0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIĀrvalstīs gūto ienākumu deklarēšanas pienākums

Ārvalstīs gūto ienākumu deklarēšanas pienākums

Valsts ieņēmumu dienests

Foto: Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aktualizējis informatīvo materiālu “Ārvalstīs strādājoši Latvijas rezidenti un rezidences statusa noteikšana“, kurā sniegta informācija par nodokļu piemērošanas kārtību fizisko personu – Latvijas rezidentu – ienākumam no algota darba ārvalstīs.

Atbilstoši likumam “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) maksā fiziskās personas – iekšzemes nodokļu maksātāji (rezidenti) –, kas guvušas ienākumu Latvijā un ārvalstīs. Tādējādi Latvijas rezidents, kas kalendāra gadā guvis ienākumus ārvalstī, IIN no šā ienākuma maksā Latvijā.

Ar IIN neapliek Latvijas rezidenta algota darba ienākumus:

  • kas gūti citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – konvencija),
  • un kas attiecīgajā ārvalstī ir pakļauti aplikšanai ar IIN vai tam analoģisku nodokli.

Minēto nodokļa atbrīvojumu piemēro algota darba ienākumiem, savukārt to nepiemēro ienākumiem, ko fiziskā persona gūst:

  • strādājot uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa;
  • kā personāls, kuru personāla iznomātājs iznomā personāla nomniekam – Latvijas rezidentam vai nerezidenta pastāvīgajai pārstāvniecībai Latvijā;
  • ārpus darba tiesiskajām attiecībām, piemēram, pensijai, autoratlīdzībai, ienākumam no dividendēm u. c.

Personas, kas ir saņēmušas ienākumu citā valstī, jāiesniedz gada ienākumu deklarācija VID.

Latvijas rezidents par ienākumiem, kas kalendāra gadā gūti, strādājot darba devēja – ārvalsts nodokļu maksātāja – labā ārpus Latvijas, ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1. jūnijā, bet, ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz 78 100 eiro, tad līdz 1. jūlijam.

Ārvalstīs gūto ienākumu norāda deklarācijas pielikumā D2 “Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi“.

Deklarācija nav jāsniedz, ja Latvijas rezidents ES dalībvalstī saņēmis algota darba ienākumu, kas attiecīgajā ES dalībvalstī ir pakļauts aplikšanai ar IIN vai tam analoģisku nodokli.

Par 2022. gadā gūto algota darba ienākumu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē ir jāsniedz deklarācija.

IIN aprēķina par taksācijas perioda (kalendāra gada) laikā iegūto naudas, naturālo vērtību un saņemto pakalpojumu kopumu. Tādējādi ārzemēs strādājošie Latvijas rezidenti iesniedz deklarāciju VID, izņemot tās personas, kas ES dalībvalstī guvušas algota darba ienākumu, kuram piemērots attiecīgās dalībvalsts ienākuma nodoklis.

Kādus dokumentus pievieno deklarācijai?

Deklarācijai pievieno dokumentus, kas apliecina taksācijas gadā ārvalstī samaksāto nodokli, nodokļa maksātāja tiesības uz atvieglojumiem, un citus dokumentus, kurus saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ņem vērā, nosakot ar nodokli apliekamo gada ienākumu.

Latvijas rezidents, kas guvis algota darba ienākumus citā ES dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta konvencija, deklarācijai pievieno ārvalsts nodokļu administrācijas apstiprinātu dokumentu (kā arī dokumenta tulkojumu latviešu valodā), kas apliecina, ka gūtie darba ienākumi attiecīgajā ārvalstī ir pakļauti aplikšanai ar IIN vai tam analoģisku nodokli.

Ja nav noslēgta nodokļu konvencija

Latvijas rezidentam, kas guvis algota darba ienākumus valstī, ar kuru Latvijai nav noslēgta konvencija, aprēķināto nodokli no ārvalstī gūtajiem ienākumiem samazina par summu, kas ir vienāda ar ārvalstī samaksāto nodokli, ja šā nodokļa samaksa ir apliecināta ar ārvalsts nodokļu administrācijas apstiprinātu dokumentu.

Aizpildot deklarāciju, aprēķināto nodokli samazina par summu, kas ir vienāda ar ārvalstī samaksāto nodokli, ja šā nodokļa samaksa ārvalstī ir apliecināta ar ārvalsts nodokļu iekasēšanas institūcijas apstiprinātu dokumentu, kurā norādīts apliekamais ienākums un ārvalstī samaksātā nodokļa summa.

Minētais samazinājums nedrīkst būt lielāks par summu, kas atbilst Latvijā aprēķinātajam nodoklim par ārvalstī gūto ienākumu. Tādējādi gadījumā, ja ārvalstī samaksātais ienākuma nodoklis pārsniedz nodokli, kas aprēķināts saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normām, nodokļa starpību neatmaksā.

Ja nodoklis par vienu un to pašu algota darba ienākumu ir samaksāts gan Latvijā, gan ārvalstī, bet saskaņā ar konvencijas noteikumiem nodoklis jāmaksā tikai Latvijā, tad fiziskā persona atgūst ārvalstī samaksāto nodokli, ievērojot attiecīgajā ārvalstī noteikto nodokļa atgūšanas kārtību. Savukārt, ja nodoklis saskaņā ar konvencijas noteikumiem bija jāmaksā arī ārvalstī, tad Latvija ņem vērā konkrētajā ārvalstī samaksāto nodokli vai atbrīvo fiziskās personas ienākumu no nodokļa piemērošanas Latvijā un atmaksā fiziskajai personai nodokļa pārmaksu.

Sociālās apdrošināšanas maksājumi

Ja fiziskā persona ir devusies strādāt uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, Norvēģiju, Islandi, Lihtenšteinu, Šveici, Kanādu, Ukrainu, Baltkrieviju, Austrāliju vai Krieviju, vispārējā gadījumā piemēro starptautiskos normatīvos aktus, saskaņā ar kuriem obligātos sociālos maksājumus veic tajā valstī, kur minētā persona faktiski veic darbu.

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aktualizējis informatīvo materiālu "Ārvalstīs strādājoši Latvijas rezidenti un rezidences statusa noteikšana", kurā sniegta informācija par nodokļu piemērošanas kārtību fizisko personu – Latvijas rezidentu – ienākumam no algota darba ārvalstīs.

Atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) maksā fiziskās personas – iekšzemes nodokļu maksātāji (rezidenti) –, kas guvušas ienākumu Latvijā un ārvalstīs. Tādējādi Latvijas rezidents, kas kalendāra gadā guvis ienākumus ārvalstī, IIN no šā ienākuma maksā Latvijā.

Ar IIN neapliek Latvijas rezidenta algota darba ienākumus:

  • kas gūti citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – konvencija),
  • un kas attiecīgajā ārvalstī ir pakļauti aplikšanai ar IIN vai tam analoģisku nodokli.

Minēto nodokļa atbrīvojumu piemēro algota darba ienākumiem, savukārt to nepiemēro ienākumiem, ko fiziskā persona gūst:

  • strādājot uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa;
  • kā personāls, kuru personāla iznomātājs iznomā personāla nomniekam – Latvijas rezidentam vai nerezidenta pastāvīgajai pārstāvniecībai Latvijā;
  • ārpus darba tiesiskajām attiecībām, piemēram, pensijai, autoratlīdzībai, ienākumam no dividendēm u. c.
Personas, kas ir saņēmušas ienākumu citā valstī, jāiesniedz gada ienākumu deklarācija VID.

Latvijas rezidents par ienākumiem, kas kalendāra gadā gūti, strādājot darba devēja – ārvalsts nodokļu maksātāja - labā ārpus Latvijas, ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1. jūnijā, bet, ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz 78 100 eiro, tad līdz 1. jūlijam.

Ārvalstīs gūto ienākumu norāda deklarācijas pielikumā D2 "Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi".

Deklarācija nav jāsniedz, ja Latvijas rezidents ES dalībvalstī saņēmis algota darba ienākumu, kas attiecīgajā ES dalībvalstī ir pakļauts aplikšanai ar IIN vai tam analoģisku nodokli.

Par 2022. gadā gūto algota darba ienākumu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē ir jāsniedz deklarācija.

IIN aprēķina par taksācijas perioda (kalendāra gada) laikā iegūto naudas, naturālo vērtību un saņemto pakalpojumu kopumu. Tādējādi ārzemēs strādājošie Latvijas rezidenti iesniedz deklarāciju VID, izņemot tās personas, kas ES dalībvalstī guvušas algota darba ienākumu, kuram piemērots attiecīgās dalībvalsts ienākuma nodoklis.

Kādus dokumentus pievieno deklarācijai?

Deklarācijai pievieno dokumentus, kas apliecina taksācijas gadā ārvalstī samaksāto nodokli, nodokļa maksātāja tiesības uz atvieglojumiem, un citus dokumentus, kurus saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ņem vērā, nosakot ar nodokli apliekamo gada ienākumu.

Latvijas rezidents, kas guvis algota darba ienākumus citā ES dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta konvencija, deklarācijai pievieno ārvalsts nodokļu administrācijas apstiprinātu dokumentu (kā arī dokumenta tulkojumu latviešu valodā), kas apliecina, ka gūtie darba ienākumi attiecīgajā ārvalstī ir pakļauti aplikšanai ar IIN vai tam analoģisku nodokli.

Ja nav noslēgta nodokļu konvencija

Latvijas rezidentam, kas guvis algota darba ienākumus valstī, ar kuru Latvijai nav noslēgta konvencija, aprēķināto nodokli no ārvalstī gūtajiem ienākumiem samazina par summu, kas ir vienāda ar ārvalstī samaksāto nodokli, ja šā nodokļa samaksa ir apliecināta ar ārvalsts nodokļu administrācijas apstiprinātu dokumentu.

Aizpildot deklarāciju, aprēķināto nodokli samazina par summu, kas ir vienāda ar ārvalstī samaksāto nodokli, ja šā nodokļa samaksa ārvalstī ir apliecināta ar ārvalsts nodokļu iekasēšanas institūcijas apstiprinātu dokumentu, kurā norādīts apliekamais ienākums un ārvalstī samaksātā nodokļa summa.

Minētais samazinājums nedrīkst būt lielāks par summu, kas atbilst Latvijā aprēķinātajam nodoklim par ārvalstī gūto ienākumu. Tādējādi gadījumā, ja ārvalstī samaksātais ienākuma nodoklis pārsniedz nodokli, kas aprēķināts saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normām, nodokļa starpību neatmaksā.

Ja nodoklis par vienu un to pašu algota darba ienākumu ir samaksāts gan Latvijā, gan ārvalstī, bet saskaņā ar konvencijas noteikumiem nodoklis jāmaksā tikai Latvijā, tad fiziskā persona atgūst ārvalstī samaksāto nodokli, ievērojot attiecīgajā ārvalstī noteikto nodokļa atgūšanas kārtību. Savukārt, ja nodoklis saskaņā ar konvencijas noteikumiem bija jāmaksā arī ārvalstī, tad Latvija ņem vērā konkrētajā ārvalstī samaksāto nodokli vai atbrīvo fiziskās personas ienākumu no nodokļa piemērošanas Latvijā un atmaksā fiziskajai personai nodokļa pārmaksu.

Sociālās apdrošināšanas maksājumi

Ja fiziskā persona ir devusies strādāt uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, Norvēģiju, Islandi, Lihtenšteinu, Šveici, Kanādu, Ukrainu, Baltkrieviju, Austrāliju vai Krieviju, vispārējā gadījumā piemēro starptautiskos normatīvos aktus, saskaņā ar kuriem obligātos sociālos maksājumus veic tajā valstī, kur minētā persona faktiski veic darbu.