0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTINodokļi, ja autors ir pensionārs

Nodokļi, ja autors ir pensionārs

Maija Grebenko

Kādā veidā un kādu nodokli maksā autoratlīdzības saņēmējs pensionārs? Vai autoratlīdzībai var piemērot nosacītos izdevumus? Atbilde 2022. gadā autordarbu atlīdzībai ir iespējama daudzveidīga nodokļu piemērošana. Pirmkārt, autori1 arvien var slēgt darba līgumus un uzņēmuma līgumus. Nodokļu ziņā minēto līgumu nosacījumi autoratlīdzības izmaksātājam ir visdārgākie, jo paredz darbaspēka nodokļus (IIN un VSAOI). Nodokļi un atskaites par šādiem autoriem ir analoģiski kā par pārējiem darba ņēmējiem pensijas vecumā. Vienīgais "labums", ja summa mēnesī nesasniedz mēneša minimālo algu, pensionāra ienākumam netiks aprēķinātas minimālās…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Nodokļi, ja autors ir pensionārs
Foto: © deagreez – stock.adobe.com

Kādā veidā un kādu nodokli maksā autoratlīdzības saņēmējs pensionārs? Vai autoratlīdzībai var piemērot nosacītos izdevumus?

Atbilde

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore
Maija Grebenko,
Mg.sci.oec.,
žurnāla Bilance galvenā redaktore
Foto: Aivars Siliņš

2022. gadā autordarbu atlīdzībai ir iespējama daudzveidīga nodokļu piemērošana.

Pirmkārt, autori1 arvien var slēgt darba līgumus un uzņēmuma līgumus. Nodokļu ziņā minēto līgumu nosacījumi autoratlīdzības izmaksātājam ir visdārgākie, jo paredz darbaspēka nodokļus (IIN un VSAOI). Nodokļi un atskaites par šādiem autoriem ir analoģiski kā par pārējiem darba ņēmējiem pensijas vecumā. Vienīgais "labums", ja summa mēnesī nesasniedz mēneša minimālo algu, pensionāra ienākumam netiks aprēķinātas minimālās sociālās iemaksas.

Otrkārt, pensionārs var reģistrēt saimniecisko darbību un kļūt par pašnodarbināto personu2, patstāvīgi maksājot nodokļus. Šādā gadījumā atlīdzības izmaksātājam ir minimāla slodze: vienīgi jāpārbauda, vai autors tiešām ir reģistrēts nodokļu maksātājs, un līdz nākamā pēc izmaksas mēneša 15. datumam jāiesniedz VID paziņojums ar kodu 2007.

Autoram jāizvēlas: maksāt nodokļus vispārējā režīmā vai mikrouzņēmumu režīmā.

Vispārējais režīms

Vispārējā režīmā autoram jākārto ieņēmumu uzskaite par katru mēnesi atsevišķi, bet jāatskaitās VID par katru ceturksni (izņemot ceturksni, kurā nebija ieņēmumu), iesniedzot pašnodarbinātās personas ziņojumu līdz nākamā pēc atskaites ceturkšņa mēneša 17. datumam un VSAOI jāsamaksā vienotajā nodokļu kontā līdz 23. datumam. Jāņem vērā, ka konkrēta mēneša zaudējumus nedrīkst pārcelt uz citiem ceturkšņa mēnešiem.

Pašnodarbinātais, kurš gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma, pašnodarbinātās personas ziņojumā sniedz par to informāciju (atzīme ievietojama attiecīgajā lodziņā, sk. MK noteikumu Nr. 827 pielikumu Nr. 4).

Nodokli (VSAOI) aprēķina šādi: no atlīdzības izmaksātāja saņemtās summas (ieņēmumi) vispirms atskaita nosacītos3 autora izdevumus 25% vai 50% apmērā (katram ceturkšņa mēnesim atsevišķi). Starpība ir ienākums. Ja autora faktiskie izdevumi ir lielāki par nosacītajiem, tos drīkst piemērot nosacīto izdevumu vietā, bet tiem jābūt apliecinātiem ar čekiem un kvītīm. 

Ja ienākums ir mazāks par minimālo mēneša algu, VSAOI ir 10% no ienākuma un tiek uzskatīts, ka šādi ir apdrošināta autora pensija. Ja ienākums pārsniedz 500 eiro, tad vismaz no 500 eiro jāaprēķina "lielā" likme, bet no pārsnieguma summas — 10%. Lielā likme pašnodarbinātai personai pensijas gados ir 29,36% (jaunākiem autoriem — 31,07%), un tā nodrošina šādus riskus: pensijas, maternitātes un slimības, vecāku un veselības apdrošināšanu. Tas nozīmē, ka pensionārs varēs pretendēt uz attiecīgajiem pabalstiem.

NB! Gan īstermiņa sociālie pabalsti, gan pensijas uzkrājums pašnodarbinātajām personām (saimnieciskās darbības veicējiem) tiks nodrošināti tikai gadījumā, ja VSAOI tiks fiziski veiktas (pretstatā darba ņēmējiem — pabalsti tiek aprēķināti no deklarētajiem ienākumiem, bet pensijas — arī tikai tad, ja iemaksas ir veiktas). 

Iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) saimnieciskās darbības veicēji (SDV) maksā pēc gada rezultāta, turklāt piemērojot progresīvo IIN likmi: 20% no ienākuma līdz 20 004 eiro, 23% no 20 004,01 līdz 78 100 eiro un 31%, ja ienākums pārsniedz 78 100 eiro. Šis nodoklis tiek noteikts fiziskās personas deklarācijas pielikumā D3, kas iesniedzama VID nākamajā gadā no 1. marta līdz 30. jūnijam (un mēnesi vēlāk, ja 2021. gada ieņēmumi pārsniedz 62 800 eiro vai ja 2022. gada ieņēmumi pārsniedz 78 100 eiro).

 Saimnieciskās darbības veicējs

Ja autors reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, viņš nedrīkstēs no saņemtās autoratlīdzības atskaitīt izdevumus, tajā skaitā nosacītos autora izdevumus.

Ja autors reģistrēsies kā MUN maksātājs, no visām saņemtajām summām būtu jāmaksā MUN 25% apmērā (līdz apgrozījumam 25 000 eiro) un 40% no pārsnieguma summas. MUN ietver sevī divus nodokļus: 80% VSAOI un 20% IIN. Tas nozīmē, ka autoram būs iespējams noteikt iemaksu objektu un uzkrāto pensijas kapitālu.

Katram ceturksnim beidzoties, MUN maksātājam līdz nākamā mēneša 15. datumam jāiesniedz VID attiecīgā deklarācija, izņemot to ceturksni, kad nebija saņemti ieņēmumi (likuma termins — apgrozījums). MUN ir jāsamaksā līdz 23. datumam.

Valsts kase sadala nodokli divās daļās un novirza VSAA veiktās iemaksas. Tādējādi no šīm iemaksām ir iespējams aprēķināt iemaksu objektu un no tā — pensijas kapitālu. 

Neskatoties uz to, ka visi pašnodarbinātie atskaitās par ceturkšņa ienākumiem, piemēros labāk uztverams mēneša aprēķins.

Piemēram, izmaksātājs izmaksā autoram atlīdzību 900 eiro (nepiemērojot nosacītos izdevumus, neieturot nodokli, paziņojums — ar kodu 2007).

To izmaksātājs drīkst darīt tikai tad, ja VID publiskojamā datubāzē pārliecinājies, ka autors ir reģistrēts kā patstāvīgais nodokļu maksātājs.

Tātad autors ir atbildīgs par nodokļu nomaksu.

Autoram jāsaprot nodokļa aprēķināšanas mehānisms: par konkrētu mēnesi ceturkšņa ietvaros MUN būs 225 eiro (900 x 25%). Samaksājot šo nodokli, 80% no tā tiks novirzīti sociālajām vajadzībām — 180 eiro. Tātad 180 eiro ir sociālās iemaksas bet, ņemot vērā pašnodarbinātās personas, kura ir pensijas vecumā, VSAOI likmi 29,36%, ir jānosaka iemaksu objekts, jo tas ir svarīgi pensijas kapitāla noteikšanai. Iemaksu objekts ir 613,08 eiro (180 : 29,36 x 100).

Savukārt pensijas kapitāls šajā mēnesī ir 122,62 eiro (613,08 x 20%).

Ja pārējos divos ceturkšņa mēnešos apgrozījums būs apmēram tāds pats, autors ir izpildījis likuma prasību veikt iemaksas no iemaksu objekta, kas nav mazāks par 500 eiro (bet tas ir svarīgi tikai pirmspensijas gados esošajiem autoriem). Par minimālajām sociālajām iemaksām MUN maksātājam nav jāuztraucas, jo pensionāriem tās netiek aprēķinātas.

MUN maksātāja režīms nav piemērots autoriem, kas paredz 12 mēnešu laikā (nevis gadā) ieņēmumus (apgrozījumu), kas pārsniedz 40 000 eiro, jo tajā brīdī ir pienākums reģistrēties pievienotās vērtības reģistrā. Savukārt PVN maksātājiem ir aizliegts strādāt MUN reģistrētajām personām.

Vēl tikai šogad

Tikai līdz 2022. gada beigām autoriem ir saglabāta iespēja nereģistrēties.

Slēdzot autora līgumu, izmaksātājs nepiemēro nosacītos izdevumus, bet no līgumā minētās summas ietur nodokli pēc likmes 25% (ieņēmumam līdz 25 000 eiro un 40% — no pārsnieguma summas). Arī šis nodoklis ietver sevī 80% VSAOI un 20% — IIN). Sakarā ar to, ka autoram pensionāram uzkrājas pensijas kapitāls, viņš būs tiesīgs reizi gadā pārrēķināt piešķirto pensiju (kā arī saglabājas tiesības uz pensijas indeksāciju katra gada oktobrī).

Izmaksātājam jāiesniedz VID paziņojums ar kodu 1061 līdz nākamā pēc izmaksas mēneša 15. datumam.

Savukārt autoram līdz nākamā gada 28. februārim jāiesniedz VID autoratlīdzības īpaša deklarācija, jo vairāki izmaksātāji var nebūt lietas kursā, kurā brīdī autora ieņēmumi ir pārsnieguši 25 000 eiro slieksni, un turpināt piemērot nodokli pēc likmes 25%. Turklāt autors varētu saņem atlīdzību arī no ārvalstīm, kurai bija piemērota mazāka likme vai vispār nebija piemērots nodoklis. Ja nodokļu maksātājs neaizpildīs autoratlīdzības saņēmēja deklarāciju, VID pats līdz 2022. gada 5. martam aizpildīs šo deklarāciju nodokļu maksātāja vietā un aprēķinās papildus maksājamo nodokli. Ja izveidojies papildus maksājams nodoklis (piemēram, ir jāpiemēro 40% IIN ienākumam virs 25 000 eiro), tas būs jāiemaksā budžetā līdz 2022. gada 23. jūnijam (tas pats arī 2023. gadā par 2022. gadu).

NB! Nereģistrētais autoratlīdzības saņēmējs neietver autoratlīdzību taksācijas gada kopējā ar nodokli apliekamajā ienākumā, kuram tiek piemērota progresīvā ienākuma nodokļa likme, un šie ienākumi netiek ņemti vērā, nosakot maksātāja gada diferencēto neapliekamo minimumu. Turklāt minētajiem ienākumiem netiek piemērots neapliekamais minimums (tiem, kas nav pensionāri), nodokļa atvieglojumi, papildu atvieglojumi un attaisnotie izdevumi par ārstniecību, izglītību un ziedojumiem (IIN likuma 10., 12. un 13. pantā noteiktie atskaitījumi).

Autoratlīdzība no kolektīvās pārvaldības organizācijas

Vēl autors pensionārs var saņemt autoratlīdzību no kolektīvās pārvaldības organizācijas (sk. Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv).

Izmaksājot autoratlīdzību saviem dalībniekiem (biedriem), ir atļauts piemērot autora nosacītos izdevumus un ienākuma nodokli 20%, tomēr, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, atlīdzības kopsummai varētu būt piemērota progresīvā IIN likme (23% ieņēmumu summai virs 20 004 eiro un 31% ieņēmumiem virs 62 800 eiro par 2021. gada atlīdzību un virs 78 100 eiro — par 2022. gadā izmaksātajām summām).

Par šādiem autoriem VID ir jāiesniedz paziņojums ar kodu 1003.

1 Ar terminu "autors" ir jāsaprot fiziskā persona, kas gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma vai samaksu no zinātnes, literatūras vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanas, izdošanas, izpildīšanas vai citādas izmantošanas, turklāt uz autoru, kas ir pašnodarbinātā persona, attiecas prasība, ka viņa pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā. 2 "Saimnieciskās darbības veicējs" — termins no likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kurā tiek noteikta IIN maksāšanas kārtība; savukārt "pašnodarbinātā persona" — termins no likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kur noteikts, kam un kādā kārtībā tiek aprēķinātas un veiktas sociālās iemaksas un uz kādiem sociālajiem pabalstiem apdrošinātās personas var pretendēt.  3 Nosacīti autora izdevumi — MK noteikumi Nr. 899 57. punkts.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada februāra (482.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: