0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAVID aktualizējis metodisko materiālu un pielikumu, kas saistīti ar paziņojumu par PVN samaksu

VID aktualizējis metodisko materiālu un pielikumu, kas saistīti ar paziņojumu par PVN samaksu

Pēc VID metodiskā materiāla

Vēršam uzmanību, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir aktualizējis informatīvo materiālu "Paziņojuma par pievienotās vērtības nodokļa samaksu iesniegšana" un pielikumu "Paziņojuma par PVN samaksu iesniegšanas gadījumi". Atgādinām, ka Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktie neregulārie pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksājumi tiek uzskatīti nevien par paziņojumu, bet arī par nodokļa deklarāciju ar tajā veikto PVN samaksas aprēķinu (atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 19. punktam) un ir iesniedzams VID pirms PVN samaksas veikšanas. Personas, kurām jāiesniedz paziņojums, ir: no VID PVN maksātāju reģistra izslēgti nodokļa maksātāji; nereģistrēti nodokļa maksātāji, kas pārsnieguši Pievienotās vērtības nodokļa likumā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
PVN reģistracija
Foto: Unsplash.com

Vēršam uzmanību, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir aktualizējis informatīvo materiālu "Paziņojuma par pievienotās vērtības nodokļa samaksu iesniegšana" un pielikumu "Paziņojuma par PVN samaksu iesniegšanas gadījumi".

Atgādinām, ka Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktie neregulārie pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksājumi tiek uzskatīti nevien par paziņojumu, bet arī par nodokļa deklarāciju ar tajā veikto PVN samaksas aprēķinu (atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 19. punktam) un ir iesniedzams VID pirms PVN samaksas veikšanas.

Personas, kurām jāiesniedz paziņojums, ir:

  • no VID PVN maksātāju reģistra izslēgti nodokļa maksātāji;
  • nereģistrēti nodokļa maksātāji, kas pārsnieguši Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto reģistrācijas slieksni;
  • pircēji, kas veikuši jauna transportlīdzekļa iegādi Eiropas Savienības (ES) teritorijā;
  • tiesu izpildītāji, kas aprēķinājuši PVN par mantas pārdošanu to rīkotajās izsolēs;
  • citas personas, kurām budžetā ir jāmaksā PVN, kas nav uzrādāms PVN deklarācijā.

Paziņojuma iesniegšanas termiņa noteikšanai svarīgs ir no PVN reģistra izslēgšanas iemesls, tāpēc iesniegšanas termiņš var būt gan 20 dienu, gan 30 dienu vai pat 90 dienu laikā no noteiktā atskaites laika.

Jāņem vērā, ka no 2024. gada 1. janvāra spēkā likuma norma, kas noteic, ka  PVN reģistrācijas slieksnis būs pārsniegts, ja veikto ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir pārsniegusi 50 000 eiro. Turklāt aprēķinātā nodokļa summa ir iekļaujama darījuma vērtībā. Savukārt 50 000 eiro summā neiekļauj iekšzemes nodokļa maksātāja piegādāto pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtību, ja šādu piegādi veic vienu reizi 12 mēnešu laikā. Ar PVN apliekamo darījumu kopējā vērtība jāizvērtē jebkuros 12 mēnešos (var nesakrist ar kalendāra gadu).

Ja paziņojums ir jāiesniedz tāpēc, ka nodokļa maksātājs ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra, paziņojuma iesniegšana ir obligāta arī tad, ja aprēķinātais nodoklis ir nulle.

Tāpat paziņojums ir jāiesniedz, ja veikta preču iegāde ES teritorijā, ja šo preču kopējā vērtība bez nodokļa kārtējā kalendāra gadā sasniedz vai pārsniedz 10 000 eiro.

Paziņojuma iesniegšana ir obligāta arī tad, ja sniegti tādi pakalpojumi, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19. panta pirmo daļu ir cita ES dalībvalsts un attiecībā uz kuriem par nodokļa samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs (neatkarīgi no sasniegtās summas). Šādiem nodokļu maksātājiem jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā pirms pakalpojuma sniegšanas.

Mantiniekiem būtiski atcerēties, ka tad, ja VID PVN reģistrā iekļauta fiziskā persona - nodokļa maksātāja ir mirusi, mantiniekam vai mantojuma pārvaldīšanai tiesas ieceltajam aizgādnim paziņojums jāiesniedz arī tad, ja aprēķinātais nodoklis ir nulle.

Paziņojumā norādītās aprēķinātās PVN summas samaksas termiņš ir trīs darbdienas pēc paziņojuma iesniegšanas. Izņēmums ir PVN summa, kas aprēķināta, ja ir pārsniegti reģistrācijas sliekšņi (50 000 EUR par iekšzemē veiktajiem darījumiem vai 10 000 EUR par preču iegādi ES). Tad nodoklis jāiemaksā budžetā 23 dienu laikā pēc mēneša, kurā pārsniegts reģistrācijas slieksnis.

Aprēķināto PVN summu iemaksā valsts budžetā (VID), reģistrācijas Nr. 90000010008, konts LV33TREL1060000300000, BIC kods TRELLV22.

Paziņojuma veidlapa “Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu” ir atrodama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Nodokļi” –“Pievienotās vērtības nodoklis” – “Veidlapas un iesniegumi” –“Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu”. Metodiskajā materiālā atrodami paziņojuma iesniegšanas un aizpildīšanas piemēri.

Aktualizēts arī metodiskais materiāls "Par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu preču piegādēm iekšzemē, preču iegādei Eiropas Savienības teritorijā, īpašajiem pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīmiem, preču importam".

Lasiet arī: