0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

PERSONĀLSDARBA TIESĪBASLatviešu valodā pieejams jauns ISO standarts “Cilvēkresursu vadība. Dažādība un iekļaušana”

Latviešu valodā pieejams jauns ISO standarts “Cilvēkresursu vadība. Dažādība un iekļaušana”

SIF informācija

Dazadiba
Foto: Unsplash.com

Latvijas standarta sistēmā ir reģistrēts jauns ISO standarts “Cilvēkresursu vadība. Dažādība un iekļaušana”, kas sniedz vadlīnijas uzņēmumiem, valsts institūcijām un nevaldības organizācijām dažādības un iekļaušanas jautājumu vadībai, kā arī nevienlīdzības novēršanai. Latvijas standarta izveidi un reģistrēšanu iniciēja Sabiedrības integrācijas fonds (SIF).

Zaiga Pūce, SIF sekretariāta direktore: “Standarts cilvēkresursu dažādības un iekļaušanas jautājumos ir fundamentāls atbalsta instruments un laba ceļa karte dažādības vadības ieviešanā un kvalitātes nodrošināšanā organizācijās. Nacionālie standarti dažādības vadībā jau tiek aktīvi izmantoti vairākās Eiropas valstīs, piemēram, Norvēģijā, Dānijā, Francijā un Islandē. Priecājos, ka arī Latvija sekos labākajiem piemēriem, jo cilvēkresursu trūkuma un globālā tirgus daudzveidības apstākļos dažādības un iekļaušanas jautājumi ir uz palikšanu.”

Latvijas standarts ir balstīts uz Starptautiskās standartizācijas organizācijas (turpmāk – ISO) cilvēkresursu vadības standartu dažādības un iekļaušanas jomā. Tas palīdz organizācijām veidot sistemātisku darbu, lai novērstu nevienlīdzību organizāciju vadības sistēmās, politikā, procesos un praksē, cilvēku apzinātos un neapzinātos aizspriedumos un uzvedībā, kā arī veidotu patiesi iekļaujošu darbavietu.

Mūsdienu pasaulē organizācijām, kas vēlas būt inovatīvas, konkurētspējīgas un sociāli atbildīgas, dažādības un iekļaušanas jautājumi kļuvuši izšķiroši. Taču ne visām organizācijām ir pietiekoši zināšanu, lai dažādības un iekļaušanas tēmas pilnībā integrētu savā darbībā, vadībā un visos procesos.

Nacionālais standarts kalpo kā reāla darba rokasgrāmata ikvienai organizācijai, lai sāktu ieviest dažādības vadību vai pilnveidotu jau esošās procedūras.

Standarts “Cilvēkresursu vadība: dažādība un iekļaušana” ir vadlīnijas, kas sniedz ieteikumus par dažādības un iekļaušanas jautājumiem organizācijām, to vadītājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, kā arī citām ieinteresētajām pusēm, neatkarīgi no to lieluma, veida, darbības, nozares, izaugsmes pakāpes vai valstiskās piederības. Standartā skaidri un secīgi izklāstīti galvenie dažādības un iekļaušanas principi, pienākumi, ieteicamās darbības un sasniedzamie rezultāti visās cilvēkresursu vadības dzīves cikla fāzēs, kā arī pakalpojumu izstrādē, piegādes ķēdēs un attiecībās ar ārējām ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu taisnīgumu, godīgumu un vienlīdzību.

Standarts ir saistīts arī ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, tas sniedz norādījumus un piedāvā metodes, kā sasniegt dažādības un iekļaušanas mērķus un novērtēt ietekmi uz cilvēkiem un kopienām.

Ar ISO standartu “Cilvēkresursu vadība. Dažādība un iekļaušana” (LVS ISO 30415:2024 L) var iepazīties Standartu lasītavā SIA “Latvijas standarts” birojā Kr. Valdemāra ielā 157 vai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3. Tāpat standartu var iegādāties LVS e-veikalā.

Lai turpinātu darbu pie dažādību veicinošas un iekļaujošas darba vides attīstības un dažādības vadības ekspertu sertificēšanas, šī gada 10. aprīlī uz pirmo tikšanos sanāca jauna starptautiska ISO darba grupa, kuras sastāvā starp vairāk kā 15 valstu pārstāvjiem ir arī SIF pārstāvji. Tā līdz 2025. gada beigām apņēmusies izstrādāt jaunu dažādības vadības sistēmas standartu, kura pamatā būs Norvēģijas nacionālais dažādības vadības standarts. Atšķirībā no nupat apstiprinātajām vadlīnijām Cilvēkresursu vadība. Dažādība un iekļaušana (LVS ISO 30415:2024 L) plānotais ISO standarts “Dažādības vadības sistēma” saturēs prasības organizāciju procesiem un mehānismiem, kas sertifikācijas gadījumā izpildāmas obligāti.

Lasiet arī:

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Dazadiba
Foto: Unsplash.com

Latvijas standarta sistēmā ir reģistrēts jauns ISO standarts “Cilvēkresursu vadība. Dažādība un iekļaušana”, kas sniedz vadlīnijas uzņēmumiem, valsts institūcijām un nevaldības organizācijām dažādības un iekļaušanas jautājumu vadībai, kā arī nevienlīdzības novēršanai. Latvijas standarta izveidi un reģistrēšanu iniciēja Sabiedrības integrācijas fonds (SIF).

Zaiga Pūce, SIF sekretariāta direktore: “Standarts cilvēkresursu dažādības un iekļaušanas jautājumos ir fundamentāls atbalsta instruments un laba ceļa karte dažādības vadības ieviešanā un kvalitātes nodrošināšanā organizācijās. Nacionālie standarti dažādības vadībā jau tiek aktīvi izmantoti vairākās Eiropas valstīs, piemēram, Norvēģijā, Dānijā, Francijā un Islandē. Priecājos, ka arī Latvija sekos labākajiem piemēriem, jo cilvēkresursu trūkuma un globālā tirgus daudzveidības apstākļos dažādības un iekļaušanas jautājumi ir uz palikšanu.”

Latvijas standarts ir balstīts uz Starptautiskās standartizācijas organizācijas (turpmāk – ISO) cilvēkresursu vadības standartu dažādības un iekļaušanas jomā. Tas palīdz organizācijām veidot sistemātisku darbu, lai novērstu nevienlīdzību organizāciju vadības sistēmās, politikā, procesos un praksē, cilvēku apzinātos un neapzinātos aizspriedumos un uzvedībā, kā arī veidotu patiesi iekļaujošu darbavietu.

Mūsdienu pasaulē organizācijām, kas vēlas būt inovatīvas, konkurētspējīgas un sociāli atbildīgas, dažādības un iekļaušanas jautājumi kļuvuši izšķiroši. Taču ne visām organizācijām ir pietiekoši zināšanu, lai dažādības un iekļaušanas tēmas pilnībā integrētu savā darbībā, vadībā un visos procesos.

Nacionālais standarts kalpo kā reāla darba rokasgrāmata ikvienai organizācijai, lai sāktu ieviest dažādības vadību vai pilnveidotu jau esošās procedūras.

Standarts “Cilvēkresursu vadība: dažādība un iekļaušana” ir vadlīnijas, kas sniedz ieteikumus par dažādības un iekļaušanas jautājumiem organizācijām, to vadītājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, kā arī citām ieinteresētajām pusēm, neatkarīgi no to lieluma, veida, darbības, nozares, izaugsmes pakāpes vai valstiskās piederības. Standartā skaidri un secīgi izklāstīti galvenie dažādības un iekļaušanas principi, pienākumi, ieteicamās darbības un sasniedzamie rezultāti visās cilvēkresursu vadības dzīves cikla fāzēs, kā arī pakalpojumu izstrādē, piegādes ķēdēs un attiecībās ar ārējām ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu taisnīgumu, godīgumu un vienlīdzību.

Standarts ir saistīts arī ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, tas sniedz norādījumus un piedāvā metodes, kā sasniegt dažādības un iekļaušanas mērķus un novērtēt ietekmi uz cilvēkiem un kopienām.

Ar ISO standartu “Cilvēkresursu vadība. Dažādība un iekļaušana” (LVS ISO 30415:2024 L) var iepazīties Standartu lasītavā SIA “Latvijas standarts” birojā Kr. Valdemāra ielā 157 vai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3. Tāpat standartu var iegādāties LVS e-veikalā.

Lai turpinātu darbu pie dažādību veicinošas un iekļaujošas darba vides attīstības un dažādības vadības ekspertu sertificēšanas, šī gada 10. aprīlī uz pirmo tikšanos sanāca jauna starptautiska ISO darba grupa, kuras sastāvā starp vairāk kā 15 valstu pārstāvjiem ir arī SIF pārstāvji. Tā līdz 2025. gada beigām apņēmusies izstrādāt jaunu dažādības vadības sistēmas standartu, kura pamatā būs Norvēģijas nacionālais dažādības vadības standarts. Atšķirībā no nupat apstiprinātajām vadlīnijām Cilvēkresursu vadība. Dažādība un iekļaušana (LVS ISO 30415:2024 L) plānotais ISO standarts “Dažādības vadības sistēma” saturēs prasības organizāciju procesiem un mehānismiem, kas sertifikācijas gadījumā izpildāmas obligāti.

Lasiet arī: