Jauni sodi par grāmatvedības pārkāpumiem

Ikars Kubliņš, BilancePLZ

3328
(5)
Foto: Josh Apel, Unsplash

Saeima 17. oktobrī pieņēmusi izmaiņas likumā “Par grāmatvedību”, kas papildina likumu ar precīzi noteiktiem administratīvajiem naudas sodiem par grāmatvedības kārtošanas normatīvo aktu prasību neievērošanu. Šim nolūkam likumā ieviesta jauna nodaļa “Administratīvie pārkāpumi grāmatvedības jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā”.

Likumā noteiktie sodu apmēri (sakārtoti secībā, sākot ar bargākajiem sodiem)

Pārkāpuma veids Sods Ekvivalents eiro*
 

Par grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu, par gada pārskata, konsolidētā gada pārskata neiesniegšanu noteiktajos termiņos vai normatīvajiem aktiem neatbilstoša gada pārskata un konsolidētā gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam

brīdinājums vai līdz 400 naudas soda vienībām līdz 2000
Par attaisnojuma dokumentu par darījumiem vai darbībām ar akcīzes precēm noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu brīdinājums vai līdz 400 naudas soda vienībām līdz 2000
 

Par tādu preču piegādes vai pārvadājumu dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu, kuri attiecas uz darījumiem vai darbībām ar akcīzes precēm

brīdinājums vai līdz 400 naudas soda vienībām līdz 2000
Par attaisnojuma dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu (ja nav saistīts ar akcīzes precēm) brīdinājums vai līdz 86 naudas soda vienībām līdz 430
Par preču piegādes vai pārvadājumu dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu (ja nav saistīts ar akcīzes precēm) brīdinājums vai līdz 86 naudas soda vienībām līdz 430
Par kases operāciju uzskaites kārtības neievērošanu brīdinājums vai līdz 70 naudas soda vienībām līdz 350

* – viena naudas soda vienība atbilst 5 eiro (saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī).

Likumā noteikts, ka par administratīvās atbildības piemērošanu augšminētajiem pārkāpumu veidiem gandrīz visos gadījumos atbildīgs Valsts ieņēmumu dienests, izņemot gadījumu, ja grāmatvedības kārtošanas nosacījumus neievēro un gada pārskatu neiesniedz (vai iesniedz neatbilstošu) politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība – tad sodu piemēros Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

Likuma grozījumi stāsies spēkā vienlaikus ar jauno Administratīvās atbildības likumu – 2020. gada 1. janvārī.

Vēl šobrīd spēkā esošais Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss par grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu, gada pārskatu, konsolidēto gada pārskatu (kā arī paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm vai konsolidēto paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm) neiesniegšanu termiņā vai nepilnīgu iesniegšanu paredz naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no 70 līdz 430 eiro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā. Savukārt par izvairīšanos iesniegt šos dokumentus – naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no 140 līdz 350 eiro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

Vēlies vairāk informācijas, abonē BilancePLZ  portālu!

Lasiet arī:

Par nepietiekamu klientu izpēti VID soda arī grāmatvedības, revīzijas un audita ārpakalpakalpojumu sniedzējus

Vai drīkstēs automātiski sodīt par nodokļu deklarāciju iesniegšanas dažu dienu kavējumu?

Kas jāņem vērā par plānoto ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanu?

Novērtējiet šo rakstu
(5)