0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTISaimnieciskās darbības ieņēmumu konts nav pamatkonts un nav paredzēts tikai MUN maksātājiem

Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts nav pamatkonts un nav paredzēts tikai MUN maksātājiem

Redakcija, pēc likuma grozījumu anotācijas

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas stājās spēkā 2021. gada 12. jūlijā. Sadarbībā ar finanšu nozari tika izvērtēta iespēja ieviest brīvprātīgu risinājumu nodokļu maksātājiem, kuri maksā nodokli no apgrozījuma. Ieviešot minēto pasākumu, sasniedzamais mērķis ir atvieglot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem birokrātiskos procesus. Ņemot vērā minēto, lai radītu motivējošu vidi nodokļu samaksai, mazinātu administratīvo slogu, ierobežotu ēnu ekonomiku, radītu modernu un uz jaunākajām tehnoloģijām balstītu nodokļu administrēšanas rīku, tādējādi sekmējot mazā biznesa attīstību, ir nepieciešams izstrādāt un ieviest vienkāršotu nodokļa nomaksas risinājumu, izmantojot saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) kontu tikai vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma ietvaros. Sākotnēji vienkāršoto…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts nav pamatkonts un nav paredzēts tikai MUN maksātājiem
Ilustrācija: © zenzen – stock.adobe.com

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas stājās spēkā 2021. gada 12. jūlijā.

Sadarbībā ar finanšu nozari tika izvērtēta iespēja ieviest brīvprātīgu risinājumu nodokļu maksātājiem, kuri maksā nodokli no apgrozījuma. Ieviešot minēto pasākumu, sasniedzamais mērķis ir atvieglot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem birokrātiskos procesus. Ņemot vērā minēto, lai radītu motivējošu vidi nodokļu samaksai, mazinātu administratīvo slogu, ierobežotu ēnu ekonomiku, radītu modernu un uz jaunākajām tehnoloģijām balstītu nodokļu administrēšanas rīku, tādējādi sekmējot mazā biznesa attīstību, ir nepieciešams izstrādāt un ieviest vienkāršotu nodokļa nomaksas risinājumu, izmantojot saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) kontu tikai vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma ietvaros.

Sākotnēji vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu varēs izmantot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji. Tādējādi papildus tika veikti grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, lai tajā noteiktu regulējumu par mikrouzņēmumu nodokļa iekasēšanu, izmantojot vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu.

Vispārējais regulējums

Sakarā ar to, ka vienkāršotais nodokļa nomaksas risinājums ir paredzēts ne vien MUN maksātājiem, bet arī citiem režīmiem, likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikts vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma vispārējais regulējums, savukārt specifiskie minētā risinājuma izmantošanas nosacījumi, t.sk. arī tas, kuru nodokļu aprēķināšanā, ieturēšanā un ieskaitīšanā vienotajā nodokļu kontā (VNK) minēto risinājumu varēs izmantot, tiks noteikts konkrēto nodokļu likumos.

Ņemot vērā minēto, "jumta" likumā ir noteikti vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma vispārējie nosacījumi visiem nodokļiem, kuru aprēķināšanā, ieturēšanā un ieskaitīšanā vienotajā nodokļu kontā paredzēts izmantot minēto risinājumu. Turklāt likumā tiek noteikts, kā VID sadarbībā ar kredītiestādēm nodrošina nodokļa aprēķināšanu, ieturēšanu, ieskaitīšanu VNK un kā VID un kredītiestādes risinājuma īstenošanas nodrošināšanā apmainās ar informāciju.

Lai nodokļu maksātājam būtu tiesības izmantot vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu un tā galvenās priekšrocības, proti, pašam neaprēķināt nodokļa maksājumu, neveikt maksājumu valsts budžeta kontā un nesniegt nodokļa deklarāciju, tam ir jānodrošina, ka visi ar saimniecisko darbību saistītie ieņēmumi tiek ieskaitīti vai iemaksāti (ja nodokļu maksātājs samaksu/atlīdzību saņem skaidrā naudā) SDI kontā.

SDI konts tiek ieviests nodokļa aprēķināšanai un ieturēšanai no saimnieciskās darbības ieņēmumiem, tādējādi šādā kontā ieskaitāmi un iemaksājami tikai ar saimniecisko darbību saistītie ieņēmumi. Turklāt tikai ar nosacījumu, ka visi saimnieciskās darbības ieņēmumi ir ieskaitīti vai iemaksāti SDI kontā, VID sadarbībā ar kredītiestādēm var nodrošināt korekta nodokļa aprēķināšanu, ieturēšanu un ieskaitīšanu vienotajā nodokļu kontā. Ja nodokļu maksātājs ievēro SDI konta izmantošanas nosacījumus, nevar veidoties nodokļa parādi un līdz ar to arī nokavējuma nauda par samaksas termiņa kavējumu.

Pamatkonts un SDI konts

Likuma grozījumos ir paredzēts, ka patērētāja pamatkonts nevar tikt izmantots kā SDI konts, jo normatīvie akti attiecībā uz patērētāja pamatkontu paredz ierobežojumus, kurus nevar nodrošināt vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma ietvaros SDI kontam. Ņemot vērā to, ka vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma ietvaros nodokļa (t.i., valsts budžeta līdzekļu) iekasēšanā tiek iesaistītas kredītiestādes (t.i., privātā sektora pārstāvji), un, lai mazinātu riskus, kas varētu skart valsts budžeta līdzekļus, kamēr tie atrodas pie privātā sektora pārstāvjiem, paredzēts noteikt, ka SDI konts atverams kredītiestādē vai dalībvalsts kredītiestādes filiālē, kas reģistrēta Latvijā un kura saviem klientiem piedāvā SDI konta lietošanas pakalpojumu. Minētais nosacījums attiecībā uz kredītiestādēm noteikts, ņemot vērā arī to, ka vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu plānots attiecināt uz mazajiem uzņēmējiem — fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību, un būtiski ir nodrošināt šo personu līdzekļu aizsardzību. 

VID būs jāiztur lielāks slogs

Vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma īstenošanā būtisks slogs gulstas uz VID, proti, tam būs jāveic nodokļu maksātāja SDI konta kredīta apgrozījuma uzskaite, lai nodrošinātu korektas nodokļa likmes paziņošanu kredītiestādei, nodokļa aprēķināšana, informācijas sagatavošana un sniegšana kredītiestādēm, kā arī būs jāveic aprēķinātā un iekasētā nodokļa uzskaite un jānodrošina informācijas pieejamība nodokļu maksātājam. Līdz ar to, lai  arī valsts pusē vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu nepadarītu sarežģīti administrējamu, kā arī nodrošinātu vienkāršu scenāriju operatīvai informācijas apritei, grozījumi paredz, ka nodokļu maksātājam, viena nodokļa režīma piemērošanai vienlaikus ir tikai viens SDI konts. Vienu SDI kontu vienlaikus var izmantot dažādu nodokļu režīmu (ar vienādu nodokļu likmi) piemērošanai, ja konkrētā nodokļa likums paredz šādu iespēju. Izņēmums, kad nodokļu maksātājam īslaicīgi viena nodokļa režīma piemērošanai vienlaikus ir divi SDI konti, paredzēts, tikai lai nodrošinātu nodokļa iekasēšanas nepārtrauktību situācijā, kad nodokļu maksātājs maina SDI kontu (proti, maina kredītiestādi, kura sniedz SDI konta pakalpojumu vai maina SDI kontu tajā pašā kredītiestādē, kura sniedz SDI konta pakalpojumu).

Darbības ar SDI kontu uzsākšanas kārtība

Pirms vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma izmantošanas uzsākšanas nodokļu maksātājam ir jāvēršas kredītiestādē, kas sniedz SDI konta lietošanas pakalpojumu, lai atvērtu kontu vai noskaidrotu, vai esošu kontu ir iespējams izmantot kā SDI kontu. Tālāk nodokļu maksātājam ir jāpiesakās VID, iesniedzot iesniegumu, kurā jānorāda konta numurs, kredītiestāde, kura atvērusi šo kontu, un plānoto datumu vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma uzsākšanai. Būtiski, ka nodokļu maksātājs nevar sākt SDI konta izmantošanu vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma ietvaros, pirms nav saņemts apstiprinājums no VID un informācija par datumu, ar kuru šo risinājumu var sākt piemērot SDI kontam. Lai nodokļu maksātājam būtu tiesības izmantot vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu, tam attiecībā uz veikto saimniecisko darbību ir jāievēro nosacījumi, kas izriet no konkrēto nodokļu likumiem, kā arī jāatver maksājumu konts kredīt≠iestādē, kas sniedz SDI konta pakalpojumu. Līdz ar to, lai novērstu gadījumus, kad vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu izmanto nodokļu maksātājs, kuram to nav tiesību izmantot, vai risinājumu vēlas izmantot maksājumu kontam, kas atvērts kredītiestādē, kas saviem klientiem nepiedāvā SDI konta pakalpojumu, ir ietverts regulējums, kas paredz, ka VID, pamatojoties uz nodokļu maksātāja iesniegumu, izvērtē nodokļu maksātāja tiesības izmantot vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu un saņem kredītiestādes apstiprinājumu, ka atvērtais maksājumu konts var tikt izmantots vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma ietvaros.

Ja VID atsaka vai aptur vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma piemērošanu

VID atsaka vai aptur vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma izmantošanu, ja konstatē vismaz vienu no šādiem kritērijiem:

  1. atbilstoši konkrētā nodokļa likuma nosacījumiem nodokļu maksātājs nav tiesīgs izmantot vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu;
  2. kredītiestāde neapstiprina attiecīgā konta izmantošanu vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma ietvaros vai paziņo par tā izmantošanas apturēšanu, ja izpildās vismaz viens no šādiem nosacījumiem: a) nodokļu maksātāja norādītais konts ir uzskatāms par pamatkontu Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē; b) nodokļu maksātāja norādītais konts ir vai tiek slēgts; c) kompetentā iestāde ir noteikusi ierobežojumus maksājumu veikšanai no maksājumu konta, izņemot ierobežojumus, kas piedziņas procesa ietvaros noteikti ar VID vai zvērinātu tiesu izpildītāju Kredītiestāžu likuma 66.pantā noteiktiem rīkojumiem.

Minētie kritēriji tiks pārbaudīti pirms vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma izmantošanas apstiprināšanas, kā arī tiks uzraudzīti risinājuma izmantošanas laikā. Tādējādi, ja kāds no kritērijiem iestāsies risinājuma izmantošanas laikā, nodokļu maksātājs zaudēs tiesības izmantot vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu SDI kontam.

Savukārt gadījumā, kad ierobežojumi ir noteikti ar minētajiem VID vai zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumiem, kredītiestāde izpildi no SDI konta turpinās īstenot, bet pēc nodokļa ieturēšanas, un nodokļu maksātājs nezaudēs tiesības izmantot vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājumu SDI kontam. Minētais ļauj izmantot šā risinājuma priekšrocības arī tām personām, kurām, piemēram, ik mēnesi tiek veikti ieturējumi uzturlīdzekļu nodrošināšanai. Šajā gadījumā nodokļa paritāte ir noteikta pēc analoģijas ar Civilprocesa likumā noteikto ieturējumu no darba algas veikšanas kārtību.

Ņemot vērā, ka atsevišķus vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma izmantošanas kritērijus uzraudzīs kredītiestādes, konstatējot kāda kritērija iestāšanos, tās paziņos VID un nodokļu maksātājam datumu, ar kuru VID ir pienākums apturēt vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma piemērošanu nodokļu maksātāja SDI kontam, un ar šo datumu pārtrauks nodokļa ieturēšanu vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma ietvaros.

Likuma grozījumos paredzēts, ka nodokļu maksātājam ir tiesības mainīt SDI kontu, nodrošinot vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma un nodokļa iekasēšanas nepārtrauktību. Proti, nodokļa iekasēšanas nepārtrauktības nodrošināšanai nodokļu maksātājam, mainot SDI kontu, īslaicīgi (ne ilgāk par trīs darba dienām) viena nodokļa režīma piemērošanai vienlaikus var būt divi SDI konti, kuriem vienlaikus tiek piemērots vienkāršotais nodokļa nomaksas risinājums.

Nodokļu maksātājam, ievērojot konkrētā nodokļa likuma nosacījumus, ir tiesības izbeigt vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma piemērošanu SDI kontam. Šajā gadījumā nodokļu maksātājam ir jāiesniedz iesniegums VID EDS ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms plānotās vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma piemērošanas izbeigšanas. Savukārt VID šajā gadījumā vienas darba dienas laikā pēc nodokļu maksātāja iesnieguma saņemšanas informēs kredītiestādi, kura sniedz nodokļu maksātājam SDI konta pakalpojumu, un nodokļu maksātāju par vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma piemērošanas izbeigšanu SDI kontam, norādot izbeigšanas datumu.

Tāpat tiek noteikts, ja nodokļu maksātājs, kura SDI kontam piemēro vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu, izbeidz saimniecisko darbību, vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma piemērošana tiek izbeigta ar datumu, kad VID apstiprina nodokļu maksātāja paziņojumu par saimnieciskās darbības izbeigšanu. Arī šajā gadījumā VID informē kredītiestādi par vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma piemērošanas izbeigšanu SDI kontam.

Nodokļa aprēķināšana un ieturēšana

Vienkāršotais nodokļa nomaksas risinājums ir paredzēts mazajiem uzņēmējiem — fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību un kuru finanšu pratības līmenis ir atšķirīgs, tādējādi risinājums paredz nodokļa aprēķināšanu un iekasēšanu faktiski bez nodokļa maksātāja iesaistes, proti, no katras SDI kontā ienākošās transakcijas (skaidrā vai bezskaidrā naudā) nodoklis tiks ieturēts uzreiz. Tādējādi nauda, kas paliks SDI kontā, uzreiz būs pieejama nodokļa maksātājam un izmantojama pēc tā ieskatiem.

Ņemot vērā to, ka konkrētā nodokļa likumā var tikt paredzēta dažādu nodokļa likmju piemērošana, piemēram, atkarībā no apgrozījuma, kā tas, ir noteikts MUN likumā, ir paredzēts, ja konkrētais nodokļa likums attiecīgajam nodokļu režīmam paredz piemērot dažādas nodokļa likmes, nodoklis no SDI kontā ienākošās trans≠akcijas vispirms tiks ieturēts atbilstoši maksimālajai likmei. VID, ievērojot konkrēto nodokļa likumu, paziņos kredītiestādei  nodokļa likmi, kas piemērojama, rezervējot nodokli no katras SDI kontā ienākošās transakcijas.

Savukārt pēc informācijas pārbaudes un korekta nodokļa aprēķināšanas summa, kas rezervēta par daudz, tiks atbrīvota un, vēlākais, divu darba dienu laikā būs pieejama nodokļu maksātājam.

Šāds risinājums izvēlēts, lai vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu ieviestu pēc iespējas vienkāršāku un efektīvāku, kā arī nebūtu jāpiemēro nokavējuma naudas par nodokļu maksājumu samaksas termiņa kavējumu aprēķināšanas un nodokļu maksājumu piedziņas mehānismi, kas radītu ievērojamu slogu VID un nepatīkamas situācijas nodokļu maksātājiem. Ja sākotnēji tiktu piemērota mazākā nodokļa likme, bet informācijas apmaiņas procesā vēlāk tiek saņemta informācija, kas pamato, ka piemērojama lielākā nodokļa likme, taču SDI kontā naudas vairs nebūtu, nodokļu maksātājam varētu izveidoties nodokļa parāds. Vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma īstenošanā, lai nodrošinātu to, ka nodokļu maksātājam nav jāiesaistās nodokļa aprēķināšanā un nomaksā, būtiska ir informācijas apmaiņa starp VID un kredītiestādi, bet tam ir jāparedz laiks. Savukārt gadījumos, kad konkrētais nodokļa likums attiecīgajam nodokļa režīmam paredzēs tikai vienu nodokļa likmi, nodoklis šajā gadījumā uzreiz tiks ieturēts korektā apmērā.

Lai mazinātu komisijas maksu izdevumus par pārskaitījumu veikšanu, kredītiestādes ieturēto nodokli atbilstoši VID sniegtajai informācijai ieskaitīs vienotajā nodokļu kontā (vienā maksājumā) kā visu tās klientu, kas izmanto SDI kontu, nodokļu maksājumu. 

Savukārt, lai nodrošinātu saņemto nodokļu maksājumu identificēšanu un uzskaiti, kredītiestāde pirms nodokļa maksājuma par attiecīgo dienu pārskaitīšanas vienotajā nodokļu kontā nosūtīs informāciju VID par ieturētā nodokļa apmēru, kas konkrētajā dienā tiks pārskaitīts vienotajā nodokļu kontā, sadalījumā pa nodokļu maksātājiem, kā arī maksājuma uzdevumā norādīs informāciju nodokļa maksājumu, kas pārskaitīti, un nodokļu maksātāju, no kuriem nodoklis ieturēts, identificēšanai.

Noapaļošanas kārtība

SDI kontā varētu tik ieskaitīti vai iemaksāti maksājumi dažādos apmēros, tādējādi, lai nodrošinātu skaidru regulējumu attiecībā uz nodokļa apmēru, kas rezervējams un ieskaitāms vienotajā nodokļa kontā, noteikts noapaļošanas princips, kas piemērojams, rezervējot un aprēķinot nodokļa apmēru, proti, noapaļo līdz tuvākajam centam, ņemot vērā trešo zīmi aiz komata. Ja trešā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, tad centa vērtība nemainās. Ja trešā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad cents tiek noapaļots par vienu uz augšu.

Pienākums aizpildīt deklarāciju 

Vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma piemērošanas laikā nodokļu maksātājam var rasties pienākums nodokli aprēķināt, deklarēt un maksāt konkrētā nodokļa likumā noteiktajā vispārējā kārtībā par pārskata periodu (ārpus vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma), tādējādi ir paredzēts, ka nodokļu maksātājs aprēķina, deklarē un maksā konkrētā nodokļa likumā noteiktajā vispārējā kārtībā, ja iestājas vismaz viens no šādiem gadījumiem:

  1. nodokļu maksātājs zaudē tiesības izmantot vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu — datumā, kad nodokļu maksātājs zaudē minētās tiesības;
  2. ir apturēta saimnieciskās darbības ieņēmuma konta darbība — par visu apturēšanas periodu, sākot ar saimnieciskās darbības ieņēmuma konta darbības apturēšanas datumu;
  3. nodokļu maksātājs izbeidz vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma piemērošanu — VID paziņotajā izbeigšanas datumā.

Situācijā, kad nodokļu maksātājam rodas pienākums nodokli aprēķināt, deklarēt un maksāt konkrētā nodokļa likumā noteiktajā vispārējā kārtībā, ir noteikts, ka VID ir pienākums EDS nodrošināt nodokļu maksātājam nodokļa deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamo informācija par SDI konta kredīta apgrozījumu un nodokli, kas samaksāts, izmantojot SDI kontu.

Likuma grozījumos noteikts: kamēr nav iestājies saimnieciskās darbības ieņēmumu konta izmantošanas izbeigšanas datums,  nodokļa aprēķināšanu un ieturēšanu veic vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma ietvaros.

Kļūdainie maksājumi

Ņemot vērā to, ka praksē var veidoties situācijas, kad SDI kontā tiek ieskaitīti kļūdaini (ar saimniecisko darbību nesaistīti) maksājumi, ir paredzēts, ka nodokļu maksātājam šādā situācijā triju gadu laikā no vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma ietvaros ieturētā nodokļa ieskaitīšanas vienotajā nodokļu kontā ir tiesības iesniegt VID EDS iesniegumu strukturētu datu formā un pieprasīt nepareizi ieturētā nodokļa atmaksu. VID šo iesniegumu izskatīs un veiks nepareizi ieturētā nodokļa atmaksu saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 28. panta otrajā daļā noteikto kārtību. Nodokļa atmaksa tiks veikta uz nodokļu maksātāja norādīto maksājumu kontu, kas nav SDI konts. Tādējādi situācijas, kas saistītas ar SDI kontā kļūdaini ieskaitītajiem maksājumiem, risināmas VID.

Vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma īstenošana notiks, izmantojot informācijas sistēmu tehnoloģiju iespējas, kas neizslēdz to, ka risinājuma īstenošanā varētu rasties tehniskas problēmas. Tādējādi, lai tās savlaicīgi identificētu un novērstu, regulējums paredz, ja nodokļu maksātājs konstatē, ka no SDI kontā ieskaitītajiem vai iemaksātajiem ieņēmumiem nodoklis netiek ieturēts un ieskaitīts vienotajā nodokļu kontā, tas nekavējoties informē VID vai kredītiestādi.

Kredītiestādes iesaistīsies tikai vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma īstenošanā, t.i., sniedzot atbalstu nodokļa iekasēšanas nodrošināšanai, savukārt VID ir uzskatāms par nodokļa administrāciju vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma ietvaros.

Grāmatvedības kārtošanas prasības nodokļu maksātājiem

Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumu Nr. 188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" 4.punkts paredz, ka persona (gan IIN, gan MUN maksātāja), saimnieciskās darbības ieņēmumus un ar to gūšanu saistītos izdevumus var nereģistrēt saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā, ja tā savu saimniecisko darījumu nodrošināšanai veic tikai bezskaidras naudas norēķinus, šim nolūkam izmantojot atsevišķu maksājumu kontu, kuru tai atvēris personas maksājumu pakalpojumu sniedzējs Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē. Šādā gadījumā visi nepieciešamie dati par šīs personas saimnieciskajiem darījumiem, lai fiksētu nodokļu aprēķināšanai nepieciešamos datus, tiek iegūti, pamatojoties uz kredītiestādes (bankas) izsniegtajiem konta izrakstiem.

Savukārt pēc grozījumos noteiktā regulējuma par vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu spēkā stāšanās (2021. gada 12. jūlijā),  jāveic attiecīgi grozījumi noteikumos Nr. 188, lai noteiktu nodokļu maksātājam, kas būs izvēlējies izmantot SDI kontu, atvieglotus nosacījumus grāmatvedības kārtošanā, atbrīvojot to no ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla vešanas, kā arī, ja šis nodokļa maksātājs veic skaidras naudas norēķinus, noteiktu viņam pienākumu skaidras naudas darījumus reģistrēt sarakstā brīvā formā.

Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumu Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 82.1. apakšpunktā ir noteikti gadījumi, kad nodokļu maksātāji, saņemot samaksu par darījumiem skaidrā naudā vai ar maksājumu kartēm, vai izmantojot mobilās lietotnes, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai var nelietot kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas, darījumu apliecinot ar šo noteikumu 71. punktā minētajā kārtībā noformētu reģistrēto kvīti pēc darījuma partnera pieprasījuma.

No spēkā esošā regulējuma izriet, ka nodokļu maksātājam, kas izmantos vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu, saņemot samaksu skaidrā naudā, darījumu partnerim būs jāiesniedz VID reģistrēta kvīts (ja darījumu partneris to pieprasīs) un attiecīgi vienu reizi ceturksnī būs jāsniedz VID informatīvā deklarācija par VID reģistrēto kvīšu izlietojumu. Lai vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu ieviestu pēc iespējas vienkāršāku (motivējošu nodokļu maksātājam), noteikumos Nr. 96 jāparedz izņēmums, ka vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma izmantotāji, saņemot samaksu skaidrā naudā, pēc darījumu partnera pieprasījuma izsniedz VID reģistrētu kvīti, bet atskaiti par kvīšu izlietojumu gatavo vienu reizi gadā, nevis vienu reizi ceturksnī, kā to paredz noteikumi Nr. 96.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada augusta (476.) numurā.