildīt pareizi pārskatu "Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām", Valsts ieņēmumu dienests (VID) apkopojis līdz šim biežāk pieļautās kļūdas un skaidro, kā tās turpmāk nepieļaut. Atgādinām, ka pārskatu sagatavo ienākumu izmaksātājs par Latvijas rezidenta gūtajiem ienākumiem, iesniedz to VID, kā arī pēc pieprasījuma izsniedz ienākuma saņēmējam. Pārskatu iesniedz līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam. Kad nav jāsniedz paziņojums? Paziņojumu var neiesniegt, ja izmaksātā neapliekamo ienākumu summa ir mazāka par 300 eiro (izņemot darba devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas un ārstniecības izdevumus, kas kopā nepārsniedz 480 eiro gadā) vai…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Bankomats nauda
Foto: Unsplash.com

Lai palīdzētu aizpildīt pareizi pārskatu "Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām", Valsts ieņēmumu dienests (VID) apkopojis līdz šim biežāk pieļautās kļūdas un skaidro, kā tās turpmāk nepieļaut.

Atgādinām, ka pārskatu sagatavo ienākumu izmaksātājs par Latvijas rezidenta gūtajiem ienākumiem, iesniedz to VID, kā arī pēc pieprasījuma izsniedz ienākuma saņēmējam. Pārskatu iesniedz līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam.

Kad nav jāsniedz paziņojums?

Paziņojumu var neiesniegt, ja izmaksātā neapliekamo ienākumu summa ir mazāka par 300 eiro (izņemot darba devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas un ārstniecības izdevumus, kas kopā nepārsniedz 480 eiro gadā) vai izmaksā šādus ienākumus:

  • stipendijas, kuru apmērs nepārsniedz 100 eiro, no budžeta vai starptautisko izglītības vai sadarbības programmu līdzekļiem;
  • pabalstus no budžeta, atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu un atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu;
  • atlīdzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par kaitējumu darbspēju zaudējuma gadījumā, kas saistīts ar sakropļojumu vai citādu veselības bojājumu, kā arī sakarā ar apgādnieka zaudējumu;
  • summas, kas izmaksātas uz valsts vai pašvaldību institūciju lēmumu pamata, sniedzot palīdzību stihiskas nelaimes gadījumā vai citos ārkārtējos gadījumos;
  • kompensāciju summas likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā apmērā, izņemot ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus, kurus atbilstoši Darba likumam sedz darba devējs;
  • atlīdzību par asins nodošanu un cita veida donorpalīdzību;
  • izložu un azartspēļu laimestus, kuru apmērs ir mazāks par 3000 eiro;
  • apdrošināšanas atlīdzības saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanas līgumu” un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātāsapdrošināšanas likumu;
  • labumu, kas gūts no personāla ilgtspējas pasākumiem.

Ko ņemt vērā, aizpildot paziņojumu?

Paziņojumā jāuzrāda faktiski piemērotais, nevis piemērojamais (prognozētais) neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājamajiem.

Ja persona ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja (vai samazinātās patentmaksas maksātāja) – ir jāiesniedz paziņojums ar ienākuma veida kodu 2007 (ienākumi no citas saimnieciskās darbības) vai 2008 (ienākumi no uzņēmuma līguma). Turpretim cilvēkam, kam nav reģistrēta saimnieciskā darbība un iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) ir jāaprēķina izmaksas brīdī, norāda ienākuma veida kodu 1007 (ienākumi no citas saimnieciskās darbības). Par to, vai cilvēks ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, var pārliecināties VID publiskojamo datu bāzes sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji” – Nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrs | Valsts ieņēmumu dienests.

• Ja persona nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī VID nav reģistrējusi īres/nomas līgumu (nav paziņotā nereģistrētā saimnieciskā darbība), ienākumam piemēro 23% IIN likmi un paziņojumu iesniedz ar ienākuma veida kodu 1006 (ienākums no nekustamā īpašuma izmantošanas) vai 1009 (ienākums no kustamā īpašuma izmantošanas). Par to, vai cilvēks ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs vai tam ir paziņotā saimnieciskā darbība, var pārliecināties VID publiskojamo datu bāzes sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji” – Nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrs | Valsts ieņēmumu dienests.

Ja uzņēmums vai saimnieciskās darbības veicējs iznomā telpas no fiziskas personas, kurai ir paziņotā nereģistrētā saimnieciskā darbība (nomas līgums), 10% IIN likmi aprēķina un maksā ienākuma izmaksātājs (tas, kuram iznomā). Šādā gadījumā paziņojums ir jāiesniedz ar ienākuma veida kodu 1006 (ienākums no nekustamā īpašuma izmantošanas) vai 1009 (ienākums no kustamā īpašuma izmantošanas), izvēloties periodu “mēnesis”.

Ja fiziskā persona gūst ienākumus no uzņēmuma līguma un par šo personu ir iesniegts paziņojums ar ienākuma veida kodu 1008 (ienākumi no uzņēmuma līguma) par attiecīgo mēnesi, – paziņojums ar ienākuma veida kodu 1001 (darba alga) par šo pašu ienākumu nav jāiesniedz.

Ja gada laikā cilvēks ir atkārtoti pieņemts darbā, jāievēro, lai nākamajā paziņojumā netiktu iekļauts periods, kas uzrādīts jau iepriekš iesniegtajos paziņojumos. Taču, ja cilvēks atkārtoti pieņemts darbā tajā pašā mēnesī (piemēram, atbrīvots un pieņemts atpakaļ tā paša gada aprīlī), – paziņojums par mēnesi, kurā izbeigtas darba attiecības, nav jāiesniedz.

Paziņojums par Ukrainas civiliedzīvotāju jāiesniedz, ja ir piemēroti IIN atvieglojumi un jāuzrāda ienākuma veida kods 1066 (Ukrainas civiliedzīvotāja darba alga). Ukrainas civiliedzīvotājam nav jāuzrāda ienākuma veida kods 1001 (darba alga) vai 1008 (ienākumi no uzņēmuma līguma).

Paziņojuma ailē “Ieņēmumi” summai ir jāpieskaita arī darba devēja (no darba devēja līdzekļiem) par darbinieku veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos, apdrošināšanas prēmiju (ar līdzekļu uzkrāšanu) maksājumus un iemaksātās dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas, kā arī ar nodokli neapliekamie ienākumi, par kuriem nav jāiesniedz atsevišķs paziņojums.

Izmaksātās dividendes, kuras aprēķinātas par periodu, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, un no kurām ir jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN), jāuzrāda paziņojumā par gadu ar ienākuma veida kodu 3011 (dividendes). Paziņojums par mēnesi ar ienākuma veida kodu 1011 (dividendes) šādā gadījumā nav jāiesniedz.

Ja saskaņā ar tiesas spriedumā noteikto darbiniekam aprēķina un izmaksā darba algu, paziņojums (vai paziņojuma precizējums) jāiesniedz (vai jāprecizē) par periodu, par kuru darba alga aprēķināta.

Ja izmaksā prēmiju bijušajam darbiniekam, paziņojums jāiesniedz par mēnesi, kad prēmija tika izmaksāta.

Lasiet arī: