0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

DARBA TIESĪBAS

Uz sezonas darbiniekiem attiecas tie paši noteikumi, kas ir spēkā vietējiem darbiniekiem

Daudzi Eiropas Savienības (ES) valstu darba devēji, it īpaši lauksaimniecības un tūrisma nozarēs, sezonāli nodarbina cilvēkus gan no citām ES valstīm, gan trešajām valstīm....

Kas mainījies darbinieku nosūtīšanas jomā?

Šā gada sākumā stājušās spēkā vairākas izmaiņas tiesiskajā regulējumā, kas attiecas uz darbinieku nosūtīšanu darbam uz/no citām Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.  Par tām Zvērinātu...

Skolēnu darbs vasarā

Skolēni kā apgādājamās personas parasti ir atzīmēti mātes vai tēva algas nodokļa grāmatiņā.  Ja viņi vēlas strādāt mācību gada laikā, VID automātiski (saņemot darba devēja...

Pandēmijas laika izaicinājumi darba tiesībās: darbības pārstrukturizēšana

Gan sociālā distancēšanās, gan saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas lielai daļai uzņēmumu ir radījuši smagas finansiālas un ekonomiskas sekas, faktiski ir piespieduši uzņēmumus kļūt ne...

Tiesībsargs saskata diskriminācijas draudus attiecībā uz ierobežojumiem vakcinētajām un nevakcinētajām personām

Tiesībsarga birojs norāda, ka saņem daudzus iedzīvotāju zvanus un e-pastus ar jautājumiem par valdības lēmumiem attiecībā uz ierobežojumu atcelšanu un sekām, ko tie var...

Plānotie Darba likuma grozījumi paredz noteikumu personai ziņot par invaliditāti pirms darba attiecību uzsākšanas

Tiesībsargs ir nosūtījis Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai vairākus priekšlikumus attiecībā uz izskatāmo likumprojektu “Grozījumi Darba likumā”. Tiesībsarga ieskatā vairākas komisijas virzītās ieceres...

Kad izmantot darbinieka piekrišanu kā leģitīmo pamatu viņa personas datu apstrādei?

Gan darba devējiem, gan darbiniekiem nereti rodas jautājumi par personas datu apstrādi darba tiesiskajās attiecībās. Darba devēju vidū esot vērojams nepareizs pieņēmums, ka darbinieku...

Darba devēji var pieteikt sezonas vakances

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad rīko akciju "Sezonas darbi" un aicina darba devējus reģistrēt sezonas darba piedāvājumus NVA CV un vakanču portālā vai tuvākajā...

Ieteikumi darba devējiem un politikas veidotājiem, kā sekmēt darba un privātās dzīves līdzsvaru

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) izstrādājusi ieteikumus darba devējiem un politikas veidotājiem, kā sekmēt darba un privātās dzīves līdzsvaru, vienlīdzīgas iespējas un piekļuvi darba...

Mainoties darba izpildes vietai, jāveic grozījumi darba līgumā

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 pandēmijas laikā vīrusa izplatīšanās ierobežojumu dēļ uzņēmēji mēģināja risināt finanšu situāciju, atsakoties no biroja telpu nomas.  Vienlaikus...

Kuras 2021. gada pārceltās darba dienas būs saīsināmas?

Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija rīkojumā Nr. 354 “Par darba dienu pārcelšanu 2021. gadā” noteikts: Pamatojoties uz Darba likuma 133  panta ceturto daļu, no valsts budžeta finansējamās institūcijās, kurās noteikta piecu dienu...

Jautājums par darba svētku dienā apmaksu nodots Satversmes tiesai

Valmieras Administratīvā rajona tiesa 22.janvārī pieņēma lēmumu iesniegt pieteikumu Satversmes tiesai par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta sestās...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: