Dīkstāves pabalstu varēs saņemt arī pašnodarbinātie, autoratlīdzību saņēmēji un mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji

Sagatavots pēc Ministru kabineta informācijas

(0)
Foto: Unsplash

Ministru kabinets 31. martā lēmis, ka dīkstāves pabalstu varēs saņemt arī pašnodarbinātās personas, autoratlīdzību saņēmēji un mikrouzņēmumu nodokļa režīmā strādājošie, kuru saimniecisko darbību ir skārusi krīze. To paredz Kultūras ministrijas sagatavotie Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumi Nr. 179 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skar Covid-19 izplatība”, kas stāties spēkā no 3. aprīļa.

 Kas kvalificējas pabalstam, kas – ne?

Par Covid-19 izraisītās krīzes skartām pašnodarbinātām personām uzskatāmas fiziskas personas, kas reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicēji, ir veikušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) kā pašnodarbinātas personas vai autoratlīdzības saņēmēji, vai ir mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātāji un kuras dīkstāves periodā nav guvušas ienākumus no saimnieciskās darbības.

VID dīkstāves pabalstu pašnodarbinātās personas atsevišķos gadījumos nevarēs saņemt, piemēram, ja vidējie VSAOI maksājumi mēnesī 2019. gada otrajā pusgadā ir bijuši mazāk nekā 20 eiro, ja pašnodarbinātā persona vienlaikus ir arī darba ņēmējs, un tā pamata darbā ir saņēmusi vairāk nekā minimālo algu, vai ir darba ņēmējs uzņēmumā, kas neatrodas dīkstāvē, ja pašnodarbinātajai personai ir būtiski nodokļu parādi vai maksātnespējas process, u.c. gadījumos.

Šie noteikumi neattiecas uz personām, kas uzņēmējdarbību veic kā patentmaksas maksātāji.

Dīkstāves pabalstu saņēmušo pašnodarbināto personu saraksts tiks publicēts VID tīmekļvietnē.

Pabalsta apmērs

Pabalsta apmērs plānots:

  • mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem50% apmērā no MUN mēneša vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par pēdējiem diviem noslēgtajiem ceturkšņiem, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi;
  • pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu režīmā75% apmērā no VSAOI objekta apmēra, no kura pēdējos divos noslēgtajos ceturkšņos veiktas VSAOI, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī.

Pabalstu neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un VSAOI.

Dīkstāves pabalstu pašnodarbinātie varēs saņemt par diviem mēnešiem, kuros tie nav guvuši ienākumus no saimnieciskās darbības (laika periodā no š.g. 14. marta līdz 14. maijam), bet ne ilgāk kā spēkā ir valdības lēmums par ārkārtējo situāciju valstī.

Pieteikšanās – EDS

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, pašnodarbinātajai personai ir jāvēršas ar iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), apliecinot, ka iesniegumā norādītajā laika periodā persona nav guvusi ienākumus no saimnieciskās darbības. Elektroniskās deklarēšanas sistēmā līdz 2020. gada 25. aprīlim iesniedz dīkstāves pabalsta iesniegumu par periodu no 2020. gada 14. marta līdz 31. martam un turpmāk līdz nākamā mēneša 25. datumam. Iesniegumā jānorāda:

  • vārds, uzvārds, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā;
  • dīkstāves periods;
  • pamatojums par dīkstāves iestāšanos krīzes radīto apstākļu dēļ;
  • apliecinājumu, ka norādītajā periodā persona nav guvusi ienākumus no saimnieciskās darbības;
  • apliecinājums, ka pašnodarbinātā persona nav darba nespējas periodā.

Pieprasīto dīkstāves pabalstu VID sniegs ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pārskaitot to uz personas bankas kontu.

Saskaņā ar VID sniegto informāciju, 2019. gada 4.ceturksnī kopumā Latvijā bija 29 292 pašnodarbinātas personas, kuras darbojas dažādās nozarēs, 1 160 personas ir reģistrējušās kā pašnodarbinātās personas kultūras jomā.

Atbildes uz jautājumiem jauno lēmumu sakarā 1. aprīlī interneta tiešsaistē sniedza arī Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas pārstāvji un Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme.

 

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)