0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

PERSONĀLA DOKUMENTI

Pensionāra algas nodokļa grāmatiņa

Ja darbinieks ir pensionārs, vai algas nodokļa grāmatiņa ir jāizņem no uzņēmuma? Atbilde Algas nodokļa grāmatiņu izņemt (atcelt tās piemērošanu EDS) nav nepieciešams. Grāmatiņa, pirmkārt, dod...

Darbinieku saraksts un personas datu apstrādes tiesiskums Covid-19 vakcīnas saņemšanai

Datu valsts inspekcija (DVI), atbildot uz iedzīvotāju uzdoto jautājumu “Vai pastāv tiesiskais pamats personas datu apstrādei, kuru veic darba devējs, lai noskaidrotu darbinieku attieksmi...

Darba gaitu apliecinošo arhīvisko dokumentu glabāšanas termiņš turpmāk tiks sasaistīts ar personas vecumu un nebūs jāuzglabā 75 gadus

Valdība 25. februārī apstiprināja Kultūras ministrijas (KM) iesniegtie grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumos Nr.690 "Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību...

Kā pamatot rīkojumu par pašizolācijas vai dīkstāves piemērošanu darbiniekiem?

Jautājums: Nodarbinātais, pildot amata pienākumus, ir nonācis kontaktā ar personu, kurai vēlāk konstatēts Covid-19. Kāds pamatojums ir rakstāms rīkojumā par piespiedu dīkstāves (pašizolācijas) piemērošanu...

Cik dārgi darba devējam var izmaksāt darba līguma laikus neparakstīšana?

Darba līguma savlaicīga nenoslēgšana ar darbinieku rakstiskā formā var beigties ar ievērojamiem finansiāliem zaudējumiem darba devējam, brīdina Mg.oec. Inga Pumpure, grāmatvede – ārpakalpojumu sniedzēja,...

Kāda informācija un kādā veidā obligāti iekļaujama darba līgumā?

Lai gan darba līgumu sastādīšana pamatā ir jurista uzdevums, tomēr nereti šajā procesā nākas iesaistīties arī grāmatvedim, jo tieši grāmatvedis vislabāk pārzina līguma finansiālo...

Vai darba devējs drīkst pieprasīt datus par darbinieka veselību?

Koronavīrusa COVID-19 pandēmija radījusi daudzus jautājumus arī saistībā ar personas datu aizsardzību. Kā sabalansēt darba devēja pienākumu nodrošināt drošus darba apstākļus ar pienākumu ievērot...

Kā pareizi izsaka darba līgumu jaunā redakcijā?

Jautājums: Kā pareizi izsaka darba līgumu jaunā redakcijā, kur tas tiek rakstīts, vai jāatsaucas uz iepriekšējo līguma Nr., vai papildus jāraksta, ka pēc parakstīšanas...

Līdz 20. aprīlim var iesniegt ierosinājumus par vēlamajām izmaiņām Profesiju klasifikatorā

Labklājības ministrija plāno veikt izmaiņas Profesiju klasifikatorā, lai to salāgotu ar ESCO* klasifikatoru (prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju daudzvalodu klasifikāciju Eiropā). Latvijas Profesiju klasifikatorā...

No 2. septembra izsniedz ID kartes ar 10 gadu derīguma termiņu

Ministru kabinets 27. augustā apstiprināja noteikumus, kas paredz, ka no 2. septembra Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sāks izsniegt jauna parauga personas apliecības...

Tiešsaistes platformā varēs meklēt darba devējus un darba ņēmējus

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkls (EURES) 26. septembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 rīkos starptautisku tiešsaistes darba dienu „Darbs un...

Kuri darba attiecību dokumenti glabājami mūžīgi un kuri – 75 gadus?

Lai noteiktu personas darba gaitu apliecinošos dokumentus, kā arī izglītojamās personas dokumentus, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņus, 13. novembra sēdē valdība...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: