0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIAizdevumi un aizņēmumi, to ietekme uz nodokļiem I

Aizdevumi un aizņēmumi, to ietekme uz nodokļiem I

Ilvija Ozoliņa, Mg.sci.oec., nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi

Naudas līdzekļu aizdošana citam uzņēmumam vai fiziskai personai mūsdienās ir normāla parādība. No kredītiestādes saņemt aizņēmumu kļūst aizvien sarežģītāk, tāpēc uzņēmēji palīdz viens otram atrisināt izveidojušās naudas plūsmas problēmas.  Grāmatvedim jābūt zinošam un jāizvērtē visi nodokļu riski, kas var rasties gan attiecībā uz aizdevumiem, gan arī uz aizņēmumiem. Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN) 1. panta 4. daļa nosaka: Aizdevums — darījums, kurā aizdevējs uz rakstveida vienošanās pamata nodod aizņēmējam naudu un kurš aizņēmējam uzliek…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Aizdevumi un aizņēmumi, to ietekme uz nodokļiem
Ilustrācija: © zenzen – stock.adobe.com
Ilvija Ozoliņa, Mg.sci.oec., nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi
Ilvija Ozoliņa, Mg.sci.oec.,
nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi
Foto: Aivars Siliņš

Naudas līdzekļu aizdošana citam uzņēmumam vai fiziskai personai mūsdienās ir normāla parādība. No kredītiestādes saņemt aizņēmumu kļūst aizvien sarežģītāk, tāpēc uzņēmēji palīdz viens otram atrisināt izveidojušās naudas plūsmas problēmas. 

Grāmatvedim jābūt zinošam un jāizvērtē visi nodokļu riski, kas var rasties gan attiecībā uz aizdevumiem, gan arī uz aizņēmumiem.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN) 1. panta 4. daļa nosaka:

Aizdevums — darījums, kurā aizdevējs uz rakstveida vienošanās pamata nodod aizņēmējam naudu un kurš aizņēmējam uzliek pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot aizdevējam naudu.

Svarīgi ņemt vērā, ka kreditēšanas pakalpojumu patērētājam drīkst sniegt kapitālsabiedrība, kura saņēmusi speciālu licenci. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTA) 1. panta terminu skaidrojuma 3. punkts nosaka:

Patērētājs — fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

Tādējādi attiecībā uz aizdevumu izsniegšanu juridiskām personām PTA likums ierobežojumus neparedz. 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normas attiecībā uz aizdevumiem un aizņēmumiem

UIN likuma normas neparedz obligātu prasību, izsniedzot aizdevumu, noteikt procentu maksājumus, taču paredz situācijas, kad pats aizdevums vai negūtie procenti no aizdevumiem, vai samaksātie procenti par aizņēmumu var veidot ar nodokli apliekamo bāzi. 

Aizdevumi saistītām personām

UIN likuma 4. panta 2. daļas 2. punkta d) apakšpunkts nosaka, ka ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ietver nosacīti sadalīto peļņu, kas ietver aizdevumu saistītai personai. 

Saistīto personu definīcija jāskata likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1. panta terminu skaidrojuma 18. punktā: Saistītas personas — divas vai vairākas fiziskās vai juridiskās personas, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

 1. tās ir mātes un meitas komercsabiedrības,
 2. vienas komercsabiedrības līdzdalības daļa otrā sabiedrībā ir no 20 līdz 50%, Šis apakšpunkts neattiecas uz nosacīti sadalītās peļņas noteikšanu atbilstoši UIN likuma 4. panta  otrās daļas 2. punkta "e" apakšpunktam, izņemot gadījumu, kad darījums tiek veikts ar saistītu ārvalstu uzņēmumu (darījuma vērtība tirgus cenās).
 3. vairāk nekā 50% no pamatkapitāla vai komercsabiedrības daļu vērtības katrā no šīm divām vai vairākām komercsabiedrībām pieder vai ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme šajās divās vai vairākās komercsabiedrībās vienai un tai pašai personai un šīs personas radiniekiem līdz trešajai pakāpei vai šīs personas laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz otrajai pakāpei,
 4. vairāk nekā 50% no pamatkapitāla vai komercsabiedrības daļu vērtības katrā no šīm divām vai vairākām komercsabiedrībām pieder vai ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme šajās divās vai vairākās komercsabiedrībās vairākām, bet ne vairāk kā 10 vienām un tām pašām personām,
 5. vairāk nekā 50% no pamatkapitāla vai komercsabiedrības daļu vērtības katrā no šīm divām vai vairākām komercsabiedrībām pieder vai ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme šajās divās vai vairākās sabiedrībās (ir balsu vairākums) komercsabiedrībai, kurā fiziskajai personai (vai šīs personas radiniekiem līdz trešajai pakāpei, vai šīs personas laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz otrajai pakāpei) pieder vairāk nekā 50% no šo sabiedrību pamatkapitāla vai daļu vērtības,
 6. vienai un tai pašai personai vai vienām un tām pašām personām ir balsu vairākums šo komercsabiedrību valdēs (izpildinstitūcijās),

  Piemērs

  Fiziskai personai, kura nav sabiedrības dalībnieks, bet ir valdes loceklis, ir balsu vairākums SIA A un SIA B valdē.
 7. starp šīm personām papildus līgumam par konkrētu darījumu jebkādā formā ir noslēgta vienošanās (arī vienošanās, kas atklātībai nav darīta zināma) par jebkādu līgumā neparedzētu papildu atlīdzību vai šīs komercsabiedrības veic cita veida saskaņotu darbību, lai samazinātu nodokļus,
 8. fiziskajai personai (vai tās radiniekiem līdz trešajai pakāpei, vai laulātajam, vai ar šo fizisko personu svainībā esošajiem līdz otrajai pakāpei) tieši vai pastarpināti pieder vairāk nekā 50% no komercsabiedrības pamatkapitāla vai daļu vērtības vai fiziskajai personai (vai tās radiniekiem līdz trešajai pakāpei, vai laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošajiem līdz otrajai pakāpei) ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme komercsabiedrībā.

Lai varētu noteikt saistību attiecībā uz radniecības pakāpi, jāņem vērā Civillikumā noteiktais:

 • Radniecības tuvumu starp divām personām nosaka pēc pakāpēm un līnijām. Radniecības pakāpe rodas, personai piedzimstot. Vairāku personu izcelsme no viena ciltstēva vai ciltsmātes veido radniecības taisnas vai sāņus līnijas. 
 • Radinieki taisnā līnijā ir vecvecāki, vecāki, bērni, mazbērni, mazmazbērni utt. Radinieku taisnā līnijā bērns un tēvs vai māte ir pirmās pakāpes radinieki, mazbērns un vectēvs vai vecāmāte — otrās pakāpes radinieki, mazmazbērns un vecvectēvs vai vecvecmāte — trešās pakāpes radinieki utt.
 • Radinieki sāņus līnijā ir tie, kas cēlušies no kopēja ciltstēva vai ciltsmātes. Radinieku sāņus līnijā brāļi un māsas ir otrās pakāpes radinieki, brāļu un māsu bērni — trešās pakāpes radinieki, brālēni un māsīcas — ceturtās pakāpes radinieki utt.

UIN likuma 11. panta 3. un 4. daļa nosaka, ka aizdevumu saistītai personai neapliek ar uzņēmumu ienākuma nodokli, ja:

 1. aizdevumu izsniedzis dalībnieks nodokļa maksātājam; a) SIA A aizdod 5000 eiro SIA B uz pieciem gadiema) SIA A aizdod 5000 eiro SIA B uz pieciem gadiemb) SIA A aizdod 5000 eiro SIA C uz diviem gadiemb) SIA A aizdod 5000 eiro SIA C uz diviem gadiem
 2. izsniegtie aizdevumi ir tādā apmērā, kādā nodokļa maksātājs ir saņēmis aizdevumu no personas, kas nav ar nodokļa maksātāju saistīta persona;

  1. piemērs

  Sabiedrība B saņēma aizņēmumu no komercbankas 20 000 eiro apmērā. 5000 eiro sabiedrība B aizdeva savam mātes uzņēmumam sabiedrībai A. Aizdotie 5000 eiro neveido sabiedrības B ar UIN apliekamo bāzi.

  2. piemērs

  Sabiedrība B saņēma aizņēmumu 10 000 eiro no sabiedrības D, kas nav ar uzņēmumu saistīta persona. 5000 eiro sabiedrība B aizdeva savam mātes uzņēmumam sabiedrībai A. Aizdotie 5000 eiro neveido sabiedrības B ar UIN apliekamo bāzi.

 3. pārskata gadā izsniegtajiem aizdevumiem, ja pārskata gada sākumā bilancē neveidojas iepriekšējo pārskata gadu nesadalītā peļņa;

  Piemērs

  2020. gada laikā SIA A izsniedzis aizdevumu saistītam uzņēmumam 3000 eiro apmērā. Bilancē nesadalītā peļņa 01.01.2020. bija zaudējumi, tātad aizdotā summa neveido ar UIN apliekamo bāzi.
 4. pārskata gadā izsniegtajiem aizdevumiem tādā apmērā, kādā tie nepārsniedz pārskata gada sākumā reģistrēto pamatkapitālu, no kura atņemta iepriekšējos pārskata gados izsniegtā un neatgūtā kopējā aizdevumu summa;

  Piemērs

  Reģistrētais pamatkapitāls 01.01.2020. ir 2800 eiro. Iepriekšējos pārskata gados izsniegto un neatgriezto aizdevumu summa 31.12.2020. ir 500 eiro. Pārskata gadā uzņēmums aizdeva saistītam uzņēmumam 1000 eiro. Aizdotā summa neveido ar UIN apliekamo bāzi, jo nepārsniedz 2300 (2800 – 500).
 5. aizdevumiem, kuri izsniegti uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Piemērs 2020. gada 1. septembrī sabiedrība A izsniedza aizdevumu saistītam uzņēmumam 5000 eiro apmērā. Līgumā norādītais aizdevuma termiņš ir 2021. gada 31. augusts. Tātad aizdotā summa neveido ar UIN apliekamo bāzi 2020. gadā.

UIN likuma 11. panta 5. daļa nosaka ka, ja kādā no pirmstaksācijas periodiem aizdevumu summa bija iekļauta ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē un tā tiek atmaksāta, tad taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo bāzi samazina par atmaksāto aizdevuma summu.

Piemērs

2018. gada 1. septembrī sabiedrība A bija izsniegusi aizdevumu saistītam uzņēmumam 5000 eiro apmērā. Līgumā norādītais aizdevuma termiņš — 2019. gada 31. augusts. Taču 31.12.2019. aizdevums vēl nebija atmaksāts, tāpēc tas veido ar UIN apliekamo bāzi un iekļauts 2019. gada decembra deklarācijā 6.4. rindā un aprēķināts UIN 1250 eiro. Taču 2020. gadā aizdevums tika atmaksāts, tāpēc to iekļauj 2020. gada decembra deklarācijā 20. rindā kā ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamās bāzes samazinājumu. Ja par visu aizdevumu summu bāzi nevar samazināt, tad attiecīgās pārsnieguma summas norāda 31. rindā, un tās ir tiesības pieprasīt atmaksai vai arī citu nodokļu parādu dzēšanai.

UIN likuma Pārejas noteikumu 33. punkts nosaka, ka aizdevumi, kuri izsniegti līdz 31.12.2017., neveido ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo bāzi.

UIN likuma Pārejas noteikumu 34. punkts nosaka, ka apliekamais ienākums nav jāpalielina par aizdevumu daļu, kas nepārsniedz nesadalīto peļņu, kura uzrādīta bilancē 31.12.2017. Šī atbrīvojuma izmantošana jāuzrāda UIN deklarācijā. 

Tā kā UIN deklarācijā nav paredzēts uzrādīt aizdevumus, kurus neiekļauj apliekamajā bāzē saskaņā ar atbrīvojumiem, tad ieteikums nodokļu maksātājam pašam uzskaitīt un saglabāt detalizētu informāciju pie deklarācijas kā pamatojumu atbrīvojuma piemērošanai.

Negūtie procentu ieņēmumi no aizdevumiem

UIN likuma 4. panta otrās daļas 2. punkta e) apakšpunkts nosaka, ka ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ietver nosacīti sadalīto peļņu, kas ietver ienākumus, kurus nodokļu maksātājs būtu saņēmis, vai izdevumus, kuri nodokļu maksātājam nebūtu radušies, ja komerciālās un finanšu attiecības būtu veidotas vai nodibinātas pēc noteikumiem, kas būtu spēkā starp divām neatkarīgām personām, un ja šo starp saistītām personām (no kurām viena ir nodokļa maksātāja) slēgto darījumu vērtība būtu atbilstoša tirgus cenai (vērtībai).

Attiecībā uz aizdevumiem — apliekamo bāzi var veidot nulle procentu vai zemu procentu aizdevumi saistītām personām.

Piemērs Procentu aprēķins par aizdevumu saistītai personai 

SIA A 2020. gada novembrī izsniedza aizdevumu saistītam uzņēmumam SIA B 3000 eiro apmērā ar procentu likmi 0%. 31.12.2020. aizdevums nebija atmaksāts. Sagatavojot UIN deklarāciju par 2020. gada decembri, jāaprēķina un ar UIN apliekamajā bāzē jāiekļauj aprēķinātie procenti par izsniegto aizdevumu, izmantojot LB noteikto (www.bank.lv/statistika/dati-statistika/procentu-likmju-statistikas-raditaji, Galvenās procentu likmes, Kredīti uzņēmumiem (izsniegti eiro)) procentu likmi izsniegtiem kredītiem.

LB noteiktā gada procentu likme 2020. gada decembrim ir 2,94%, tātad mēneša procentu likme 0,245%.

Ar UIN apliekamā bāze ir 7 eiro (3000 × 0,245%).

UIN deklarācijā par 2020. gada decembri 6.5. rindā norāda 7 eiro, un aprēķinātais UIN ir 2 eiro.

Grāmatvedības uzskaitē aprēķināto UIN 2 eiro iegrāmato D "Aprēķinātais UIN" K "Norēķini par UIN" 

Palielināti procentu maksājumi par aizņēmumu

UIN likuma 4. panta otrās daļas 2. punkta c)apakšpunkts nosaka, ka ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ietver nosacīti sadalīto peļņu, kas ietver palielinātus procentu maksājumus, kas aprēķināti saskaņā ar UIN likuma 10. pantu, t.i., ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauj procentu maksājumus proporcionāli tam, kādā apmērā pārskata gada parādu saistību (par kurām aprēķināti procentu maksājumi) vidējais apjoms pārsniedz summu, kura vienāda ar četrkāršotu nodokļa maksātāja uzņēmuma gada pārskatā atspoguļoto pašu kapitāla apjomu (pārskata gada sākumā), kas samazināts par ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi un citām rezervēm, kuras nav radušās peļņas sadales rezultātā.

Attiecībā uz aizņēmumiem apliekamo bāzi var veidot samaksāto procentu par aizņēmumu no nefinanšu iestādēm tā summas daļa, kas pārsniedz pieļaujamo procentu apmēru. 

NB! Ja pašu kapitāls negatīvs, tad visa aprēķinātā procentu summa darījumos ar nefinanšu iestādēm jāiekļauj ar UIN apliekamajā bāzē.

Piemērs Pieļaujamo procentu maksājumu aprēķins par aizņēmumu

SIA "Kaija" pārskata gads sakrīt ar kalendāra gadu. Pārskata gada 16. augustā SIA "Kaija" radās aizņēmums no SIA "Doma" 50 000 eiro apmērā. Pārskata gadā aprēķinātie procenti par aizņēmumu ir 1200 eiro. Pašu kapitāls pārskata gada sākumā 2000 eiro.

Parādu saistību gada vidējā svērtā vērtība attiecīgajā gadā tiek aprēķināta šādā kārtībā:

1. augusts ½ × 50 000 25 000
31. augusts 50 000
30. septembris 50 000
31. oktobris 50 000
30. novembris 50 000
31. decembris ½ × 50 000 25 000
Kopā 250 000

Aprēķina secība:

 1. parādu saistību gada vidējā svērtā vērtība: 250 000 / 5 = 50 000;
 2. nosaka proporciju, kādā mērā parādu saistības vidējais apjoms pārsniedz četrkāršotu pašu kapitāla apjomu: 50 000 / (2000 × 4) = 6,25
 3. nosaka pieļaujamo procentu maksājumu apmēru: 1200 / 6,25 = 192
 4. aprēķina procentu maksājumu apmēru, kas pārsniedz pieļaujamo apmēru: 1200 – 192 = 1008

Ar UIN apliekamo bāzi veido 1008 eiro, kurus norāda deklarācijas 6.3. rindā, un no tās aprēķina UIN 252 eiro (1008 / 0,8 × 0,2).

Apliekamo bāzi neveido procentu maksājumi: 

 1. par aizņēmumiem, kas saņemti no tādas finanšu iestādes, kura ir Latvijas, citas ES dalībvalsts vai EEZ valsts rezidents vai tādas valsts rezidents, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, un tā sniedz kreditēšanas vai finanšu līzinga pakalpojumus, un tās uzraudzību veic attiecīgās valsts kredītiestāžu vai finanšu uzraudzības institūcija,
 2. par aizņēmumiem, kas saņemti no kredītiestādes, kura ir Latvijas, citas ES dalībvalsts vai EEZ valsts rezidents vai tādas valsts rezidents, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu,
 3. par aizņēmumiem, kas saņemti no Valsts kases,
 4. par aizņēmumiem, kas saņemti no attīstības finanšu institūcijas.
Raksts publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada maija (473.) numurā. Turpinājums lasāms šeit.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: