0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIRegulējums atbalstam par dīkstāvi un algu subsīdijai

Regulējums atbalstam par dīkstāvi un algu subsīdijai

2020. gada 28. novembrī stājās spēkā regulējums atbalstam par dīkstāvi un algu subsīdijai, kuru Ministru kabinets apstiprināja 24. novembrī. Abi atbalsta veidi ir pieejami visu nozaru Covid–19 ierobežojošo pasākumu skartajiem nodokļu maksātājiem. Atbalsts ir pieejams par periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim. Dīkstāves atbalsts ir iespēja uzņēmumam paturēt darbiniekus, kuri Covid–19 izraisītās pandēmijas dēļ nestrādā, lai, krīzei beidzoties, varētu ātri atsākt uzņēmuma darbu ar tiem pašiem cilvēkiem.  Savukārt atbalsts algu subsīdijām ir paredzēts darbiniekiem, kas krīzes dēļ ir…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Regulējums atbalstam par dīkstāvi un algu subsīdijai
Foto: Lisa Fotios – Pexels

Inese Helmane
Inese Helmane
Foto: Aivars Siliņš

2020. gada 28. novembrī stājās spēkā regulējums atbalstam par dīkstāvi un algu subsīdijai, kuru Ministru kabinets apstiprināja 24. novembrī. Abi atbalsta veidi ir pieejami visu nozaru Covid–19 ierobežojošo pasākumu skartajiem nodokļu maksātājiem. Atbalsts ir pieejams par periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim.

Dīkstāves atbalsts ir iespēja uzņēmumam paturēt darbiniekus, kuri Covid–19 izraisītās pandēmijas dēļ nestrādā, lai, krīzei beidzoties, varētu ātri atsākt uzņēmuma darbu ar tiem pašiem cilvēkiem. 

Savukārt atbalsts algu subsīdijām ir paredzēts darbiniekiem, kas krīzes dēļ ir spiesti strādāt nepilnu darba laiku. Šādi ir iespēja saņemt pilnu darba algu, kādu viņi ir saņēmuši pirms Covid–19 sākšanās.

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta (MK) 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid–19 krīzes apstākļos”, valdība būtiski paplašināja atbalsta saņēmēju loku algu subsīdijām, kā arī izslēdza no tiem normas par dīkstāves atbalstu — tam paredzēti jauni noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid–19 izraisītās krīzes situācijas apstākļos”. 

Līdz ar to MK noteikumi Nr. 675 nosaka kritērijus un piešķiršanas kārtību atbalstam nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (atbalsts algu subsīdijai).

Šiem atbalsta veidiem ir iespējams pieteikties Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) no 1. decembra. 

Kuri var saņemt dīkstāves atbalstu un algu subsīdijas

Dīkstāves atbalstam var pieteikties:

 • darba devēji — to darbinieku atlīdzības kompensēšanai;
 • pašnodarbinātās personas (fiziskās personas, kas reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas vai saņem autoratlīdzības, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējas) vai individuālie komersanti — to ienākumu kompensēšanai;
 • patentmaksātāji — atlīdzības kompensēšanai.

Pavasarī, ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 12. marta līdz 9. jūnijam, nebija iespējas dīkstāves atbalstu saņemt patentmaksātājiem.

Atbalstam algu subsīdijai var pieteikties: 

 • nepilna darba laika strādājoša darbinieku atlīdzības kompensēšanai 50% apmērā.

VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktora vietniece Ina Reinšmite seminārā skaidroja, ka darba devējam pie subsidētās algas ir pienākums piemaksāt starpību starp valsts sniegto atbalstu un darbinieka aprēķināto algu.

Savukārt dīkstāves atbalsta gadījumā noteikumi nenosaka šādu prasību, taču darba devējs drīkst saviem darbiniekiem piemaksāt starpību starp dīkstāves atbalstu un līdz šim saņemto pilno darba samaksas apmēru vai arī maksāt vēl vairāk.

Ja darbinieks atrodas atvaļinājumā, par šo laiku valsts atbalstu — dīkstāves pabalstu vai atbalstu algu subsīdijai — viņš saņemt nevar.

Atbalsta kritēriji — 20% apgrozījuma kritums

Galvenais kritērijs, lai pieteiktos vienam vai otram atbalsta veidam, ir ieņēmumu kritums. 

Lūgt dīkstāves atbalstu saviem darbiniekiem var jebkurš uzņēmums, pašnodarbinātais vai patentmaksas maksātājs, kura ieņēmumi no saimnieciskās darbības mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar tā vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, ir samazinājušies vismaz par 20%. 

Ja kādā no šiem mēnešiem uzņēmums faktiski nav darbojies vai cilvēks nav veicis saimniecisko darbību un ieņēmumu nav bijis, šis mēnesis vidējo ieņēmumu aprēķinā nav jāiekļauj.

Cik lielu kompensāciju darbinieks var saņemt?

Dīkstāvē esošajiem darbiniekam kompensācija ir 70% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba devēja. Ja kādā no šiem mēnešiem darbinieks pie konkrētā darba devēja nav strādājis, tas vidējās algas aprēķinā nav jāiekļauj. 

Neatkarīgi no līdzšinējās algas dīkstāves atbalsts nevarēs būt mazāks par 330 eiro un lielāks par 1000 eiro par kalendāra mēnesi. 

Atbalstu nosaka proporcionāli dīkstāves periodam. 

Piemērs

Ja atbalsta periods ir no 9. novembra līdz 30. novembrim, minimālā summa dienā ir 11 eiro (330 / 30) un mēnesī 242 eiro (11 × 22). Maksimālā summa šajā laika periodā ir 733,33 eiro (1000 / 30 × 22).

Dīkstāves atbalsts mikrouzņēmuma darbiniekam

Mikrouzņēmuma darbiniekam atbalsta apmērs ir 50% no mēneša vidējās bruto darba samaksas par 2020. gada 3. ceturksni atbilstoši ceturkšņa deklarācijā norādītājam (ja darbinieks pie konkrētā darba devēja darbu uzsācis 2020. gada oktobrī, izmanto darba devēja norādīto informāciju), bet ne mazāk par 330 eiro un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Piemērs

MUN darbinieks, dīkstāvē 22 dienas (9.–30. novembris), ienākumi 3. ceturksnī —
300 eiro. 

Aprēķins 

 1. Aprēķina vidējo bruto darba samaksu par dienu:
  300 eiro / 92 = 3,26 eiro.
 2. Aprēķina dīkstāves atbalstu: 3,26 eiro × 50% = 1,63 eiro par dienu.
 3. Par 22 dienām atbalsts būtu 35,86 eiro.
 4. Par pilnu mēnesi atbalstam jābūt vismaz 330 eiro, novembrī ārkārtējā situācija bija 22 dienas.
 5. Aprēķina un izmaksā minimālo atbalstu novembrī — 242 eiro.

Dīkstāves atbalsts pašnodarbinātajam

Pašnodarbinātajam, kas ir reģistrējies, un autoratlīdzības saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, un individuālajiem komersantam dīkstāves atbalsts ir 70% apmērā no vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības 2020. gada 3. ceturksnī, bet ne mazāk kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi. 

Vidējo ienākumu aprēķinā neieskaita autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.

Dīkstāves atbalsts patentmaksātājam

Patentmaksātājs dīkstāves atbalstā var saņemt 400 eiro par pilnu mēnesi, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz 6 mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas. (Šis kritērijs precizēts ar 1. decembra grozījumiem MK noteikumos Nr. 709, kas stājās spēkā 2. decembrī.)

Par atbalsta periodu patentmaksa vai samazinātā patentmaksa nav jāmaksā.

Ja patentmaksa vai samazinātā patentmaksa 2020. gadā ir samaksāta par 3 vai 6 mēnešiem vai par vienu gadu, kas ietilpst laikposmā, kurā izsludināta ārkārtējā situācija, patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņš tiek pagarināts par atbalsta perioda ilgumu.

Ne vairāk par 1000 eiro

Ja darbinieks strādā dažādās nodarbinātības formās vai pie vairākiem darba devējiem, pie katra arī iespējams saņemt dīkstāves atbalstu, tomēr tā kopsumma nevar pārsniegt 1000 eiro par pilnu mēnesi. 

VID par atbalsta piešķiršanu lemj tādā secībā, kādā darba devēji iesnieguši iesniegumu. 

Nosacījums par 330 eiro minimālo pabalstu par pilnu mēnesi attiecas tika uz vienu pabalsta izmaksu mēnesī — saņemot dīkstāves atbalstu pie vairākiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās, katrs nākamais pabalsts tiek rēķināts proporcionāli darba samaksai un dīkstāves ilgumam.

Piemērs

Ja par darba ņēmēju ir trīs dažādi darba devēju iesniegumi un noteiktais atalgojums katrā ir 150 eiro bruto, tad pirmais maksātājs saņems kompensāciju par novembri 242 eiro, bet otrais un trešais — 70% apmērā, pa 105 eiro katrā uzņēmumā. Konkrētais darba ņēmējs saņems 452 eiro = 242 + 105 + 105.

Piemērs

Darba ņēmējs strādā trīs darbavietās, katrā mēnesī saņemot 150 eiro bruto, un lūdz atbalstu par decembri. Aprēķins: VID aprēķina 70% no 150 eiro, kas ir 105 eiro, bet izmaksā 330 eiro, jo tas ir minimālais atbalsts par pilnu mēnesi. Attiecībā uz otro un
trešo iesniegumu saņem 70% no 150 eiro, tātad 105 eiro katrā darbavietā. Kopā darbinieks saņems 540 eiro = 330 + 105 + 105.

50 eiro par katru apgādībā esošu bērnu

Ja ārkārtējās situācijas laikā darbinieks atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, atbalstu nosaka 70% apmērā no vidējā vecāku pabalsta par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne mazāk par 330 eiro un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi. 

Gan darbiniekam, gan pašnodarbinātai personai un patentmaksātājam piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Lai saņemtu šo piemaksu, īpašs iesniegums nav jāraksta. Piemaksu piešķir un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par laikposmu, par kuru piešķirts atbalsts. Piemaksu pārskaita uz darbinieka kontu, kurā tiek pārskaitīts atbalsts. 

VID informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) un attiecīgo pašvaldību sociālos dienestus par personām, kurām piešķirts atbalsts par dīkstāvi.

Kā pieteikties dīkstāves atbalstam

Par saviem darbiniekiem pieteikumu iesniedz darba devējs, aizpildot iesnieguma formu EDS, kura ir pieejama no 1. decembra.

Dīkstāves atbalstam par novembri var pieteikties līdz 15. decembrim, par decembri — līdz 15. janvārim, un par janvāri — līdz 15. februārim.

Vienlaikus ar iesniegumu darba devējam jāiesniedz arī darba devēja ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un uzņēmējdarbības riska valsts nodeva pārskata mēnesī, kā arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) mēneša deklarācija, ja tāda vēl nav iesniegta un ir jāiesniedz.

Pieteikumā darba devējam jānorāda informācija par uzņēmumu, tā ienākumu samazinājumu, par darbiniekiem un to dīkstāves laiku. Darba devējiem arī jāapliecina, ka darbinieks nav darba nespējā, ar darbinieku netiks pārtrauktas darba attiecības laikā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī vienu mēnesi pēc šī laikposma.

Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu, kas atvērts Latvijā, un EDS informēs darba devēju. Darba devējs pats informē savus darbiniekus par atbalsta saņemšanu.

Kas jānorāda patentmaksātājiem un pašnodarbinātajiem

Savukārt pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem, lai saņemtu dīkstāves pabalstu, EDS ir jāiesniedz tikai pieteikums, aizpildot iesnieguma formu.

Pašnodarbinātajiem pieteikumā jānorāda informācija par sevi un savu saimniecisko darbību, kā arī apliecinājums, ka nav iestājusies darba nespēja un ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ saimnieciskās darbības apjoms ir samazinājies ne mazāk kā par 20%.

Savukārt patentmaksas maksātājiem pieteikumā jānorāda informācija par sevi un savu saimniecisko darbību, kā arī apliecinājums, ka nav iestājusies darba nespēja un ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ saimnieciskās darbības apjoms ir samazinājies ne mazāk kā par 20%.

Atbalsts algu subsīdijai

Atbalsts algu subsīdijai uzņēmējiem ir pieejams 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk kā 500 eiro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku. Likumdevējs nav noteicis, kādā apjomā ir jāsamazinās darba laikam, lai saņemtu atbalstu algu subsīdijai.

Vienlaikus noteikts pienākums darba devējam izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņems 100% atlīdzību. Atbalsts tiek izmaksāts darbiniekiem.

Piemērs

Darbinieka atalgojums ir 1000 eiro. Ja decembrī pabalsts 50% apmērā ir 500 eiro, tad otru pusi — 500 eiro — ir jākompensē darba devējam.

Kā aprēķina algu subsīdijas

To rēķina no darba devēja VID deklarētajiem datiem.

Proporcionāli periodam, kurā darba devējs strādā nepilnu darba laiku.

Darbinieks nevar vienlaikus par to pašu periodu pie viena darba devēja saņemt arī atbalstu par dīkstāvi.

Atbalsts algas subsīdijai un dīkstāves atbalsts darbiniekam pie visiem darba devējiem kopā nedrīkstēs pārsniegt 1000 eiro par kalendāra mēnesi.

Kā pieteikties algu subsīdijām

Par saviem darbiniekiem pieteikumu iesniedz darba devējs, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Atbalstam par novembri var pieteikties līdz 15. decembrim, par decembri — līdz 15. janvārim, un par janvāri — līdz 15. februārim.

Iesnieguma forma EDS ir pieejama no 1. decembra. Ieejot EDS sistēmā, no sadaļas “Veidlapas” tālāk ir jāiet uz sadaļu “Iesnieguma aizpildīšana”. Savukārt iesnieguma nosaukumos ir jāatrod “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai Covid–19 izraisītās krīzes apstākļos” un jāaizpilda visas tur prasītās ailes. 

I. Reinšmite vērsa uzmanību, ka konkrēto dokumentu nevarēs precizēt, tāpēc, pirms to iesniedz, ir jāpārliecinās, vai informācija ir pilnīga un precīza. Kļūdaini iesniegto iesniegumu var atsaukt un iesniegt no jauna.

Pieteikumā darba devējam jānorāda informācija par uzņēmumu, tā ienākumu samazinājumu, par darbiniekiem. Darba devējam arī jāapliecina, ka darbinieks nav darba nespējā, ar darbinieku netiks pārtrauktas darba attiecības laikā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī vienu mēnesi pēc šī laikposma, savukārt, atbalstu nesaņemot, šīs darba attiecības tiktu pārtrauktas.

Vienlaikus ar iesniegumu darba devējam jāiesniedz arī darba devēja ziņojums par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, kā arī PVN mēneša deklarāciju, ja tāda vēl nav iesniegta un ir jāiesniedz.

Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu, kas atvērts Latvijā, un VID EDS informēs darba devēju. Savukārt darba devējs pats informē savus darbiniekus par atbalsta saņemšanu.

VID atbalstu par dīkstāvi un algu subsīdijām nepiešķir:

 • ja darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;
 • ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
 • darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātājam;
 • darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos.

Atbalstu par dīkstāvi nepiešķir, ja darba devējs ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas) vai ja tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība.

Darba ņēmēji nesaņem atbalstu par dīkstāvi un algu subsīdijām:

 • par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;
 • darba tiesiskās attiecības uzsāktas pēc 2020. gada 1. novembra;
 • ja iesniegumā norādītajā periodā bijis atvaļinājumā;
 • ir darba devēja padomes loceklis;
 • darba devēja ziņojumos par 2020. gada augustu, septembri un oktobri aprēķinātā bruto darba samaksa ir 0 eiro (darba samaksa nav aprēķināta).

Pašnodarbinātajam dīkstāves atbalstu nepiešķir:

 • ja pieteikuma iesniegšanas dienā nodokļu parāds ir lielāks nekā 1000 eiro un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums;
 • ja lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
 • par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;
 • pašnodarbinātajiem, kuri saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju, radošās jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmu ietvaros;
 • ja nav iesniegtas VID visas nodokļu deklarācijas par pēdējo gadu pirms ārkārtējās situācijas;
 • ja saimnieciskā darbība uzsākta pēc 2020. gada 1. novembra.

Patentmaksātājam atbalstu nepiešķir:

 • par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts.

Laikposmā, kad pašnodarbinātajam piešķirts atbalsts, slimības pabalstu neapmaksā un neizmaksā pašvaldības pabalstu krīzes situācijā.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada janvāra (469.) numurā.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: