DARBA TIESĪBAS

Darbinieka prasījums, tā sagatavošana darba devēja maksātnespējas gadījumā

Saudzējot uzņēmējdarbības vidi, likumdevējs likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid–19 izplatību" (raksta pārpublicēšanas brīdī zaudējis spēku) ...

No 20. augusta būs spēkā izmaiņas attiecībā uz starptautisko kravu pārvadātāju darba un atpūtas laika organizēšanas kārtību

Sakarā ar Mobilitātes pakotnes I normatīvo aktu prasībām no 20. augusta stāsies spēkā izmaiņas attiecībā uz autovadītāju darba un atpūtas laika organizēšanas kārtību. Tās...

Uz noteiktu laiku pieņemts darbinieks: vai drīkst atlaist slimošanas laikā?

Esam pieņēmuši darbā uz noteiktu laiku darbinieci, kas aizvieto bērna kopšanas atvaļinājumā esošo personu. Patlaban pienācis laiks atgriezties darbā pastāvīgajai darbiniecei, bet aizvietotāja ir...

Cik atvaļinājuma dienu pienākas par vienu mēnesi?

Vai mēneša uzkrāto atvaļinājuma dienu skaits ir 1/11 vai 1/12 no 20 apmaksājamām dienām? Atbildi sagatavoja MAIJA GREBENKO, Mg.sci.oec., žurnāla BILANCE galvenā redaktore, ISO sertificēto...

Ikgadējie apmaksātie papildatvaļinājumi – kad un kam tie pienākas?

Portālā jau esam skaidrojuši, ka papildatvaļinājums piešķirams darbiniekiem (abiem vecākiem), kuru aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds...

Tiešsaistes pasākumā piedāvās darbu valsts pārvaldē vai aizsardzības jomā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 27. jūlijā plkst. 18.00 savā sociālās vietnes Facebook kontā rīko tiešsaistes darba dienu darba meklētājiem, kuri vēlas strādāt valsts pārvaldes vai aizsardzības...

Aicina apspriest Trauksmes celšanas likuma uzlabojumus

Lai pārņemtu Eiropas Savienības Trauksmes cēlēju direktīvu (ES direktīvu), Valsts kanceleja ir sagatavojusi likumprojektu "Grozījumi Trauksmes celšanas likumā" un aicina sabiedrību izteikt priekšlikumus to...

Bērnu vecumā līdz 15 gadiem nodarbināšana un atskaites par to

Bērnu vecumā no 13 gadiem nodarbinātību Darba likums (DL) uzskata par izņēmuma gadījumu. Turklāt ir nepieciešams gūt vismaz viena no vecākiem (aizbildņiem) rakstveida piekrišanu,...

Stājušies spēkā arī Darba likumā iekļautie administratīvie sodi

Grozījumi Darba likumā, ko 2019. gada 17. oktobrī trešajā lasījumā pieņēma Saeima, paredzēja papildināt Darba likumu ar E daļu, kas noteic administratīvo atbildību par...

Darba likumā iecerēti būtiski grozījumi

Ministru kabinets 26. maijā atbalstījis plašus grozījumus Darba likumā, kas paredz vairākas būtiskas izmaiņas. Vietējiem darba devējiem svarīgākie grozījumi, kas plānoti likumprojektā: Plānots papildināt Darba...

Kā korekti var veikt darbinieku skaita samazināšanu?

Ja darbinieku atlaišana ir pamatota ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā, tad uzteikuma tiesiskais pamats būs Darba likuma 101....

VDI skaidrojumi situācijām, kad darbiniekam tiek samazināts darba apjoms un alga

Valsts Darba inspekcija sniegusi skaidrojumu vairākās situācijās, kad darbiniekam tiek samazināts darba apjoms COVID-19 ārkārtas situācijas dēļ. Jautājums: Vai darba devējs ir tiesīgs samazināt algu sakarā...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: