Kas autoratlīdzības saņēmējiem jāzina par dīkstāves pabalstu?

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

(0)

 

Foto: Pexels.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dīkstāves pabalsta izmaksu autoratlīdzību saņēmējiem.

Kā vērtējamas personas, kurām nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar krīzes skartu komersantu un pēdējo 6 mēnešu laikā ir saņēmušas gan darba samaksu, gan autoratlīdzību, saimnieciskā darbība VID nav reģistrēta. Pabalsts aprēķināms kā darba ņēmējiem?

Autoratlīdzības saņēmējs, kurš ir reģistrēts un sociāli apdrošināts kā darba ņēmējs un par kuru valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) mēnesī pie viena vai vairākiem darba devējiem tiek veiktas vismaz no minimālās mēneša darba algas apmēra (2020. gadā – 430 eiro), nereģistrējas VID un neveic iemaksas no autoratlīdzības kā pašnodarbinātais.

Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumi Nr. 179 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”, kas stājās spēkā 3. aprīlī (turpmāk – MK noteikumi Nr.179),  attiecas uz tādiem autoratlīdzības saņēmējiem, kuri reģistrējušies VID kā pašnodarbinātas personas un paši no saviem ienākumiem veic VSAOI.

Vai personai, kas ir darba ņēmēja un saņem arī autoratlīdzību mazāk nekā 430 EUR mēnesī (atbilstoši normatīvo aktu prasībām nav jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātai personai) ir tiesības pieteikties dīkstāves pabalstam?

Autoratlīdzības saņēmējam, kura ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir mazāks nekā 430 eiro un kurš vienlaikus ir darba ņēmējs pie autoratlīdzības izmaksātāja vai pie kāda cita darba devēja, nav jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un tādējādi minētā persona nevar saņemt dīkstāves pabalstu kā pašnodarbinātā persona.

Autoratlīdzības saņēmējs nav darba attiecībās ne ar autoratlīdzības izmaksātāju, ne arī ar kādu citu darba devēju, un izmaksātais ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 430 eiro (izmaksātājs veicis VSAOI 5% apmērā no saviem līdzekļiem). Kā šajā gadījumā var saņemt dīkstāves pabalstu?

Autoratlīdzības saņēmējam ir jābūt reģistrētam VID kā pašnodarbinātai personai. Tikai tad minētā persona var pieteikties dīkstāves pabalsta saņemšanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr.179. Dīkstāves pabalstu nosaka atbilstoši MK noteikumu Nr.179 7.2. apakšpunktam (75% apmērā no personas vidējā VSAOI objekta apmēra pēdējos divos noslēgtajos ceturkšņos, saskaitot pašnodarbinātā ziņojumā norādīto ienākumu un autoratlīdzības izmaksātāja darba devēja ziņojumā norādīto ienākumu, no kura veiktas VSAOI iemaksas 5%).

Autoratlīdzības saņēmējs, kura darba algas apmērs pie viena vai vairākiem darba devējiem ir mazāks par minimālās algas apmēru 430 eiro, un izmaksātais ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 430 eiro (izmaksātājs veicis VSAOI 5% apmērā no saviem līdzekļiem). Kā šajā gadījumā var saņemt dīkstāves pabalstu?

Arī šai gadījumā autoratlīdzības saņēmējam ir jābūt reģistrētam VID kā pašnodarbinātai personai. Tikai tad minētā persona var pieteikties dīkstāves pabalsta saņemšanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr.179.

Autoratlīdzības saņēmējs VID nav reģistrējies kā pašnodarbinātā persona. Kā šajā gadījumā var saņemt dīkstāves pabalstu?

Autoratlīdzības saņēmējam pirms pabalsta pieprasīšanas ir jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātai personai, jānomaksā VSAOI vai jāsaņem termiņpagarinājums, un pēc tam var pieteikties dīkstāves pabalstam saskaņā ar MK noteikumiem Nr.179.

Ja persona – autoratlīdzības saņēmējs – nereģistrējas kā pašnodarbinātā persona, tad pabalstu saņemt nevar.

Autoratlīdzības saņēmējs ir darba attiecībās ar autoratlīdzības izmaksātāju vai ar kādu citu darba devēju un VSAOI tiek veiktas vismaz no minimālās mēneša darba algas apmēra (ne mazākas par 430 eiro). Vai autoratlīdzības saņēmējam ir jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajai personai?

Autoratlīdzības saņēmējam šādā gadījumā nav jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātai personai un tas var saņemt pabalstu kā darba ņēmējs pie darba devēja atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 26. marta noteikumi Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”, kas stājas spēkā 28. martā.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)