Ekspertu ziņojumam

Ieskaits vai prasījuma dzēšana ar pretprasījumu

Gadījumā, kad starp divām personām tiek nodibināti darījumi, kuru pamatā ir naudas līdzekļu apgrozījums, rodas situācija, kad puses paliek parādā viena otrai noteiktu naudas...

No 20. augusta būs spēkā izmaiņas attiecībā uz starptautisko kravu pārvadātāju darba un atpūtas laika organizēšanas kārtību

Sakarā ar Mobilitātes pakotnes I normatīvo aktu prasībām no 20. augusta stāsies spēkā izmaiņas attiecībā uz autovadītāju darba un atpūtas laika organizēšanas kārtību. Tās...

Jaunā nodokļu reforma: sociālās iemaksas no minimālās algas būs jāmaksā visiem

Kā ziņots, Finanšu ministrija piedāvājusi valdībai savu jauno redzējumu par nodokļu politikas attīstību turpmākajos trijos gados. Viens no jaunās nodokļu koncepcijas galvenajiem vadmotīviem ir sociālās...

Komercstrīdi prasa iedziļināšanos niansēs

Pārliecība par iespēju varbūtēja biznesa strīda gadījumā panākt taisnīgu un izsvērtu spriedumu tiesā ir drošas, plaukstošas uzņēmējdarbības vides garantija. Par aktuālāko komercstrīdos un šo...

Vai VID ir tiesīgs prasīt skaidrojumu?

Jūlija vidū presē parādījās asa kritika un neizpratne par VID priekšlikumu prasīt uzņēmējiem skaidrojumu par mazo algu pamatotības iemeslu. Ne jau no visiem uzņēmējiem,...

Pievienotās vērtības nodoklim valsts budžetā bijis lielākais ieņēmumu kritums

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka valsts kopbudžeta  ieņēmumu plāns 2020. gada septiņiem mēnešiem izpildīts par 92,5 %. VID administrētos kopbudžeta ieņēmumus ietekmēja valstī...

Vai pašnodarbinātības periods ir ieskaitāms darba stāžā, pieprasot izdienas pensiju?

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2020. gada 30. jūnija spriedumā (lietā Nr. A420257517, SKA-300/2020) izteikta tēze, ka likuma „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas...

Piedāvātie likuma grozījumi paredz atbildību arī tiem, kas traucēs trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanu

Valsts sekretāru sanāksmē 6. augusta izsludināts likumprojekts "Grozījumi Trauksmes celšanas likumā", kas veicinās trauksmes celšanu sabiedrības interesēs un Eiropas Savienības Trauksmes cēlēju direktīvas (ES...

Cik atvaļinājuma dienu pienākas par vienu mēnesi?

Vai mēneša uzkrāto atvaļinājuma dienu skaits ir 1/11 vai 1/12 no 20 apmaksājamām dienām? Atbildi sagatavoja MAIJA GREBENKO, Mg.sci.oec., žurnāla BILANCE galvenā redaktore, ISO sertificēto...

Ikgadējie apmaksātie papildatvaļinājumi – kad un kam tie pienākas?

Portālā jau esam skaidrojuši, ka papildatvaļinājums piešķirams darbiniekiem (abiem vecākiem), kuru aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds...

LIAA sāk pieņemt iesniegumus eksportējošo uzņēmumu valsts subsidēto darba algu programmā

No 5. augusta eksportējošie uzņēmumi, kuri atbilst Ministru kabineta noteikumos “Par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem preču un pakalpojumu eksportētājiem krīzes seku pārvarēšanai” minētajiem kritērijiem,...

Rīgas pašvaldība atbalstīs jaunas biznesa idejas granta veidā

Jaunu un perspektīvu biznesa ideju attīstības veicināšanai  6. augustā atklāta Rīgas pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta programma “Rīgas drosmes grants”, kas jau trešo gadu tiek īstenota...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: