0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIPVN kases princips (turpinājums)

PVN kases princips (turpinājums)

Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte

PVN uzskaites pēc kases principa teorētiskā puse apskatīta raksta pirmajā daļā (Bilance Nr. 11 (479) 2021. 34.–35. lpp.). Tagad praktiski par darījumiem, kas PVN vajadzībām tiek uzskaitīti pēc kases principa saskaņā ar PVN likuma 137. pantu. Atgādinu, ka arī tiem nodokļu maksātājiem, kas PVN maksā parastajā kārtībā, reizēm var nākties saskarties ar PVN uzskaiti pēc kases principa — tas ir gadījumos, kad tiek saņemts rēķins, kurā norādīta atsauce "Naudas līdzekļu uzskaite". Šādā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
PVN kases princips (turpinājums)
Ilustrācija: © Sylverarts – stock.adobe.com
Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte
Linda Puriņa,
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte
Foto: Aivars Siliņš

PVN uzskaites pēc kases principa teorētiskā puse apskatīta raksta pirmajā daļā (Bilance Nr. 11 (479) 2021. 34.–35. lpp.). Tagad praktiski par darījumiem, kas PVN vajadzībām tiek uzskaitīti pēc kases principa saskaņā ar PVN likuma 137. pantu.

Atgādinu, ka arī tiem nodokļu maksātājiem, kas PVN maksā parastajā kārtībā, reizēm var nākties saskarties ar PVN uzskaiti pēc kases principa — tas ir gadījumos, kad tiek saņemts rēķins, kurā norādīta atsauce "Naudas līdzekļu uzskaite". Šādā gadījumā jāatceras, ka priekšnodokli drīkst atskaitīt tikai pēc rēķina samaksas. Likumā norādīts, ka priekšnodokli drīkst atskaitīt ne agrāk kā tajā taksācijas periodā, kurā ir samaksāta saņemtajā nodokļa rēķinā norādītā PVN summa. Lai arī, burtiski lasot, pietiktu tikai ar PVN summas samaksu, lai priekšnodokli atskaitītu, tomēr loģiski būtu samaksāt arī visu rēķinu kopsummā. Tā kā preču/pakalpojumu un rēķina saņemšanas brīdī priekšnodokli šajā gadījumā nedrīkst atskaitīt, tad nepieciešams ieviest atsevišķu kontu (izmantošu šim kontam nosaukumu "Norēķini par PVN (apakškonts)", lai uzskaitītu to PVN summu, kuru priekšnodoklī drīkstēs iekļaut tikai pēc samaksas. Tāpat atsevišķais PVN konts būs izmantojams tiem, kas uzskaiti veic pēc kases principa, lai uzskaitītu aprēķināto PVN līdz brīdim, kad PVN iekļaujams PVN deklarācijā.

1. piemērs 

SIA A (PVN maksā parastā kārtībā) 2021. gada 20. septembrī saņēmusi rēķinu no IK B par tehnikas remontu 236 eiro (t.sk. PVN 36 eiro), un rēķinā norādīta atsauce "Naudas līdzekļu uzskaite". Rēķins tiek samaksāts 2021. gada 10. oktobrī. Grāmatojums septembrī:
D Saimnieciskās darbības izmaksas 200 eiro
D Norēķini par PVN (apakškonts) 36 eiro
K Norēķini ar piegādātājiem 236 eiro
Grāmatojumi oktobrī, samaksājot rēķinu:
D Norēķini ar piegādātājiem 236 eiro
K Naudas līdzekļi 236 eiro
D Norēķini par PVN 36 eiro
K Norēķini par PVN (apakškonts) 36 eiro

Šajā gadījumā svarīgi neaizmirst pie rēķina samaksas pārgrāmatot PVN summu, lai tā tiktu norādīta PVN deklarācijā kā priekšnodoklis. Protams, šādi darījumi gadās samērā reti, bet tomēr ir, tāpēc jāpievērš uzmanība saņemtajos PVN rēķinos norādītajām atsaucēm.

Apskatot dažādus praktiskos jautājumus, nodalīšu tos PVN maksātājus, kuri visiem darījumiem piemēro kases principu (apliekamie darījumi līdz 100 000 eiro), un PVN maksātājus, kuri kases principu piemēro tikai atsevišķām preču un pakalpojumu grupām (lauksaimnieki, namu apsaimniekotāji).

Kā noteikt apliekamo darījumu summu, kas ļauj piemērot kases principu?

PVN likums nosaka, ka kases principu drīkst piemērot, ja iepriekšējā taksācijas gadā kopējā darījumu vērtība nav pārsniegusi 100 000 eiro. Kā arī līdz 500 000 eiro vērtībai drīkst piemērot kases principu lauksaimniecības produkcijas piegādēm un līdz 2 miljoniem eiro — dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem. Uzņēmumam, kura ieņēmumi balansē uz kādas no robežsummām, ir būtiski saprast, pēc kāda principa nosaka apliekamo darījumu summu, — vai ņem vērā kases principu, vai tomēr vērtē darījumus pēc parastās kārtības. Atbilde uz šo jautājumu rodama VID uzziņā, kas pieejama VID mājaslapā. Uzziņa gan ir sniegta 2014. gadā, bet attiecīgajās PVN likuma normās nekas būtiski nav mainījies. VID uzziņā skaidro, ka attiecībā uz darījumu vērtību ir jāpiemēro likuma pamatnoteikumi par to, kad pakalpojums ir sniegts vai prece piegādāta. Uzziņas pieprasījumā minētais darījums ir 2013. gada decembrī sniegtais pakalpojums 59 625 eiro apmērā, par kuru samaksa saņemta 2014. gada aprīlī. VID skaidro, ka 2013. gada 20. decembrī sniegtā pakalpojuma vērtība 59 625,00 eiro apmērā ir attiecināma uz iesniedzēja 2013. gadā veikto kopējo darījumu vērtību. Tas nozīmē, ka, nosakot darījumu vērtību, nevar vienkārši sasummēt attiecīgā gada PVN deklarācijās norādīto apliekamos darījumus (jo deklarācijās darījumi ir norādīti pēc kases principa).

Ja apliekamie darījumi līdz 100 000 eiro (137. panta pirmā daļa)

Ja PVN maksātājs grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, tad PVN uzskaitei izmanto PVN žurnālu. Tie PVN maksātāji, kuri izmanto PVN likuma 137. pantu, žurnālā darījumus norāda tad, kad par darījumiem veikta vai saņemta samaksa. Protams, nedrīkst aizmirst norādīt arī tos darījumus, par kuriem norēķins notiek ar savstarpējo ieskaitu.

2. piemērs 

Par PVN žurnāla aizpildīšanu:
  • 2021. gada 1. oktobrī pārdots piens par 236 eiro, t.sk. PVN 36 eiro.
  • 2021. gada 15. oktobrī saņemta samaksa 236 eiro.
  • 2021. gada 16. oktobrī saņemti tehnikas pakalpojumi par 484 eiro, t.sk. PVN 84 eiro.
  • 2021. gada 20. oktobrī daļēji samaksāts par tehnikas pakalpojumiem 363 eiro.
2
6
8
16
21
23
27
31
15.10. 
Saņemta samaksa par pienu 
200,00
36,00
236,00
20.10.
Samaksāts par pakalpojumiem
300,00 63,00 363,00

PVN maksātājiem, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un izvēlas kases principu, ir paredzēts viens atvieglojums, kura izmantošana vai neizmantošana ir paša maksātāja ziņā. Kārtojot saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu elektroniski, PVN žurnālu var nekārtot, bet papildināt saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu ar ailēm, lai uzskaitītu aprēķinātās nodokļa summas, par kurām taksācijas periodā saņemta samaksa, un priekšnodoklī norādāmās nodokļa summas, par kurām taksācijas periodā veikta samaksa saskaņā ar nodokļa rēķiniem, kas saņemti no citiem reģistrētiem nodokļa maksātājiem.

Par darījumiem, kad tiek saņemtas preces/pakalpojumi un tiek veikta samaksa, divkāršā ieraksta grāmatvedībā grāmatojums veicams tāpat, kā rādīts 1. piemērā.

3. piemērs 

Grāmatojums preču pārdošanas darījumam un samaksas saņemšanai. Izmantota 2. piemēra informācija par pārdoto pienu. 01.10.2021. pārdots piens
D Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem 236 eiro
K Ieņēmumi 200 eiro
K Norēķini par PVN (apakškonts) 36 eiro
15.10.2021. saņemta samaksa
D Naudas līdzekļi 236 eiro
K Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem 236 eiro
D Norēķini par PVN (apakškonts) 36 eiro
K Norēķini par PVN 36 eiro

Saistībā ar PVN deklarēšanu šiem PVN maksātājiem nav pienākuma maksāt PVN, pirms ir saņemta samaksa par pārdotajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem — neatkarīgi no tā, cik ilgi pēc rēķina izrakstīšanas samaksa tiek saņemta. Izņēmums ir tajā gadījumā, ja PVN maksātājs no kases principa atsakās vai tam vairs nav tiesību kases principu izmantot, jo pārsniegts apliekamo darījumu vērtības slieksnis. Šādā gadījumā PVN par veiktajiem darījumiem deklarē un iemaksā valsts budžetā ne vēlāk, kā iesniedzot pēctaksācijas gada jūnija vai otrā ceturkšņa deklarāciju, vienlaikus šajā deklarācijā norādot atskaitāmo priekšnodokli par taksācijas gadā saņemtajos nodokļa rēķinos norādītajām nodokļa summām. PVN maksātājam ir tiesības negaidīt jūnija vai otrā ceturkšņa PVN deklarāciju, lai deklarētu PVN un priekšnodokli — to ir tiesības darīt arī agrāk (piemēram, saņemot debitoru parādu vai samaksājot kreditoru parādu).

4. piemērs 

PVN maksātājs 2021. gadā izmantoja kases metodi PVN uzskaitē, bet no 2022. gada 1. janvāra atsakās no kases metodes. 31.12.2021. 
  • nav saņemta samaksa par 01.11.2021. pārdotajām precēm 121 eiro (t.sk. PVN 21 eiro);
  • nav samaksāts par 15.12.2021. saņemtajiem pakalpojumiem 181,50 eiro (t.sk. PVN 31,50 eiro).
2022. gada jūnija (vai otrā ceturkšņa) deklarācijā jānorāda aprēķinātais PVN 21 eiro un priekšnodoklis 31,50 eiro. Grāmatojumi PVN summām:
D Norēķini par PVN 31,50 eiro
K Norēķini par PVN (apakškonts) 31,50 eiro
D Norēķini par PVN (apakškonts) 21 eiro
K Norēķini par PVN 21 eiro

Normatīvajos aktos nav noteikts, ka PVN deklarācijas pielikumā kaut kā īpaši būtu jāatzīmē tās PVN summas, kas tiek norādītas kā aprēķinātais PVN vai atskaitītais priekšnodoklis tā iemesla dēļ, ka PVN maksātājs izbeidz piemērot kases principu. 

Atgādinu, ka gadījumos, kad kases principu nākamajā gadā vairs nevēlas piemērot, VID par to jāinformē līdz kārtējā gada 31. decembrim. Tas nozīmē, ka gadījumos, kad PVN maksātājam kases princips patīk, bet tā apliekamo darījumu summa "grozās" ap 100 000 eiro, laikus jāseko līdzi apliekamo darījumu summai gada laikā kopumā — lai paspētu VID iesniegt iesniegumu par atteikumu no kases principa, ja apliekamie darījumi pārsniedz 100 000 eiro.

Lai saprastu, kuros gadījumos ir tiesības saglabāt kases principu arī tad, ja apliekamie darījumi pārsniedz 100 000 eiro, jāaplūko piemērs no VID metodiskā materiāla.

5. piemērs 

Reģistrēts PVN maksātājs SIA "Tupenis" nodarbojas ar kartupeļu audzēšanu un to piegādi. Konstatēts, ka 2019. gadā kopējā darījumu vērtība ir 128 058,46 eiro, kas ir vairāk par 100 000 eiro, bet nav vairāk par 500 000 eiro. Tā kā SIA "Tupenis" lauksaimniecības produktu ražošanas veids ir iekļauts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 137. panta otrās daļas 2. punkta "e" apakšpunktā, SIA "Tupenis" no 2020. gada ir tiesības izvēlēties piemērot īpašo PVN maksāšanas kārtību attiecībā uz šo lauksaimniecības produktu piegādi.

Ja apliekamie darījumi pārsniedz 100 000 eiro (137. panta otrā un 2.1 daļa)

Šiem PVN maksātājiem dzīve ir nedaudz sarežģītāka divu iemeslu dēļ:

  1. kases princips atļauts tikai konkrētu preču piegādei vai pakalpojumu sniegšanai;
  2. aprēķināto PVN maksā tad, kad saņemta samaksa par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, bet ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc nodokļa rēķina izrakstīšanas.

Tiem, kas kases principu ievēro pēc 137. panta otrās vai 2.1 daļas, nekādu īpašu ieteikumu attiecībā uz PVN grāmatojumiem nav. Rūpīgi jāseko līdzi tam, vai nav pagājuši 6 mēneši kopš rēķina izrakstīšanas, kurš vēl nav apmaksāts. Ja 6 mēneši pagājuši, tad PVN deklarācijā jāiekļauj aprēķinātais PVN par šo rēķinu, attiecīgi grāmatojot:

D Norēķini par PVN (apakškonts) 
K Norēķini par PVN

Un, protams, nedrīkst aizmirst, ka tad, kad samaksa par šādu rēķinu tiks saņemta, PVN pārgrāmatošana vairs nav jāveic.

Ja tiek pārdotas preces vai sniegti pakalpojumi, kuriem nevar piemērot kases principu, tiem ir piemērojams PVN parastajā kārtībā.

6. piemērs 

Lauksaimnieks, kurš izvēlējies kases principu pēc 137. panta otrās daļas, pārdod graudu kombainu, kā arī sniedz tehnikas pakalpojumus. Nodokļa rēķinā par kombaina pārdošanu nenorāda atsauci "Naudas līdzekļu uzskaite", un šo darījumu PVN deklarācijā norāda tajā taksācijas periodā, kad kombains pārdots. Arī par tehnikas pakalpojumiem PVN norāda pēc parastās PVN uzskaites kārtības.

Ja PVN maksātājs, par kuru ir stāstīts šajā raksta sadaļā, izvēlas mainīt kases principu uz parasto PVN uzskaites kārtību, tam ir jāievēro tāda pati kārtība attiecībā uz aprēķināto PVN un atskaitāmo priekšnodokli, kā norādīts 4. piemērā.

Vēl dažas piezīmes par kases principu PVN

Kases principu ir atļauts apvienot ar citiem īpašajiem PVN režīmiem. Piemēram, lauksaimnieks — PVN maksātājs — var pārdot graudus, norādot rēķinā divas atsauces "Naudas līdzekļu uzskaite" un "Nodokļa apgrieztā maksāšana".

Jāatceras, ka gadījumā, ja kases princips izvēlēts, tas jāpiemēro visu taksācijas gadu. 

Ja PVN maksātājs, kurš piemērojis kases principu, tiek izslēgts no PVN reģistra, tam aprēķinātais PVN par darījumiem, par kuriem samaksa nebija saņemta, jānorāda PVN deklarācijā un jāiemaksā valsts budžetā 23 dienu laikā pēc izslēgšanas no PVN maksātāju reģistra. Vienlaikus šajā deklarācijā norāda arī priekšnodokli, kas attiecas uz apliekamajiem darījumiem, bet vēl nebija iekļauts PVN deklarācijā, jo nebija samaksāti attiecīgie rēķini.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada decembra (480.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: