Līdz 20. aprīlim var iesniegt ierosinājumus par vēlamajām izmaiņām Profesiju klasifikatorā

Sagatavots pēc LDDK informācijas

(0)

Labklājības ministrija plāno veikt izmaiņas Profesiju klasifikatorā, lai to salāgotu ar ESCO* klasifikatoru (prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju daudzvalodu klasifikāciju Eiropā). Latvijas Profesiju klasifikatorā ir 3886 profesijas, bet ESCO – tikai  2942. Tādējādi Latvija izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/589 par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju noteikto.

Attiecīgi Labklājības ministrija, ņemot vērā Valsts ieņēmuma dienesta (VID) sniegtu informāciju par reģistrētajām profesijām, ir sagatavojusi sarakstu ar vairāk kā 300 profesijām, kuras piedāvā no Profesiju klasifikatora svītrot:

  1. Profesijas, kuras darba devēji nav vispār reģistrējuši VID (bet kuras ir iekļautas PK) (saraksts pieejams LM vēstules 1.pielikumā).
  2. Profesijas, kuras darba devēji reģistrējuši VID, bet kuras kopumā nepārsniedz skaitu – 5 (saraksts pieejams LM vēstules 2.pielikumā).

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina darba devējus izskatīt rosinātās izmaiņas Profesiju klasifikatorā un iebildumu gadījumā informēt Labklājības ministrijas vecāko eksperti Ainu Liepiņu līdz 20.aprīlim, sniedzot atbilstošu pamatojumu (Aina.Liepina@lm.gov.lv).

Atgādinām, ka Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts, kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu. Profesiju klasifikators ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”. Noslēdzot darba līgumu, darba devējam darba līgumā ir jānorāda darbinieka profesija (arods, amats, specialitāte) atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

LM abus sarakstus ar profesijām, kuras paredzēts no Profesiju klasifikatora svītrot, aicina saskaņot kompetentām organizācijām un darba devējiem.

* ESCO ir Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju daudzvalodu klasifikācija. ESCO ir stratēģijas “Eiropa 2020” daļa. ESCO klasifikācija identificē un klasificē prasmes, kompetences, kvalifikācijas un profesijas, kas ir attiecināmas uz ES darba tirgu un izglītību un apmācību. Attiecības starp dažādiem jēdzieniem ir sistematizētas.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)