0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

PERSONĀLA DOKUMENTI

Stājas spēkā grozījumi Darba likumā, kas attiecas uz izmaiņām darba līguma nosacījumos

Valsts darba inspekcija (VDI) informē par grozījumiem Darba likumā, kas stājas spēkā no 2022. gada 1. augusta. To starpā arī par izmaiņām obligāti ietveramajiem...

Darba devēji uzaicinājumu darba ņēmējam – ārzemniekam – varēs pieteikt tikai elektroniski

Ministru kabinets 14. jūlijā pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi", kas paredz turpināt Covid-19 pandēmijas apstākļos...

Kā jārīkojas, lai uzaicinātu viesstrādniekus darbam Latvijā

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) izveidojusi informatīvu video ceļvedi Latvijas uzņēmējiem par to, kā jārīkojas, lai uzaicinātu viesstrādniekus darbam Latvijā. Nepieciešamība noalgot darbiniekus no...

Nenokavējiet līdz 2023. gada sākumam noformēt eID karti!

Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma Pārejas noteikumu 7. punktā noteikto, no 2021.gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim personai, kura sasniegusi 15...

Grozījumi likumā veicinās iespējas pilnveidot profesionālās prasmes mūža garumā

Saeima 3. martā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā, kas līdzšinējo profesionālo kvalifikāciju sistēmu tuvinās Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai un veicinās iespējas cilvēkiem pilnveidot...

Paredz regulējumu attālināta darba vīzas saņemšanai trešo valstu pilsoņiem

Ministru kabinets 1. februāra sēdē apstiprināja grozījumu Imigrācijas likumā, kas ļautu trešo valstu pilsoņiem pieprasīt ilgtermiņa vīzu uz vienu gadu, ja persona vēlas uzturēties...

Kas jāievēro, apstrādājot uzņēmuma klientu un darbinieku datus?

Datu aizsardzība uzskatāma par ļoti būtisku uzņēmuma korporatīvās atbilstības (noteikumu komplekss, ko uzņēmuma darbinieki ikdienā ievēro) programmas daļu. Īpaši svarīga tā kļuvusi kopš Datu...

Ārzemnieka eID karti varēs iegūt, maksājot valsts nodevu 80 eiro

Ministru kabinets 12. oktobrī apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu",...

Jauna kārtība ziņu iekļaušanai un aktualizēšanai Fizisko personu reģistrā

Valdība 22. jūnijā izdeva noteikumus "Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā". Atgādinām, ka šogad 28. jūnija stājas spēkā Fizisko personu reģistra likums,...

Fizisko personu reģistrā iekļautie ārvalstnieki no 28. jūnija Latvijā varēs saņemt eID karti

Saeima 17. jūnijā galīgajā lasījumā kā steidzamus pieņēma grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā, kas paredz ieviest ārzemnieka personas apliecību jeb eID karti. Iespēja saņemt eID...

Kas mainījies darbinieku nosūtīšanas jomā?

Šā gada sākumā stājušās spēkā vairākas izmaiņas tiesiskajā regulējumā, kas attiecas uz darbinieku nosūtīšanu darbam uz/no citām Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.  Par tām Zvērinātu...

Stājoties spēkā Fizisko personu reģistra likumam, gatavojas ieviest eID kartes ārzemniekiem

Valdība 27. maijā atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto likumprojektu ,,Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā”, kas paredz ārzemnieku reģistrēšanu Fizisko personu reģistrā un jaunā personas apliecības...

Pensionāra algas nodokļa grāmatiņa

Ja darbinieks ir pensionārs, vai algas nodokļa grāmatiņa ir jāizņem no uzņēmuma? Atbilde Algas nodokļa grāmatiņu izņemt (atcelt tās piemērošanu EDS) nav nepieciešams. Grāmatiņa, pirmkārt, dod...

Darbinieku saraksts un personas datu apstrādes tiesiskums Covid-19 vakcīnas saņemšanai

Datu valsts inspekcija (DVI), atbildot uz iedzīvotāju uzdoto jautājumu “Vai pastāv tiesiskais pamats personas datu apstrādei, kuru veic darba devējs, lai noskaidrotu darbinieku attieksmi...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: