0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAKas jāņem vērā, iesniedzot VID paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām?

Kas jāņem vērā, iesniedzot VID paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām?

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aktualizējis metodisko materiālu "Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām iesniegšana", kurā norādīts, ka paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām ir pārskats par personai izmaksātajiem ienākumiem. Pārskatu sagatavo ienākumu izmaksātājs, iesniedz to VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kā arī pēc pieprasījuma izsniedz ienākuma saņēmējam. Ienākumu izmaksātājs ir komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, nerezidentu pastāvīgā pārstāvniecība, iestāde, organizācija, biedrība, nodibinājums un fiziskā persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs. Paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām var neiesniegt, ja izmaksātā neapliekamo ienākumu summa ir mazāka par 300…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Photo on Visual hunt

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aktualizējis metodisko materiālu "Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām iesniegšana", kurā norādīts, ka paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām ir pārskats par personai izmaksātajiem ienākumiem. Pārskatu sagatavo ienākumu izmaksātājs, iesniedz to VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kā arī pēc pieprasījuma izsniedz ienākuma saņēmējam.

Ienākumu izmaksātājs ir komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, nerezidentu pastāvīgā pārstāvniecība, iestāde, organizācija, biedrība, nodibinājums un fiziskā persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs.

Paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām var neiesniegt, ja izmaksātā neapliekamo ienākumu summa ir mazāka par 300 eiro vai izmaksā šādus ienākumus:

 • stipendijas, kuru apmērs nepārsniedz 100 eiro, no budžeta vai starptautisko izglītības vai sadarbības programmu līdzekļiem;
 • pabalstus no budžeta, atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu un atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu;
 • atlīdzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par kaitējumu darbspēju zaudējuma gadījumā, kas saistīts ar sakropļojumu vai citādu veselības bojājumu, kā arī sakarā ar apgādnieka zaudējumu;
 • summas, kas izmaksātas uz valsts vai pašvaldību institūciju lēmumu pamata, sniedzot palīdzību stihiskas nelaimes gadījumā vai citos ārkārtas gadījumos;
 • kompensāciju summas likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā apmērā;
 • atlīdzību par asins nodošanu un cita veida donorpalīdzību;
 • izložu un azartspēļu laimestus, kuru apmērs ir mazāks par 3000 eiro;
 • apdrošināšanas atlīdzības saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanas līgumu” un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu.

Izmaksājot ienākumu par sniegto pakalpojumu vai piegādāto preci ienākuma izmaksātājam obligāti ir jāpārliecinās, vai ienākuma saņēmējam ir reģistrēta saimnieciskā darbība ienākuma izmaksas dienā.

Ja saimnieciskā darbība nav reģistrēta, tad ienākumu izmaksātājam ir pienākums ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un attiecīgi iesniegt paziņojumu līdz nākamā mēneša 15. datumam. Informāciju par reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem var iegūt VID publiskojamo datu bāzē ŠEIT.

Par personai aprēķinātajām/izmaksātajām dividendēm iesniedz paziņojumu par to periodu, kad tās ir aprēķinātas, t.i., ir pieņemts lēmums par dividenžu sadali.

Aizpildot paziņojumu un deklarējot personai izmaksāto ienākumu, ir rūpīgi jāizvēlas atbilstošais ienākuma veids no piedāvātā ienākumu veidu klasifikatora.

Ienākumi klasifikatorā tiek dalīti gan pa veidiem, gan atbilstoši izmaksātāja pienākumam ieturēt IIN vai arī tikai sniegt paziņojumu, IIN neieturot izmaksas brīdī:

 • apliekami ienākumi, no kuriem IIN ir pienākums ieturēt ienākuma izmaksas brīdī, – ienākuma veida kodi “10” – iekļauti paziņojuma 1. ailē;
 • apliekami ienākumi, no kuriem IIN nav jāietur ienākuma izmaksas brīdī, – ienākuma veida kodi “20” – iekļauti paziņojuma 2. ailē;
 • neapliekami ienākumi – ienākuma veida kodi “30” – iekļauti paziņojuma 3. ailē;
 • likumā noteikto normu ietvaros neapliekami ienākumi – ienākuma veida kodi “40” – iekļauti paziņojuma 4. ailē.
Ja ir apliekams ienākums, bet IIN neietur izmaksas brīdī, un neapliekams ienākums, ienākuma veida kodi “20”, “30” un “40”, tad paziņojuma VID jāsniedz vienu reizi gadā līdz nākamā gada 1. februārim.

Algota darba ienākumam, kas norādīts ar kodu “1001”, “1018”, “3050” vai “3059”, un ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, paziņojums jāiesniedz VID līdz sekojošā gada 1. februārim. Ja darba attiecības izbeigtas gada ietvaros vai persona nodarbināta steidzamos, īslaicīgos vai vienreizējos darbos, dat paziņojums iesniedzams līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ja viena ienākuma veidam ir piešķirti kodi vairākās ailēs, ienākuma izmaksātājam atbilstoši likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli nosacījumiem ir jāizvērtē, kurš kods ir piemērojams konkrētā ienākuma izmaksas gadījumā.

Iesniegto paziņojumu var precizēt trīs gadu laikā pēc noteiktā nodokļa maksāšanas termiņa.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: