0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIKādos gadījumos var piemērot nodokļu atvieglojumus par ziedošanu?

Kādos gadījumos var piemērot nodokļu atvieglojumus par ziedošanu?

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

Nodokļa maksātājs var ziedot mantu vai finanšu līdzekļus un par veikto ziedojumu piemērot nodokļa atvieglojumu saskaņā ar likuma 12.pantu, bet par ziedotu pakalpojumu nodokļa atvieglojumu nepiemēro, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojuma piemērošanas vajadzībām par ziedojumu uzskata mantu vai finanšu līdzekļus, kurus nodokļa maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod likuma 12.panta pirmajā daļā minētajai organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

Ziedojumu saņēmēji

Nodokļa atvieglojumu ziedotājiem var piemērot nodokļa maksātājs, kurš ir ziedojis:

  • sabiedriskā labuma organizācijai, kurai piešķirts statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu (informācija VID mājas lapā https://www6.vid.gov.lv/SLO);
  • budžeta iestādei;
  • valsts muzejam— atvasinātai publiskai personai vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas;
  • nevalstiskai organizācijai, kura reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja šī konvencija ir stājusies spēkā un šī nevalstiskā organizācija darbojas Latvijas sabiedriskā labuma organizācijas nosacījumiem pielīdzināmā statusā saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts normatīvajiem aktiem.

Vispārīgā gadījumā ziedotājs nav atbildīgs par to, kādā veidā vai apjomā ziedojuma saņēmējs izlieto saņemto ziedojumu savu mērķu sasniegšanai. Tomēr nodokļa maksātājs nav tiesīgs piemērot nodokļa atvieglojumus, ja ziedojuma saņēmējs saņemtos līdzekļus nodod tālāk citai personai (tas ir, darbojas tikai kā starpnieks), izņemot gadījumu, ja:

a) ziedojuma saņēmējs ziedojumu vai daļu no tā nodod tālāk citai sabiedriskā labuma organizācijai, kuras sabiedriskā labuma darbības joma un mērķi atbilst ziedojuma saņēmēja sabiedriskā labuma darbības jomai un mērķiem, līgumā norādot konkrētā ziedojuma vai tā daļas izlietojuma mērķi, kas atbilst gan ziedojuma saņēmēja, gan sabiedriskā labuma organizācijas darbības jomai, kā arī mērķim, un mantas vai finanšu līdzekļu izlietojuma mērķi, kas saistīts ar tām sabiedriskā labuma organizācijas darbībām, kuras minētas lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai;

b) līdzekļi tiek nodoti fiziskajai personai tās ārstēšanai vai rehabilitācijai, ja ziedojuma saņēmējs līdz pārskata gada beigām ziedotājam ir sniedzis apliecinājumu par minēto līdzekļu izlietojumu šim mērķim (Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumu Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” 85.punkts).

1.piemērs

Nodokļa atvieglojums ziedotājiem nav piemērojams situācijā, ja:

SIA “J” ziedo sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” (ziedojums atbilst organizācijas mērķiem), kura attiecībā uz minēto ziedojumu darbojas kā starpnieks un tālāk šo ziedojumu nodod (pilnā apmērā vai daļēji) citai kapitālsabiedrībai vai biedrībai;

SIA “J” ziedo, noslēdzot trīspusēju līgumu par ziedojumu ar sabiedriskā labuma organizāciju “Saules fonds” un biedrību “Sporta klubs X”. SIA “J” ziedo saskaņā ar šo līgumu sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” (ziedojums atbilst organizācijas mērķiem), kura 5% no ziedotās summas atstāj savā rīcībā un 95% pārskaita biedrībai “Sporta klubs X”.

2.piemērs

Nodokļa atvieglojums ziedotājiem ir piemērojams:

SIA “J” ziedo sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” (ziedojums organizācijas mērķiem), kura patstāvīgi lemj par ziedojuma izlietojumu un pieņem lēmumu īstenot projektu. Projekta īstenošanas ietvaros “Saules fonds” slēdz līgumus ar citām sabiedriskā labuma organizācijām, kuru sabiedriskā labuma darbības joma un mērķi atbilst “Saules fonda” sabiedriskā labuma darbības jomai un mērķiem un kuras veic nepieciešamos pasākumus/darbus projekta īstenošanai, un “Saules fonds” tām nodod ziedotās summas;

SIA “J” 2022.gadā ziedo sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” (ziedojums organizācijas mērķiem), kura šo ziedojuma summu nodod tālāk fiziskās personas rehabilitācijai. “Saules fonds” līdz 2022.pārskata gada beigām SIA “J” sniedz rakstisku apliecinājumu (brīvā formā) par ziedojuma summas izlietojumu konkrētās fiziskās personas rehabilitācijas mērķiem;

SIA “J” ziedo sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” (ziedojums organizācijas mērķiem), kura ziedojumu izlieto, apmaksājot iegādātos pakalpojumus no kapitālsabiedrības “W” (kas nodrošina pakalpojumus saistībā ar izglītības veicināšanu), un šie pakalpojumi ir nepieciešami sabiedriskā labuma organizācijas “Saules fonds” mērķu sasniegšanai un nodrošināšanai.

Lasiet arī:

Par ziedojumu uzskaiti

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Nodokļa maksātājs var ziedot mantu vai finanšu līdzekļus un par veikto ziedojumu piemērot nodokļa atvieglojumu saskaņā ar likuma 12.pantu, bet par ziedotu pakalpojumu nodokļa atvieglojumu nepiemēro, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojuma piemērošanas vajadzībām par ziedojumu uzskata mantu vai finanšu līdzekļus, kurus nodokļa maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod likuma 12.panta pirmajā daļā minētajai organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

Ziedojumu saņēmēji

Nodokļa atvieglojumu ziedotājiem var piemērot nodokļa maksātājs, kurš ir ziedojis:

  • sabiedriskā labuma organizācijai, kurai piešķirts statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu (informācija VID mājas lapā https://www6.vid.gov.lv/SLO);
  • budžeta iestādei;
  • valsts muzejam— atvasinātai publiskai personai vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas;
  • nevalstiskai organizācijai, kura reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja šī konvencija ir stājusies spēkā un šī nevalstiskā organizācija darbojas Latvijas sabiedriskā labuma organizācijas nosacījumiem pielīdzināmā statusā saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts normatīvajiem aktiem.

Vispārīgā gadījumā ziedotājs nav atbildīgs par to, kādā veidā vai apjomā ziedojuma saņēmējs izlieto saņemto ziedojumu savu mērķu sasniegšanai. Tomēr nodokļa maksātājs nav tiesīgs piemērot nodokļa atvieglojumus, ja ziedojuma saņēmējs saņemtos līdzekļus nodod tālāk citai personai (tas ir, darbojas tikai kā starpnieks), izņemot gadījumu, ja:

a) ziedojuma saņēmējs ziedojumu vai daļu no tā nodod tālāk citai sabiedriskā labuma organizācijai, kuras sabiedriskā labuma darbības joma un mērķi atbilst ziedojuma saņēmēja sabiedriskā labuma darbības jomai un mērķiem, līgumā norādot konkrētā ziedojuma vai tā daļas izlietojuma mērķi, kas atbilst gan ziedojuma saņēmēja, gan sabiedriskā labuma organizācijas darbības jomai, kā arī mērķim, un mantas vai finanšu līdzekļu izlietojuma mērķi, kas saistīts ar tām sabiedriskā labuma organizācijas darbībām, kuras minētas lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai;

b) līdzekļi tiek nodoti fiziskajai personai tās ārstēšanai vai rehabilitācijai, ja ziedojuma saņēmējs līdz pārskata gada beigām ziedotājam ir sniedzis apliecinājumu par minēto līdzekļu izlietojumu šim mērķim (Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumu Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” 85.punkts).

1.piemērs

Nodokļa atvieglojums ziedotājiem nav piemērojams situācijā, ja:

SIA “J” ziedo sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” (ziedojums atbilst organizācijas mērķiem), kura attiecībā uz minēto ziedojumu darbojas kā starpnieks un tālāk šo ziedojumu nodod (pilnā apmērā vai daļēji) citai kapitālsabiedrībai vai biedrībai;

SIA “J” ziedo, noslēdzot trīspusēju līgumu par ziedojumu ar sabiedriskā labuma organizāciju “Saules fonds” un biedrību “Sporta klubs X”. SIA “J” ziedo saskaņā ar šo līgumu sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” (ziedojums atbilst organizācijas mērķiem), kura 5% no ziedotās summas atstāj savā rīcībā un 95% pārskaita biedrībai “Sporta klubs X”.

2.piemērs

Nodokļa atvieglojums ziedotājiem ir piemērojams:

SIA “J” ziedo sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” (ziedojums organizācijas mērķiem), kura patstāvīgi lemj par ziedojuma izlietojumu un pieņem lēmumu īstenot projektu. Projekta īstenošanas ietvaros “Saules fonds” slēdz līgumus ar citām sabiedriskā labuma organizācijām, kuru sabiedriskā labuma darbības joma un mērķi atbilst “Saules fonda” sabiedriskā labuma darbības jomai un mērķiem un kuras veic nepieciešamos pasākumus/darbus projekta īstenošanai, un “Saules fonds” tām nodod ziedotās summas;

SIA “J” 2022.gadā ziedo sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” (ziedojums organizācijas mērķiem), kura šo ziedojuma summu nodod tālāk fiziskās personas rehabilitācijai. “Saules fonds” līdz 2022.pārskata gada beigām SIA “J” sniedz rakstisku apliecinājumu (brīvā formā) par ziedojuma summas izlietojumu konkrētās fiziskās personas rehabilitācijas mērķiem;

SIA “J” ziedo sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” (ziedojums organizācijas mērķiem), kura ziedojumu izlieto, apmaksājot iegādātos pakalpojumus no kapitālsabiedrības “W” (kas nodrošina pakalpojumus saistībā ar izglītības veicināšanu), un šie pakalpojumi ir nepieciešami sabiedriskā labuma organizācijas “Saules fonds” mērķu sasniegšanai un nodrošināšanai.

Lasiet arī: Par ziedojumu uzskaiti

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: