0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBADarba devēja ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu algu subsīdijai

Darba devēja ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu algu subsīdijai

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis informatīvo materiālu "Darba devēja ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu algu subsīdijai, kas piešķirts par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim". Kā iepriekš jau ziņots, uzņēmumiem, pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, kuru darbība būtiski ietekmēta Covid-19 izplatības ieviesto ierobežojumu dēļ, var iesniegt pieteikums Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā  (EDS) līdz šā gada 15. decembrim. Taču tā kā  atbalsta programma saskaņošana ar Eiropas Komisiju turpinās, VID uzsācis saņemto pieteikumu izvērtēšanu, taču gala lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī*

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Kāpēc ir svarīgs apdrošināšanas, nevis darba stāžs?
Foto: © Hyejin Kang – stock.adobe.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis informatīvo materiālu "Darba devēja ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu algu subsīdijai, kas piešķirts par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim".

Kā iepriekš jau ziņots, uzņēmumiem, pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, kuru darbība būtiski ietekmēta Covid-19 izplatības ieviesto ierobežojumu dēļ, var iesniegt pieteikums Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā  (EDS) līdz šā gada 15. decembrim. Taču tā kā  atbalsta programma saskaņošana ar Eiropas Komisiju turpinās, VID uzsācis saņemto pieteikumu izvērtēšanu, taču gala lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas.

Kamēr nav izskatīti pieteikumi un izmaksāts atbalsts, VID informē, kā aizpildāms ikmēneša darba devēja ziņojums (turpmāk – DDZ). Tajā deklarē:

 • 4. ailē – par pārskata mēnesi aprēķināto algu (bruto darba samaksu) neatkarīgi no tā, vai tā ir izmaksāta;
 • 5. ailē – no 4. ailē deklarētās algas aprēķinātās kopējās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), summējot darba ņēmēja VSAOI daļu un darba devēja VSAOI daļu;
 • 8. ailē – iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), kas jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā DDZ iesniegšanas mēnesī (8. ailei nav aritmētiskas sakarības ar 4. un 5. aili).

IIN iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz:

 • ienākuma izmaksas mēneša 23. datumam, ja izmaksas mēnesī aprēķina un izmaksā darba samaksu par iepriekšējo mēnesi;
 • ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam, ja:
  • darba devējs darba algas izmaksas datumu ir noteicis tajā pašā mēnesī, par kuru tiek aprēķināta un izmaksāta darba samaksa;
  • tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības,
  • tiek izmaksāta samaksa par atvaļinājuma laiku un darba samaksa par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam,
  • tiek izmaksāta slimības nauda.

Darba devējs, kuram piešķirts atbalsts algu subsīdijai, no aprēķinātās bruto darba samaksas veic VSAOI (darba devēja daļu un darba ņēmēja daļu) un aprēķina un iemaksā budžetā IIN, ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa.

Bruto darba samaksas apmēru nosaka atbilstoši Darba likuma normām, kā arī ievērojot konkrētā darba līguma nosacījumus.

Ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa, darba devēja deklarētā bruto darba samaksa nevar būt mazāka par VID piešķirto atbalsta apmēru.

Kritērijus un kārtību atbalsta sniegšanai darba devējiem to darbinieku atlīdzības kompensēšanai (algu subsīdijai) nosaka Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”.

Atbalstu, kas piešķirts par laiku no 2020. gada 9. novembra nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (atbalstu algu subsīdijai), VID izmaksā darbiniekam, neieturot IIN un VSAOI. Darba devējs, kuram piešķirts atbalsts algu subsīdijai, no aprēķinātās bruto darba samaksas veic VSAOI (darba devēja daļu un darba ņēmēja daļu) un aprēķina un iemaksā budžetā IIN, ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa. VID informē darba devēju par darbiniekam izmaksātā atbalsta algu subsīdijai apmēru.1

Ja VID izmaksātais atbalsts algu subsīdijai pārsniedz darba devēja aprēķinātās darba samaksas neto apmēru, minētais pārsniegums nav apliekams ar IIN un VSAOI.2

Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp minētā saņemtā atbalsta apmēru un no aprēķinātās bruto darba samaksas veikt VSAOI maksājumus (darba devēja daļu), kā arī aprēķināt un iemaksāt budžetā VSAOI (darba ņēmēja daļu) un IIN, ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa.3

Darba devējam, piemēram, līdz 17. decembrim jāiesniedz VID aizpildītu DDZ par novembri, norādot tajā informāciju par aprēķināto novembra bruto algu (4. aile), no novembra algas aprēķinātās VSAOI (5. aile) un 8. ailē – no algas par novembri, kurai noteikta izmaksa 5. decembrī, aprēķināto un ieturamo IIN. 11. ailē jānorāda informāciju par darba ņēmēja faktiski nostrādāto stundu skaitu mēnesī.

1 Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 15. panta 2.2 daļa. 2 Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 15. panta 2.3 daļa. 3 MK 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos” 17. punkts.

Lasiet arī: Skatiet arī VID informatīvos seminārus par algu subsīdijām:
 • darba devējiem 
 • pašnodarbinātajiem, autoriem un patentmaksātājiem.
 

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: