0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBARosina pagarināt 2021. gada pārskata iesniegšanas termiņu

Rosina pagarināt 2021. gada pārskata iesniegšanas termiņu

Pēc Latvijas Republikas Ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas informācijas

(0)

Latvijas Republikas Ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Aivars Droiskis, aizvadītā gada nogalē nosūtījusi vēstuli Finanšu ministrijai, vēršot uzmanību uz vairākiem faktoriem, kas var apgrūtināt 2021. gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas procesu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus.

Publicējam vēstules tekstu (ar redakcijas izcēlumiem).

Faktu konstatācija

1. Kā viens no faktoriem, kas pēdējā laikā būtiski ietekmē sociālos un ekonomiskos procesus valstī, ir vīrusa infekcija Covid-19 un tās izplatības ierobežošanas pasākumi. Asociācija ir novērojusi, ka saskaņā ar valsts ierēdņu un medicīnas nozares pārstāvju izteiktajiem viedokļiem, šobrīd ir grūti prognozēt, kāds būs vīrusa infekcijas Covid-19 attīstības scenārijs un kā tas ietekmēs valstī notiekošos sociālos un ekonomiskos procesus 2022. gadā.

Vīrusa infekcija Covid-19 un tās izplatības ierobežošanai noteiktie pasākumi, līdzīgi kā iepriekš, būtiski ietekmē dažādu organizāciju praktisko darbību, un viena no būtiskākajām ietekmēm ir attālināta darba organizācija, kas bieži vien būtiski samazina organizācijas dokumentu, tajā skaitā grāmatvedības dokumentu aprites ātrumu un pieejamību atbildīgajām personām to tiešo darba pienākumu veikšanai.

Neprognozējamā situācija būtiski ietekmē finanšu rezultātu aplēšu noteikšanu, proti, organizācijām nav iespēja ar pietiekoši augstu precizitāti prognozēt, kā ar vīrusa infekciju Covid-19 saistītie ekonomiskie un sociālie procesi ietekmēs konkrēto uzņēmējsabiedrību (organizāciju), līdz ar to, pastāv risks, ka uzņēmējsabiedrības (organizācijas) grāmatvedības sniegtā informācija visos būtiskos aspektos var nesniegt skaidru un patiesu priekšstatu par organizācijas finansiālo stāvokli 2021. gada beigās.

2. Kopš 2021. gada 1. jūlija ir spēkā grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas cita starpā paredz minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) veikšanu par darbiniekiem, kuriem taksācijas periodā (ceturksnī) veikto VSAOI apmērs nesasniedz valstī noteikto minimālo apmēru. 2021. gada decembra otrajā pusē vairākas uzņēmējsabiedrības (organizācijas) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) saņēma paziņojumus par to, ka daudziem darba ņēmējiem nav sasniegts minimālais VSAOI apmērs par 2021. gada 3. ceturksni.

Tiek prognozēts, ka līdzīgus paziņojumus par 2021. gada 4. ceturksni uzņēmējsabiedrības (organizācijas) saņems tikai 2022. gada martā.

Diemžēl, minētajā VID paziņojumā uzņēmējsabiedrībām (organizācijām) pašlaik nav dota iespēja iepazīties ne ar konkrēto VSAA administratīvo aktu, ne ar papildus  maksājamo VSAOI detalizāciju. Asociācijas ieskatos fakts, ka uzņēmējsabiedrības (organizācijas) informāciju par 2021. gada 4. ceturksni papildus veicamajām VSAOI saņems tikai 2022.gada martā, var būtiski ietekmēt kvalitatīva 2021. gada pārskata sagatavošanas procesu, jo trīs mēnešus pēc pārskata perioda beigām uzņēmējsabiedrībām (organizācijām) nebūs pieejama pilna informācija par izmaksām, kas ir saistītas ar konkrēto pārskata gadu (2021.).

Vēlamies uzsvērt, ka pat ja uzņēmējsabiedrība (organizācija) vēlas sagatavot 2021. gada pārskatu līdz paziņojuma saņemšanai par 2021. gada 4. ceturksni papildus veicamo VSAOI apmēru, un papildus maksājamo VSAOI apmēru pārskata gada izmaksās atzīt, izmantojot aplēses par to, kāda būs šo papildus veicamo VSAOI summa, uzņēmējsabiedrība (organizācija) to nevarēs izdarīt, jo tai nebūs iespējas balstīties uz attiecīgu administratīvo aktu. Var rasties situācija, kad uzņēmējsabiedrība (organizācija) ir veikusi aplēses par papildus maksājamo VSAOI apmēru un iekļāvusi to gada pārskatā, savukārt VSAA ir aprēķinājusi citu summu, līdz ar to uzņēmējsabiedrībai (organizācijai) būs jākoriģē iepriekšējo periodu finanšu dati, kas var radīt papildus neērtības un palielināt administratīvo slogu.

Īpaši vēlamies uzsvērt, ka papildus veicamo VSAOI par 2021. gada 3. ceturksni paziņošanas kārtība ir vērtējama kā nepārdomāta, un tā nav uz nodokļu maksātāju orientēta, ņemot vērā, ka iesaistītajām valsts pārvaldes institūcijām (VSAA un VID) bija pietiekoši ilgs laiks, lai sagatavotos šim procesam.

Papildus vēlamies uzsvērt, ka Asociācijas ieskatos papildus veicamo VSAOI paziņošanas kārtība, kas ir noteikta 1997. gada 1. oktobra likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 20.4. panta septītajā un astotajā daļā –

“(7) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic darba devējam un pašnodarbinātajam, un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo par šīm iemaksām Valsts ieņēmumu dienestam. 

(8) Valsts ieņēmumu dienests vienas darbdienas laikā informē darba devēju un pašnodarbināto elektroniskās deklarēšanas sistēmā par aprēķinātajām minimālajām obligātajām iemaksām.1

un kas tiek paziņota ar VSAA pieņemto administratīvo aktu, kas grāmatvedības izpratnē ir uzskatāms par ārēju attaisnojuma dokumentu, ir pretrunā ar Grāmatvedības likuma 13.panta pirmajā daļā noteikto –

“Ārējie un iekšējie attaisnojuma dokumenti par uzņēmuma saimnieciskajiem darījumiem iegrāmatojami pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc tā mēneša beigām, kurā attaisnojuma dokuments ir saņemts vai izsniegts (nosūtīts), un ne vēlāk kā līdz tā finanšu pārskata parakstīšanas datumam, kuru sagatavo par šo pārskata periodu.”2

Iepriekš minētais papildus veicamo VSAOI paziņošanas termiņš nav samērīgs ar uzņēmējsabiedrības (organizācijas) finanšu plānošanas nepieciešamību, proti, uzņēmējsabiedrībai (organizācijai) nav pieejami pilnīgi finanšu dati par iepriekšējiem mēnešiem.

Priekšlikumi:

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam Jūs izskatīt iespēju rosināt veikt grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā un/vai attiecīgajos grāmatvedības nozari regulējošajos normatīvajos aktos, un līdzīgi kā 2020. gadā un 2021. gadā, pagarināt uzņēmējsabiedrību (organizāciju) 2021.gada pārskatu iesniegšanas termiņus šādā kārtībā:

  • Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma, turpmāk tekstā – GPKGPL, subjektiem noteikt tiesības iesniegt 2021. gada pārskatu termiņā, kas par trijiem mēnešiem pārsniedz GPKGPL 97.panta pirmajā daļā noteikto termiņu;
  • Biedrībām un nodibinājumiem noteikt tiesības iesniegt 2021. gada pārskatu līdz 2022. gada 30. jūnijam;
  • Reliģiskajām organizācijām noteikt tiesības iesniegt 2021.gada pārskatu līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Vienlaicīgi lūdzam Jūs savas kompetences ietvaros vērtēt šajā vēstulē, sadaļā “Faktu konstatācija” minētos apstākļus.

 

1 Likums “Par Valsts sociālo apdrošināšanu”, 20.4. pants
2 Grāmatvedības likums, 13. pants

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Latvijas Republikas Ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Aivars Droiskis, aizvadītā gada nogalē nosūtījusi vēstuli Finanšu ministrijai, vēršot uzmanību uz vairākiem faktoriem, kas var apgrūtināt 2021. gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas procesu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus.

Publicējam vēstules tekstu (ar redakcijas izcēlumiem).

Faktu konstatācija

1. Kā viens no faktoriem, kas pēdējā laikā būtiski ietekmē sociālos un ekonomiskos procesus valstī, ir vīrusa infekcija Covid-19 un tās izplatības ierobežošanas pasākumi. Asociācija ir novērojusi, ka saskaņā ar valsts ierēdņu un medicīnas nozares pārstāvju izteiktajiem viedokļiem, šobrīd ir grūti prognozēt, kāds būs vīrusa infekcijas Covid-19 attīstības scenārijs un kā tas ietekmēs valstī notiekošos sociālos un ekonomiskos procesus 2022. gadā.

Vīrusa infekcija Covid-19 un tās izplatības ierobežošanai noteiktie pasākumi, līdzīgi kā iepriekš, būtiski ietekmē dažādu organizāciju praktisko darbību, un viena no būtiskākajām ietekmēm ir attālināta darba organizācija, kas bieži vien būtiski samazina organizācijas dokumentu, tajā skaitā grāmatvedības dokumentu aprites ātrumu un pieejamību atbildīgajām personām to tiešo darba pienākumu veikšanai.

Neprognozējamā situācija būtiski ietekmē finanšu rezultātu aplēšu noteikšanu, proti, organizācijām nav iespēja ar pietiekoši augstu precizitāti prognozēt, kā ar vīrusa infekciju Covid-19 saistītie ekonomiskie un sociālie procesi ietekmēs konkrēto uzņēmējsabiedrību (organizāciju), līdz ar to, pastāv risks, ka uzņēmējsabiedrības (organizācijas) grāmatvedības sniegtā informācija visos būtiskos aspektos var nesniegt skaidru un patiesu priekšstatu par organizācijas finansiālo stāvokli 2021. gada beigās.

2. Kopš 2021. gada 1. jūlija ir spēkā grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas cita starpā paredz minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) veikšanu par darbiniekiem, kuriem taksācijas periodā (ceturksnī) veikto VSAOI apmērs nesasniedz valstī noteikto minimālo apmēru. 2021. gada decembra otrajā pusē vairākas uzņēmējsabiedrības (organizācijas) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) saņēma paziņojumus par to, ka daudziem darba ņēmējiem nav sasniegts minimālais VSAOI apmērs par 2021. gada 3. ceturksni.

Tiek prognozēts, ka līdzīgus paziņojumus par 2021. gada 4. ceturksni uzņēmējsabiedrības (organizācijas) saņems tikai 2022. gada martā.

Diemžēl, minētajā VID paziņojumā uzņēmējsabiedrībām (organizācijām) pašlaik nav dota iespēja iepazīties ne ar konkrēto VSAA administratīvo aktu, ne ar papildus  maksājamo VSAOI detalizāciju. Asociācijas ieskatos fakts, ka uzņēmējsabiedrības (organizācijas) informāciju par 2021. gada 4. ceturksni papildus veicamajām VSAOI saņems tikai 2022.gada martā, var būtiski ietekmēt kvalitatīva 2021. gada pārskata sagatavošanas procesu, jo trīs mēnešus pēc pārskata perioda beigām uzņēmējsabiedrībām (organizācijām) nebūs pieejama pilna informācija par izmaksām, kas ir saistītas ar konkrēto pārskata gadu (2021.).

Vēlamies uzsvērt, ka pat ja uzņēmējsabiedrība (organizācija) vēlas sagatavot 2021. gada pārskatu līdz paziņojuma saņemšanai par 2021. gada 4. ceturksni papildus veicamo VSAOI apmēru, un papildus maksājamo VSAOI apmēru pārskata gada izmaksās atzīt, izmantojot aplēses par to, kāda būs šo papildus veicamo VSAOI summa, uzņēmējsabiedrība (organizācija) to nevarēs izdarīt, jo tai nebūs iespējas balstīties uz attiecīgu administratīvo aktu. Var rasties situācija, kad uzņēmējsabiedrība (organizācija) ir veikusi aplēses par papildus maksājamo VSAOI apmēru un iekļāvusi to gada pārskatā, savukārt VSAA ir aprēķinājusi citu summu, līdz ar to uzņēmējsabiedrībai (organizācijai) būs jākoriģē iepriekšējo periodu finanšu dati, kas var radīt papildus neērtības un palielināt administratīvo slogu.

Īpaši vēlamies uzsvērt, ka papildus veicamo VSAOI par 2021. gada 3. ceturksni paziņošanas kārtība ir vērtējama kā nepārdomāta, un tā nav uz nodokļu maksātāju orientēta, ņemot vērā, ka iesaistītajām valsts pārvaldes institūcijām (VSAA un VID) bija pietiekoši ilgs laiks, lai sagatavotos šim procesam.

Papildus vēlamies uzsvērt, ka Asociācijas ieskatos papildus veicamo VSAOI paziņošanas kārtība, kas ir noteikta 1997. gada 1. oktobra likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 20.4. panta septītajā un astotajā daļā –

“(7) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic darba devējam un pašnodarbinātajam, un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo par šīm iemaksām Valsts ieņēmumu dienestam. 

(8) Valsts ieņēmumu dienests vienas darbdienas laikā informē darba devēju un pašnodarbināto elektroniskās deklarēšanas sistēmā par aprēķinātajām minimālajām obligātajām iemaksām.1

un kas tiek paziņota ar VSAA pieņemto administratīvo aktu, kas grāmatvedības izpratnē ir uzskatāms par ārēju attaisnojuma dokumentu, ir pretrunā ar Grāmatvedības likuma 13.panta pirmajā daļā noteikto –

“Ārējie un iekšējie attaisnojuma dokumenti par uzņēmuma saimnieciskajiem darījumiem iegrāmatojami pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc tā mēneša beigām, kurā attaisnojuma dokuments ir saņemts vai izsniegts (nosūtīts), un ne vēlāk kā līdz tā finanšu pārskata parakstīšanas datumam, kuru sagatavo par šo pārskata periodu.”2

Iepriekš minētais papildus veicamo VSAOI paziņošanas termiņš nav samērīgs ar uzņēmējsabiedrības (organizācijas) finanšu plānošanas nepieciešamību, proti, uzņēmējsabiedrībai (organizācijai) nav pieejami pilnīgi finanšu dati par iepriekšējiem mēnešiem.

Priekšlikumi:

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam Jūs izskatīt iespēju rosināt veikt grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā un/vai attiecīgajos grāmatvedības nozari regulējošajos normatīvajos aktos, un līdzīgi kā 2020. gadā un 2021. gadā, pagarināt uzņēmējsabiedrību (organizāciju) 2021.gada pārskatu iesniegšanas termiņus šādā kārtībā:

  • Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma, turpmāk tekstā – GPKGPL, subjektiem noteikt tiesības iesniegt 2021. gada pārskatu termiņā, kas par trijiem mēnešiem pārsniedz GPKGPL 97.panta pirmajā daļā noteikto termiņu;
  • Biedrībām un nodibinājumiem noteikt tiesības iesniegt 2021. gada pārskatu līdz 2022. gada 30. jūnijam;
  • Reliģiskajām organizācijām noteikt tiesības iesniegt 2021.gada pārskatu līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Vienlaicīgi lūdzam Jūs savas kompetences ietvaros vērtēt šajā vēstulē, sadaļā "Faktu konstatācija" minētos apstākļus.

  1 Likums “Par Valsts sociālo apdrošināšanu”, 20.4. pants 2 Grāmatvedības likums, 13. pants

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: