Mums būs kvalitatīvs Grāmatvedības likums

Arta Priede, Finanšu ministrijas Grāmatvedības politikas un metodoloģiijas nodaļas vadītāja

(0)
Mums būs kvalitatīvs likums
Foto: Kelly Sikkema on Unsplash
Arta Priede
Arta Priede, Finanšu ministrijas Grāmatvedības politikas un metodoloģiijas nodaļas vadītāja Foto: Aivars Siliņš

2019. gada 12. decembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Finanšu ministrijas izveidotās darba grupas ietvaros izstrādātais likumprojekts «Grāmatvedības likums». Jāatzīmē, ka  likumprojektā iekļauts arī Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra sēdē atbalstītajā likumprojektā «Grozījumi likumā «Par grāmatvedību»» (prot. Nr.5, 8.§, TA–2359, VSS–692) paredzētais regulējums par ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanas un publiska ārpakalpojumu grāmatvežu reģistra ieviešanu. Likumprojekts tika izskatīts un konceptuāli saskaņots tā izstrādei izveidotajā darba grupā, kuras sēdēs kā darba grupas locekļi vai kā pieaicināti eksperti piedalījās arī Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas*, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji.

Turpinās darbs pie likumprojekta «Grāmatvedības likums» uzlabošanas pirms likumprojekta virzīšanas uz Ministru kabinetu. Notiek likumprojekta, anotācijas un izziņas par saņemtajiem iebildumiem saskaņošana.

Ņemot vērā likumprojektā paredzētos pilnvarojumus, darba grupā ir strādāts pie Ministru kabineta noteikumu projektiem, ar kuriem tiks aizstāti saskaņā ar likumu «Par grāmatvedību» izdotie Ministru kabineta noteikumi. Jaunajos  Ministru kabineta noteikumos, attiecīgi pārskatot un, ja nepieciešams, precizējot un papildinot, paredzēts pārņemt prasības, kas noteiktas šādos spēkā esošajos noteikumos:

  1. Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 583 «Uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšana grāmatvedībā un atspoguļošana finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta»;
  2. Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 584 «Kases operāciju uzskaites noteikumi»;
  3. Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 585 «Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju»;
  4. Ministru kabineta 2004. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 591 «Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem»;
  5. Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 808 «Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem»;
  6. Ministru kabineta 2006. gada 14. novembra noteikumos Nr. 928 «Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem»;
  7. Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumos Nr. 188 «Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā»;
  8. Ministru kabineta 2007. gada 8. maija noteikumos Nr. 301 «Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem».

Jāatzīmē, ka likumprojekta pārejas noteikumos paredzēts, ka jaunos noteikumus Ministru kabinets izdos līdz 2021. gada 1. jūlijam. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai būs spēkā saskaņā ar likumu izdotie attiecīgie Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2020. gada marta (459.) numurā

* ISO sertificēto grāmatvežu asociācija piedalījās likumprojekta apspriešanā, taču ar laiku pievienojās LR Grāmatvežu asociācijai un patlaban juridiski kā sabiediskā organizācija ir likvidēta.

 

Jaunais Gramatvedibas LikumsNeklātienes diskusija par jauno Grāmatvedības likumu:

Jevgēnija Zaiceva: Jauns grāmatvedības likums. Kas jāņem vērā

Gaida Kalniņa: Ieskats jaunajā Grāmatvedības likumprojektā

Svetlana Šemele–Baikova: Grāmatvedības «jumta» likuma jaunais likumprojekts – apzinātas un neapzinātas sekas

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)