0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIUzņēmuma saimnieciskajā darbībā izmantotā autotransporta uzskaites kārtība

Uzņēmuma saimnieciskajā darbībā izmantotā autotransporta uzskaites kārtība

Ilvija Ozoliņa, Mg. Oec., nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi, grāmatvedības kursu pasniedzēja, nodokļu semināru lektore

Iepriekšējā Bilances numurā apskatīju autotransporta iegādes variantus un to uzskaites kārtību. Šajā rakstā ar piemēriem parādīšu, kādas darbības grāmatvedībā jāveic, iegādāto transportlīdzekli izmantojot saimnieciskajā darbībā. 1. Pamatlīdzekļa kartītes atvēršana Pēc transportlīdzekļa iegādes darījuma iegrāmatošanas, nākamais solis ir pamatlīdzekļa kartītes atvēršana. Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 775 «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi» (turpmāk tekstā — noteikumi) 68. punktu, grāmatvedības reģistros par katru atsevišķu pamatlīdzekli…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Uzņēmuma saimnieciskajā darbībā izmantotā autotransporta uzskaites kārtība
Foto: © Artinun – stock.adobe.com
Ilvija Ozoliņa, Mg.sci.oec., nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi
Ilvija Ozoliņa, Mg.sci.oec.,
nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi, grāmatvedības kursu pasniedzēja, nodokļu semināru lektore
Foto: Aivars Siliņš

Iepriekšējā Bilances numurā apskatīju autotransporta iegādes variantus un to uzskaites kārtību. Šajā rakstā ar piemēriem parādīšu, kādas darbības grāmatvedībā jāveic, iegādāto transportlīdzekli izmantojot saimnieciskajā darbībā.

1. Pamatlīdzekļa kartītes atvēršana

Pēc transportlīdzekļa iegādes darījuma iegrāmatošanas, nākamais solis ir pamatlīdzekļa kartītes atvēršana. Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 775 «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi» (turpmāk tekstā — noteikumi) 68. punktu, grāmatvedības reģistros par katru atsevišķu pamatlīdzekli norāda: 

 • sākotnējo vērtību un visas vērtības izmaiņas;
 • lietderīgās lietošanas laika ilgumu un tā izmaiņas;
 • piemēroto nolietojuma aprēķināšanas metodi (ja attiecīgā pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiks ir ierobežots) un tās izmaiņas;
 • pārvietošanas vai izslēgšanas pamatojumu;
 • datumu, ar kuru pamatlīdzekli sāk izmantot saimnieciskajā darbībā atbilstoši tam paredzētajam mērķim;
 • attiecīgā dokumenta — pieņemšanas un nodošanas akta vai grāmatvedības izziņas datumu un numuru;
 • datumu, ar kuru tiek pārtraukta un atsākta pamatlīdzekļa izmantošana saimnieciskajā darbībā.

Attiecībā uz transportlīdzekļiem, ieteikums pamatlīdzekļa kartītē norādīt ne tikai mašīnas marku un modeli, bet arī valsts reģistrācijas numuru un šasijas numuru.

2. Atsevišķi konti grāmatvedības kontu plānā

Grāmatvedības kontu plānā atver atsevišķus bilances kontus transportlīdzekļa uzskaites (iegādes) vērtības uzskaitei un uzkrātā nolietojuma uzskaitei. Operāciju kontu grupā atver izmaksu kontu pārskata perioda aprēķinātā nolietojuma uzskaitei. Cik detalizētu kontu sadalījumu analītikā uzņēmums izveido, to nosaka katrs uzņēmums pats savā grāmatvedības politikā. Tā kā praksē esmu pamanījusi, ka dažkārt jaunie grāmatveži neizprot tieši uzkrātā nolietojuma bilances konta būtību, tad ar piemēru parādīšu, kā aprēķināto pamatlīdzekļu nolietojumu iegrāmatojam uzskaitē un kādu ietekmi tas rada uz konkrētā pamatlīdzekļa bilances vērtību.

Piemērs

Uzņēmums 2023. gada 23. janvārī iegādājās lietotu kravas automašīnu 20 000 eiro vērtībā, PVN (21%) — 4200 eiro, un sāka to izmantot saimnieciskajā darbībā. Derīgās lietošanas laiks tika noteikts 10 gadi. Likvidācijas vērtība nebūtiska. Nolietojuma aprēķināšanai uzņēmumā tiek izmantota lineārā metode. Nolietojumu sāk rēķināt ar nākamo mēnesi pēc iegādes.

Gatavojot gada pārskatu, jāaprēķina un jāiegrāmato pamatlīdzekļu nolietojums un jānosaka bilances vērtība īpašumā esošajiem pamatlīdzekļiem. 

Aprēķins:

20 000 : 120 (10 × 12) = 166,67 (viena mēneša nolietojums)

166,67 × 11 = 1833,37 (nolietojums 2023. gadā)

Grāmatojums uzskaitē:

Iegādes darījuma grāmatojums 23.01.2023.

D1230 «Pārējie pamatlīdzekļi» K «Norēķini ar piegādātājiem» 20 000

D5721 «Norēķini par PVN» K «Norēķini ar piegādātājiem» 4200

Iegrāmatots aprēķinātais pamatlīdzekļu nolietojums 31.12.2023.

D7420 «Pamatlīdzekļu K1290 «Pamatlīdzekļu nolietojums» nolietojums» 1833,37

Notikumu shematisks attēlojums

1230   1290
D K   D K
20000       1833,37
DA = 20000 KA=0   DA=0 KA = 1833,37
BS = 20000       BS = 1833,37
 

Bilances vērtība 31.12.2023. ir 18 166,63 (20 000 – 1833,37), kura gada pārskata bilancē jānorāda aktīvā ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā postenī «Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs».

3. Lietderīgās lietošanas laiks

Uzņēmuma vadītājs nosaka attiecīgā transportlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiku un likvidācijas vērtību, ja tā ir būtiska. Noteikumu 91. punkts nosaka, ka par pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiku pieņem laikposmu (gados), kurā sabiedrība plāno izmantot šo pamatlīdzekli, ņemot vērā paredzēto lietošanas intensitāti, fizisko nolietošanos, tehnisko novecošanos un likumiskos (juridiskos) pamatlīdzekļa lietošanas ierobežojumus. Savukārt noteikumu 92. punkts nosaka, ka pamatlīdzekļa nolietojamo vērtību nosaka, no iegādes vērtības atskaitot likvidācijas vērtību.

Likvidācijas vērtība ir aplēstā vērtība, kuru sabiedrība varētu iegūt, pārdodot pamatlīdzekli tā lietderīgās lietošanas laika beigās, un no kuras atskaitītas gaidāmās atsavināšanas izmaksas. Ja pamatlīdzekļa likvidācijas vērtība ir nebūtiska, to neņem vērā nolietojamās vērtības aprēķināšanā.

Piemērs

Uzņēmums iegādājas jaunu automašīnu 30 000 eiro vērtībā. Vadības lēmums, ka lietos šo automašīnu 5 gadus un tad to pārdos. Tiek noteikta likvidācijas vērtība 10 000 eiro, pieņemot, ka, ja šāda automašīna pirkšanas brīdī būtu 5 gadus veca, tās tirgus vērtība būtu 10 000 eiro. Grāmatvedis uzskaitē aprēķina nolietojamo vērtību, t.i., 30 000 – 10 000 = 20 000 eiro.

Piemērs

Uzņēmums nopērk portatīvo datoru 1000 eiro vērtībā. Nosaka derīgās lietošanas laiku 5 gadi. Vadība nosaka, ka pēc 5 gadiem datora utilizācijas izmaksas būs 20 eiro. Tā kā summa nav būtiska, tad nolietojums tiks rēķināts no pilnas iegādes vērtības.

4. Nolietojuma aprēķināšana

Saskaņā ar noteikumu 95. punktu, pamatlīdzekļa nolietojumu sāk aprēķināt tad, kad pamatlīdzekli iespējams izmantot paredzētajiem mērķiem. To aprēķina arī tad, ja pamatlīdzeklis netiek aktīvi izmantots (piemēram, tehniskās apkopes, remonta, rekonstrukcijas vai dīkstāves laikā), izņemot gadījumu, ja nolietojuma aprēķināšanai tiek izmantota no pamatlīdzekļa lietošanas intensitātes atkarīga metode. Šādā gadījumā pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķināšanu var pārtraukt tik ilgi, cik ilgi pamatlīdzeklis netiek aktīvi izmantots.

Transportlīdzekļa sākotnējo iegādes vērtību pakāpeniski noraksta izmaksās tā lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot vienu no noteikumos minētajām pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas metodēm.

Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai var izmantot šādas metodes.

1. Lineārā metode

Tās pamatā ir pieņēmums, ka pamatlīdzekļa lietderība samazinās vienmērīgi, tādēļ pamatlīdzekļa nolietojuma gada summa tā lietderīgās lietošanas laikā nemainās, ja nemainās pamatlīdzekļa likvidācijas vērtības (ja tāda ir paredzēta) grāmatvedības aplēses.

Piemērs

Iegādāta kravas automašīna par 60 000 eiro. Noteikts lietderīgās lietošanas laiks 5 gadi. Likvidācijas vērtība 10 000 eiro.

Pārskata gads Pārskata perioda izmaksās atzītais nolietojums Uzkrātais nolietojums pārskata perioda beigās Pamatlīdzekļa atlikusī vērtība bilancē
1 10 000 10 000 50 000
2 10 000 20 000 40 000
3 10 000 30 000 30 000
4 10 000 40 000 20 000
5 10 000 50 000

10 000

2. Degresīvā (paātrinātās nolietojuma aprēķināšanas) metode

Tās pamatā ir pieņēmums, ka lietošanas sākumposmā pamatlīdzeklim ir augstāks ražīgums un mazāk resursu tiek tērēts tā uzturēšanai darba stāvoklī. Lietošanas pēdējos gados pamatlīdzekļa ražīgums samazinās un pieaug izdevumi tā remontam. Izmantojot šo metodi, pamatlīdzekļa nolietojuma vislielākā gada summa ir pirmajā ekspluatācijas gadā, bet vismazākā — pēdējā. Uzņēmums nosaka nolietojuma procentu.

Piemērs

Iegādāta kravas automašīna par 50 000 eiro. Noteikts nolietojuma procents — 40%.
Pārskata gads Nolietojuma aprēķins Pārskata perioda izmaksās atzītais nolietojums Uzkrātais nolietojums pārskata perioda beigās Pamatlīdzekļa atlikusī vērtība bilancē
1 50 000 × 40% 20 000 20 000 30 000
2 30 000 × 40% 12 000 32 000 18 000
3 18 000 × 40% 7 200 39 200 10 800
4 10 800 × 40% 4 320 43 520 6 480
5 6 480 × 40% 2 592 46 112 3 888

3. No pamatlīdzekļa lietošanas intensitātes atkarīgā metode

Izmantojot tās, pamatlīdzekļa nolietojuma gada summa tiek noteikta atkarībā no attiecīgā pamatlīdzekļa paredzētās jaudas un tā faktiskās izmantošanas attiecīgajā laikposmā.

Saskaņā ar noteikumu 96. punktu, pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķināšanu pārtrauc, ja:

 • pamatlīdzekļa uzskaites vērtība vai šīs vērtības un pamatlīdzekļa likvidācijas vērtības (ja tāda paredzama) starpība ir pilnībā norakstīta;
 • saskaņā ar jauno grāmatvedības aplēsi pamatlīdzekļa likvidācijas vērtība (ja tāda paredzama) ir vienāda ar tā bilances vērtību vai pārsniedz to;
 • pamatlīdzeklis tiek izslēgts.

Piemērs

Uzņēmums iegādājies kravas automašīnu par 50 000 eiro. Vadība noteikusi, ka piecos gados plāno nobraukt 100 000 km. Pārskata periodā ir nobraukti 20 000 km.

 1. Aprēķina nolietojumu uz vienu plānoto kilometru, t.i., 50 000/ 100 000 = 0,50 eiro/km
 2. Aprēķina nolietojumu pārskata gadā, t.i., 0,50 × 20 000 = 10 000 eiro
 3. Uzkrātais nolietojums pārskata perioda beigās 10 000 eiro
 4. Automašīnas atlikusī vērtība bilancē 50 000 – 10 000 = 40 000 eiro

5. Autotransporta ekspluatācijas izmaksas

Uzņēmumiem, kas savā saimnieciskajā darbībā izmanto transportlīdzekļus, ir jābūt izstrādātai un vadītāja apstiprinātai kārtībai, kurā noteikts:

 1. kā un kādus automašīnas uzturēšanas izdevumus atzīt izmaksās;
 2. kritēriji kapitālā remonta izmaksām;
 3. izlietotās degvielas uzskaites kārtība;
 4. dokumentu aprite automašīnu un ar to saistīto izmaksu uzskaitei u.c.

Normatīvie akti nenosaka veidlapu paraugus, kā, piemēram, uzskaitīt izlietoto degvielu vai kādus dokumentus sagatavot, pieņemot automašīnu ekspluatācijā, uzņēmums tos izstrādā pats. 

Izmaksas, kas ir saistītas ar automobiļu remontu un tehnisko apkopi, tiek attiecinātas uz uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumiem. Izmaksas kārtējam remontam un tehniskai apkopei tiek iegrāmatotas tajā pārskata periodā, kurā tās ir radušās.

Izdevumi, kas nebūs atzīstami kā kapitālās izmaksas, būs kārtējā remonta un apkopes izdevumi, piemēram, amortizatoru nomaiņa, bremžu kluču nomaiņa, eļļas nomaiņa, signāllukturu nomaiņa.

Saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (turpmāk tekstā — UIN likums) 8. panta 5. daļas 5. punktu, ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi ir izdevumi par transportlīdzekļa (izņemot reprezentatīvo automobili) degvielu neatkarīgi no tā, vai attiecīgais t/l ir izmantots tikai saimnieciskajā darbībā, pamatojoties uz faktiski nobraukto kilometru skaitu katrā mēnesī saskaņā ar transportlīdzekļa (t/l) noteikto degvielas patēriņa normu uz 100 km, kas nepārsniedz izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk kā par 20%, ja ir izpildīts viens no šādiem kritērijiem:

 1. par transportlīdzekli tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, vai
 2. transportlīdzeklis ir atbrīvots no aplikšanas ar uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 14. panta 1. daļas 5. punktu (deklarējis CSDD reģistrā) un 6. punktu (apstrādā lauksaimniecībā izmantojamu zemi), vai
 3. nodokļa maksātājs ir lauksaimniecības pakalpojumu KS vai atbilstīga mežsaimniecības pakalpojumu KS, vai ZvS.

Pārējiem vieglajiem automobiļiem, uz kuriem neattiecas UIN likuma 8. panta 5. daļas 5. punktu, lai pierādītu to izmantošanu saimnieciskajā darbībā un izlietotās degvielas izdevumu pamatotību, veicama detalizēta uzskaite (piemēram, ar ceļazīmēm vai maršruta lapām) saimnieciskās darbības nodrošināšanai veiktajiem braucieniem un ar tiem saistītajiem degvielas izdevumiem.

Lai izlietotās degvielas uzskaite būtu pilnīga un izdevumus pamatojoša, tad, noformējot m aršruta lapas, tajās norāda:

 • t/l reģistrācijas numuru, marku, modeli un dzinēja darba tilpumu;
 • t/l vadītāja vārdu, uzvārdu;
 • degvielas patēriņa normu uz 100 km;
 • brauciena maršrutu, datumu;
 • brauciena sākuma un beigu laiku;
 • odometra rādījumu mēneša pirmajā un pēdējā dienā.

Dokuments, kurš apliecina degvielas norakstīšanu saimnieciskās darbības izdevumos, var būt arī ceļazīme, brauciena uzdevums, degvielas norakstīšanas akts u.c.

Ja izlietoto degvielu, saskaņā ar UIN likuma 8. pantu, saimnieciskās darbības izdevumos drīkst atzīt, pamatojoties uz faktiski nobraukto kilometru skaitu, tad, noformējot Aktu par faktiski nobraukto kilometru skaitu, tajā norāda:

 • t/l reģistrācijas numuru, marku, modeli;
 • degvielas patēriņa normu uz 100 km;
 • datumu;
 • odometra rādījumu mēneša pirmajā un pēdējā dienā;
 • nobraukto km skaitu pārskata periodā.

Attiecībā uz elektromobiļiem, degvielas uzskaites prasības neatšķiras no parastajiem automobiļiem. Jāuzskaita nobrauktie kilometri un patērētā elektroenerģija. Elektroenerģija ir uzskatāma par alternatīvu degvielai, tāpēc UIN likuma 8. panta 5. daļas 5. punkta normas par degvielas izdevumu attiecināšanu uz saimnieciskās darbības izdevumiem ir jāpiemēro tāpat kā jebkuriem citiem transportlīdzekļiem.

6. Autotransporta kapitālais remonts

Izmaksas kapitālajam remontam tiek pieskaitītas pie transportlīdzekļa sākotnējās vērtības un vienlaicīgi tiek aprēķinātas amortizētās aizstāšanas izmaksas izslēdzamās detaļas novērtēšanai. Tās transportlīdzekļa rezerves daļas, kas ir būtiskas automašīnas ekspluatācijā un bez kurām tā turpmāk nevar piedalīties saimnieciskajā darbībā, var tikt uzskaitītas kā kapitālais remonts, piemēram, dzinēja maiņa, priekšējā stikla maiņa, virsbūves maiņa u.c.

Piemērs

2023. gada janvārī uzņēmums nopērk kravas automašīnu par 40 000 eiro, kurai lietderīgās lietošanas laiks tiek noteikts 7 gadi.

Grāmatojums uzskaitē:

D1230 K5310 40 000

2023. gada novembrī tiek nomainīta būtiska kravas automašīnas detaļa ar jaunu detaļu, kuras vērtība kopā ar uzstādīšanu un vecās demontāžu ir 5000 eiro, un lietderīgās lietošanas laiks tiek noteikts 2 gadi.

Grāmatojums uzskaitē:

D1230 K5310 5000

Tā kā automašīnas iegādes brīdī vērtība atsevišķām detaļām netika norādīta, tad, izslēdzot veco detaļu, tiek izmantots alternatīvs aprēķins — amortizētās aizstāšanas izmaksas. 

1. solis

Darbības ar pamatlīdzekli līdz detaļas nomaiņai:

1) aprēķina automašīnas mēneša nolietojumu:

40 000 : 84 (7 × 12) = 476,19

2) aprēķina uzkrāto nolietojumu automašīnai līdz detaļas nomaiņai;

476,19 × 10 (02 līdz 11) = 4761,90
D7420 K1290 4761,90

3) aprēķina automašīnas atlikušo vērtību līdz detaļas nomaiņai:

40 000 – 4761,90 = 35 238,10

2. solis

Amortizēto aizstāšanas izmaksu aprēķins nomainītajai detaļai:

1) aprēķina teorētisko nolietojumu detaļai mēnesī:

5000 : 24 mēn. = 208,33 eiro 

2) aprēķina nolietojumu «vecajai» detaļai pārskata gadā līdz nomaiņai:

208,33 × 10 = 2083,30

3) aprēķina amortizētās aizstāšanas izmaksas aizstātajai detaļai:

5000 – 2083,30 = 2916,70 (nomainītās detaļas atlikusī vērtība)

Grāmatojums uzskaitē: 

D74XX Amortizētās aizstāšanas izmaksas 2916,70 
K1230 Pārējie pamatlīdzekļi 2916,70

3. solis

Darbības ar pamatlīdzekli pēc detaļas nomaiņas:

1) aprēķina automašīnas uzskaites vērtību pēc detaļas nomaiņas:

40 000 + 5000 – 2916,70 = 42 083,30 eiro

2) aprēķina automašīnas atlikušo vērtību pēc detaļas nomaiņas:

42 083,30 – 4761,90 = 37 321,40 eiro

3) aprēķina atlikušo lietderīgās lietošanas laiku pēc detaļas nomaiņas:

84 – 10 = 74 mēneši

4) aprēķina jauno mēneša nolietojumu pēc detaļas nomaiņas:

37 321,40 : 74 = 504,34 eiro

5) aprēķina nolietojumu pārskata gadā pēc detaļas nomaiņas:

504,34 × 1 mēnesis = 504,34
D7420 K1290 504,34

6) aprēķina uzkrāto nolietojumu pārskata perioda beigās: 

4761,90 + 504,34 = 5266,24

7) aprēķina kravas automašīnas atlikušo (bilances) vērtību 31.12.2023.

42 083,30 – 5266,24 = 36 817,06 eiro

Piemēra shematisks attēlojums

1230   1290
D K   D K
40 000       4761,90
5000        
  2916,70     504,34
DA = 45 000 KA = 2916,70   DA = 0 KA = 5266,24
BS = 42083,30       BS = 5266,24

Nobeiguma secinājumi

1. Ļoti svarīgi ir noteikt pareizu lietderīgās lietošanas laiku, jo tas ietekmē gan finanšu rezultātu, gan arī pamatlīdzekļa bilances vērtību. Ja tiek noteikts nepamatoti īss nolietojuma periods, tad pamatlīdzeklis tiek noamortizēts pārāk ātri, līdz ar to atlikusī vērtība ir nulle, kaut gan tas vēl aktīvi tiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

2. Uzņēmums pats savā grāmatvedības politikā nosaka, kādus izdevumus attiecībā uz autotransportu atzīst kā uzturēšanas izdevumus un noraksta izmaksās pārskata gadā, un kādus attiecina uz kapitālā remonta izmaksām. 

3. Nomainot transportlīdzekļa būtiskas detaļas, ir svarīgi aprēķināt amortizētās aizstāšanas izmaksas, lai nepamatoti netiktu palielināta pamatlīdzekļa uzskaites vērtība.

Nākamajā Bilances numurā apskatīšu nodokļu piemērošanas nianses un pamatlīdzekļu izslēgšanas kārtību uzņēmuma īpašumā esošajam autotransportam.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2023. gada novembra (503.) numurā. Lasiet arī:

 

 • Kursi: PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA – videoieraksts

  164.56
  Izvēlieties