0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIKā piemēro IIN mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un mežu īpašniekiem

Kā piemēro IIN mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un mežu īpašniekiem

Inese Helmane

Par fizisko personu veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokli. Kāds ir IIN režīms mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un meža īpašniekiem, Meža konsultāciju pakalpojumu centra organizētajā informatīvajā seminārā «Nodokļi mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un mežu īpašniekiem» stāstīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Otrās metodikas nodaļas galvenā nodokļu inspektore Maija Lisecka. Mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un mežu īpašniekiem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekami šādi darījumi: ienākums no fiziskas personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas; Lauku atbalsta dienesta izmaksātās atbalsta summas par saimnieciskās…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu, nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesī


ABONĒT

Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai
 Esi abonents?

Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Kā piemēro IIN mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un mežu īpašniekiem
Foto: © Boykowit – stock.adobe.com

Par fizisko personu veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokli. Kāds ir IIN režīms mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un meža īpašniekiem, Meža konsultāciju pakalpojumu centra organizētajā informatīvajā seminārā «Nodokļi mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un mežu īpašniekiem» stāstīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Otrās metodikas nodaļas galvenā nodokļu inspektore Maija Lisecka.

Mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un mežu īpašniekiem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekami šādi darījumi:

 • ienākums no fiziskas personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas;
 • Lauku atbalsta dienesta izmaksātās atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem;
 • ienākums, kas gūts, pārdodot zarus, kuri paredzēti šķeldošanai un iegūti ārpus meža zemes, attīrot īpašumā esošās lauksaimniecības zemes no krūmiem, vai mežā, izstrādājot cirsmu.

Ja fiziska persona ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta (LAD) izmaksāto atbalsta summu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kas šajā gadījumā maksā IIN?

Atbilde

Ienākuma izmaksātājs LAD jau ieturējis IIN. Fiziskajai personai nekas papildus nav jāmaksā.

Tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību

Likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» ir noteikts, ka ienākums no īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas (pārdošanas) izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas nav saimnieciskās darbības ienākums, ja izdevumi, kas saistīti ar tā gūšanu, nav atzīti par saimnieciskās darbības izdevumiem.

Tas nozīmē: ja cilvēks pārdod savā mežā iegūtos kokmateriālus un neuzkrāj nekādus izdevumu attaisnojuma dokumentus, savus izdevumus neatzīst kā saimnieciskās darbības izdevumus, tad šai personai ir tiesības vispār nereģistrēt saimniecisko darbību, lai nomaksātu IIN.

Kā jāveic IIN aprēķins

IIN samaksā vienotajā nodokļu kontā, un to dara ienākuma izmaksātājs — komersants, piemērojot 10% nodokļa likmi, atskaitot izdevumu normu: 

 • 25% apmērā no izmaksātās summas par ienākumu no augoša meža pārdošanas vai
 • 50% apmērā no izmaksātās summas, par ienākumu no kokmateriālu pārdošanas.

Piemērs

Fiziskā persona A, kas nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, no savā īpašumā esošā augoša meža ir pārdevusi kokmateriālus zemnieku saimniecībai (ZS) «Zīlītes» par 12 000 eiro. Fiziskā persona A ienākumu izmaksātājam ZS «Zīlītes» ir apliecinājusi (uzrāda ciršanas apliecības kopiju, ja nepieciešams, arī oriģinālu), ka kokmateriāli ir iegūti no savā īpašumā esoša meža. IIN no kokmateriālu pārdošanas ienākuma ietur ienākuma izmaksātājs — ZS, piemērojot 10% likmi un 50% izdevumu normu, respektīvi, nodoklis tiek rēķināts no 600 eiro ((12 000 – 6000) × 10%).

Ja mežs ir personas īpašumā un pārdod ciršanas tiesības, vai kā pierādījums kalpo tas, ka ir Zemesgrāmatas apliecība? (Civillikuma 994. pants nosaka, ka par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatā.) Vai obligāti vēl ir vajadzīga ciršanas apliecība?

Atbilde

Likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» kā pierādījums tam, ka mežs ir īpašumā, nav noteikts, kādiem dokumentiem ir jābūt personas īpašumā. Ja mežs ir īpašumā un to var pierādīt ar ierakstu zemesgrāmatā, tad ciršanas apliecinājums nozīmē to, ka persona drīkst izcirst savu īpašumu.

Ja fiziskā persona pārdod citai fiziskajai personai

Ir iespējama situācija, ka fiziskā persona, kura nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, pārdod kokmateriālus citai fiziskajai personai, kura arī nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību. Šajā gadījumā ienākumam tiek piemērota 10% nodokļa likme, bet IIN maksā pats kokmateriālu pārdevējs, kurš guva ienākumus. Šajā gadījumā personai VID būs jāiesniedz gada ienākumu deklarācijas D11 pielikums un D veidlapa.

Šai personai ir tiesības ņemt vērā izdevumu normu: 

 • 25% apmērā no izmaksātās summas par ienākumu no augoša meža pārdošanas vai
 • 50% apmērā no izmaksātās summas, par ienākumu no kokmateriālu pārdošanas.

Šīs izdevumu normas nav jāapliecina ar attaisnojuma dokumentiem.

Kas ir saimnieciskā darbība

Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» izpratnē saimnieciskā darbība ir jebkura darbība ar mērķi gūt peļņu un kas ir vērsta uz: 

 • preču ražošanu;
 • darbu izpildi;
 • tirdzniecību;
 • pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.

Ja fiziska persona nolemj reģistrēt saimniecisko darbību, pirms to darīt, personai ir jāizvērtē, vai izdevumi ir tik būtiski, vai spēs kārtot grāmatvedību, cik tas būs izdevīgi.

Ja persona VID reģistrē saimniecisko darbību, saimnieciskās darbības reģistrācijas izvēles iespējas ir šādas:

 • vispārējais režīms;
 • mikrouzņēmumu nodokļa režīms.

Ja reģistrē vispārējā nodokļu režīmā

Ja saimnieciskā darbība ir reģistrēta vispārējā nodokļu režīmā, personai būs jāmaksā šādi nodokļi vispārējā režīmā:

 • iedzīvotāju ienākuma nodoklis — IIN;
 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas — VSAOI.

IIN tiek aprēķināts gadam. Gada ienākumus aprēķina, saskaitot gada ieņēmumus un atņemot faktiskos gada izdevumus, respektīvi, personai ir jākārto grāmatvedība vienkāršā uzskaitē, uzskaitot gan saimnieciskās darbības ieņēmumus, gan ar to gūšanu saistītos izdevumus.

Ienākumu veido, ja atņem neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus.

Faktiskos izdevumus apliecina ar čekiem, kvītīm, bankas konta izdruku.

Piemērs

Fiziskā persona, kas ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja (nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāja), noslēdz līgumu ar SIA «Mežiņš» par zaru piegādi no personai piederošās lauksaimniecības zemes attīrīšanas no krūmiem (uzrādīts īpašumu apliecinošs dokuments). Fiziskā persona izdevumus, kas saistīti ar lauksaimniecības zemes attīrīšanu (par krūmu zāģēšanu, transportēšanu, degvielu u.c.) iekļaus saimnieciskās darbības izdevumos. SIA «Mežiņš», izmaksājot fiziskajai personai ienākumu no zaru iegādes, IIN nav jāietur. Fiziskā persona IIN no ienākuma, kas gūts no zaru pārdošanas SIA «Mežiņš», maksās, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju (aizpildot D3 pielikumu) un piemērojot progresīvo nodokļa likmi.

Pērkot kokus pie ceļa, pie reizes noslēdz līgumu par izstrādi. Līguma mērķis ir kokmateriālu pārdošana. Kāda IIN likme ir jāpiemēro?

Atbilde

Kokmateriālu pārdošanā pats galvenais, vai uzrāda, ka koki pieder pārdevējam, ka tas ir savā mežā gūtais ienākums, tad likme būs 10%. Ja persona nevar apliecināt, ka koki ir viņa īpašumā, tad būs 23% likme. Nav svarīgi, vai pērk kokus pie ceļa vai kur citur. 

Jāatgādina, ka IIN likmes:

 • gada ienākumam līdz 20 004 eiro — 20%;
 • gada ienākuma daļai no 20 004 līdz 78 100 eiro — 23%;
 • gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 78 100 eiro, — 31%.

IIN samaksas kārtība

IIN samaksas kārtība nosaka, ka gada ienākumu deklarācija VID tiek iesniegta reizi gadā. Deklarēšanas termiņš ir no 1. marta līdz 1. jūnijam. Savukārt, ja gada ienākumi pārsniedz 78 100 eiro, tad deklarācijas iesniegšanas termiņš ir no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Ja deklarācija tiek sniegta no 1. marta līdz 1. jūnijam, tad samaksas termiņš ir līdz 23. jūnijam. Ja deklarācija jāiesniedz no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam, tad samaksas termiņš ir 23. jūlijs.

Ja nodoklis pārsniedz 640 eiro, to var iemaksā budžetā trīs reizēs trijās vienādās daļās.

VSAOI aprēķins

VSAOI aprēķina katru mēnesi, respektīvi, ieņēmumi mīnus izdevumi. Faktiskos ienākumus apliecina ar čekiem, kvītīm, bankas konta izdruku.

Ja ienākumi mēnesī nesasniedz 500 eiro, tad personai vienu reizi ceturksnī jāmaksā VSAOI pensiju apdrošināšanai 10% no faktiskā ienākuma.

Ja ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz 500 eiro, tad vienu reizi ceturksnī maksā VSAOI (likme ir 31,07%) no 500 eiro un VSAOI pensiju apdrošināšanai 10% no faktisko ienākumu un 500 eiro starpības.

Piemērs

Ienākumi mēnesī ir 520 eiro. Personai no 500 eiro ir jāsamaksā 31,07% VSAOI likme, t.i., 155,35 eiro, un no starpības (520 – 500 = 20 eiro) 20 eiro ir jāsamaksā 10% pensiju apdrošināšanai, t.i., divi eiro. VSAOI ir jādeklarē, jāiesniedz VID pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums reizi ceturksnī — līdz 17. janvārim, 17. aprīlim, 17. jūlijam, 17. oktobrim.

Obligātās iemaksas ir jāsamaksā līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam.

Piemērs

Par pirmo ceturksni (janvāris, februāris, marts) līdz 17. aprīlim ir jāiesniedz ziņojums, bet līdz 23. aprīlim ir jāsamaksā VSAOI iemaksas.

VSAOI minimālās iemaksas

No 2021. gada 1. jūlija ieviestas minimālās VSAOI. Minimālais iemaksu objekts ceturksnī ir 1500 eiro vai 500 eiro mēnesī.

Ja persona ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību, katram cilvēkam VSAOI aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), likme ir 10%. Lai noteiktu, vai minimālās iemaksas ir veiktas minimālajā apmērā, VSAA summē:

 • visus darba ņēmēja ienākumus, kas nopelnīti, strādājot pie visiem darba devējiem;
 • pašnodarbinātā deklarētos saimnieciskās darbības ienākumus.

Piemērs

Fiziskā persona, kurai ir reģistrēta saimnieciskā darbība, tajā pašā laikā strādā pie cita darba devēja, kas maksā algu un no algas atvelk nodokļus vispārējā kārtībā. Plus ir vēl pašnodarbinātā persona, kurai ir paralēli papildu darbs. Gada laikā ir deklarēti saimnieciskās darbības ienākumi un veiktas VSAOI. Līdz ar to VSAA summē visus ienākumus kopā un rēķina, vai būs jāpiemaksā vai nebūs. Tā kā fiziskā persona ir gan pašnodarbinātā, gan strādā pie darba devēja, tad izstrūkstošo summu maksās darba devējs.

Piemērs

Ja fiziskā persona nestrādā pie darba devēja, bet pati sevi nodarbina — ir reģistrēta saimnieciskā darbība, šajā gadījumā pašai būs jāpiemaksā minimālās VSAOI, bet arī ne visos gadījumos. Likums paredz: ja nav nekur darba ņēmēja, nestrādā nevienā citā uzņēmumā un prognozējamie ienākumi nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, tad fiziskajai personai ir tiesības iesniegt VID iesniegumu, piemēram, par 3. ceturksni līdz 17. jūlijam, ka plānotie ienākumi šajā ceturksnī nesasniegs 1500 eiro. Tāpat var būt arī 4. ceturksnī. Ja šāda veida iesniegums tiks iesūtīts VID, VSAA papildus minimālās iemaksas neaprēķinās.

Mikrouzņēmumu nodokļa režīms

Ja persona VID ir reģistrējusi saimniecisko darbību, tā var izvēlēties strādāt mikrouzņēmumu nodokļa režīmā. 

Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN) sadalās:

 • 80% VSAOI;
 • 20% IIN.

MUN maksā no samaksas (bruto ieņēmumiem), iesniedzot VID ceturkšņa deklarācijas.

MUN likmes 2022. gadā:

 • apgrozījumam < 25 000 eiro — 25%;
 • apgrozījumam > 25 000 eiro — 40%.

Izvēloties maksāt MUN, netiek ņemti vērā izdevumi — cik personai ir bruto ieņēmumi no saražotās produkcijas vai sniegtajiem pakalpojumiem, no tādas summas ir arī jāmaksā nodoklis.

Šo nodokļu maksāšanas režīmu var izvēlēties persona, kura neplāno būt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja. PVN nav jāmaksā, ja apgrozījums gada laikā nepārsniedz 40 000 eiro.

Piemērs

Fiziskā persona A, kura nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, 12 mēnešu periodā divas reizes no savā īpašumā esoša augoša meža ir pārdevusi kokmateriālus: 2017. gada decembrī zemnieku saimniecībai «Zīlītes» — par 14 228,72 eiro, savukārt 2018. gada februārī — sava pagasta pašvaldībai par 12 000 eiro. Fiziskā persona A ienākuma izmaksātājiem ZS «Zīlīte» un pagasta pašvaldībai ir apliecinājusi, ka kokmateriāli ir iegūti no savā īpašumā esoša meža. Ņemot vērā to, ka iepriekšējo 12 mēnešu laikā veikto ar PVN apliekamo darījumu kopējā vērtība nav sasniegusi 40 000 eiro, fiziskajai personai nav jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā un par 2018. gada februārī veikto darījumu PVN nav jāaprēķina. IIN no kokmateriālu pārdošanas ienākuma ietur ienākuma izmaksātāji, piemērojot 10% likmi un 50% izdevumu normu:
 • 2017. g. ZS «Zīlītes» — 711,44 eiro ((14 228,72 – 7114,36) × 10%);
 • 2018. g. pagasta pašvaldība — 600 eiro ((12 000 – 6000) × 10%).

Ja MUN maksātājs pārtrauc darbību

Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju fiziska persona var reģistrēties VID vienlaikus ar saimnieciskās darbības reģistrāciju.

Ja MUN maksātājs pārtrauc saimniecisko darbību, tad, to atsākot, nedrīkst atkārtoti izvēlēties maksāt MUN kārtējā un nākamajā gadā.

MUN maksātājam ir tiesības mainīt MUN statusu un maksāt nodokli vispārējā režīmā no nākamā gada, iesniedzot pieteikumu VID līdz iepriekšējā gada 15. decembrim.

Nepiemēro atvieglojumus

Svarīgi, ka MUN maksātājam (īpašniekam) nepiemēro: 

 • neapliekamo minimumu;
 • atvieglojumus par apgādībā esošām personām (arī invaliditātes atvieglojumu);
 • attaisnotos izdevumus (medicīnas, izglītības);
 • ja papildus saņem arī darba algu, tad darba algai netiek piemērots neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādībā esošām personām.

Ja MUN režīmā strādājošā persona pieņem darbā darbiniekus, tad no darbinieku algām nodokļi (algas nodoklis un obligātās iemaksas) ir jāmaksā vispārējā kārtībā tāpat kā citiem darba devējiem.

Kā tiek maksāts MUN? Mikrouzņēmumu nodokli deklarē, iesniedzot deklarāciju reizi ceturksnī: līdz 15. janvārim, 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim.

Samaksas termiņš ir līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam.

IIN piemērošanas piemēri

Piemērs

Ja fiziskā persona nav apliecinājusi, ka mežs ir personas īpašumā un tai nav reģistrēta saimnieciskā darbība, IIN ietur un samaksā vienotajā nodokļu kontā ienākuma izmaksātājs — komersants un tiek piemērota 23% nodokļa likme. Bet pirms nodokļa aprēķināšanas no izmaksājamās summas ienākuma izmaksātājam — komersantam ir tiesības atskaitīt attiecīgo izdevumu normu:
 • 25 % apmērā no izmaksājamās summas, ieturot IIN no augoša meža pārdošanas ienākuma vai
 • 50 % apmērā no izmaksājamās summas, ieturot IIN no kokma-teriālu pārdošanas ienākuma.

Piemērs

Ja fiziskā persona nav apliecinājusi, ka mežs ir personas īpašumā un tai nav reģistrēta saimnieciskā darbība, bet persona pārdod kokmateriālus citai fiziskajai personai, kura nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, piemēro 23% nodokļa likmi. IIN samaksā valsts budžetā ienākuma saņēmējs, iesniedzot VID gada ienākumu deklarācijas D1 pielikumu un D veidlapu. Šajā gadījumā ir iespējams atskaitīt izdevumu normu: 
 • 25% apmērā no izmaksājamās summas, ieturot IIN no augoša meža pārdošanas ienākuma vai
 • 50% apmērā no izmaksājamās summas, ieturot IIN no kokmateriālu pārdošanas ienākuma.
Šajā gadījumā nav jābūt izdevumus attaisnojošiem dokumentiem.

Piemērs

Ja fiziskā persona nav apliecinājusi, ka mežs ir personas īpašumā, bet tai ir reģistrēta saimnieciskā darbība, IIN neietur ienākuma izmaksātājs — komersants. Fiziskā persona, saimnieciskās darbības veicēja, VID iesniedz gada ienākumu deklarāciju, aprēķinot IIN.

Pievienotās vērtības nodokļa likums liek reģistrēt saimniecisko darbību, turpretī likums «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» atbrīvo no reģistrācijas. Ja pirmais likums nosaka reģistrāciju, tad kā var nereģistrēt saimniecisko darbību?

Atbilde

PVN vajadzībām nav jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam. PVN vajadzībām var reģistrēties arī fiziskā persona, kura neveic saimniecisko darbību un kura likuma izpratnē ir PVN maksātāja. Ar likumu «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» PVN nav saistīts, tie ir divi dažādi likumi.

Likums «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» nosaka, ka, gūstot ienākumus no augoša meža un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, drīkst nereģistrēt saimniecisko darbību, lai samaksātu IIN likmes un VSAOI.

Seminārā piedalījās un pēc semināra materiāliem sagatavoja Inese Helmane

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada septembra (489.) numurā.

Lasiet vēl: Ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi UIN likuma izpratnē

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: