0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTISaimnieciskās darbības veicēja gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana

Saimnieciskās darbības veicēja gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana

Jeļena Beitāne, praktizējoša grāmatvede

Sākot no 1. marta, saimnieciskās darbības veicējiem Valsts ieņēmumu dienestā (VID) jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Tas arī nozīmē, ka ir jābūt pilnīgai skaidrībai par to, kādā veidā ir aizpildāms deklarācijas D3 pielikums. 2022. gada 3. jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta (MK) 2022. gada 31. maija noteikumi Nr. 322 «Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā», kuros ir veiktas nelielas izmaiņas, kas nosaka, kādā veidā izdevumos tiek iekļauti valsts sociālās apdrošināšanas…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Saimnieciskās darbības veicēja gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana
Foto: © deagreez — stock.adobe.com

Sākot no 1. marta, saimnieciskās darbības veicējiem Valsts ieņēmumu dienestā (VID) jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Tas arī nozīmē, ka ir jābūt pilnīgai skaidrībai par to, kādā veidā ir aizpildāms deklarācijas D3 pielikums.

Jeļena Beitāne, praktizējoša grāmatvede
Jeļena Beitāne,
praktizējoša grāmatvede
Foto: Gunārs Timermanis, www.foto–video.lv

2022. gada 3. jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta (MK) 2022. gada 31. maija noteikumi Nr. 322 «Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā», kuros ir veiktas nelielas izmaiņas, kas nosaka, kādā veidā izdevumos tiek iekļauti valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumi. Neskatoties uz to, ka noteikumi stājās spēkā 2022. gadā, pilnībā šo noteikumu ievērošana kļuva aktuāla 2023. gadā, jo 2022. gads tiek uzskatīts par pārejas periodu, kurā VSAOI iekļaušanu saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnālā bijā jānorāda divās ailēs. No 1. janvāra līdz 31. maijam VSAOI aprēķinātā summa bija jāiekļauj 19. ailē «Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, iekļaujami pilnā apmērā» vai žurnāla 20. ailē «Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, iekļaujami pilnā apmērā». Sākot no 1. jūnija, ziņas par VSAOI jānorāda žurnāla 23. ailē «Izdevumi, kas nav attiecināmi uz nodokļu aprēķināšanu». Tomēr, kā jau iepriekš tika minēts, līdz 2022. gada beigām žurnālu vēl varēja turpināt kārtot bez izmaiņām. Savukārt, sākot no 2023. gada, aprēķinātās summas par VSAOI jānorāda žurnāla 23. ailē «Izdevumi, kas nav attiecināmi uz nodokļu aprēķināšanu».

1 MK 2010. gada 7. septembra noteikumu Nr. 827 «Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli» 4. pielikums, https://likumi.lv/doc.php?id=217642

Līdz ar to 2023. gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija ir aizpildāma nedaudz citādāk, nekā tas ir ierasts. Ja skatās uz D3 pielikumu, tad šis pielikums nav ievērojami mainījies, mainījies ir tikai tas, ka ziņas par aprēķinātiem VSAOI jau automātiski ir iekļautas D formā, jo pašnodarbinātais jau ir iesniedzis VID par VSAOI iemaksām četras reizes gadā, iesniedzot «Pašnodarbinātā vai darba devēja ziņojumu»1 VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS). Jāvērš uzmanība, ka šo ziņojumu ir jāiesniedz reizi ceturksnī, respektīvi aprīlī, jūlijā, oktobrī un nākamā gada janvārī, līdz 17. datumam un līdz 23. datumam jāsamaksā VSAOI. «Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumu» iesniedz tikai par to pārskata ceturksni, par kuru veic obligātās iemaksas (arī tad, ja obligātās iemaksas veic par vienu vai diviem pārskata ceturkšņa mēnešiem). Ziņojumā ir jānorāda ienākuma summa (ieņēmumi – izdevumi) par katru mēnesi, no kura EDS sistēmā automātiski tiks aprēķināta maksājamā VSAOI summa. Jāvērš uzmanība, ka, veicot VSAOI aprēķinu, un, ja ienākuma summa pārsniedz valsts noteikto minimālo algu, pašnodarbinātajam ir jāsamaksā VSAOI vispārējā nodokļa iemaksa. Par summu līdz minimālās algas slieksnim ir jāpiemēro VSAOI likmi, kas sastāda 31,07% no ienākumiem, kā arī pārējo ieņēmumu summai jāpiemēro pensiju apdrošināšanas iemaksu likme 10%. Respektīvi VSAOI kopējā likme sastāda 41,07%. Ja ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālās algas apmēru, tad nodokļu maksātājs aprēķina tikai pensiju apdrošināšanas iemaksu likmi 10%. Atšķirīga iemaksu likme ir vecuma pensijas saņēmējiem (29,36%) un nekustamā īpašuma apsaimniekotājiem (26,59%). Jāvērš uzmanība, ka 2023. gadā minimālā alga bija 620 eiro, toties 2024. gadā tā jau ir 700 eiro, kas nozīmē, ka 17. aprīlī nodokļu aprēķina slieksnis būs 700 eiro.

2 Sk. https://likumi.lv/ta/id/348980-grozijumi-ministru-kabineta-2018-gada-30-oktobra-noteikumos-nr-662-noteikumi-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokla-deklaracijam-un-to-aizpildisanas-kartibu

No 2024. gada 11. janvāra stājās spēkā MK 2024. gada 9. janvāra noteikumi Nr. 8 «Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 «Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību»»2, kas nosaka iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas D3 pielikuma aizpildīšanas kārtību. D3 pielikuma aizpildīšanas laukos jāsniedz sekojoša informācija.

D3 IENĀKUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS

Dati par lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu ir jānorāda 1., 2., 3. un 4. rindā.

1. rindā «Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas» norāda taksācijas gada ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, tai skaitā:

3 Sk. https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
 • 1.1. rindā «Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas» norāda taksācijas gada laikā iegūtos ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas, kā noteikts saskaņā ar likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 9. panta 3.1 daļu (izņemot ieņēmumus no iekšējo ūdeņu zivsaimniecības)3;
 • 1.2. rindā «Ieņēmumi no iekšējo ūdeņu zivsaimniecības» norāda taksācijas gada laikā iegūtos ieņēmumus no zivju audzēšanas privātajās ūdenstilpēs vai nodokļa maksātāja lietošanā nodotās ūdenstilpēs, kas ietver arī akvakultūru;
 • 1.3. rindā «Ieņēmumi no lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas» norāda ieņēmumus no lauku tūrisma saskaņā ar «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» likuma 9. panta 3.2 daļu.
 • 1.4. rindā «Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai» norāda taksācijas gada laikā saņemtos ieņēmumus, kas ietver gan valsts, gan Eiropas Savienības atbalsta summas lauksaimniecībai un lauku attīstībai, tostarp arī pakāpeniski atzītās summas.

2. rindā «Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu» norāda izdevumus, kas tieši attiecas uz šīm divām darbībām. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs veic arī citus saimnieciskus darbus un nav precīzi zināms, kāda daļa no kopējiem izdevumiem ir saistīta ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, šī daļa tiek noteikta proporcionāli lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas ieņēmumiem.

3. rindā «Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas», kuri tiek segti ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem, ieraksta D3 pielikuma sadaļā «Pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem» I daļas «Zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas» 3. ailē norādīto summu. Šī summa nevar pārsniegt ieņēmumu (1. rinda) un izdevumu (2. rinda) starpību no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kurā jau ir iekļautas atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai saņemtās summas (1.4. rinda).

4. rindā «Neapliekamie ienākumi» norāda ienākumus no saimnieciskās darbības.

D3 pielikuma 5., 6. un 7. rindā jānorāda dati par saimniecisko darbību, kas neattiecas uz lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu.

5. rindā «Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem» norāda ieņēmumus, kas gūti no citiem saimnieciskās darbības veidiem taksācijas gadā.

6. rindā «Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem» ieraksta izdevumus, kas saistīti ar 5. rindā minēto ieņēmumu gūšanu. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nodarbojas arī ar lauksaimniecisko ražošanu vai lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu un nav precīzi zināms, kāda daļa no kopējiem izdevumiem attiecas uz citiem saimnieciskās darbības veidiem, šī daļa tiek noteikta proporcionāli saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

7. rindā «Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ko segs ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem,» norāda summu, kas norādīta zaudējumu pārskata II daļas «Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem» 3. ailē. Šī summa nevar pārsniegt citu saimniecisko darbību ieņēmumu (5. rinda) un izdevumu (6. rinda) starpību.

D3 pielikuma 8., 9., 10. un 11. rindu aizpilda visi nodokļa maksātāji, kuri veic saimniecisko darbību un kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā.

8. rindā «Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības» ieraksta D3 pielikuma 1. un 1.4. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaita neapliekamo ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kas atbilst likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 9. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajam apmēram, 2. rindā norādīto izdevumu summu un 3. rindā norādīto iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumu summu, tai pieskaitot 5. un 6. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaitīta 7. rindā ierakstītā iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumu summa. Ja aprēķinātā starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā norāda «0».

9. rindu «Ārvalstīs samaksātais nodoklis» aizpilda, ja saimnieciskā darbība reģistrēta Latvijas Republikā un atsevišķus saimnieciskās darbības ienākumus gūst ārvalstī, kur no saimnieciskās darbības ienākumiem ir ieturēts nodoklis. Šajā rindā norāda ārvalstīs samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (vai tam atbilstoša nodokļa) summu (bet ne vairāk par summu, kas būtu vienāda ar Latvijas Republikā aprēķināto nodokli par ārvalstīs gūto ienākumu, piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi).

10. rindā «Minimālais apliekamais ienākums» ieraksta minimālo apliekamo ienākumu, kas aprēķināts, dalot minimālo nodokli 50 eiro apmērā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi. 10. rindu neaizpilda, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir veicis iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem, vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par sevi kā par pašnodarbinātu personu, taksācijas gadā vai pirmstaksācijas gadā ir reģistrējis saimniecisko darbību, taksācijas gadā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai pabeidzis likvidācijas procesu.

11. rindā «Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu» ieraksta 8. un 10. rindā norādīto skaitļu starpību. Ja aprēķinātā starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā norāda «0».

Nodokļa maksātājs zaudējumus no saimnieciskās darbības norāda zaudējumu pārskatā atsevišķi pa pirmstaksācijas gadiem.

Zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas ieraksta zaudējumu pārskata I daļā sadaļā «Zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas». Zaudējumus no citām saimnieciskajām darbībām ieraksta zaudējumu pārskata II daļā sadaļā «Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem».

Zaudējumu pārskata I un II daļu aizpilda šādi:

 • 1. ailē «Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radušies» norāda gadu, kurā nodokļa maksātājam ir konstatēti saimnieciskās darbības zaudējumi.
 • 2. ailē «Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi» norāda saimnieciskās darbības zaudējumus, kuri nav segti līdz taksācijas gada beigām. Šie zaudējumi tiek aprēķināti pirmstaksācijas gadā, kurā ir radušies, izmantojot saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu starpību. Zaudējumu pārskata I daļā, 2. ailē, ieraksta pirmstaksācijas gada D3 pielikuma 1., 1.4. un 2. rindas starpību, ja rezultāts ir negatīvs. Zaudējumu pārskata II daļā, 2. ailē, ieraksta pirmstaksācijas gada D3 pielikuma 5. un 6. rindas starpību, ja rezultāts ir negatīvs. Ja aprēķinātā negatīvā vērtība tiek ievadīta, tā tiek ierakstīta kā pozitīva vērtība, aprēķina rezultātu reizinot ar «–1».
 • 3. ailē «Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā» taksācijas gadā, par kuru tiek iesniegta deklarācija, atspoguļo iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus, kuri tiks segti. Ja saimnieciskās darbības zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas tiek segti ar citiem saimnieciskās darbības ienākumiem, norādīto segto summu norāda, ņemot vērā attiecīgo ienākumu veidu proporcijas un hronoloģisko secību. Norādītā summa nedrīkst pārsniegt apliekamos ienākumus.
 • 4. ailē «Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem» norāda uz zaudējumu apjomu, kas tiks pārnests uz nākamajiem taksācijas gadiem. Šo apjomu aprēķina, ņemot vērā attiecīgā taksācijas gada pārskata 2. un 3. ailē norādīto skaitļu starpību.

Zaudējumu pārskata III daļu aizpilda šādi:

 • 1. aili «Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radušies» neaizpilda.
 • 2. ailē «Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi» norāda uz saimnieciskās darbības zaudējumiem, kas ir aprēķināti pirmstaksācijas gadā (gadā, kurā radušies zaudējumi) un ietver zaudējumus no visiem saimnieciskās darbības veidiem kopumā.
 • 3. ailē «Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā» attiecas uz gadu, par kuru tiek aizpildīta deklarācija, un norāda apjomu, kādā tiks segti iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi no visiem saimnieciskās darbības veidiem kopumā. Norādītajai summai ir jābūt mazākai vai vienādai ar apliekamajiem ienākumiem.
 • 4. ailē «Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem» attiecas uz zaudējumu apjomu, kas tiks pārnests uz nākamajiem taksācijas gadiem. Šo apjomu aprēķina, ņemot vērā attiecīgā pārskata III daļas 2. un 3. ailē norādīto skaitļu starpību.
Publicēts žurnāla “Bilance” 2024. gada februāra (506.) numurā.