0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBASAISTĪBAS un AKTĪVINo nākamā gada būs jauna kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma darbība tiek izbeigta

No nākamā gada būs jauna kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma darbība tiek izbeigta

Sagatavots pēc MK noteikumu projekta anotācijas

Valdības sēdē 31. augustā izskatīts Finanšu ministrijas sagatavotais noteikumu projekts "Kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta". Jaunie noteikumi būs saskaņoti ar Grāmatvedības likumu un stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī. Saskaņā ar pašreizējo likumu “Par grāmatvedību” izdotie un spēkā esošie Ministru kabineta (MK) 2003. gada 21. oktobra noteikumi Nr. 583 “Uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšana grāmatvedībā un atspoguļošana finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta” spēku zaudēs 2022. gada 2. jūlijā. Kā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Mikhail Nilov from Pexels

Valdības sēdē 31. augustā izskatīts Finanšu ministrijas sagatavotais noteikumu projekts "Kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta". Jaunie noteikumi būs saskaņoti ar Grāmatvedības likumu un stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī. Saskaņā ar pašreizējo likumu “Par grāmatvedību” izdotie un spēkā esošie Ministru kabineta (MK) 2003. gada 21. oktobra noteikumi Nr. 583 “Uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšana grāmatvedībā un atspoguļošana finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta” spēku zaudēs 2022. gada 2. jūlijā.

Kā norādīts noteikumu projekta anotācijā, esošie noteikumi pēdējoreiz grozīti 2011. gadā, tie nav saskaņoti arī ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu (GPKGPL) un saskaņā ar to izdotajiem MK 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, kuros noteikta arī mantas un saistību novērtēšanas kārtība uzņēmuma darbības slēguma finanšu pārskatā, kā arī slēguma finanšu pārskata sagatavošanas kārtību, ja likvidācijas vai maksātnespējas procesa gadījumā tiek izbeigta tāda uzņēmuma darbība, uz kuru attiecas GPKGPL.

Tāpat grozīts Likums par budžetu un finanšu vadību, nosakot, ka budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes, reorganizējot vai izbeidzot savu darbību, sagatavo un iesniedz iestādes darbības slēguma pārskatu saskaņā ar normatīvajos aktos par gada pārskatiem noteikto kārtību.

Šai laikā pieņemts Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kura 17. panta sestā daļa noteic, ka nodokļa maksātājs, kuram pasludināts maksātnespējas process, bet attiecībā uz kuru administrators nav pieņēmis lēmumu par parādnieka saimnieciskās darbības turpināšanu pilnā vai ierobežotā apjomā, pārskata gada pēdējā taksācijas perioda deklarāciju iesniedz kopā ar bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu.

Pašlaik nav regulējuma attiecībā uz to, kādā kārtībā sagatavo bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu, ko sagatavo uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, kurš beidz maksāt šo nodokli uzņēmuma maksātnespējas procesa rezultātā. Ne 2010. gadā pieņemtais Maksātnespējas likums, ne arī MK noteikumi Nr. 583 neietver šo nepieciešamo regulējumu.

Jaunajos noteikumos paredzētā kārtība attiecināta ne tikai uz uzņēmuma darbības izbeigšanu likvidācijas, bet arī uz uzņēmuma darbības izbeigšanu maksātnespējas procesa gadījumā.

Tāpat pārskatīti un precizēti mantas un saistību novērtēšanas noteikumi uzņēmuma likvidācijas procesā un to norādīšanas kārtība uzņēmuma darbības slēguma finanšu pārskata bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Jaunais regulējums paredz, ka peļņas vai zaudējumu aprēķinu vairs neizmantos par pamatu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas sagatavošanai.

Likvidācijas slēguma finanšu pārskata bilancē nedrīkstēs norādīt kreditoru parādu atlikumi, jo pēc ikviena kreditora prasījuma apmierināšanas attiecīgo saistību jādzēš. Savukārt parādnieka mantas neesamības gadījumā kreditoru parādu atlikumi būs jānoraksta.

UIN maksātājiem uzņēmuma likvidācijas gadījumā visi atlikušie aktīvi pāries tā dalībniekiem (t.i., saistītajām personām), līdz ar to, UIN aprēķināšanai aktīvu vērtība jānosaka atbilstoši tirgus cenai saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normām.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: