PRAKTISKAIS LIKUMDOŠANAS ZIŅNESIS aprīļa numurā lasiet

Ņem vērā!

Publisko iepirkumu procedūrām jānotiek tikai elektroniski

No reģistra izslēgs neaktīvās sabiedriskās organizācijas

Informācija

Pasažieru komercpārvadājumu veikšanai būs jāsaņem licence

IIN paziņojumos varēs norādīt arī kompensācijas no valsts iestādēm

Kustamo mantu būs iespējams izsolīt elektroniskajā vidē

Zvērināti notāri pakalpojumus varēs sniegt attālināti

Jauns regulējums būvspeciālistu kompetences novērtēšanai

Bezmaksas atbalsts darba vides sakārtošanai

Meklējam finanses

Mazie uzņēmumi varēs saņemt līdz 25 000 eiro

Atvieglota portfeļgarantiju saņemšana

Skaidrojumi

Personas datu apstrādes prakse

Tiesu prakse

PVN atskaitījuma koriģēšana, ja īpašums netiek iznomāts. Sagatavots saīsināti pēc ES Tiesas sprieduma lietā C‑672/16

Kāda nozīme ir aktam par nelaimes gadījumu darbā. Saīsināti pēc Augstākās tiesas sprieduma lietā Nr. SKA-161/2017

Nozares ziņas

Veidos vienotu PVN zonu

Rosina UIN maksāt peļņas gūšanas valstī

 

 

 

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par