0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIPārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā janvārī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā janvārī

VID informācija

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis pārskatu par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2024. gada janvārī. Normatīvā akta nosaukums Komentārs/skaidrojums Pieņemts Stājas spēkā Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā Grozījumi veikti, lai noteiktu regulējumu Latvijas tirgū ienākušajiem tabakas aizstājējproduktiem. Tādējādi, likuma nosaukums papildināts ar vārdiem “tabakas aizstājējproduktu” un likums papildināts ar jaunu terminu —  tabakas aizstājējprodukts — produkts, kurš satur vai nesatur nikotīnu (izņemot ārstniecības līdzekļus, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes) un kuru paredzēts izmantot līdzīgi vai līdzīgiem mērķiem…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: David McEachan, Pexels
Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis pārskatu par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2024. gada janvārī.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemts

Stājas spēkā

Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā

Grozījumi veikti, lai noteiktu regulējumu Latvijas tirgū ienākušajiem tabakas aizstājējproduktiem. Tādējādi, likuma nosaukums papildināts ar vārdiem “tabakas aizstājējproduktu” un likums papildināts ar jaunu terminu —  tabakas aizstājējprodukts — produkts, kurš satur vai nesatur nikotīnu (izņemot ārstniecības līdzekļus, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes) un kuru paredzēts izmantot līdzīgi vai līdzīgiem mērķiem kā tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, bezdūmu tabakas izstrādājumus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes neatkarīgi no nikotīna satura šajos produktos un to lietošanas veida. Noteikti tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes tvertņu smēķēšanas, tabakas aizstājējproduktu un bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanas, kā arī minēto produktu glabāšanas un nodošanas ierobežojumi pilngadīgām personām līdz 20 gadu vecumam. Veikti precizējumi un papildinājumi vairākos likumā lietotajos terminos.

11.01.2024.

08.02.2024.

Ministru kabineta 2024. gada 9. janvārī noteikumi Nr. 4 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1507 “Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam””

Grozījumi veikti, lai precizētu trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, kas neveic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā (ES), tiesības saņemt PVN atmaksu par iekšzemē saņemtajiem ar nekustamo īpašumu saistītajiem pakalpojumiem, ja tos izmanto darījumiem, kuros par PVN samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto, un darījumiem atsevišķu īpašo PVN režīmu ietvaros. Atbilstoši grozījumiem trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam PVN maksātājam ir noteiktas tiesības:

 • 1) saņemt PVN atmaksu par Latvijas teritorijā saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, ja tos izmanto darījumiem, kuros par PVN samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs, ja tas ir reģistrēts atmaksas dalībvalsts PVN maksātājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 89. panta otrajā daļā noteikto;
 • 2) saņemt PVN atmaksu par Latvijas teritorijā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem (t.sk. pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu), ja tos ir snieguši atmaksas dalībvalsts reģistrēti PVN maksātāji, un preces un pakalpojumi izmantoti Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2 pantā noteiktā īpašā nodokļa režīma jeb OSS Ārpussavienības režīma ietvaros veicamo darījumu nodrošināšanai;
 • 3) saņemt PVN atmaksu par Latvijas teritorijā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem (t. sk. pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu), ko ir snieguši atmaksas dalībvalsts reģistrēti PVN maksātāji, ja preces un pakalpojumi izmantoti Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 pantā noteiktā īpašā nodokļa režīma jeb IOSS režīma ietvaros veicamo darījumu nodrošināšanai.

09.01.2024.

11.01.2024.

Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumi Nr. 5 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1514 “Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam””

Grozījumi veikti, lai precizētu citas ES dalībvalsts reģistrēta PVN maksātāja, kas neveic reģistrējamu saimniecisko darbību iekšzemē, tiesības saņemt PVN atmaksu par iekšzemē saņemtajiem ar nekustamo īpašumu saistītajiem pakalpojumiem, ja tos izmanto darījumiem, kuros par PVN samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto, PVN atmaksu par precēm un pakalpojumiem, ja tos izmanto darījumiem atsevišķu īpašo PVN režīmu ietvaros. Atbilstoši grozījumiem citas ES dalībvalsts reģistrētam PVN maksātājam ir noteiktas tiesības:

 • 1) saņemt PVN atmaksu par Latvijas teritorijā saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, un tos izmanto darījumiem, kuros par PVN samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs, ja tas ir reģistrēts atmaksas dalībvalsts PVN maksātājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 88. panta otrajā daļā noteikto;
 • 2) saņemt PVN atmaksu par Latvijas teritorijā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem (t. sk. pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu), ja tos ir snieguši atmaksas dalībvalsts reģistrēti PVN maksātāji, un preces un pakalpojumi izmantoti Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 pantā noteiktā īpašā nodokļa režīma jeb OSS Savienības režīma ietvaros veicamo darījumu nodrošināšanai;
 • 3) saņemt PVN atmaksu par Latvijas teritorijā saņemtajiem iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem (t.sk. pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu), ko ir snieguši atmaksas dalībvalsts reģistrēti PVN maksātāji, ja preces un pakalpojumi izmantoti Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 pantā noteiktā īpašā nodokļa režīma jeb IOSS režīma ietvaros veicamo darījumu nodrošināšanai.

09.01.2024.

11.01.2024.

Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumi Nr. 7 “Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas noteikumi”

Noteikumi nosaka:

 1. VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iekļaujamo informāciju, tās apjomu, apstrādes noteikumus un glabāšanas termiņus, kā arī sistēmas auditācijas pierakstu uzglabāšanas, atklāšanas un izsniegšanas nosacījumus un kārtību;
 2. kārtību, kādā sistēmā tiek identificētas personas, kas iesniedz dokumentus elektroniski.

Spēku zaudē Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumi Nr. 263 “Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiek identificētas personas, kas iesniedz elektroniskos dokumentus”.

09.01.2024.

11.01.2024.

Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumi Nr. 8 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību””

Tā kā saimnieciskās darbības veicējiem mainījās iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) aprēķināšanas kārtība, jo saimnieciskās darbības izdevumiem vairs nepiemēro ierobežojumu un ir mainīta pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzrādīšanas kārtība saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnālā, ir mainīta gada ienākumu deklarācijas D veidlapa, kā arī deklarācijas D3 un D31 pielikums, samazinot aizpildāmo rindu skaitu un vienkāršojot to aizpildīšanas kārtību par 2023. gadu un turpmākajiem gadiem.

VID EDS notiks automātiska pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pielasīšana gada ienākumu deklarācijas D veidlapā, bet gada ienākumu deklarācijas D3 un D31 pielikumā būs automātiski aprēķināts ar IIN apliekamais ienākums. Lai atvieglotu IIN aprēķinu un deklarēšanu iedzīvotājiem, kuriem ir bijuši darījumi ar virtuālo valūtu un citiem kapitāla aktīviem, jo zaudējumus, kas radušies no virtuālas valūtas atsavināšanas, var segt tikai ar pozitīvu kapitāla pieaugumu, kas radies, atsavinot virtuālo valūtu, no 2024. gada deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma un gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācijas veidlapas papildinātas ar jaunām sadaļām. Turpmāk darījumi ar virtuālo valūtu jādeklarē atsevišķi no pārējiem darījumiem, un VID EDS, aizpildot deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma vai gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarāciju, tiks nodrošināts automātisks IIN aprēķins.

09.01.2024.

11.01.2024.

Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumi Nr. 22 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194 “Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem””

Ar grozījumiem precizēta kārtība, kādā lauksaimniekiem tiek piešķirta marķētā dīzeļdegviela ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi. Noteikumos jēdziens “vienotais platību maksājums” aizstāts ar jēdzieniem “ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts” un “maksājums mazajiem lauksaimniekiem”.

Noteikumi papildināti ar 31.5 punktu, paredzot 2024./2025. saimnieciskajā gadā atvieglotu minimālo ieņēmumu kritērija vērtēšanu. Jaunā redakcijā izteikts 25.1. apakšpunkts, aizstājot fiskālo marķieri Solvent Yellow 124 ar fiskālo marķieri Accutracetm Plus un nosakot, ka pievienojamās ķīmiskās vielas butoksibenzola saturs ir ne mazāk kā 9,5 grami un ne vairāk kā 14,0 gramu uz 1000 litriem marķējamās degvielas. Jaunā redakcijā izteikts 1. un 3. pielikums. Noteikumos veikti arī citi grozījumi.

09.01.2024.

11.01.2024.

Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumi Nr. 23 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumos Nr. 173 “Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai””

Jaunā redakcijā izteikts 12.1. apakšpunkts, aizstājot fiskālo marķieri Solvent Yellow 124 ar fiskālo marķieri Accutracetm Plus un vienlaikus nosakot, ka pievienojamās ķīmiskās vielas butoksibenzola saturs ir ne mazāk kā 9,5 grami un ne vairāk kā 14,0 gramu uz 1000 litriem marķējamās degvielas. Precizēta kārtība kādā aprēķina nelikumīgi saņemto komercdarbības atbalstu, kā arī tiek atrunāta tā atgūšanas procesuālā kārtība. Noteikumi papildināti ar 11.1 punktu, kurā noteikts, ka par atbalsta piešķiršanas dienu uzskatāma diena, kad Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu. Noteikumos veikti arī citi grozījumi.

09.01.2024.

11.01.2024.

Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumi Nr. 29

“Noteikumi par valsts īpašumā esošo naftas produktu apmēru, pakalpojuma maksas apmēru un tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību”

Noteikumi nosaka:

 1. drošības rezervju apmēru;
 2. drošības rezervju pakalpojuma maksas apmēru un tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā pārvaldītājs īsteno drošības rezervju pakalpojuma maksas piespiedu izpildi;
 3. nokavējuma naudas apmēru, tās maksāšanas un administrēšanas kārtību;
 4. kārtību, kādā tiek administrēts drošības rezervju uzkrāšanas fonds un segti pārvaldītāja izdevumi;
 5. iestādi, kuras padotībā atrodas pārvaldītājs, un tās formu attiecībā uz Enerģētikas likuma 72. panta otrajā daļā minēto uzdevumu izpildi.

Noteikumi piemērojami ar 2024. gada 1. janvāri.

09.01.2024.

10.01.2024.

Ministru kabineta 2024. gada 16. janvāra noteikumi Nr. 39 “Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests saņem un sniedz informāciju par pārrobežu maksājumiem un maksājumu saņēmējiem”

Noteikumi nosaka:

 • VID iesniedzamos juridisko un fizisko personu identifikācijas datus un datus par pārrobežu maksājumiem;
 • kārtību, kādā maksājumu pakalpojumu sniedzējs aprēķina pārrobežu maksājumu skaitu;
 • kārtību, kādā maksājumu pakalpojumu sniedzējs iegūst, pārbauda un sniedz informāciju VID;
 • kārtību, kādā VID apstrādā Centralizētajā elektronisko maksājumu informācijas sistēmā sniedzamo informāciju.

16.01.2024.

19.01.2024.

Ministru kabineta 2024. gada 16. janvāra noteikumi Nr. 47 “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas””:

Noteikumu 1. pielikums apvienots ar 6. pielikumu, tādējādi, 6. pielikums svītrots. Izmaiņas 1. pielikumā atspoguļo informāciju, pēc kuras Valsts vides dienests (VVD) var pārliecināties par VID iesniegtās informācijas atbilstību VVD pārbaudītajai uzskaitei un aprēķiniem. Noteikumu paskaidrojumi 1. pielikuma zemsvītras atsaucēs papildināti ar prasību, ka pārskatā vienlaikus ar dabas resursa nodokļa (DRN) objektu jānorāda arī nodokļa objekta kods. DRN objektu kodus paredzēts izveidot tā, lai nodrošinātu ērtu pārskata datu apstrādi VID un VVD, kā arī nodokļu maksātājiem nodrošinātu iespēju grāmatvedības programmā izveidotā pārskata datus automatizēti pārsūtīt VID elektroniskās deklarēšanas sistēmai. Kodus paredzēts izveidot katram DRN objektam, un informācija par tiem tiks publicēta gan VID, gan VVD tīmekļvietnē, tāpēc noteikumi papildināti ar jaunu 5.1 un 103. punktu. Noteikumu 7. pielikums izteikts jaunā redakcijā – tabula papildināta ar 7.4.1. un 7.4.2. apakšpunktu, kuros norādīti jauni DRN objekti: fotoelementu paneļi un invertori.

Noteikumu 92.1 un 92.4 punkts izteikts jaunā redakcijā, jo pārskati vairs netiek iesniegti papīra formā.

16.01.2024.

19.01.2024.

Lasiet arī: