Kas jāņem vērā, slēdzot uzņēmuma līgumu ar saimnieciskās darbības veicēju?

(0)
Foto:drxiv on VisualHunt / CC BY-NC

Ja uzņēmuma līgums ir noslēgts starp Latvijas komersantu (Pasūtītāju) un fizisko personu, kura reģistrējusi saimniecisko darbību (saimnieciskās darbības veicējs), un nav konstatētas algas nodokļa pazīmes, tad:

komersants (Pasūtītājs):

 • izmaksā atlīdzību no uzņēmuma līguma izpildes, nodokļus neieturot;
 • iesniedz “Paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām” ar kodu “2008” līdz nākamā gada 1. februārim, izņemot individuālo komersantu (IK).

Savukārt fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicēja:

 • saņemto atlīdzību no uzņēmuma līguma izpildes iekļauj savos saimnieciskās darbības ieņēmumos;
 • no saimnieciskās darbības ienākuma aprēķina un nomaksā nodokļus un iesniedz atskaites.

Pārliecināties par to, vai persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību, iespējams Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskojamo datu bāzē.

No ienākuma no saimnieciskās darbības maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).

IIN:

20 % – gada ienākumam līdz 20 004 eiro;
23 % – gada ienākumam no 20 004 eiro līdz 62 800 eiro;
31,4 % – gada ienākumam, kas pārsniedz 62 800 eiro.

VSAOI:

32,15 % – vispārējā gadījumā no saimnieciskās darbības mēneša ienākuma, kas nav mazāks par minimālo mēneša darba algu (430 eiro) (turpmāk – VSAOI objekts)
5 % – obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai no pārējā saimnieciskās darbības ienākuma, no kura nav maksāti 32,15 %.

 • Ja ienākumi no saimnieciskās darbības ir mazāk par 50 eiro no gada sākuma, VSAOI iemaksas neveic.
 • Ja ienākumi no saimnieciskās darbības mēnesī ir mazāki par 430 eiro, maksā VSAOI vismaz 5 % apmērā no faktiskajiem ienākumiem
 • Ja ienākumi no saimnieciskās darbības mēnesī ir lielāki vai vienādi ar 430 eiro, tad maksā VSAOI 32,15 % no vismaz 430 eiro (vai izvēlēta lielāka VSAOI objekta) + vismaz 5 % no starpības starp faktiskajiem ienākumiem no saimnieciskās darbības un 430 eiro (vai cita izvēlētā VSAOI objekta). Jāatceras, ka uz būvniecības nozarē nodarbināto pašnodarbināto arī attiecas ierobežojums 430 eiro mēnesī.

Saimnieciskās darbības veicējam jāiesniedz VID šādus pārskatus:

Pārskata/ deklarācijas nosaukums Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš
Ziņojums par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam. VSAOI: līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam
Gada ienākumu deklarācija Par gadu – periodā no nākamā gada 1. marta līdz 1. jūnijam.

Ja kopējie gada ienākumi pārsniedz 62 800 eiro — no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

IIN iemaksā:

ja aprēķinātais nodoklis < 640 eiro: līdz 16.jūnijam;

ja aprēķinātais nodoklis > 640 eiro:

 • līdz 16. jūnijam, 16. jūlijam un 16. augustam (katru reizi 1/3 no nodokļa summas);

ja kopējie gada ienākumi> 62 800 eiro un aprēķinātais nodoklis > 640 eiro:

 • līdz 16. jūlijam, 16. augustam un 16. septembrim (katru reizi 1/3 no nodokļa summas);

līdz 16.jūnijam iemaksā minimālo nodokli 50 eiro – ja aprēķinātais IIN no saimnieciskās darbības ienākuma nepārsniedz 50 eiro.

IIN avansa maksājumu aprēķins

 

Avansa maksājumu aprēķina EDS automātiski pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas.

Gadā, kad saimnieciskā darbība tiek uzsākta (reģistrēta), IIN avansa maksājumus var neveikt.

IIN avansā iemaksā ne vēlāk kā: 15. martā, 15. jūnijā, 15. augustā, 15. novembrī.

 

Ja uzņēmuma līgums tiek slēgts ar fizisku personu – saimnieciskās darbības veicēju, kurš reģistrējies kā mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs, atšķirība ir tāda, ka saimnieciskās darbības veicējam  jāiesniedz MUN deklarāciju, jāaprēķina un jānomaksā MUN, kas ietver arī VSAOI un IIN, par katra ceturkšņa apgrozījumu (saimnieciskās darbības ieņēmumiem).

Saimnieciskās darbības veicējs – MUN maksātājs – iesniedz šādus pārskatus:

Pārskata/ deklarācijas nosaukums Iesniegšanas termiņš Nodokļa likme/samaksas termiņš
MUN ceturkšņa deklarācija Līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam MUN likme 15 % no apgrozījuma, ja ir ievēroti kritēriji:

 • apgrozījums gadā < 40 000 eiro, (apgrozījuma pārsniegumam piemēro 20 %);
 • ja ienākums no MU < 720 eiro mēnesī (ienākuma pārsnieguma daļai papildus piemēro 20 %).

MUN iemaksā līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.

Ne vēlāk kā līdz nākamā gada 30. janvārim iemaksā MUN 50 eiro apmērā, ja kalendāra gadā aprēķinātā MUN summa nepārsniedz 50 eiro.

SVARĪGI!

Saimnieciskās darbības ieņēmumi, par kuriem maksā MUN:

 • nav jāuzrāda gada ienākumu deklarācijā;
 • no tiem atsevišķi nav jāaprēķina un jāveic VSAOI un iemaksas pensiju apdrošināšanai.

Ja attiecībā uz saimnieciskās darbības veicēju – MUN maksātāju –, ar kuru ir noslēgts uzņēmuma līgums, izpildās kaut viena no darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma pazīmēm, tad komersantam (Pasūtītājam) no atlīdzības no uzņēmuma līguma izpildes ir pienākums aprēķināt un nomaksāt IIN un VSAOI kā no iznomātā personāla ienākuma. Šādā gadījumā atlīdzību par uzņēmuma līguma izpildi neuzskata par saimnieciskās darbības ieņēmumu un saimnieciskās darbības veicējs – MUN maksātājs – to neiekļauj apgrozījumā, par kuru maksā MUN.

Tāpat jāatceras, ka MUN maksātāja ienākums nevar pārsniegt 720 eiro mēnesī.

Lasiet arī:

Kas jāievēro, ja slēdz uzņēmuma līgumu ar fizisku personu, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību?

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)