DARBA TIESĪBAS

Bērnu vecumā līdz 15 gadiem nodarbināšana un atskaites par to

Bērnu vecumā no 13 gadiem nodarbinātību Darba likums (DL) uzskata par izņēmuma gadījumu. Turklāt ir nepieciešams gūt vismaz viena no vecākiem (aizbildņiem) rakstveida piekrišanu,...

Stājušies spēkā arī Darba likumā iekļautie administratīvie sodi

Grozījumi Darba likumā, ko 2019. gada 17. oktobrī trešajā lasījumā pieņēma Saeima, paredzēja papildināt Darba likumu ar E daļu, kas noteic administratīvo atbildību par...

Darba likumā iecerēti būtiski grozījumi

Ministru kabinets 26. maijā atbalstījis plašus grozījumus Darba likumā, kas paredz vairākas būtiskas izmaiņas. Vietējiem darba devējiem svarīgākie grozījumi, kas plānoti likumprojektā: Plānots papildināt Darba...

Kā korekti var veikt darbinieku skaita samazināšanu?

Ja darbinieku atlaišana ir pamatota ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā, tad uzteikuma tiesiskais pamats būs Darba likuma 101....

VDI skaidrojumi situācijām, kad darbiniekam tiek samazināts darba apjoms un alga

Valsts Darba inspekcija sniegusi skaidrojumu vairākās situācijās, kad darbiniekam tiek samazināts darba apjoms COVID-19 ārkārtas situācijas dēļ. Jautājums: Vai darba devējs ir tiesīgs samazināt algu sakarā...

Kādos gadījumos darbinieku skaita samazināšanā var atsaukties uz Darba likuma 104. pantu?

Jautājums: Uzņēmumā darba apjoma stipra samazinājuma dēļ tiek samazināts darbinieku skaits, likvidējot lietvedes štata vietu, darba pienākumus novirzot pildīt grāmatvedei, nepalielinot darba samaksu.  Kāpēc...

Vai uzņēmums krīzes laikā var atteikties pildīt koplīguma normas?

Uz virsrakstā minēto jautājumu atbildi sniegusi Nataļja Preisa, Latvijas brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte. Citējam viņas teikto no Ieteikumi...

Kādas iespējas var izmantot darba devējs attiecībā uz darbiniekiem krīzes apstākļos?

Darbinieki darba tiesiskajās attiecībās vienmēr ir tikuši atzīti  par vājāko pusi, tāpēc arī pašreizējās COVID-19 krīzes apstākļos šīs attiecības jāvērtē no darbinieka aizsardzības perspektīvas....

Vai krīzes dēļ var atteikt izmaksāt darbiniekam algu un atbrīvot grūtnieci?

Sakarā ar COVID-19 saslimšanas ierobežošanu gan darbiniekiem, gan darba devējiem rodas arvien jauni jautājumi arī darba tiesisko attiecību sakarā. Atbildes uz vairākiem šādiem jautājumiem...

Dīkstāves vietā darba devējs darbinieku var norīkot darba līgumā neparedzētu darbu veikšanai

Valdības sēdē 24. martā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kas stājās spēkā 25. martā,...

Bezalgas atvaļinājums skolotājam

Vai darbinieks (skolotājs) var prasīt bezalgas atvaļinājumu sešu mēnešu garumā? Atbilde Atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas Darba likumā regulē 153. pants. Šāds atvaļinājums piešķirams sakarā ar adoptētu...

Ko darbinieks un darba devējs var darīt valstī noteiktā ārkārtējā situācijā?

Esošajā situācijā normatīvo aktu, īpaši Darba likuma piemērošana var radīt neskaidrības, tādēļ Labklājības ministrija aicina darba devējus un darbiniekus, un arodbiedrības mēģināt rast domstarpību...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: