0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIPar proporcionalitāti VSAA aprēķinos

Par proporcionalitāti VSAA aprēķinos

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore

Kā sociālais dienests veiks aprēķinus, nosakot minimālās iemaksas, ja darbinieks tiks nodarbināts tikai ceturkšņa (vai mēneša) daļu? Vai tik un tā tiks uzskatīts, ka iemaksām jābūt no 1500 eiro (vai no 500 eiro)? Atbilde I. Valsts sociālās apdrošināšanas (VSA) likuma 20.4 panta trešajā daļā paredzēts proporcionalitātes aprēķins situācijā, kas attiecas uz gadījumiem, kad fiziskā persona ceturkšņa ietvaros varētu nebūt darba attiecībās visu ceturkšņa laiku: "Darba devējs minimālās obligātās iemaksas veic proporcionāli deklarētajam obligāto iemaksu objektam (ja persona ir darba ņēmēja pie…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Par proporcionalitāti VSAA aprēķinos
Ilustrācija: Arvis Villa

Kā sociālais dienests veiks aprēķinus, nosakot minimālās iemaksas, ja darbinieks tiks nodarbināts tikai ceturkšņa (vai mēneša) daļu? Vai tik un tā tiks uzskatīts, ka iemaksām jābūt no 1500 eiro (vai no 500 eiro)?

Atbilde

Maija Grebenko
Maija Grebenko, Mg.sci.oec.,
žurnāla Bilance galvenā redaktore. Foto: Aivars Siliņš

I.

Valsts sociālās apdrošināšanas (VSA) likuma 20.4 panta trešajā daļā paredzēts proporcionalitātes aprēķins situācijā, kas attiecas uz gadījumiem, kad fiziskā persona ceturkšņa ietvaros varētu nebūt darba attiecībās visu ceturkšņa laiku:

"Darba devējs minimālās obligātās iemaksas veic proporcionāli deklarētajam obligāto iemaksu objektam (ja persona ir darba ņēmēja pie vairākiem darba devējiem) un tām kalendāra dienām, kurās persona ir darba ņēmēja. Pašnodarbinātais minimālās obligātās iemaksas veic proporcionāli obligāto iemaksu objektam. Pašnodarbinātais, kurš maksā mikrouzņēmumu nodokli, proporcionāli reģistrētajam apgrozījumam veic minimālās obligātās iemaksas atbilstoši šā likuma 18. panta otrajā daļā pašnodarbinātajam noteiktajai obligāto iemaksu likmei" (VSAOI likmes, kas noteiktas MK noteikumos Nr. 786).

Piemēram, darba attiecības ar darbinieku ir nodibinātas 2021. gada 6. septembrī ar atlīdzību 20 eiro dienā. Par to ir iesniegtas VID ziņas par darba ņēmēju ar 11. kodu. Par septembrī aprēķināto atlīdzību par 19 darba dienām — 380 eiro līdz 17. oktobrim iesniegts darba devēja ziņojums un līdz 23. oktobrim samaksāti darbaspēka nodokļi.

Ceturksnim beidzoties, VSAA, ņemot par pamatu darba devēja ziņojumu, izrēķina minimālo sociālo iemaksu objektu (kādam tam jābūt par 25 kalendāra dienām septembrī) un līdz 20. decembrim paziņo VID piemaksājamo summu. VID paziņos darba devējam, ka iemaksas būtu jāveic līdz 2022. gada 23. martam. 

Kā darba devējam noteikt iemaksu objektu, lai VSAA nebūtu pamata veikt minimālo iemaksu aprēķinu?

Sakarā ar to, ka plašai publikai aprēķini nav pieejami, apskatīsim iespējamos variantus.

  1. Aprēķins var būt veikts proporcionāli darba attiecību kalendāra dienu skaitam ceturksnī, jo iemaksu objekts likumā noteikts ceturksnim (25 no 92 ceturkšņa dienām): 1500 / 92 × 25 = 407,61 eiro Salīdzinot ar faktisko iemaksu objektu (380,00 eiro), aģentūra paziņos VID, ka minimālās iemaksas papildus būtu veicamas no iemaksu objekta 49,13 eiro (407,61 – 380,00), kas sastāda 9,41 eiro (34,09% no 27,61).
  2. Ņemsim vērā, ka gada laikā tikai pirmajā ceturksnī ir tieši 90 kalendāra dienas (kad 500 eiro varētu attiecināt uz katru mēnesi), pārējos ceturkšņos ir 91 vai 92 dienas, un tad minimālo mēneša algu nevar tā sadalīt. Tādēļ pareizāks un precīzāks būtu cits aprēķins, proti, proporcionāli darba attiecību kalendāra dienu skaitam konkrētā mēnesī: 500 / 30 x 25 = 416,67 eiro. Un tad jāpiemaksā 12,50 eiro [34,09% no 36,67 (416,67 – 380,00)].
  3. Beidzot aprēķināsim vienas kalendāra dienas "cenu", kas būtu proporcionāla minimālai mēneša algai mēnesī, kad ir 30 un 31 diena: 500 : 30 = 16,667 eiro dienā, 500 : 31 = 16,129 eiro dienā.

Secinājums: darbs, protams, tiek apmaksāts par dienām, par stundām vai par "gabaliem". Lai nebūtu jāveic papildu iemaksas, apmaksai (pārrēķinot kalendāra dienās) jābūt vismaz tādai, ko esam aprēķinājuši. 

II.

Proporcionalitāte aprēķinos paredzēta VSA likuma 20.4 panta 4. daļā: likumā noteiktās minimālās obligātās iemaksas neveic par 11 nodokļu maksātāju kategorijām: personas pensijas vecumā, pensionāri, arī tie, kam piešķirtas vecuma pensijas priekšlaicīgi, personas ar I un II invaliditātes grupu, abi laulātie vecāki, ja vienam no viņiem algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas ir jaunāks par trijiem gadiem, personas līdz 24 gadu vecumam, kuras mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijās) vai speciālās izglītības iestādē, un citi.

Minēto personu darba devējiem šāds aprēķins būs vajadzīgs, jo iemesls atbrīvošanai no iemaksām var iestāties jebkura mēneša jebkurā datumā, bet līdz tam datumam vai pēc tā ir saglabāts pienākums veikt obligātās iemaksas. 

Lielākā daļa informācijas, kas vajadzīga aprēķinam, ir VSAA rīcībā, bet, ja pašnodarbinātā persona uz laiku pārtrauc darbību, par to gan būtu jāpaziņo VID.

III.

Turpinot stāstu par proporcionalitātes nozīmi aprēķinos, atgādinām, ka minimālo obligāto iemaksu objektu nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, bērna kopšanas atvaļinājumā, un par tām kalendāra dienām, kurās darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu, kurās darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns, kā arī par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa (20.4 panta 5. daļa).

Savukārt tas gan prasa no grāmatvežiem precīzi un laikus sniegt VID ziņas par darba ņēmējiem (40., 41., 50., 51., 91., 92.). Savukārt informācija par darbnespēju ir VSAA rīcībā un pēc ilga laika (beidzot) ir pieejama arī darba devējam no darbnespējas pirmās dienas.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada septembra (477.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: