0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Home 2. attēls Ēnu ekonomikas apmērs pa nozarēm Latvijā 2017.–2021. g., % no nozares IKP 2. attēls Ēnu ekonomikas apmērs pa nozarēm Latvijā 2017.–2021. g., % no nozares IKP

2. attēls Ēnu ekonomikas apmērs pa nozarēm Latvijā 2017.–2021. g., % no nozares IKP

2. attēls Ēnu ekonomikas apmērs pa nozarēm Latvijā 2017.–2021. g., % no nozares IKP

2. attēls
Ēnu ekonomikas apmērs pa nozarēm Latvijā 2017.–2021. g.,
% no nozares IKP

1. attēls Ēnu ekonomiku veidojošās komponentes Latvijā 2017.–2021. g., % no kopējā ēnu ekonomikas apjoma
3. attēls Jauniešu atbilde uz jautājumu «Vai Tu izvēlētos nemaksāt IIN un VSAOI, ja nav pieķeršanas riska?» pirms un pēc skaidrojoša materiāla aprobēšanas, %, n=112