0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTINodokļu aprēķinu labirinti pašnodarbinātajiem

Nodokļu aprēķinu labirinti pašnodarbinātajiem

Inguna Leibus, Dr.oec., Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesore, Finanšu un grāmatvedības institūta direktore

Kā ikkatru pavasari pašnodarbinātajiem un citiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājiem, kas reģistrējuši saimniecisko darbību, vai ir individuālie komersanti (IK), zemnieku saimniecību (ZS) vai zvejnieku saimniecību (ZvS) īpašnieki, jāiesniedz gada ienākumu deklarācija, kurā jāuzrāda saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi. Lai IIN par saimnieciskajā darbībā gūto ienākumu deklarācijā tiktu aprēķināts pareizi, rakstā doti daži ieteikumi. Tie galvenokārt attiecas uz pašnodarbināto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) uzrādīšanu deklarācijā! Tomēr vispirms par izmaiņām saimnieciskās darbības ieņēmumu…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Nodokļu aprēķinu labirinti pašnodarbinātajiem
Ilustrācija: Arvis Villa
Inguna Leibus, Dr. oec., Latvijas Lauksaimniecības universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore
Inguna Leibus,
Dr. oec.,
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesore, Finanšu un grāmatvedības institūta direktore
Foto: Aivars Siliņš

Kā ikkatru pavasari pašnodarbinātajiem un citiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājiem, kas reģistrējuši saimniecisko darbību, vai ir individuālie komersanti (IK), zemnieku saimniecību (ZS) vai zvejnieku saimniecību (ZvS) īpašnieki, jāiesniedz gada ienākumu deklarācija, kurā jāuzrāda saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi. Lai IIN par saimnieciskajā darbībā gūto ienākumu deklarācijā tiktu aprēķināts pareizi, rakstā doti daži ieteikumi. Tie galvenokārt attiecas uz pašnodarbināto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) uzrādīšanu deklarācijā! Tomēr vispirms par izmaiņām saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla aizpildīšanā un nepieciešamību uzsākt divkāršā ieraksta grāmatvedības kārtošanu.

Izmaiņas pašnodarbināto saimnieciskās darbības uzskaites žurnālā

Pašnodarbināto grāmatvedības kārtošanu jau no pagājušā gada reglamentē jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi:

MK noteikumi Nr. 322 pieļāva «vecā» parauga žurnāla kārtošanu līdz 2022. gada beigām, jo jaunais žurnāls obligāti jāsāk kārtot tikai ar 2023. gadu. Savukārt attiecībā uz nodokļu aprēķiniem ir noteikts, ka tie nedrīkst būt pretrunā ar nodokļu normatīvo aktu prasībām arī 2022. gadā. 

Jaunais žurnāls ir vienkāršāks, jo vairs nav nepieciešama izdevumu dalīšana pilna un ierobežota apmēra izdevumos. Žurnālā ieviesta jauna aile — «Apgrozījums», kurā rāda visu saimnieciskās darbības ieņēmumu un subsīdiju summu. Tas darīts tāpēc, lai ikvienam, kas saņem valsts atbalstu lauksaimniecībai un ES atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai (turpmāk, subsīdijas), skaidri parādītu, kas tiek ņemts vērā, piemērojot Grāmatvedības likuma 10. panta trešo daļu, kurā noteikts:

(..) grāmatvedības reģistrus vienkāršā ieraksta sistēmā atļauts kārtot individuālajiem komersantiem un citām fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, ja šajā punktā minēto personu apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 300 000 euro.

Grāmatvedība un nodokļi, veicot uzskaiti divkāršā ieraksta sistēmā

Pāreju uz divkāršā ieraksta grāmatvedību veic ar nākamā gada 1. janvāri pēc likumā noteiktā apgrozījuma sasniegšanas. Turklāt jāņem vērā, ka jāmaina arī grāmatvedības uzskaites princips — no kases jeb naudas plūsmas principa uz uzkrāšanas principu. Kā arī jāsaprot atšķirības starp saimnieciskās darbības formām:

  • individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, arī uzsākot divkāršā ieraksta grāmatvedības kārtošanu, joprojām paliek IIN maksātāji (skat. 1. tabulu). Tie kārto grāmatvedību atbilstoši MK noteikumiem Nr. 145, t.i., katru gadu gatavo bilanci, ieņēmumu un izdevumu pārskatu, kā arī ar IIN apliekamā ienākuma aprēķinam izmanto gada ienākumu deklarācijas pielikumu D31;

1. tabula IK un citu fizisko personu grāmatvedības un nodokļu atšķirības

Rādītājs Ieņēmumi (apgrozījums) < 300 000 € gadā Ieņēmumi (apgrozījums) ≥ 300 000 € gadā
Īpašnieka sociālā apdrošināšana Kā pašnodarbinātajam
Īpašnieka personīgais patēriņš Nav ierobežots, var izmantot personīgajām vajadzībām visu ienākumu (peļņu) pēc nodokļu samaksas, par to nemaksājot papildu nodokļus
Grāmatvedība  Vienkāršā ieraksta Divkāršā ieraksta (var izvēlēties) Divkāršā ieraksta
MK noteikumi 31.05.2022. Nr. 322 1.03.2022. Nr. 145
Grāmatvedības organizācijas dokumenti Nav nepieciešami Jāizstrādā
Princips Kases Uzkrāšanas (vismaz 5 gadi pēc kārtas — IIN likuma 11.2 p. 10. d.)
Grāmatvedības reģistri Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls Grāmatvedības konti
Pamatlīdzekļu nolietojums Saskaņā ar IIN likumu (izvēlas normu gados vai % no atlikušās vērtības) Nodokļu vajadzībām saskaņā ar IIN likumu;  finanšu pārskatā — īpašnieka noteikta kārtība, kas var būt vienāda ar nodokļu nolietojumu
Pārskati Gada ienākumu deklarācijas pielikums D3 Finanšu pārskats (bilance, ieņēmumu un izdevumu pārskats) un gada ienākumu deklarācijas pielikums D31
Pārskatu publiskā pieejamība Publiski nav pieejami
  • individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības uzsāk uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksāšanu (skat. 2. tabulu), kas būtiski atšķiras no IIN aprēķina, jo ar IIN apliek ienākumu jeb peļņu no saimnieciskās darbības, bet ar UIN — tikai sadalīto peļņu (t.sk., nosacīti sadalīto peļņu, ieskaitot ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus). Atšķirīgas ir arī abu ienākuma nodokļu atlaides, ar IIN neapliek ienākumus no lauksaimniecības un lauku tūrisma līdz 3000 eiro gadā un visas saņemtās subsīdijas, savukārt UIN atlaide — ar nodokli apliekamais objekts tiek samazināts par 50% no saņemto subsīdiju summas. Turklāt UIN maksātājiem katru gadu jāgatavo gada pārskats atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam. 

2. tabula ZS, ZvS un IU grāmatvedības un nodokļu atšķirības

Rādītājs Ieņēmumi (apgrozījums) < 300 000 € gadā Ieņēmumi (apgrozījums) ≥ 300 000 € gadā
Īpašnieka sociālā apdrošināšana (3 iespējas)  1) darba līgums → darba ņēmējs → VSAOI no darba samaksas 2) pārvaldnieks (darba līgums) → darba ņēmējs → par īpašnieku VSAOI var nemaksāt 3) īpašniekam nav darba līguma → pašnodarbinātā VSAOI (izņemot IU, skat. likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» pārejas noteikumu 34., 35. punktu)
Nodoklis IIN  UIN (var izvēlēties) UIN
Ienākuma nodokļa likums Likums «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli»  Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
Nodokļi par īpašnieka personīgo patēriņu Var izmantot personīgajām vajadzībām visu ienākumu (peļņu) pēc nodokļu samaksas, par to nemaksājot papildu nodokļus 1) Dividendēm pielīdzināts ienākums no peļņas, kas gūta 2012.–2017. g., maksā IIN 20% 2) Dividendēm pielīdzinātās izmaksas no peļņas, sākot ar 2018. g. UIN 20% (jeb 25% no faktiski saņemtās summas)
Ienākuma nodokļa atvieglojumi Neapliek subsīdijas un ienākumus no lauksaimniecības un lauku tūrisma līdz 3000 € gadā Ar UIN apliekamo bāzi samazina par 50% no subsīdijām
Grāmatvedība Vienkāršā ieraksta Divkāršā ieraksta
Grāmatvedības organizācijas dokumenti Nav nepieciešami Jāizstrādā
Princips Kases Uzkrāšanas
Grāmatvedības reģistri Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls Grāmatvedības konti
Pamatlīdzekļu nolietojums Saskaņā ar IIN likumu (izvēlas normu gados vai % no atlikušās vērtības) Uzņēmuma īpašnieka noteikta kārtība. Nolietojums ietekmē peļņas vai zaudējumu aprēķinu un bilanci. Nodokļu vajadzībām nolietojums nav jārēķina.
Pārskati Gada ienākumu deklarācijas pielikums D3 Gada pārskats atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam un UIN deklarācijas
Pārskatu publiskā pieejamība Publiski nav pieejami Gada pārskats ir publiski pieejams

Pašnodarbinātā VSAOI gada ienākumu deklarācijā

Nu jau otro gadu īpaši uzmanīgi deklarācijā jānorāda informācija par pašnodarbinātā VSAOI. Atbilstoši IIN likuma 10. panta pirmajai daļai valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi ir attaisnotie izdevumi un kā tādi tiek rādīti gada ienākumu deklarācijas D veidlapas 05. rindā. Savukārt MK noteikumi vairākus gadus bija pretrunā ar šo normu, jo noteica, ka pašnodarbinātā VSAOI jāattiecina uz saimnieciskās darbības izdevumiem. To, ka samaksātās pašnodarbinātā VSAOI nedrīkst likt saimnieciskās darbības izdevumos, vispirms noteica VID metodiskajos materiālos, attiecinot to uz pašnodarbinātā VSAOI aprēķinu. Savukārt MK noteikumos šo normu nostiprināja 2022. gadā, nosakot, ka pašnodarbinātā VSAOI, tāpat kā par saimniecisko darbību samaksāto IIN un budžetā samaksāto PVN, jāuzskaita kā izdevumi, kas nav attiecināmi uz nodokļu aprēķināšanu, jeb šo nodokļu maksājumi netiek uzrādīti kā saimnieciskās darbības izdevumi. Nākamais solis būtu atbilstoši grozījumi MK 30.10.2018. noteikumos Nr. 662 «Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību» un attiecīgi izmainīta apliekamā ienākuma aprēķināšana EDS, aizpildot gada ienākumu deklarāciju. Tomēr, ņemot vērā, ka EDS atbilstošās izmaiņas netika veiktas, gada ienākumu deklarāciju par 2022. gadu aizpilda tieši tāpat kā par 2021. gadu. Ja gada laikā pašnodarbinātā VSAOI nav attiecinātas uz saimnieciskās darbības izdevumiem, tad par 2022. gadu aprēķinātās iemaksas (ieskaitot 10% vecuma pensijas apdrošināšanai) pieskaita saimnieciskās darbības izdevumiem un norāda attiecīgi D3 pielikuma 2.1. un/vai 12.1. rindā, kā arī 27. rindā. 

Ļoti vienkāršots piemērs dots 3. tabulā. Piemērā saimnieciskās darbības ieņēmumi ir 11 000 eiro, izdevumi bez pašnodarbinātā VSAOI — 9500 eiro, pašnodarbinātā VSAOI jeb attaisnotie izdevumi — 500 eiro. Ienākums, no kura tiek aprēķināts IIN, ir 1000 eiro (11 000 – 9500 – 500). Ja pašnodarbinātā VSAOI nepieskaita izdevumiem, tad IIN tiks aprēķināts no lielākas summas, t.i., no 1500 eiro, jo pie apliekamā ienākuma automātiski tiks pieskaitītas pašnodarbinātā VSAOI.

3. tabula Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana, EUR

Rādītājs gada ienākumu deklarācijā Rindas Nr. Izdevumiem pieskaitot pašnodarbinātā VSAOI Izdevumiem nepieskaitot pašnodarbinātā VSAOI
D3 pielikumā 
Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem 11 11 000 11 000
Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, tai skaitā: 12 10 000 9500
Izdevumi, kurus piemēro pilnā apmērā  12.1 10 000 (9500 + 500) 9500
Izdevumi, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu 12.2 x x
Izdevumu ierobežojums  13 x x
Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības (EDS automātiski pieskaita 27. rindā parādīto summu) 14, 17, 18, 22, 25, 30 1500 1500
Pašnodarbinātā VSAOI  27 500 0
D veidlapā
Apliekamie ienākumi 01 1500 1500
 Attaisnotie izdevumi: VSAOI  05 500 500  (jāieraksta pašam)
Ienākumi, no kuriem aprēķināms nodoklis 16 1000 1000

Ir arī otra iespēja — pašnodarbinātā VSAOI neskaitīt pie saimnieciskās darbības izdevumiem, vienlaikus tos dzēst arī no 27. rindas D3 pielikumā. EDS brīdinās par kļūdu, bet to var ignorēt. Šajā gadījumā pašnodarbinātā VSAOI pašam jāpieskaita D veidlapas 05. rindā pie attaisnotajiem izdevumiem.

Tā kā pašnodarbinātā VSAOI uzrādīšana gada ienākumu deklarācijā rada tik daudz neskaidrības, tad VID ir sagatavojis informāciju par saimnieciskās darbības veicēju gada ienākumu deklarāciju, kurā ar piemēru paskaidrojis abas šīs iespējas.

Tieši tāda pati pašnodarbinātā VSAOI atspoguļošanas kārtība bija arī 2021. gada deklarācijā. Ja pašnodarbinātā VSAOI bija norādītas nepareizi, un rezultātā iedzīvotāju ienākuma nodoklis tika pārmaksāts, tad joprojām var iesniegt precizēto deklarāciju par 2021. gadu, jo to var darīt trīs gadu laikā.

Ja, pretēji MK noteikumiem, visu gadu pašnodarbinātā VSAOI tika uzrādītas saimnieciskās darbības izdevumos, tad iespējams, ka pašnodarbinātā VSAOI gada laikā aprēķinātas nepareizi, samaksājot tās mazākā apmērā. Savukārt tādā gadījumā gada ienākumu deklarācijā izdevumiem vairs neko nepieskaita, bet D3 pielikuma 27. rindā rāda par gadu aprēķinātās pašnodarbinātā VSAOI.

Ko varētu darīt, lai vienkāršotu pašnodarbinātā VSAOI aprēķinu?

Veicot izmaiņas gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtībā, tiktu ieviesta lielāka skaidrība IIN aprēķināšanā. Tomēr joprojām nepieciešams pilnveidot arī pašnodarbinātā VSAOI aprēķināšanas kārtību. Šobrīd tā ir gan sarežģīta, gan, diemžēl jāatzīst, daudzos gadījumos arī pašnodarbinātajiem netaisnīga. 

Aprēķins ir sarežģīts un darbietilpīgs, jo iemaksas jārēķina no katra mēneša peļņas. Ne vienmēr tas ir vienkārši, pat kārtojot vienkāršā ieraksta grāmatvedību pēc kases principa, jo precīzam peļņas aprēķinam būtu jāņem vērā arī pamatlīdzekļu nolietojums, pirkto krājumu atlikums un nākamo periodu izdevumi. Vēl sarežģītāks aprēķins ir tad, ja tiek gūti dažāda veida ienākumi, piemēram, no lauksaimnieciskās ražošanas vai autoratlīdzība un vienlaikus no citiem saimnieciskās darbības veidiem. Iemaksas vecuma pensijai 10% apmērā no dažādiem ienākumiem tiek aprēķinātas atšķirīgi: no lauksaimnieciskās ražošanas un autoratlīdzības tās rēķina no gada peļņas, bet no pārējiem saimnieciskās darbības veidiem — no katra mēneša peļņas. Tātad, lai pareizi aprēķinātu peļņu no katra saimnieciskās darbības veida, ļoti cītīgi ir jānodala dažādu saimnieciskās darbības veidu ieņēmumi un izdevumi, kā arī jāņem vērā proporcionāli sadalāmie izdevumi jeb izdevumi, kas attiecas uz saimniecisko darbību kopumā, piemēram, sakaru un bankas pakalpojumi. 

Savukārt par netaisnīgu pašnodarbinātā VSAOI aprēķinu var saukt tie pašnodarbinātie, kuru ienākumi nav regulāri, piemēram, ja pasūtījuma izpildei nepieciešami izdevumi vairāku mēnešu garumā, bet samaksa tiek saņemta tad, kad visi izdevumi jau ir apmaksāti iepriekš. Rezultātā, rēķinot atsevišķi katra mēneša peļņu, vairākus mēnešus ir strādāts ar zaudējumiem, kas, aprēķinot pašnodarbinātā VSAOI par mēnesi, kurā saņemta atlīdzība, vispār netiek ņemti vērā. Pieņemsim, ka pasūtījuma izpildei bija nepieciešami 3 mēneši, kuru laikā bija tikai izdevumi, kopā 2000 eiro. Ceturtajā mēnesī darbs ir pabeigts un saņemta atlīdzība 5000 eiro. Šajā gadījumā pašnodarbinātā VSAOI jāmaksā tikai par ceturto mēnesi, turklāt no 5000 eiro, lai gan par pasūtījumu gūtā peļņa ir tikai 3000 eiro. Vēl netaisnīgāku šādu aprēķinu kārtību pašnodarbinātajiem padara tas, ka arī apdrošināšanas stāžs šajā piemērā ir tikai par to vienu mēnesi — par kuru veiktas iemaksas. 

Tāpēc būtu ieteicams katram pašnodarbinātajiem ļaut izvēlēties, vai 10% iemaksas vecuma pensijai aprēķināt regulāri no katra mēneša peļņas vai vienu reizi gadā no gada peļņas, piemērojot tādu pašu kārtību kā lauksaimniekiem un autoriem. Iespējams, ka aprēķinu par katru mēnesi izvēlētos pašnodarbinātie, kuru ienākumi ir regulāri, vai tieši otrādi — tie, kuru ienākumi ir neregulāri, tomēr nav jāveic lieli ieguldījumi darbu izpildei. Savukārt pašnodarbinātajiem, kuriem jāveic lielāki ieguldījumi un saņemtā atlīdzība nav regulāra, korektāks būtu iemaksu aprēķins no gada jeb vismaz no ceturkšņa peļņas. Jāņem vērā, ka tieši ar to pašnodarbinātie atšķiras no darba ņēmējiem — viņiem ienākumi nav garantēti katru mēnesi!

Publicēts žurnāla “Bilance” 2023. gada maija (497.) numurā.