PERSONĀLA DOKUMENTI

Vai darba devējs drīkst pieprasīt datus par darbinieka veselību?

Koronavīrusa COVID-19 pandēmija radījusi daudzus jautājumus arī saistībā ar personas datu aizsardzību. Kā sabalansēt darba devēja pienākumu nodrošināt drošus darba apstākļus ar pienākumu ievērot...

Kā pareizi izsaka darba līgumu jaunā redakcijā?

Jautājums: Kā pareizi izsaka darba līgumu jaunā redakcijā, kur tas tiek rakstīts, vai jāatsaucas uz iepriekšējo līguma Nr., vai papildus jāraksta, ka pēc parakstīšanas...

Līdz 20. aprīlim var iesniegt ierosinājumus par vēlamajām izmaiņām Profesiju klasifikatorā

Labklājības ministrija plāno veikt izmaiņas Profesiju klasifikatorā, lai to salāgotu ar ESCO* klasifikatoru (prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju daudzvalodu klasifikāciju Eiropā). Latvijas Profesiju klasifikatorā...

No 2. septembra izsniedz ID kartes ar 10 gadu derīguma termiņu

Ministru kabinets 27. augustā apstiprināja noteikumus, kas paredz, ka no 2. septembra Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sāks izsniegt jauna parauga personas apliecības...

Tiešsaistes platformā varēs meklēt darba devējus un darba ņēmējus

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkls (EURES) 26. septembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 rīkos starptautisku tiešsaistes darba dienu „Darbs un...

Kuri darba attiecību dokumenti glabājami mūžīgi un kuri – 75 gadus?

Lai noteiktu personas darba gaitu apliecinošos dokumentus, kā arī izglītojamās personas dokumentus, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņus, 13. novembra sēdē valdība...

Būs jauni noteikumi dokumentu noformēšanai

Ministru kabinets 4. septembrī  atbalstīja Tieslietu ministrijas virzītos jaunos Ministru kabineta noteikumus "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība", lai mazinātu administratīvo slogu un izmaksas dokumentu...

Kas darba devējiem jāzina par E-darbnespējas lapām?

Lai informētu darba devējus par elektronisko jeb e-darbnespējas lapu apriti, Nacionālais veselības dienests (NVD) ir apkopojis darba devēju biežāk uzdotos jautājumus un atbildes par...

Ar jauniem noteikumiem samazināsies obligāti veicamo veselības pārbaužu apjoms

Veselības ministrija sagatavojusi un Valsts sekretāru sanāksmē 24. maijā izsludinājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku...

Kas jāzina par dokumentu uzskaites nodrošināšanu un lietu veidošanu institūcijās un uzņēmumos

No 2011. gada 1. janvāri, kad spēkā stājās Arhīvu likums, dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā tika ieviesta virkne izmaiņu. Izmaiņas ir balstītas uz jaunām...

Kā plānots vienkāršot dokumentu kopiju apliecināšanu?

Fiziskas personas dokumentu kopijas un citus to atvasinājumus varēs apliecināt pašas ar savu parakstu, vienlaikus nodrošinot iespēju pēc pieprasījuma uzrādīt dokumenta oriģinālu. Tāpat ne...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: