0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIAutors kā nodokļu maksātājs

Autors kā nodokļu maksātājs

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore

Šā gada nodokļu reforma autoriem, nodokļu maksātājiem, piedāvā visplašākās izvēles iespējas. Neraugoties uz vairākiem skaidrojošajiem rakstiem, diemžēl nav ņemts vērā, ka lielākā daļa autoratlīdzības saņēmēju nekad nav mācījušies grāmatvedību un ar to nav nodarbojušies. Sākumā — kāpēc jauninājumi tiek ieviesti un vai tas ir "labi vai slikti"? Viedokļi par to, ka autori ir sociāli neaizsargāta personu grupa, virmoja gaisā vairākus gadus. Likumu nosacījumi paredzēja autoriem par ienākumiem, kas gūti par autordarbiem, maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), bet atstāja…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Autors kā nodokļu maksātājs
Foto: © be free – stock.adobe.com
Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore
Maija Grebenko, Mg.sci.oec.,
žurnāla Bilance galvenā redaktore
Foto: Aivars Siliņš

Šā gada nodokļu reforma autoriem, nodokļu maksātājiem, piedāvā visplašākās izvēles iespējas. Neraugoties uz vairākiem skaidrojošajiem rakstiem, diemžēl nav ņemts vērā, ka lielākā daļa autoratlīdzības saņēmēju nekad nav mācījušies grāmatvedību un ar to nav nodarbojušies.

Sākumā — kāpēc jauninājumi tiek ieviesti un vai tas ir "labi vai slikti"?

Viedokļi par to, ka autori ir sociāli neaizsargāta personu grupa, virmoja gaisā vairākus gadus. Likumu nosacījumi paredzēja autoriem par ienākumiem, kas gūti par autordarbiem, maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), bet atstāja novārtā sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI). 

Būtiska īpatnība, kas saistīta ar autoratlīdzības aplikšanu ar nodokli, ir nosacītu (iepriekš tie tika saukti ar autoru attaisnotajiem) izdevumu piemērošana pirms ienākuma nodokļa aprēķināšanas. Tātad viss noritēja likumīgi, arī autori lielākoties bija apmierināti, jo faktiski maksāja mazāku IIN un, attiecīgi, viņiem vairāk palika kabatā.

Piemēram, ja autorlīgumā bija minēta summa 100 eiro, to vispirms samazināja par 25% (nosacīti izdevumi), atlikušajai daļai (75 eiro) piemēroja IIN 20% apmērā (IIN — 15 eiro) un izmaksāja 85 (100 – 15) eiro. Rezultātā iznāca, ka faktiskais nodoklis ir 15%. Šādas ienākuma nodokļa likmes nav nevienai nodarbinātai personai (par darbu). Savukārt dažiem autordarbiem nosacītie izdevumi varēja būt arī 50% apmērā no autoratlīdzības (kaut gan nevar teikt, ka visos gadījumos tam nav pamata). 

Viss būtu labi, bet tikai līdz brīdim, kad autors saslimst, autore ir gaidībās, iestājas invaliditāte vai pienāk pensijas vecums! Pēdējā no īpašajām situācijām, kas skāra tieši radošās personas, — pandēmija! Tikai tad autori pamanīja, ka iepriekš uzskaitītās situācijas rada problēmu — zūd ienākumi un nav par ko nopirkt pat pārtiku un zāles!

Tātad šo problēmu jau sen būtu bijis laiks risināt. Apšaubāms ir tikai grozījumu stāšanās spēkā brīdis un temps. Diemžēl, nerēķinoties ne ar vienu argumentu… "Nesaprotot", ka tieši mazāk atalgotām personām radīsies lielākas problēmas! Rezultātā nabadzīgākie slāņi zaudēs arvien vairāk, bagātākie — paliks neskarti. Oriģināls taisnīgums!

Turklāt parādās skaļi komentāri, no kuriem redzams, ka komentētāji likumu grozījumu noteikumus savās acīs nav redzējuši.

Piebilde

Minēšu vēl vienu argumentu VSA un IIN likuma grozījumu nepieciešamībai. Papildus minētajiem grozījumu iemesliem parādījās "tautas mākslinieki", kuri izmantoja autoratlīdzības režīmu ļaunprātīgi, kas, protams, nepalika nepamanīts. Statistikas dati liecina, ka radošo personu Latvijā ir pāri 39 tūkstošiem! Savukārt starp autoratlīdzību saņēmējiem bija kāds autovadītājs, kuram darba devējs izmaksāja autoratlīdzību par maršruta lapu aizpildīšanu. Turklāt visos laikos tika slēgti autorlīgumi par gada pārskatu sastādīšanu un citām parastām darbībām, kas ir darbaspēka nodokļu objekti.

Autors, kas ir tikai autors

Periods no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim tiek uzskatīts par pārejas periodu, kura laikā autori, saņemot ienākumus autoratlīdzības veidā, drīkst nereģistrēt saimniecisko darbību (IIN likuma pārejas noteikumu 163. punkts), kaut arī saskaņā ar VSA likumu tiek uzskaitīti par pašnodarbinātajām personām. Šīs atļaujas rezultātā autoratlīdzībai pārejas periodā tiks izmantota citāda nodokļa piemērošana (IIN likuma pārejas noteikumu 164.–171. punkts). Proti, izmaksājot autoratlīdzību, no tās tiks ieturēts nodoklis 25% apmērā (ja summa pārsniedz 25 000 eiro, no pārsnieguma summas — 40%) un pārējā summa izmaksāta. Tomēr autoratlīdzības summai pirms nodokļa aprēķināšanas vairs netiks piemēroti nosacītie izdevumi, neapliekamais minimums un atvieglojumi.

Ieturētais nodoklis līdz nākamā pēc izmaksas mēneša 23. datumam tiks ieskaitīts vienotajā nodokļu kontā, un no tā 80% tiks novirzīti sociālajām iemaksām, bet 20% — iedzīvotāju ienākuma nodoklim. 

Papildus izmaksātājs līdz nākamā pēc izmaksas mēneša 15. datumam nosūtīs VID paziņojumu par fiziskajai personai izmaksāto summu ar jaunu kodu 1061, tādējādi VID būs lietas kursā par autora ienākumiem un speciālo nodokļu piemērošanu. Šos datus izmantos autoratlīdzības saņēmēja īpašās gada ienākuma deklarācijas aizpildīšanai.

Gadījumos, ja autoratlīdzības VSAOI daļa nesasniedz minimālās VSAOI un autoratlīdzības saņēmējs nav darba ņēmējs (saņem tikai autoratlīdzību), nav reģistrēta saimnieciskā darbība, VSAA izrēķinās trūkstošo starpību un ar VID starpniecību paziņos autoratlīdzības saņēmējam, cik no iztrūkstošā iemaksu objekta jāsamaksā VSAOI 10% apmērā pensiju apdrošināšanai.

Kas ir apliecinājums, un kad tas jāsūta VID

Tikai tādiem autoriem, kuriem nav darba devēja (nekur vairs nestrādā), ir ļauts iesniegt VID apliecinājumu (iesniegumu) par prognozējamo ienākumu, kas ceturksnī nesasniegs minimālo iemaksu objektu (būs mazāks par 1500 eiro). Patlaban apliecinājumu iespējams iesniegt tikai par IV ceturksni (līdz 15. oktobrim) vai par IV ceturkšņa mēnesi, ja ir skaidri zināms, ka tas būs periods, kura laikā nebūs ieņēmumu. Attiecīgi par šo periodu VSAA nerēķinās papildu iemaksas (saskaņā ar VSA likuma 20.4 panta 5. daļu), piemēram, autoram turpinās bērna kopšanas atvaļinājums vai darbnespēja. 

Apliecinājumā minētajā periodā autors varēs veikt sociālās iemaksas 10% apmērā no faktiskajiem ienākumiem un vairāk neko nemaksāt. 

Ja apliecinājums netiks iesniegts, bet atlīdzība ceturksnī būtu 100, 200 un 300, izmaksātājs ieturēs nodokli 25% apmērā (paziņos VID), bet VSAA aprēķinās minimālās iemaksas papildu pensijas apdrošināšanai no minimālā ceturkšņa iemaksu objekta un ceturksnī gūtās autoratlīdzības starpības: 90 eiro (1500 – 100 – 200 – 300), t.i., 10% no 900 eiro. 

Sakarā ar to, ka VSA likumā autoratlīdzības saņēmēji (neatkarīgi no reģistrācijas) ir definēti kā pašnodarbinātās personas, VID uzskata, ka arī viņiem ir tiesības iesniegt apliecinājumu par ienākumu, kas nesasniegs ceturksnī 1500 eiro. 

"Savlaicīga iesnieguma iesniegšana ir ļoti būtiska, jo tikai pēc iesnieguma saņemšanas VSAA neaprēķinās minimālās sociālās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam (t.sk. MUN maksātājam) vai autoram (arī tad, ja autors nav reģistrējis saimniecisko darbību)"1.

Ko darīt, ja pēcāk ceturkšņa ietvaros kādā mēnesī ieņēmumi tomēr pārsniegs 500 eiro?

Ja faktiskie ieņēmumi pārsniegs prognozētos, tajā mēnesī personai vienkārši jāaprēķina VSAOI pēc "lielās likmes" (31,07%) no iemaksu objekta, kas nav mazāks par 500 eiro, bet no pārsnieguma summas — 10%.

NB! VSA likuma pārejas noteikumu 89. punkts brīdina, ka VID informēs VSAA, ja atbilstoši savai kompetencei konstatēs, ka pašnodarbinātais ir sniedzis nepatiesu informāciju par saimnieciskās darbības ienākuma apmēru vai veicis citas darbības, lai izvairītos no minimālo obligāto iemaksu aprēķināšanas atbilstošā apmērā. 

Minimālās obligātās iemaksas, kā arī nokavējuma naudu un soda naudu VID piedzīs saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

Atgādinājums par izņēmumiem

Autoriem, kas ir pensijas vecumā, personām ar I un II invaliditātes grupu, jaunajai māmiņai un viņas vīram, ja ģimenē ir bērns līdz trīs gadu vecumam (ko apliecina atzīme algas nodokļa grāmatiņā), un dažiem citiem saskaņā ar VSA likums 20.4 panta ceturto daļu VSAA minimālās sociālās iemaksas neaprēķinās.

Līdz ar to nav pamata uztraukumam par to, ka darba devēji (t.sk. autordarbu pasūtītāji) pēkšņi atbrīvosies no darbiniekiem (t.sk. no autoriem), kas bija nodarbināti nepilnu slodzi (faktiski, kuru ienākumi (alga + atlīdzība) mazāka par 500 eiro mēnesī), ja viņi iekļauti minēto izņēmumu sarakstā.

Savukārt minētā panta piektajā daļā noteikts, ka minimālo obligāto iemaksu objektu nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, bērna kopšanas atvaļinājumā, dienām, par kurām bērna tēvam ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu (..), kā arī par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa, jo grozījumi MK noteikumos Nr. 152 (par darbnespējas lapām) nosaka, ka VID EDS tiks uzrādīta informācija par darbnespēju, sākot ar tās pirmo dienu.

Autora īpašā deklarācija

Ja autoratlīdzība tika saņemta no vairākiem izmaksātājiem (vai no personas, kas nav reģistrēta kā SDV), vai izmaksātājs nav ieturējis nodokli, vai tās kopsumma pārsniedz 25 000 eiro, vai saņemta ārvalstīs un no tās nav ieturēts nodoklis, par 2021. gada otrajā pusgadā saņemto autoratlīdzību autoram līdz 2022. gada 28. februārim ir jāiesniedz VID atsevišķa (cita) deklarācija (veidlapa būs pieejama vēlāk). Ja autors to neizdarīs, VID izveidos deklarāciju uz dienesta rīcībā esošās informācijas bāzes un (iespējams) iztrūkstošo nodokļa summu paziņos autoram.

Veiktās iemaksas dos iespēju VSAA aprēķināt iemaksu objektu un fiksēt personas pensijas kapitālu. Dati par iemaksām tiks izmantoti sociālo pabalstu aprēķināšanai, kā arī piešķirot pensiju.

Kas notiks ar autoratlīdzību 2022. gadā

Sākot ar 2022. gada 1. janvāri, autoratlīdzības režīms, kādu esam izmantojuši, vairs nepastāvēs.

Iestājoties jaunajam gadam, lielākā daļa nodarbināto tiks sadalīta divās grupās: darba ņēmēji un/vai saimnieciskās darbības veicēji. Pamata ideja šādai dalīšanai: abās grupās esošajām personām būtu jābūt reģistrētajām nodokļu maksātājām — tādas ir vieglāk kontrolēt un vadīt. Vienīgi autoriem (pēc pārejas perioda vai arī tā laikā) jāizvēlas nodokļu maksāšanas režīms.

Par darba ņēmējiem informāciju VID sniedz darba devēji. Saimnieciskās darbības veicēji (SDV) reģistrēsies patstāvīgi, izvēloties, kādā nodokļu režīmā viņi darbosies. Nodokļu aprēķini katram saimnieciskās darbības veicējam (vispārējais režīms, MUN režīms) ir atšķirīgi, bet princips tiek saglabāts: par katru nodarbināto jābūt veiktām iemaksām vismaz no minimālās algas mēnesī (no trīskāršas minimālās algas ceturksnī). Nav jāpierod pie skaitļa 1500 eiro, jo minimālā alga ir mainīgs lielums.

Patlaban uzskaite tiks kārtota pa ceturkšņiem. Rezultātā fiziskajām personām intensīvāk krāsies tiesības uz īstermiņa sociālajiem pabalstiem un tiks nodrošināts pensijas kapitāla pieaugums. Līdzekļi sociālajā budžetā nerodas ne no kā, tādēļ katram jāpiedalās šajā procesā.

Ja autors arī 2022. gadā tā arī nebūs reģistrējies par SDV, savus darbus viņš varēs piedāvāt, noslēdzot darba līgumu vai uzņēmuma līgumu. Nodokļu ziņā tie ir vienādi — autors kļūs par darba ņēmēju, un pienākums aprēķināt un ieturēt nodokļus gulstas uz darba devēju (pasūtītāju). 

Autors drīkst iesniegt algas nodokļa grāmatiņu, lai izmaksātājs varētu piemērot neapliekamo minimumu un IIN atvieglojumus. IIN likme gada laikā — 20% ieņēmumu summai līdz 20 004 eiro un 23% — pārsnieguma daļai. Ja grāmatiņa nav iesniegta vai autors EDS atzīmēja likmi 23%, tad to piemēros neatkarīgi no ieņēmumu summas.

Ja noteikumi par minimālo iemaksu summu ceturksnī netiks izpildīti, VSAA aprēķinās iztrūkstošo iemaksu summu un šī informācija tiks novadīta līdz maksātājam (darba devējam vai pašnodarbinātajai personai). Laiks rādīs, vai darba devēji (pasūtītāji) būs ar mieru, ka autoru darbi izmaksās dārgāk vai būs panākts pavisam cits rezultāts. 

Ja autors būs reģistrēta (nodokļu vajadzībām) fiziskā persona, nodokļus tai būs jāmaksā pašam atbilstoši reģistrētajam statusam. Precīzus noteikumus 2022. gadam uzzināsim mazliet vēlāk.

Autors, kas vienlaikus ir darba ņēmējs

Pietiekami bieži autori atrodas darba tiesiskajās attiecībās, kuru ietvaros saņem darba samaksu, bet vienlaikus ar tiem tiek slēgti autoratlīdzības līgumi. Visus nodokļus maksā darba devējs (kas vienlaikus ir arī autoratlīdzības izmaksātājs). Šāda kārtība var pastāvēt arī 2021. gada otrajā pusgadā.

Kā algotam darbiniekam darba devējs piemēro darbaspēka nodokļus un iekļauj datus darba devēja ikmēneša ziņojumā. Ja autors arvien nereģistrēsies par saimnieciskās darbības veicēju, no autorlīgumā norādītās summas tiks ieturēts nodoklis 25% apmērā un dati par to iekļauti paziņojumā par fiziskajai personai izmaksāto summu ar kodu 1061 (iesniedzams VID līdz nākamā pēc izmaksas mēneša 15. datumam). No abiem ienākuma veidiem darba devējs (izmaksātājs) ieturētos nodokļus ieskaitīs vienotajā nodokļu kontā līdz nākamā pēc izmaksas mēneša 23. datumam.

No ieturētā nodokļa 80% tiks novirzīti VSAOI (visiem apdrošināšanas veidiem). Savukārt VSAA no saņemtajiem datiem aprēķinās iemaksu objektu (vai tas sasniedz 1500 eiro) un no tā 20% novirzīs pensijas kapitālam. Ja alga un atlīdzība kopsummā nesasniegs minimumu, piemaksa būs jāveic darba devējam! Kaut gan piemaksāt ir "lētāk" nekā maksāt lielāku algu vai atlīdzību…

Piemērs

Pensijas vecumā esošā persona (kurai ir divi darba devēji), slēdz autoratlīdzības līgumu par literārajiem darbiem, līguma summa 280 eiro.  Gada sākumā izmaksājamā atlīdzība no šādas summas tika rēķināta šādi:
 • 280,00 × 25% = 70,00 (nosacītie izdevumi);
 • 280,00 – 70,00 = 210,00 (ar IIN apliekamā summa); 
 • 210,00 × 20% = 42,00 — IIN par mēnesi;
 • 280,00 – 42,00 = 238,00 — izmaksājamā summa.
Vienlaikus izmaksātājs veic VSAOI 5% apmērā (14 eiro). Gada otrajā pusgadā aprēķins būs citāds:
 • 280,00 × 25% = 70,00 (ieturētais nodoklis, no kura 56 eiro — VSAOI un 14 — IIN);
 • 280,00 – 70,00 = 210,00 — izmaksājamā summa.
Ja algas kopsumma abās darbavietās un atlīdzība par katru mēnesi ceturkšņa ietvaros būs ne mazāka par 500 eiro, minimālās iemaksas VSAA nerēķinās ne vien tādēļ, ka iemaksu objekts nav mazāks par 1500 eiro, bet arī tādēļ, ka autors ir pensijas vecumā. Turklāt par autoru veiktās iemaksas (56,00 eiro) ir personas VSAOI, kas atbilst iemaksu objektam 190,74 eiro (56,00 / 29,36%), un no tās krāsies autora tiesības uz sociālajiem pabalstiem.

Faktiski šāda kārtība pastāvēs vien divus ceturkšņus (2021. gada III un IV ceturksnī).

NB! Ja autoram kā darba ņēmējam alga pie viena vai vairākiem darba devējiem kopsummā ceturksnī nav mazāka par 1500 eiro (bruto), šajā laikā viņš netiks iekļauts VSAA interešu lokā.

Ja autors ir nerezidents

Vienkāršāka "dzīve" turpināsies šogad un arī turpmāk autoriem, kas nav Latvijas rezidenti, bet saņem atlīdzību par literatūras, zinātnes vai mākslas darbu radīšanu. Pirmkārt, tiem saglabājas tiesības uz autora nosacītajiem izdevumiem. Otrkārt, atlīdzībai tiks piemērota ienākuma nodokļa likme 23% un nav prasības veikt VSAOI (tās arī nebija). Autors–nerezidents var atgūt IIN daļu, ja izmantos starptautiskā līguma (ja tāds ir noslēgts starp Latviju un attiecīgo valsti) noteikumus par dubultā nodokļa nepiemērošanu.

Par autora–nerezidenta autoratlīdzību un Latvijā samaksāto nodokli VID jāiesniedz MK noteikumu Nr. 899 4. pielikums "IIN pārskats par fiziskās personas — nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā". Izmaksātājs izsniedz nerezidentam MK noteikumu Nr. 899 6. pielikumu "Apliecinājums (Certificate) par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto IIN Latvijas Republikā".

Lasīt arī: Cik viegli vai grūti nerezidentam atgūt nodokli?

Autors, kas maksās nodokļus vispārējā nodokļu režīmā

Pieņemsim, ka autors jau sen bija reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un maksāja nodokļus vispārējā kārtībā (tas pats gadījumā, ja autors reģistrējās no 2021. gada 1. jūlija).

Autoratlīdzības izmaksātājs, veicot izmaksu, ir atbrīvots no nodokļu ieturēšanas un maksāšanas. Tādēļ paziņojumā par izmaksātajām summām būtu jāuzrāda izmaksas veida kods 2007 un jāiesniedz VID līdz nākamā gada 1. februārim. Vienīgi — pirms izmaksas jāpārbauda, vai autors arvien ir uzrādīts VID publiskojamā bāze kā patstāvīgais nodokļu maksātājs. Tātad viņam pašam būs jāmaksā nodokļi!

Ja vien autors mazliet piepūlēsies un apgūs elementārus grāmatvedības pamatus, jāsaka, ka šis nodokļu maksāšanas režīms (attiecībā pret rezultātu) ir pats izdevīgākais.

Ar to ir domāts, ka autoram ik mēnesi jāsummē saņemto autoratlīdzību summas — tie ir ieņēmumi. No ieņēmumiem autors drīkst atskaitīt ar autordarba radīšanu saistītos izdevumus, iegūstot ienākumus.

Autoratlīdzībai drīkst piemērot vienu no diviem izdevumu veidiem: 

 • nosacītos izdevumus 25% vai 50% (atkarībā no autordarba vai izpildījuma veida), kas uzskaitīti MK noteikumu Nr. 899 (par ienākuma nodokļa normām) no 1. jūlija aktualizētajā 57. punktā; šie izdevumi nav jāpamato ar čekiem un kvītīm;
 • faktiskos izdevumus, ja tie ir lielāki par nosacītajiem; šie izdevumi gan ir jāpamato ar attaisnojuma dokumentiem (uz čekiem jābūt autora rekvizītiem).

No saņemtajiem ienākumiem pašnodarbinātajai personai jāveic VSAOI (31,07% vai 29,36% un/vai 10%)2, reizi ceturksnī jāiesniedz Pašnodarbinātā ziņojums (līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam) un jānomaksā VSAOI (līdz 23. datumam) atbilstoši savam sociālajam statusam un faktiskajiem ienākumiem.

Piemērs

Autoram, kurš reģistrējās par SDV, ir šādi ieņēmumi un izdevumi (nosacītie — 25%):
 • jūlijā: ieņēmumi — 600 eiro, izdevumi — 150 eiro, "peļņa" — 450 eiro;
 • augustā: ieņēmumi — 2800 eiro, izdevumi — 700 eiro, "peļņa" — 2100 eiro;
 • septembrī: ieņēmumi — 200 eiro, izdevumi — 50 eiro, "peļņa" — 150 eiro.
Tā kā jūlijā ienākumi (peļņa) nesasniedz 500 eiro, autoram par jūliju jāveic VSAOI 10% apmērā no 450 eiro (450 × 10%) = 45 eiro. Savukārt augusta ienākumi (peļņa) pārsniedz 500 eiro, un autoram no augusta ienākuma ir jāaprēķina VSAOI vismaz no 500 eiro (500 × 31,07%) = 155,35 eiro, savukārt VSAOI 10% pensiju apdrošināšanai jāveic no augusta peļņas (ienākuma) un 500 eiro (brīvi izraudzītā objekta) starpības (2100 – 500) = 1600 eiro × 10% = 160 eiro. Septembrī — tas pats, kas jūlijā.
Mēnesis Ienākumi mēnesī (eiro)  VSAOI objekts, no kura veic iemaksas vispārējā kārtībā VSAOI 31,07% VSAOI objekts pensiju apdroši-nāšanai VSAOI pensiju apdroši-nāšanai 10%
VII 450 0 0 450 45
VIII 2100 500 155,35 1600 160
IX 150 0 0 150 15
2700,00 155,35 2200,00 220,00
  Autors par ceturksni ir samaksājis VSAOI pēc likmes 31,07% tikai no 500,00, t.i., 155,35 eiro (visiem apdrošināšanas veidiem), viņa pensijas kapitāls ir 20% no iemaksu objekta 500 eiro, kas ir 100,00 eiro. Šī summa tiek ņemta vērā, nosakot personas īstermiņa sociālos pabalstus (pēcāk arī pensiju). Savukārt 10% pensiju apdrošināšanai ir samaksāti 220,00 eiro (45 + 160 + 15).  Tātad VSAOI objekts pensijas apdrošināšanai ir 920,12 eiro (220,00 : 23,91 × 100), kas tiks reģistrēts VSAA. Savukārt pensijas kapitāls — 20% no 920,12 eiro ir 184,02 eiro. Šī summa papildus3 tiks ņemta vērā, aprēķinot personas pensiju.

Izdevumos (IIN vajadzībām) iekļaujami arī autora nosacītie izdevumi Ienākuma nodokļa noteikšanai reģistrētais SDV summē ieņēmumus arī no citas saimnieciskās darbības, ja tāda ir, un drīkst piemērot neapliekamo minimumu, IIN atvieglojumus, iemaksas pēc likmes 31,07% un 10%. 

Atkarībā no ienākuma summas gada laikā tiek piemērota progresīvā IIN likme (20% no ieņēmumiem līdz 20 004 eiro un 23% no pārsnieguma summas līdz 62 800 eiro). Autoratlīdzības saņēmējs, kurš reģistrējies saimnieciskās darbības vispārējā nodokļu režīmā, iesniedz gada ienākumu deklarāciju ar aizpildītu D3 pielikumu un aprēķina IIN likmi atkarībā no gada apliekamā ienākuma apmēra (gadam beidzoties un iesniedzot deklarāciju, iespējams, tiks piemērota arī maksimālā likme 31%).

Svarīgi: autoratlīdzībās gūtos ienākumus neņems vērā IIN progresivitātes likmes aprēķināšanā. 

Piemērs

Autoram, kuru nodarbina darba devējs, maksājot algu 1000 eiro mēnesī (tātad gada laikā — 12 000 eiro) un kurš papildus autoratlīdzībās ir saņēmis, piemēram, 30 000 eiro, nebūs jāmaksā progresīvā IIN likme (20% no 20 004 eiro un 23% no pārsnieguma summas). Uz algu līdz 20 004 eiro attieksies tikai 20% IIN likme, un uz autoratlīdzību — tām paredzētās likmes (25% no ienākuma līdz 25 000 eiro un 40% — no pārsnieguma virs 25 000 eiro). Par šādu darbinieku VID jāiesniedz paziņojums ar kodu 1001 un otrs paziņojums ar kodu 1061.

Apliecinājuma nozīme

Paredzot, ka ceturkšņa ienākumi nesasniegs 1500 eiro, SDV iesniedz VID apliecinājumu un ceturkšņa laikā maksā VSAOI 10% apmērā no faktiskajiem ienākumiem. Par šādu ceturksni VSAA nerēķinās papildus minimālās sociālās iemaksas. 

Ja apliecinājums netiks iesniegts, bet atlīdzība ceturksnī būs, piemēram, 300, 100 un 400 eiro, VSAA aprēķinās minimālās iemaksas papildu pensijas apdrošināšanai no minimālā ceturkšņa iemaksu objekta un ceturksnī gūtās autoratlīdzības starpības: 70 eiro (1500 – 300 – 100 – 400), t.i., 10% no 700 eiro. 

Par papildu maksājumu VSAA paziņo VID (par III ceturksni līdz 20. decembrim) un VID nākamajā dienā paziņos nodokļu maksātājam summu un maksāšanas datumu (par III ceturksni līdz 2022. gada 23. martam). 

Autors, kas reģistrēsies par MUN maksātāju

Autoram ir iespēja reģistrēties kā SDV un izvēlēties MUN režīmu, attiecīgi maksājot nodokli no apgrozījuma (25% līdz 25 000 eiro, 40% — no pārsnieguma summas). No jauna reģistrētajam MUN maksātājam jāņem vērā, ka nodoklis 25% apmērā piemērojams gada ietvaros gūtajam apgrozījumam, kamēr tas nav sasniedzis 25 000 eiro. Proti, ja saimnieciskā darbība reģistrēta III ceturksnī, tad 25% likme piemērojama ieņēmumiem līdz 12 500 eiro un pārsniegumam — jau 40%, savukārt IV ceturksnī 25% tiks piemēroti ieņēmumiem līdz 6250 eiro un tam, kas pārsniedz, — jau 40%.

Šajā variantā autors nevarēs piemērot nosacīto izdevumu normas (protams, arī neapliekamo minimumu un atvieglojumus). Taču priekšrocība MUN režīmam būs tāda, ka to varēs organizēt ne tikai esošajā kārtībā (proti, personai pašai katru ceturksni deklarējot apgrozījumu VID EDS un veicot nodokļa maksājumu), bet arī izmantojot saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) kontu, kurā nodokli no ieskaitītajām summām automātiski ieturēs banka, un MUN deklarācijas pašam nebūs jāsniedz. Tomēr šo variantu nepieciešams saskaņot ar VID.

NB! Visiem komersanta ieņēmumiem jābūt ieskaitītiem bankas kontā (arī tiem, kas iemaksāti skaidrā naudā), banka pati ieturēs nodokļa procentus, vienlaikus nosūtot ziņu VID par apgrozījumu un nodokli. 

NB! SDI kontu varēs izmantot MUN maksātājs, kuram nav nodokļu parādu, kurš nav PVN maksātājs un kurš kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā.

Ja autoratlīdzības saņēmējs ir izvēlējies atlīdzību saņemt kā saimnieciskās darbības ienākumu (ir reģistrējies kā pašnodarbinātais), autoratlīdzības izmaksātājam nav pienākuma ieturēt nodokli. Paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām minēto ienākumu izmaksātājs deklarēs kā saimnieciskās darbības ienākumu ar ienākuma veida kodu 2007 un iesniegs VID EDS līdz nākamā gada 1. februārim tāpat kā līdz šim.

NB! Autoratlīdzības izmaksātājam no saviem līdzekļiem VSAOI 5% apmērā no 2021. gada 1. jūlija nav jāmaksā, nav arī jāsniedz VID darba devēja ziņojums, bet jāsniedz tikai paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām. 

Kā tiks sociāli apdrošināts MUN maksātājs — īpašnieks? 

Pēc MUN likuma grozījumiem MUN ietver tikai divus nodokļus — VSAOI un IIN par mikrouzņēmuma īpašnieku. Tas nozīmē, ka mikrouzņēmuma īpašnieka sociālā apdrošināšana palielinās. To nodrošina ne vien tas, ka šo nodokli attiecina tikai uz īpašnieku, bet arī lielāka MUN likme. Tāpat kā iepriekš 80% no samaksātā MUN novirza sociālās apdrošināšanas iemaksām. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mikrouzņēmuma īpašnieka VSAOI objektu aprēķinās par pilnu mēnesi, kurā mikrouzņēmumam bijis apgrozījums, turklāt ņemot vērā pašnodarbinātajam noteikto likmi. 

Piemēram, ja mikrouzņēmuma apgrozījums ir 1200 eiro mēnesī, tad MUN 25% ir 300 eiro. No tā 80% jeb 240 eiro tiek novirzīti īpašnieka sociālajai apdrošināšanai. Ja pašnodarbinātā VSAOI likme 2021. gadā ir 31,07%, tad VSAOI objekts ir 772,45 eiro (240,00 : 31,07 x 100), tas ir vairāk par likumā prasīto.

Arī MUN maksātājam ir svarīga apliecinājuma savlaicīga iesniegšana (tikai tādam, kas vienlaikus nav darba ņēmējs).

Ja autors ir veicis VSAOI no summas, kas ir mazāka nekā 1500 eiro ceturksnī un nav vienlaikus darba ņēmējs, viņam jāveic minimālās VSAOI 10% apmērā pensiju apdrošināšanai no 1500 eiro un faktisko ienākumu starpības (sk. iepriekšējos piemērus). Ja MUN maksātājam vienlaikus būtu darba devējs, tad trūkstošās iemaksas darba devējam arī būtu jāmaksā, bet MUN maksātājam apliecinājumu nevajadzētu iesniegt.

Par MUN maksātāja deklarāciju

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka turpmāk vairs netiks ar likumu noteiktas speciālas mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas veidlapas, bet tās būs aizpildāmas VID EDS. Iesniedzot deklarāciju par 2021. gada ceturksni, mikrouzņēmums tajā norāda ceturkšņa apgrozījumu sadalījumā pa ceturkšņa mēnešiem, un no tā aprēķināto mikrouzņēmuma nodokļa summu EDS aprēķinās automātiski.

NB! Deklarācija ir jāiesniedz tikai par to ceturksni, kurā mikrouzņēmumam ir bijis apgrozījums (arī tad, ja apgrozījums ir bijis vienā vai divos pārskata ceturkšņa mēnešos), bet, ja apgrozījums nevienā no ceturkšņa mēnešiem nav bijis, tad deklarācija nav jāsniedz. Savukārt šajā periodā par MUN īpašnieku netiek veiktas VSAOI (ja vien viņš vienlaikus nestrādā pie kāda cita darba devēja), un viņam netiek uzkrāts apdrošināšanas stāžs.

Ja autoratlīdzību izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija 

Šai autoratlīdzības saņēmēju kategorijai "spēles noteikumi" netiek mainīti. Organizācija ieturēs IIN 20% apmērā, ņemot vērā 25% vai 50% nosacīto izdevumu normas. Lai piemērotu izdevumu normas, nav nepieciešami attaisnojuma dokumenti. Autoratlīdzību saņēmējs iesniedz IIN deklarāciju par attiecīgo gadu un piemēro progresīvās IIN likmes gadā gūtajam ienākumam (20%, 23%, 31%). Saņemot autoratlīdzību no kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, autoratlīdzības nav jāietver saimnieciskās darbības veicēju ieņēmumos. Proti, spēkā joprojām paliek līdz šim esošā kārtība autoratlīdzību aplikšanai ar nodokļiem — IIN piemēro, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas — ne. Ienākuma veida kods 1003.

Ja autoratlīdzību izmaksā autora mantiniekiem

No autortiesību mantiniekam izmaksātās autoratlīdzības izmaksātājs gada laikā ietur IIN pēc likmes 23%, nepiemērojot nosacītos izdevumus (un arī nekādus citus). VSAOI par šādu ienākumu nav jāveic ne autoratlīdzības saņēmējam — autortiesību mantiniekam, ne autoratlīdzības izmaksātājam.

Mantinieks iesniedz VID gada ienākumu deklarāciju nākamajā gadā no 1. marta līdz 1. jūnijam, bet, ja kopējie gada ienākumi pārsniedz 62 800 eiro, tad deklarāciju drīkst iesniegt no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Ja gada laikā saņemtā summa nepārsniedz 20 004 eiro, mantiniekam tiks atmaksāta IIN pārmaksa.

Autoratlīdzības izmaksātājs iesniedz VID EDS paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām ar ienākuma veida kodu 1012 līdz nākamā (pēc izmaksas) mēneša 15. datumam un samaksā nodokli vienotajā nodokļu kontā līdz 23. datumam. 

P.S. Ieteicams skatīt arī rubriku "Atbildes uz jautājumiem" (šajā un iepriekšējos žurnāla numuros).

 1. VID informācija, 2021. gada 12. jūlijā.
 2. Ja pašnodarbinātā persona vienlaikus nodarbojas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, VSAOI likme ir 26,59%. 
 3. Papildus — tāpēc, ka arī «lielajā» likmē iekļauta pensijas apdrošināšana.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada augusta (476.) numurā.