0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

DARBA TIESĪBAS

Senāts norādījis, ka arodbiedrību iesaiste lēmumu pieņemšanā nedrīkst pazemināt darba devēja darba efektivitāti

Latvijas Republikas Senātā izskatīšanā nonākuši vairāki strīdi, kuros Senāts novērojis darbinieku arodbiedrību nepienācīgu tiesību izmantošanu, nodrošinot darbinieku interešu pārstāvību darba strīdos. Vienā no izskatāmām lietām...

No 1. oktobra NVA subsidētās darba vietas tiks veidotas uz deviņu vai sešu mēnešu periodu.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles turpina pieņemt darba devēju pieteikumus subsidēto darbavietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros. Tā ir...

Kas jāņem vērā, veicot videonovērošanu darbavietā?

Darba vietās var tikt izmantoti dažādi darbinieku pienākumu izpildes kontroles un pārbaudes mehānismi - darba uzskaites tabeles, regulāras pārrunas, novērtēšanas, tomēr viens no šādiem...

Septembrī NVA rīko grupu konsultācijas par personu ar invaliditāti nodarbināšanu

Darba devējiem, kuri nodarbina vai plāno nodarbināt darbiniekus ar invaliditāti, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) septembrī rīko astoņas bezmaksas grupu konsultācijas par personu ar invaliditāti...

Piedāvā darba devējiem finansiālu atbalstu darbinieku reģionālajai mobilitātei.

Darba devēji, kuri nodarbina attālāk dzīvojošu darbinieku, nodrošinot viņam nokļūšanu no dzīves vietas līdz darba vietai un atpakaļ vai izmitināšanu darba vietas tuvumā, var...

Kas saistībā ar Darba likuma grozījumiem mainās atvaļinājumu piešķiršanas regulējumā

Turpinām informēt par grozījumiem Darba likumā, kas stājušies spēkā no 2022. gada 1. augusta. Grozījumi Darba likuma 149. panta sestajā daļā (“Darbinieka tiesību uz ikgadējo...

Īpašas situācijas, kad var noteikt virsstundu darbu vai pielāgot darba laiku

Iepriekš jau informējām par vairākām izmaiņām darba tiesību regulējumā, kas saistītas ar Darba likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2022. gada 1. augustā. Uzmanība jāpievērš...

Darbinieku informēšanas pienākums īpaši uzsvērts vairākās Darba likuma izmaiņās

Grozījumi Darba likumā, kas stājās spēkā 1. augustā, attiecas arī uz darba koplīgumiem, darbinieku informēšanu par komandējumu vai darba braucienu uz citu valsti, kā...

Stājas spēkā grozījumi Darba likumā, kas attiecas uz izmaiņām darba līguma nosacījumos

Valsts darba inspekcija (VDI) informē par grozījumiem Darba likumā, kas stājas spēkā no 2022. gada 1. augusta. To starpā arī par izmaiņām obligāti ietveramajiem...

Darbinieku trūkums – problēma, ar ko sastopas uzņēmēji visā Latvijā

Aptuveni ceturtā daļa mazo un vidējo uzņēmumu (27%) šogad plāno paplašināt savu biznesu, un vēl piektdaļa (19%) par to domā, taču viena no grūtībām,...

Mūsdienīga personālvadība — kopā ar augstu digitālo kultūru

Mūsdienās digitalizācija organizācijās ir ienākusi ļoti plaši. Primāri, protams, ir digitalizētas visas jomas, kas saistās ar organizācijas attīstību — ar dažādiem pārdošanas kanāliem, mārketingu u.c....

Kas piemērotāks — darbs birojā vai attālināti? Plaisa starp vadītājiem un darbiniekiem

Pēdējie pāris gadu, kas pavadīti Covid – 19 ietekmē, pasauli ir ļoti mainījuši. Daudzi uzņēmumi pandēmijas dēļ bija pilnībā pārgājuši uz attālināto darbu, tika ieviestas...

VDI norāda, ka nepamatoti prasīt svešvalodu prasmes darba sludinājumos ir aizliegts

Valsts darba inspekcija (VDI) beidzamajā laikā ir saņēmusi vairākas sūdzības par iespējamu nepamatotu svešvalodas prasīšanu darba sludinājumos, kā arī par atteikumiem pieņemt darbā darbiniekus,...

Nozīmīgas izmaiņas Darba likumā būs spēkā no 1. augusta

Saeima 16. jūnijā trešajā lasījumā pieņēma Labklājības ministrijas sagatavotos grozījumus Darba likumā, ar kuriem  precizēti jautājumi, kas saistīti ar darba koplīgumu, tostarp nosakot pienākumu...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: