0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIKā no 1. jūlija veiksim sociālās apdrošināšanas minimālās obligātās iemaksas. Turpinājums.

Kā no 1. jūlija veiksim sociālās apdrošināšanas minimālās obligātās iemaksas. Turpinājums.

Inese Helmane

Raksta turpinājums. Sākumu lasiet šeit. Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas stājās spēkā 1. janvārī, paredz, ka valsts obligātajā sociālajā apdrošināšanā no šā gada 1. jūlija tiek ieviesta minimālo iemaksu prasība. Par to, kā maksājamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) tiešsaistes seminārā skaidroja VID Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas galvenā nodokļu inspektore Ināra Kopase un VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Anita Jakseboga. VSAOI objekta aprēķināšana autoratlīdzības saņēmējam Autoratlīdzības saņēmējam no 2021. gada 1. jūlija VSAOI objekts tiks aprēķināts,…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Kā no 1. jūlija veiksim sociālās apdrošināšanas minimālās obligātās iemaksas
Ilustrācija: Arvis Villa
Raksta turpinājums. Sākumu lasiet šeit.

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas stājās spēkā 1. janvārī, paredz, ka valsts obligātajā sociālajā apdrošināšanā no šā gada 1. jūlija tiek ieviesta minimālo iemaksu prasība.

Par to, kā maksājamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) tiešsaistes seminārā skaidroja VID Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas galvenā nodokļu inspektore Ināra Kopase un VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Anita Jakseboga.

VSAOI objekta aprēķināšana autoratlīdzības saņēmējam

Autoratlīdzības saņēmējam no 2021. gada 1. jūlija VSAOI objekts tiks aprēķināts, ņemot par pamatu 80% no samaksātā MU nodokļa. Tātad autoratlīdzības izmaksātājs ietur un samaksā nodokli 25%, ja apgrozījums ir līdz 25 000 eiro. No MUN 20% ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un 80% tiek novirzīti VSAOI.

Piemērs

Ja no autoratlīdzības 600 eiro nodoklis ir samaksāts 150 eiro, tad 80% ir VSAOI — 120 eiro.

Piemērs

Ņemot vērā pašnodarbinātā VSAOI likmi, kas ir 31,07%, VSAOI objekts tiek aprēķināts 386,23 eiro apmērā (120 × 100 : 31,07). Līdzīgi pēc šī principa VSAOI objekts tiek aprēķināts MU nodokļa maksātājam. MU īpašniekam no 2021. gada 1. jūlija jāsamaksā mikrouzņēmumu nodokļa likme 25%, ja apgrozījums ir līdz 25 000 eiro, un no tā 80% ir VSAOI. Ja MU nodoklis par mēnesi ir samaksāts 150 eiro, tad 80% ir VSAOI — 120 eiro. Pašnodarbinātā VSAOI likme ir 31,07%. VSAOI objekts tiks aprēķināts 386,23 eiro apmērā (120 × 100 : 31,07).

Kāpēc tiek aprēķināts VSAOI objekts? Tas tiek aprēķināts tādēļ, ka, piešķirot sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, tiek ņemti vērā nevis autoratlīdzības saņēmēja vai MU īpašnieka ienākumi, bet šie pakalpojumi tiek aprēķināti no VSAOI objekta.

Tāpat no šī VSAOI objekta tiek aprēķināts pensijas kapitāls. Un tas tiek aprēķināts 20% no aprēķinātā VSAOI objekta pirmajam pensijas līmenim, ja persona nav fondēto pensiju shēmas dalībniece, vai 14% pirmajam līmenim un 6% otrajam līmenim, ja persona ir fondēto pensiju shēmas dalībniece.

Minimālās iemaksas

No 2021. gada 1. jūlija tiek ieviestas minimālās VSAOI, un VSAOI objekts tiek noteikts ceturksnim, t.i., ceturksnī tas ir 1500 eiro vai trīs minimālās algas (500 eiro x 3 = 1500 eiro).

Taču VSAOI netiks piemērotas visiem. Likumdevējs ir noteicis 11 izņēmuma statusus, kuriem minimālās iemaksas nav jāveic.

Minimālo obligāto iemaksu objektu nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās:

 • darba ņēmējs atrodas bezalgas atvaļinājumā, bērna kopšanas atvaļinājumā;
 • darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu, kas ir 10 dienas;
 • darba ņēmējs atrodas bezalgas atvaļinājumā, kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns;
 • kā arī par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa;
 • par notiesāto, kurš tiek nodarbināts soda izciešanas laikā;
 • par personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta vecuma pensija (arī priekšlaicīgi);
 • par personu ar I un II grupas invaliditāti;
 • par personu, kurai pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis 3 gadu vecumu;
 • par personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina mācīties vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kurš ir atzīts par personu ar invaliditāti;
 • personu līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijā) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas.

Izņēmuma grupas

Likumdevējs ir noteicis arī izņēmuma grupas, kurām minimālās iemaksas nebūs jāpiemēro. Minimālo obligāto iemaksu objektu nepiemēros par:

 • personu, kuru nodarbina Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts darba devējs;
 • personu, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss;
 • personu, kura sniedz valsts finansēta pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu, vai Eiropas Savienības projektu ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam;
 • laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība;
 • sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājam, iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalsts darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka.

Kā aprēķinās minimālās iemaksas

A. Jakseboga atgādināja, ka minimālais VSAOI objekts ir noteikts ceturksnim 1500 eiro (500 x 3). Tātad aprēķinātajam VSAOI objektam jābūt minimālās algas apmērā katrā mēnesī vai ceturksnī kopā 1500 eiro.

Piemērs

Autoratlīdzības saņēmējam ienākumi jūlijā 600 eiro, augustā 300 eiro, septembrī 500 eiro, tātad ienākumi ceturksnī kopā ir 1400 eiro. Nodoklis 350 eiro (25%) ir samaksāts. 80% ir 280 eiro, un VSAOI objekts ceturksnī ir 901,19 eiro (280 × 100 : 31,07). Tā kā ienākumi ceturksnī ir 1400 eiro, tad minimālās iemaksas būs jāpiemaksā no 100 eiro papildus 10% pensiju apdrošināšanai.

Ja autoratlīdzības saņēmējs būs VID iesniedzis prognozi, ka viņa ienākumi ceturksnī nesasniedz minimālo VSAOI objekta apmēru 1500 eiro, netiks aprēķinātas minimālās iemaksas un nebūs arī jāpiemaksā.

Vēl jāzina — prognozi VID par to, ka ienākumi nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, varēs iesniegt tikai tie pašnodarbinātie, kuri vienlaikus nav darba ņēmēji. Iesniedzot prognozi, pašnodarbinātais veiks 10% iemaksas no faktiskajiem ienākumiem.

Ir daudzas personas, kurām ir vairāki darba devēji. Šajā piemērā aplūkota situācija, kad personai ir divi darba devēji.

Piemērs

Pie viena darba devēja ienākumi ceturksnī pa mēnešiem attiecīgi ir 200 eiro, 300 eiro un 200 eiro. Pie otra darba devēja ienākumi mēnesī ir attiecīgi 100 eiro, 200 eiro un 100 eiro. Līdz ar to kopā ienākumi ceturksnī ir 1100 eiro. Ienākums, no kura jāveic minimālās iemaksas, ir 400 eiro par ceturksni, un darba devējiem tās būs jāpiemaksā proporcionāli katra sava darba ņēmēja ienākumiem.

Ja strādā nepilnu darba laiku

Kas notiek tad, ja darba ņēmējs strādā nepilnu darba laiku?

Tā kā normatīvajos aktos nav paredzēti izņēmuma gadījumi, ka darbiniekiem, kuri strādā nepilnu darba laiku, netiek piemērotas minimālās VSAOI, tad arī par šiem darbiniekiem darba devējam tiks aprēķinātas minimālās VSAOI, kas jāpiemaksā.

Darba ņēmējs un vienlaikus pašnodarbinātais

Ja persona ir darba ņēmējs un vienlaikus arī pašnodarbinātais, kurš maksā 10% pensiju apdrošināšanai, tad minimālās VSAOI tiks aprēķinātas, ņemot vērā pašnodarbinātajam aprēķināto VSAOI objektu, bet minimālās VSAOI būs jāpiemaksā darba devējam. Darba devējam minimālās iemaksas jāpiemaksā proporcionāli par tām ceturkšņa dienām, kurās darba ņēmējs ir šajā statusā pie darba devēja.

Piemērs

Darba ņēmēja ienākumi 3. ceturksnī pa mēnešiem ir 200, 300 un 200 eiro, kopā 700 eiro. Pašnodarbinātajam aprēķinātais VSAOI objekts pa mēnešiem — 150, 200 un 150 eiro, kopā 500 eiro. Kopā par darba ņēmēju un pašnodarbināto VSAOI ceturksnī veiktas no ienākumiem 1200 eiro. No starpības 300 eiro (1500 – 1200 = 300 eiro) VSAOI papildus būs jāveic darba devējam, t.i., 102,27 eiro (34,09% no 300 eiro).

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada aprīļa (472.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: