0,00 EUR

Grozā nav nevienas preces.

ŽURNĀLS BILANCE BILANCES RAKSTI Bērnu vecumā līdz 15 gadiem nodarbināšana un atskaites par to

Bērnu vecumā līdz 15 gadiem nodarbināšana un atskaites par to

Bērnu vecumā no 13 gadiem nodarbinātību Darba likums (DL) uzskata par izņēmuma gadījumu. Turklāt ir nepieciešams gūt vismaz viena no vecākiem (aizbildņiem) rakstveida piekrišanu, un tam jānotiek no mācībām brīvajā laikā. Darbam jābūt vieglam, bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai nekaitīgam (DL 37. pants). Šādu personu nodarbināšanai jāsaņem Valsts darba inspekcijas atļauja. Darbus, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem, nosaka Ministru kabineta (MK) 2002. gada 8. janvāra noteikumi Nr.  10 "Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem" un 2002. gada 28. maija MK noteikumi…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Bērnu vecumā līdz 15 gadiem nodarbināšana un atskaites par to

Maija Grebenko
Maija Grebenko, Mg.sci.oec.,
žurnāla Bilance galvenā redaktore. Foto: Aivars Siliņš

Bērnu vecumā no 13 gadiem nodarbinātību Darba likums (DL) uzskata par izņēmuma gadījumu. Turklāt ir nepieciešams gūt vismaz viena no vecākiem (aizbildņiem) rakstveida piekrišanu, un tam jānotiek no mācībām brīvajā laikā. Darbam jābūt vieglam, bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai nekaitīgam (DL 37. pants). Šādu personu nodarbināšanai jāsaņem Valsts darba inspekcijas atļauja.

Darbus, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem, nosaka Ministru kabineta (MK) 2002. gada 8. janvāra noteikumi Nr.  10 “Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem” un 2002. gada 28. maija MK noteikumi Nr.  205 “Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas bērnu — izpildītāju — nodarbināšanai kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos, kā arī atļaujā ietveramie ierobežojumi”.

Ieteicams rūpīgi izstudēt gan DL, gan minēto MK noteikumu normas, arī DL 132. pantu “Darba laiks personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem”. 

Darba attiecību noformēšana

Būtiska īpatnība gados jaunu darbinieku nodarbināšanā saistīta ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 5. pantu: 

Sociālajai apdrošināšanai obligāti ir pakļauti visi 15 gadu vecumu sasniegušie darba ņēmēji, kurus nodarbina darba devējs — iekšzemes nodokļu maksātājs, citas dalībvalsts nodokļu maksātājs vai citas dalībvalsts komersanta filiāle (pastāvīgā pārstāvniecība) (..).

Tātad ziņot Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par jaunu darbinieku un veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par šādu personu vajag tikai tad, ja viņa ir sasniegusi 15 gadus. Bet ko darīt (kā noformēt darba attiecības, kā maksāt nodokļus) ar jaunāku darbinieku?

Arī tad, ja persona nav obligāti apdrošināma, par to ir jāsniedz VID ziņas par darba ņēmējiem ar attiecīgo kodu. Visi kodi, kas attiecināmi uz darba ņēmējiem (sakarā ar nodarbinātību), ir apkopoti MK 2010. gada 7. septembra noteikumu Nr.  827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 1. pielikumā. Tās ir svarīgas ziņas saistībā ar to, ka vēlāk persona: 

  • tiks iekļauta darba devēja ziņojumā par darbinieka VSAOI un iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN),
  • no koda atkarīgi darbiniekiem piešķirtie sociālie pabalsti,
  • gadam vai darba attiecībām beidzoties, par nodarbinātām personām jāsniedz VID informācija par kopējiem ieņēmumiem un no tiem aprēķinātajiem nodokļiem,
  • no ziņu koda būs atkarīgs, cik ātri personai sāks izmaksāt bezdarbnieka pabalstu.

MK noteikumos Nr. 827 viennozīmīgi noteikts, ar kādu kodu jāsniedz ziņas par darba ņēmēju, kas nav sasniedzis 15 gadus:

Iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu, piemēro to darba ņēmēju statusu, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem (tātad 11. kods).

Kad un kā veikt VSAOI

Kad bērns sasniegs 15 gadu vecumu (visticamāk, tas nebūs tieši mēneša pirmais vai pēdējais datums), tad tas kļūst par apdrošināmo obligātā kārtā. Noskaidrosim, kā šāds darbinieks jāuzrāda ziņojumā. Problēma ir saistīta ar to, ka dzimšanas mēnesī no vienas mēneša algas daļas netiek ieturēti VSAOI 11,0%, bet no otras daļas — tiek. Atkal jāvēršas pie MK noteikumiem Nr. 827:

Darba ņēmējam, kurš pārskata mēnesī sasniedz 15 gadu vecumu, darba devēja ziņojumā par darba ņēmējiem, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem, uzrāda obligāto iemaksu objekta un obligāto iemaksu daļu, kas aprēķināta par tām pārskata mēneša dienām, kad šī persona ir sasniegusi 15 gadu vecumu (24. punkts).

Grāmatvedim šeit svarīgākais, ka runa nav par darba dienām, bet par kalendāra dienām!

15 gadi var iestāties jebkurā mēneša dienā (arī brīvdienās), tāpēc šāda darbinieka mēneša alga (iemaksu objekts) nosakāma proporcionāli kalendāra dienām, kad sasniegts attiecīgais vecums. Izskaidrosim šo procedūru no paša sākuma, ietverot visas pārejas no “līdz 15” līdz “pēc 15”.

Darba samaksas un nodokļu aprēķins

Pieņemsim, ka darba devējs nodarbina pusaudzi no 2020. gada 8. jūnija, maksājot tam minimālo mēneša algu. Sākumā darbinieks nav bijis jāapdrošina (jaunāks par 15 gadiem), tomēr 24. augustā viņam palikuši 15 gadi. Visus datus šeit uzrādīsim vienā ziņojumā, bet jāatceras, ka skaitļi ir par vairākiem mēnešiem (tātad tie ir atsevišķi ziņojumi). Darbinieks ir iesniedzis (atzīmējis) darbavietā algas nodokļa grāmatiņu. Darba devējs izvēlējās apmaksāt darbiniekiem svētku dienas, kas sakrīt ar darba dienām, vienādā summā kā nostrādātās dienas (darbiniekiem labvēlīgāk, nekā noteikts DL 74. panta 1. daļas 8. punktā).

Sakarā ar to, ka tā ir bērna pirmā darbavieta un nav datu par viņa iepriekšējiem ieņēmumiem, VID paziņo darba devējam prognozēto neapliekamo minimumu — 150 eiro (puse no taksācijas gadam (šoreiz — 2020. g.) noteikto) (IIN likuma 12. panta 1.4 daļas 3. punkts).

Līdz ar to algas aprēķinā par jūniju tiks piemērota neapliekamā minimuma daļa: 150,00 : 30 x 23 = 115,00 eiro.

Aprēķins jūnijā (par darba dienām): 332,27 eiro (430 : 22 x 17), 

IIN — 43,45 eiro ((332,27 – 115,00) x 20%). 

Aprēķins jūlijā: alga — 430,00 eiro, IIN — 56,00 ((430,00 – 150,00) x 20%). 

Aprēķins augustā sarežģītāks, jo jānosaka algas daļa, no kuras jārēķina VSAOI periodam, kurā fiziskā persona pakļauta apdrošināšanai (no 24. līdz 31. augustam ir 8 kalendāra dienas):

  • 110,97 eiro (430 : 31 x 8) — apliekamais objekts;
  • 12,21 eiro (110,97 x 11,0%) — VSAOI — darba ņēmēja daļa; 
  • 26,73 eiro (110,97 x 24,09%) VSAOI darba devēja daļa; kopā VSAOI — 38,94 eiro;
  • IIN par augustu — 53,56 eiro ((430 – 12,21 – 150,00) x 20%).

Ziņojumā par augustu 4. ailē uzrādām iemaksu objektu (algas daļu) — 110,97 eiro, 5. ailē — iemaksas 38,94 eiro un ienākuma nodokli par jūliju — 56,00 eiro, jo tas ir ieturēts augustā, izmaksājot jūlija algu. 

Par septembri alga tiek rēķināta tāpat kā visiem pārējiem pieaugušajiem darbiniekiem; VSAOI piemēro visai aprēķinātajai algai, IIN norādāms 8. ailē par augustu (augusta alga izmaksāta septembrī), savukārt IIN no septembra algas ieturēts oktobrī un būs uzrādīts nākamā mēneša ziņojumā (jo izmaksa par septembri būs oktobrī — tabulā — Septembris I).

Darba attiecības pārtrauktas 31. augustā

Pieņemsim, ka bērns izbeidz darba gaitas, augustam beidzoties (jāiet skolā), tādēļ septembrī viņš vairs nav darba ņēmējs, bet par to atkal jāsniedz VID ziņas, piemēram, ar 25. kodu — darba ņēmēja vai mikro≠uzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana citos gadījumos.

Atceramies, ka arī šādam darbiniekam būtu jārēķina kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu, šoreiz no darba samaksas par periodu no pirmās līdz pēdējai darba dienai. Dalot darba samaksu ar nostrādāto dienu skaitu, nosakām dienas vidējo izpeļņu: 19,55 eiro (1192,27 : 61).

Nosakām apmaksājamo dienu skaitu (par vienu kalendāra mēnesi — 1,67 un par vienu kalendāra dienu — 0,055 apmaksājamo dienu): 4,61 dienas (2 x 1,67 + 23 x 0,055).

Kompensācijas summa: 90,13 eiro (19,55 x 4,61).

Ja kompensācija izmaksāta kopā ar augusta algu septembrī, tad arī nodokļi no tās uzrādāmi kopā ar algas nodokļiem un arī IIN tiks uzrādīts ziņojumā par septembri (kopā ar IIN no algas). Riska nodeva nav jāuzrāda un nav jāmaksā, jo bērns septembrī vairs nav uzskatāms par darba ņēmēju.

Lūk, kā šī informācija jāuzrāda ziņojumā par VSAOI, IIN un riska nodevu!

MK noteikumu Nr. 827 3. pielikums

Personas kods Vārds, uzvārds Apliekamais objekts Aprēķinātās VSAOI Precizētie ienākumi Precizētās VSAOI Ieturētais IIN UDRVN VSAOI
datums
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jūnijs  A.B. 0,36
Jūlijs  A.B. 43,45 0,36
Augusts  A.B. 38,94 (12,21 + 26,73) 56,00 0,36
A.B. 110,97
Septembris I A.B.  430,00 150,89 53,56 0,36
46,54
Septembris II  A.B. 90,13 31,62 (9,91 + 21,71) 53,56 + 16,04

Mēnešos, kad bērns nebija apdrošināts, tai nebija ar VSAOI apliekamā objekta (4. aile — tukša). 

Apdrošināšanas iemaksu alga (4. aile) parādās tikai brīdī, kad bērns sasniedz attiecīgo vecumu, un VSAOI tiek aprēķinātas tikai algas daļai, kas noteikta proporcionāli kalendāra dienu skaitam, kad persona jau bija 15 gadus veca. Ienākuma nodoklis tiek aprēķināts par katru mēnesi neatkarīgi no vecuma, bet tiek uzrādīts ziņojumā ar viena mēneša novirzi, proti, ziņojumā par to mēnesi, kad alga ir izmaksāta (parasti nākamajā mēnesī).

Gadam beidzoties

Ja bērns nodarbināts tikai vasaras periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam, viņš var palikt vecāku apgādājamās personas statusā, proti, vecākam, kura grāmatiņā bērns atzīmēts kā apgādājamais, izmantos IIN atvieglojumu.

Beidzoties darba attiecībām, par bērnu jāiesniedz VID “Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām” (MK 2008. gada 25. augusta noteikumi Nr. 677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”), kurā apkopoti visi dati, kas attiecas uz darba samaksu un nodokļiem. Bērnam (pēc pieprasījuma) var izsniegt 1. pielikumu, bet uz VID — 2. pielikumu (pēc satura tie ir identiski). VID paziņojums jāiesniedz līdz 15. septembrim. 

MK noteikumu Nr. 677 1. pielikums 

Ieņēmumu kods 1001 — alga 05 1282,40
Neapliekamie ienākumi 06
Neapliekamais minimums 07 415,00
Atvieglojumi par apgādājamiem 08
Papildu atvieglojuma kods**     |     09a     |     –     |     Summa 09
Attaisnotie izdevumi: Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
11,0% vai cita likme
10 22,12
Iemaksas privātajos pensijas fondos 11
Dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas 12
Dzīvības apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas 13
Izdevumi 14
Ienākums, no kura ir aprēķināts nodoklis 

(05. – 06. – 07. – 08. – 09. – 10. – 11. – 12. – 13. – 14. rinda)

15 845,28
Ieturētais nodoklis 

IIN likmi piemēro 15. r. summai, tomēr var būt arī varianti, tādēļ IIN summa ir jāuzrāda no algas kartītes

16 20%

169,06

Savukārt nākamgad, sākot ar 1. martu, bērns ir tiesīgs iesniegt savu deklarāciju, un VID precizēs viņa neapliekamo minimumu, kas saskaņā ar IIN likumu ir 300 eiro algai līdz 500 eiro par to periodu, kad bērns strādāja. Iespējams, bērnam varētu būt arī attaisnotie izdevumi (jāpievieno maksājumu apliecinošie dokumenti, kur bērns uzrādīts kā maksātājs). Tādējādi bērnam tiks atmaksāta ienākuma nodokļa daļa. Ja bērnam nav kredīt≠iestādē atvērts konts, deklarācijā būs jāuzrāda pasta nodaļa.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2020. gada jūlija (463.) numurā

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: