0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESLIETASTIESU PRAKSEIespēja iepazīties ar Senāta atziņām mantojuma tiesību jautājumos

Iespēja iepazīties ar Senāta atziņām mantojuma tiesību jautājumos

(0)

Lai tiesību normu piemērotājiem sniegt pārskatu par Latvijas Republikas Senāta tiesu prakses atziņām ar mantojuma tiesībām saistītu jautājumu izlemšanā, Augstākā tiesa sagatavojusi apkopojumu Tiesu prakse mantojuma lietās (2013-2021), kurā aplūkoti tādi nozīmīgi jautājumi kā mantojuma atklāšanās un pieņemšana, likumiskā, testamentārā un līgumiskā mantošana, mantojuma dalīšana un izbeigšanās, kā arī mantojuma lietu vešanas kārtība un ar mantojuma tiesībām saistītie nodokļu jautājumi.

Mantojuma tiesības noregulē tiesiskās attiecības pēc personas mūža beigām un noteic konkrētu kārtību, kādā mantojuma sastāvā ietilpstošās mantas, lietu tiesības un saistību tiesības pāriet uz mantinieku. Latvijā mantojuma tiesību juridisko pamatu veido Civillikuma otrā daļa.

Tiesu prakses apkopojums veidots kā Civillikuma mantojuma tiesību, kā arī ar mantošanu cieši saistītu citu likumu normu komentārs.

Darba struktūra veidota, ievērojot normatīvajos aktos izveidoto struktūru. Senāta nolēmumos atrodamās atziņas sakārtotas pēc attiecīgajiem likumu pantiem. Proti, norādīts attiecīgās tiesību normas teksts, bet pēc tam saistībā ar konkrēto tiesību normas interpretāciju un piemērošanu paustās tiesas atziņas. Ņemot vērā, ka šās jomas lietās risināmie jautājumi parasti ir cieši saistīti ar konkrētās lietas apstākļiem, lai labāk varētu uztvert izteikto atziņu būtību, ir ietvertas arī ziņas par lietas faktiskajiem apstākļiem. Darbā izmantotie nolēmumi var būt minēti pie vairākām normām.

Apkopojumā galvenokārt izmantoti Senāta nolēmumi laikā no 2013. gada līdz 2021. gada aprīlim, taču ietverti arī atsevišķi nozīmīgi senāki Senāta nolēmumi.

Tiesu prakse var attīstīties, tādēļ katra apkopojumā paustā atziņa vienmēr ir aplūkojama kopsakarā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu.

Darbu sagatavoja Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļa sadarbībā ar Senāta Civillietu departamentu.

Vēršam arī uzmanību, ka ir paplašināta Senāta senāko gadu judikatūras pieejamība.

Senāta judikatūru veido tiesu nolēmumos paustās atziņas. Augstākās tiesas tīmekļvietnē pieejamais Judikatūras nolēmumu arhīvs tiek papildināts ar informāciju par Senāta darbības sākuma gados pieņemtajiem spriedumiem un lēmumiem. Tādējādi tiesību normu piemērotājiem tiek dota iespēja iepazīties, salīdzināt un izmantot vēl plašāku Senāta praksi.

Līdz šim Judikatūras nolēmumu arhīvs, kas veido Senāta atziņu aktuālo un vēsturisko izlasi, aptvēra nolēmumus, kas pieņemti pēc 2002.gada. Šobrīd tajā tiek pievienota informācija arī par agrāko gadu Senāta nolēmumiem.

Informācija par nolēmumiem, kas publicēti Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta un Krimināllietu departamenta spriedumu un lēmumu krājumos no 1996. gada līdz 2001. gadam, pakāpeniski tiek iekļauta Senāta judikatūras elektroniskajā datubāzē, sistematizējot tos gan hronoloģiski, gan pēc lietu kategorijām, kā arī ietverot tos izmantoto tiesību aktu rādītājā un citēto nolēmumu rādītājā. Paši nolēmumi Judikatūras nolēmumu arhīvā nav pieejami, bet katram nolēmumam ir kartiņa, kurā norādīts, kur tas ir atrodams – grāmatas gads un konkrētās lappuses.

Senāta nolēmumu grāmatas līdz šim nebija pieejamas elektroniski, tās bija jāmeklē bibliotēku plauktos. Šobrīd liela daļa gadagrāmatu ir pieejamas arī elektroniski, turklāt bez maksas.

Latvijas Nacionālā bibliotēka savā Digitālajā bibliotēkā ir iekļāvusi Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumu un lēmumu krājumus, sākot no 1997.gada līdz 2005.gadam.

Savukārt Senāta nolēmumu krājumi 2005., 2006., 2007., 2012., 2013. un 2017. gadam pieejami Augstākās tiesas tīmekļvietnē. Šāda iespēja radusies, vienojoties ar šo gadu grāmatu izdevēju – Tiesu namu aģentūru.

Turpat skatāmi arī pēdējo divu gadu Senāta nolēmumu krājumi, kurus izdevusi pati Augstākā tiesa un kas drukātā veidā pārdošanā nav bijuši.

Jau iepriekš informējām, ka Augstākā tiesa ir papildinājusi arī elektroniski pieejamo Augstākās tiesas plēnuma lēmumu krātuvi ar 1990.–2000. gadu plēnuma lēmumiem likumu piemērošanas jautājumos, kas savulaik aizstāja šobrīd pieejamos elektroniskos Senāta atziņu katalogus.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Lai tiesību normu piemērotājiem sniegt pārskatu par Latvijas Republikas Senāta tiesu prakses atziņām ar mantojuma tiesībām saistītu jautājumu izlemšanā, Augstākā tiesa sagatavojusi apkopojumu Tiesu prakse mantojuma lietās (2013-2021), kurā aplūkoti tādi nozīmīgi jautājumi kā mantojuma atklāšanās un pieņemšana, likumiskā, testamentārā un līgumiskā mantošana, mantojuma dalīšana un izbeigšanās, kā arī mantojuma lietu vešanas kārtība un ar mantojuma tiesībām saistītie nodokļu jautājumi.

Mantojuma tiesības noregulē tiesiskās attiecības pēc personas mūža beigām un noteic konkrētu kārtību, kādā mantojuma sastāvā ietilpstošās mantas, lietu tiesības un saistību tiesības pāriet uz mantinieku. Latvijā mantojuma tiesību juridisko pamatu veido Civillikuma otrā daļa.

Tiesu prakses apkopojums veidots kā Civillikuma mantojuma tiesību, kā arī ar mantošanu cieši saistītu citu likumu normu komentārs.

Darba struktūra veidota, ievērojot normatīvajos aktos izveidoto struktūru. Senāta nolēmumos atrodamās atziņas sakārtotas pēc attiecīgajiem likumu pantiem. Proti, norādīts attiecīgās tiesību normas teksts, bet pēc tam saistībā ar konkrēto tiesību normas interpretāciju un piemērošanu paustās tiesas atziņas. Ņemot vērā, ka šās jomas lietās risināmie jautājumi parasti ir cieši saistīti ar konkrētās lietas apstākļiem, lai labāk varētu uztvert izteikto atziņu būtību, ir ietvertas arī ziņas par lietas faktiskajiem apstākļiem. Darbā izmantotie nolēmumi var būt minēti pie vairākām normām.

Apkopojumā galvenokārt izmantoti Senāta nolēmumi laikā no 2013. gada līdz 2021. gada aprīlim, taču ietverti arī atsevišķi nozīmīgi senāki Senāta nolēmumi.

Tiesu prakse var attīstīties, tādēļ katra apkopojumā paustā atziņa vienmēr ir aplūkojama kopsakarā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu.

Darbu sagatavoja Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļa sadarbībā ar Senāta Civillietu departamentu.

Vēršam arī uzmanību, ka ir paplašināta Senāta senāko gadu judikatūras pieejamība.

Senāta judikatūru veido tiesu nolēmumos paustās atziņas. Augstākās tiesas tīmekļvietnē pieejamais Judikatūras nolēmumu arhīvs tiek papildināts ar informāciju par Senāta darbības sākuma gados pieņemtajiem spriedumiem un lēmumiem. Tādējādi tiesību normu piemērotājiem tiek dota iespēja iepazīties, salīdzināt un izmantot vēl plašāku Senāta praksi.

Līdz šim Judikatūras nolēmumu arhīvs, kas veido Senāta atziņu aktuālo un vēsturisko izlasi, aptvēra nolēmumus, kas pieņemti pēc 2002.gada. Šobrīd tajā tiek pievienota informācija arī par agrāko gadu Senāta nolēmumiem.

Informācija par nolēmumiem, kas publicēti Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta un Krimināllietu departamenta spriedumu un lēmumu krājumos no 1996. gada līdz 2001. gadam, pakāpeniski tiek iekļauta Senāta judikatūras elektroniskajā datubāzē, sistematizējot tos gan hronoloģiski, gan pēc lietu kategorijām, kā arī ietverot tos izmantoto tiesību aktu rādītājā un citēto nolēmumu rādītājā. Paši nolēmumi Judikatūras nolēmumu arhīvā nav pieejami, bet katram nolēmumam ir kartiņa, kurā norādīts, kur tas ir atrodams – grāmatas gads un konkrētās lappuses.

Senāta nolēmumu grāmatas līdz šim nebija pieejamas elektroniski, tās bija jāmeklē bibliotēku plauktos. Šobrīd liela daļa gadagrāmatu ir pieejamas arī elektroniski, turklāt bez maksas.

Latvijas Nacionālā bibliotēka savā Digitālajā bibliotēkā ir iekļāvusi Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumu un lēmumu krājumus, sākot no 1997.gada līdz 2005.gadam.

Savukārt Senāta nolēmumu krājumi 2005., 2006., 2007., 2012., 2013. un 2017. gadam pieejami Augstākās tiesas tīmekļvietnē. Šāda iespēja radusies, vienojoties ar šo gadu grāmatu izdevēju – Tiesu namu aģentūru.

Turpat skatāmi arī pēdējo divu gadu Senāta nolēmumu krājumi, kurus izdevusi pati Augstākā tiesa un kas drukātā veidā pārdošanā nav bijuši.

Jau iepriekš informējām, ka Augstākā tiesa ir papildinājusi arī elektroniski pieejamo Augstākās tiesas plēnuma lēmumu krātuvi ar 1990.–2000. gadu plēnuma lēmumiem likumu piemērošanas jautājumos, kas savulaik aizstāja šobrīd pieejamos elektroniskos Senāta atziņu katalogus.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: