0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIPar ko turpmāk tiks maksāta patentmaksa

Par ko turpmāk tiks maksāta patentmaksa

Redakcija

2021. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (IIN) 11.10 panta desmitajā daļā. Grozījumi paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra tiek saglabātas tikai samazinātās patentmaksas režīms, kuru maksātāji var būt personas, kurām  piešķirta vecuma pensija, un  personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.  Sakarā ar minēto vairs nav spēkā nodokļu maksāšanas režīms "patentmaksa", ko līdz šim varēja izmantot saimnieciskās darbības veicēji, kuri darbojās kādā no MK noteikumos Nr. 28 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs" minētajām profesijām. Lielākā daļa no MK noteikumu Nr. 28 teksta vairs…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Par ko turpmāk tiks maksāta patentmaksa
Foto: cottonbro – Pexels

2021. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (IIN) 11.10 panta desmitajā daļā. Grozījumi paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra tiek saglabātas tikai samazinātās patentmaksas režīms, kuru maksātāji var būt personas, kurām 

  • piešķirta vecuma pensija, un 
  • personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti. 

Sakarā ar minēto vairs nav spēkā nodokļu maksāšanas režīms "patentmaksa", ko līdz šim varēja izmantot saimnieciskās darbības veicēji, kuri darbojās kādā no MK noteikumos Nr. 28 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs" minētajām profesijām.

Lielākā daļa no MK noteikumu Nr. 28 teksta vairs nebija spēkā, tādēļ, lai nodrošinātu IIN likuma 11.10 panta desmitās daļas piemērošanu, tika izstrādāti jauni 2021. gada 14. janvāra MK noteikumi Nr. 36, kuros noteikta kārtība, kādā piemēro tikai samazināto patentmaksu fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktās profesijās. Noteikumi ir spēkā no 2021. gada 20. janvāra.

Noteikumu 1. pielikumā ir iekļautas darbības jomas, par kurām maksā samazināto patentmaksu.

1. pielikums Saimnieciskās darbības jomas profesijas, par kurām maksā samazināto patentmaksu

Nr. p. k. Profesija vai saimnieciskās darbības joma
1. Ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība, kā arī apģērbu un apavu izgatavošana un labošana
1.1. tekstiliju, ādas un tām radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotājs (piemēram, šuvējs, drēbnieks, piegriezējs)
2. Pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi
2.1. precīzijas izstrādājumu izgatavotājs (piemēram, pulksteņmeistars)
2.2. mūzikas instrumentu skaņotājs
2.3. juvelieris
2.4. slēdzeņu atslēdznieks
2.5. kalējs
2.6. kapu/akmens plākšņu izgatavotājs, akmeņkalis
2.7. kurpnieks, apavu labotājs, apavu tīrītājs
3. Amatniecības izstrādājumu izgatavošana
3.1. podnieks vai tam radniecīgas profesijas speciālists (piemēram, keramiķis)
3.2. stikla izstrādājumu izgatavotājs un apdarinātājs
3.3. apgleznotājs, gravētājs un kodinātājs
3.4. koka, pinumu un tiem radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotājs (piemēram, mīksto un koka rotaļlietu izgatavotājs)
3.5. mūzikas instrumentu izgatavotājs un labotājs
4. Floristika
4.1. florists un floristikas speciālists
5. Privātie mājsaimniecības pakalpojumi un mājas aprūpes pakalpojumi
5.1. skursteņslauķis
5.2. mājkalpotājs, apkopējs un palīgs mājas darbos (piemēram, logu mazgātājs, zāles pļaušanas un krūmu griešanas pakalpojumu sniedzējs)
5.3. auklis, guvernants, aprūpētājs, skolēnu pavadonis, privātskolotājs

Samazinātā patentmaksa ir 9,00 eiro apmērā uz sešiem kalendāra mēnešiem vai 17,00 eiro apmērā uz vienu kalendāra gadu.

Fiziskā persona, kura vēlas iegādāties patentu un veikt samazināto maksu, aizpilda noteikumu 2. pielikumā norādīto iesniegumu un iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestā. 

2. pielikums Iesniegums reģistrācijai par samazinātās patentmaksas maksātāju

Lūdzu reģistrēt mani par samazinātās patentmaksas maksātāju un piemērot samazināto patentmaksu no 20__. gada __. __________.

1. Vārds, uzvārds
2. Personas kods
3. Tālruņa numurs
4. E–pasta adrese
5. Pasta adrese
6. Profesiju grupa un profesija(–as), kurā(–ās) tiks veikta saimnieciskā darbība, vai saimnieciskās darbības joma atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 14. janvāra noteikumu Nr. 36 "Kārtība, kādā piemērojama samazinātā patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā" 1. pielikumā norādītajam kārtas skaitlim (profesijas numurs(–i) un nosaukums(–i), darbības vieta)
7. Pamatdarbības vieta (administratīvā teritorija, kurā tiks veikta saimnieciskā darbība)
8. Samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņš uz sešiem kalendāra mēnešiem
uz vienu kalendāra gadu
9. Ja pieņemts lēmums par atteikumu, lūdzu to paziņot uz šā iesnieguma 4. punktā norādīto e–pasta adresi
pa pastu uz šā iesnieguma 5. punktā norādīto adresi
Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā

Ja pieņemts lēmums par atteikumu, lūdzu atmaksāt patentmaksu vai samazināto patentmaksu uz norēķinu kontu Nr. 

Datums ___________

Ja fiziskā persona ir Valsts ieņēmumu dienesta (VID)Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāja, iesniegumu var iesniegt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Saskaņā ar IIN likuma 11.10 panta devīto daļu fiziskā persona samazinātās patentmaksas maksājumu veic vienotajā nodokļu kontā.

Fiziskā persona iesniegumu iesniedz un samazināto patentmaksu samaksā ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms konkrētā perioda (6 kalendāra mēnešiem vai kalendāra gada), kad paredzēts sākt samazinātās patentmaksas piemērošanu. Attiecīgi VID piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma un samazinātās patentmaksas saņemšanas izvērtē iesniegumu un reģistrē fizisko personu par samazinātās patentmaksas maksātāju uz laikposmu, par kuru saņemta patentmaksa, vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt.

Ja VID pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt fizisko personu par samazinātās patentmaksas maksātāju, tad divu darbdienu laikā pēc iesnieguma izskatīšanas termiņa (piecas darba dienas) beigām atmaksā fiziskai personai samazināto patentmaksu, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto norēķina kontu, kā arī paziņo par to fiziskajai personai.

Saskaņā ar likuma 11.10 panta otro daļu samazinātā patentmaksa nav atmaksājama, izņemot gadījumu, ja VID pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt fizisko personu kā samazinātās patentmaksas maksātāju.

Samazinātās patentmaksas maksātājs ir tiesīgs veikt saimniecisko darbību periodā, par kuru veikta samazinātā patentmaksa, un saimniecisko darbību var uzsākt ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas dienu nodokļu maksātāju reģistrā.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada februāra (470.) numurā.