0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIAvansa maksājumi un to uzskaite grāmatvedībā

Avansa maksājumi un to uzskaite grāmatvedībā

Aivars Droiskis, Mg.sci.oec., grāmatvedības eksperts, finanšu konsultants, Latvijas Republikas Ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas valdes loceklis

Šajā rakstā autors apskata gadījumus, kad tiek samaksāts avanss par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādi, par pakalpojumiem vai par preču (krājumu) iegādi, kā arī gadījumus, kad šādi avansi tiek saņemti. Samaksātie avansi Kā zināms, bilances aktīvā ir atsevišķi posteņi "Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem", "Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem" un "Avansa maksājumi par krājumiem". Savukārt samaksātos avansus par pakalpojumiem uzrāda bilances postenī "Citi debitori". Visos gadījumos…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu, nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesī


ABONĒT

Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai
 Esi abonents?

Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Avansa maksājumi un to uzskaite grāmatvedībā
Ilustrācija: © master1305 – stock.adobe.com
Aivars Droiskis, grāmatvedības eksperts, finanšu konsultants, Latvijas Republikas Ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs, SIA Gamma AD (ārpakalpojuma grāmatvedis, licence AGL0000008) valdes loceklis, atbildīgais grāmatvedis
Aivars Droiskis,
grāmatvedības eksperts, finanšu konsultants,Latvijas Republikas Ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs, SIA Gamma AD (ārpakalpojuma grāmatvedis, licence AGL0000008) valdes loceklis, atbildīgais grāmatvedis

Šajā rakstā autors apskata gadījumus, kad tiek samaksāts avanss par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādi, par pakalpojumiem vai par preču (krājumu) iegādi, kā arī gadījumus, kad šādi avansi tiek saņemti.

Samaksātie avansi

Kā zināms, bilances aktīvā ir atsevišķi posteņi "Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem", "Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem" un "Avansa maksājumi par krājumiem". Savukārt samaksātos avansus par pakalpojumiem uzrāda bilances postenī "Citi debitori". Visos gadījumos samaksātos avansus šajos bilances posteņos iekļauj kopā ar pievienotās vērtības nodokli (ja tas ir samaksāts). 

Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai" noteikts:

158. Reģistrēts nodokļa maksātājs kā priekšnodokli atskaita arī nodokli par nodokļa rēķinā norādītajām precēm un pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, par kuriem samaksa veikta avansā.

Tādējādi tajos gadījumos, kad avanss samaksāts par precēm un pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, nodokļa maksātājam tiek dotas tiesības atskaitīt priekšnodokli.

Ņemot vērā, ka bilancē attiecīgajos aktīva posteņos samaksātie avansi tiek uzskaitīti kopā ar pievienotās vērtības nodokli un tajā pašā laikā pievienotās vērtības nodoklis (priekšnodoklis) avansa samaksāšanas gadījumā tiek atskaitīts (uzskaitīts atsevišķā pievienotās vērtības priekšnodokļa kontā), veidojas situācija, kurā grāmatveži reizēm "apjūk" — kā vienlaikus attiecīgajā kontā iegrāmatot visu kopējo samaksāto summu un atskaitīt priekšnodokli? Jo šī priekšnodokļa summa taču arī ir jāiegrāmato attiecīgā nodokļa uzskaites kontā. Šajā brīdī rodas "sakramentālais" jautājums — kā to visu iegrāmatot? 

Lai kliedētu bažas, ka viena un tā pati pievienotās vērtības nodokļa (priekšnodokļa) summa varētu "dubultoties" (tiktu iegrāmatota divas reizes), autors iesaka attiecīgu grāmatojumu shēmu, izveidojot speciālu kontu pievienotās vērtības nodokļa avansa maksājumiem.

1. piemērs

Saņemts avansa rēķins un samaksāts avanss preču piegādātājam, kopā 1210 EUR. Grāmatojumi:
1210 EUR Debets 2190 (Avansa maksājumi par precēm)
1210 EUR Kredīts 2620 (Norēķinu konts bankā)

210 EUR Debets 5721 01 (PVN priekšnodoklis)
210 EUR Kredīts 5721 20 (PVN — avansa maksājumi)

Minētais speciālais konts 5721 20 šajā gadījumā ir "PVN — avansa maksājumi", pie kura autors vēl atgriezīsies.

Tādējādi bilances kontā 2190 "Avansa maksājumi par precēm" tiks iekļauta visa avansā samaksātā summa un būs ievērotas Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" ietvertās prasības:

70. Šajos noteikumos pamatlīdzekļiem noteiktā uzskaites kārtība neattiecas uz bilances posteni "Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem". Šajā postenī norāda attiecīgajām personām (piegādātājiem) par pamatlīdzekļu piegādi veikto avansa maksājumu summu. 205. Šajā nodaļā krājumiem noteiktā grāmatvedības uzskaites kārtība neattiecas uz: (..) 205.2. bilances posteni "Avansa maksājumi par krājumiem". Šajā postenī norāda attiecīgajām personām (piegādātājiem) par krājumu piegādi veikto avansa maksājumu summu.

2. piemērs

Saņemtas preces, par kurām iepriekš tika samaksāts avanss, preču vērtība 1000 EUR, pievienotās vērtības nodokļa summa 210 EUR. Preču pavadzīmē piegādātājs ir norādījis: saņemts avanss 1210 EUR, apmaksai — 0. Grāmatojumi:
1000 EUR Debets 2130 (Preču krājumi pārdošanai)
1210 EUR Kredīts 2190 (Avansa maksājumi par precēm)
210 EUR Debets 5721 20 (PVN — avansa maksājumi)

Tādējādi pievienotās vērtības nodokļa (priekšnodokļa) summas "dubultā" uzskaite tiks novērsta.

Virsgrāmatā minētie grāmatojumi (apkopoti 1. un 2. piemērs) tiek atspoguļoti šādi:

Konts Nosaukums Sākuma saldo Apgrozījums Beigu saldo
Debets Kredīts Debets Kredīts Debets Kredīts
2130 Preču krājumi pārdošanai 1000 1000
2190 Avansa maksājumi par precēm 1210 1210
2620 Norēķinu konts bankā 1210 1210
5721 01 PVN priekšnodoklis 210 210
5721 20 PVN — avansa maksājumi 210 210
Kopā 2630 2630 1210 1210

Tajā gadījumā, kad avanss ir samaksāts, bet pārskata gada beigās (bilances datumā) preces vēl nav saņemtas, virsgrāmatā ieraksti būs šādi:

Konts Nosaukums Sākuma saldo Apgrozījums Beigu saldo
Debets Kredīts Debets Kredīts Debets Kredīts
2190 Avansa maksājumi par precēm 1210 1210
2620 Norēķinu konts bankā 1210 1210
5721 01 PVN priekšnodoklis 210 210
5721 20 PVN — avansa maksājumi 210 210
Kopā 1420 1420 1420 1420

Nereti tiek uzdots jautājums — kādus grāmatojumus veikt, ja avansa rēķins tiek apmaksāts tikai daļēji?

Kā zināms, avansa rēķini pēc to saņemšanas netiek iegrāmatoti. Grāmatojumi tiek veikti tikai avansa maksājumu gadījumā.

3. piemērs

Saņemts avansa rēķins no preču piegādātāja par kopējo summu 3630 EUR, tajā skaitā PVN — 630 EUR. Avansa rēķins tiek apmaksāts tikai daļēji (50% apmērā), tas ir, 1815 EUR.  Grāmatojumi:
1815 EUR Debets 2190 (Avansa maksājumi par precēm)
1815 EUR Kredīts 2620 (Norēķinu konts bankā)

315 EUR Debets 5721 01 (PVN priekšnodoklis)
315 EUR Kredīts 5721 20 (PVN — avansa maksājumi)
Virsgrāmatā ieraksti būs šādi:
Konts Nosaukums Sākuma saldo Apgrozījums Beigu saldo
Debets Kredīts Debets Kredīts Debets Kredīts
2190 Avansa maksājumi par precēm 1815 1815
2620 Norēķinu konts bankā 1815 1815
5721 01 PVN priekšnodoklis 315 315
5721 20 PVN — avansa maksājumi 315 315
Kopā 2130 2130 2130 2130

4. piemērs

Saņemts avansa rēķins no būvniecības pakalpojumu sniedzēja — izpildītāja par kopējo summu 4000 EUR, kurā norādīts «Nodokļa apgrieztā maksāšana — saskaņā ar PVN likuma 142. panta noteikumiem».  Minētais avansa rēķins tiek apmaksāts pilnā apjomā — 4000 EUR. Grāmatojumi:
4000 EUR Debets 2191 (Avansa maksājumi par pakalpojumiem)
4000 EUR Kredīts 2620 (Norēķinu konts bankā)

840 EUR Debets 5721 15 (PVN priekšnodoklis — būvniecības pakalpojumi)
840 EUR Kredīts 5721 16 (PVN aprēķināts — būvniecības pakalpojumi)
Virsgrāmatā ieraksti būs šādi:
Konts Nosaukums Sākuma saldo Apgrozījums Beigu saldo
Debets Kredīts Debets Kredīts Debets Kredīts
2191 Avansa maksājumi par pakalpojumiem 4000 4000
2620 Norēķinu konts bankā 4000 4000
5721 15 PVN priekšnodoklis — būvniecības pakalpojumi 840 840
5721 16 PVN aprēķināts — būvniecības pakalpojumi 840 840
Kopā 4840 4840 4840 4840

Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikts:

142. pants Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem

(..) (2) Nodokli par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti iekšzemē, valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, ja būvniecības pakalpojumu sniedzējs un būvniecības pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.

Autors vērš uzmanību, ka, veicot avansa maksājumus un vienlaikus atskaitot priekšnodokli, uzņēmuma rīcībā ir jābūt arī nodokļa (avansa) rēķinam, uz kura pamata tiek veikts maksājums un tiek atskaitīts priekšnodoklis. Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikts:

127. pants Pienākums izsniegt nodokļa rēķinu

(1) Ja šajā likumā nav noteikts citādi, reģistrēts nodokļa maksātājs izraksta nodokļa rēķinu vai nodrošina, ka trešā persona viņa vārdā vai preču vai pakalpojumu saņēmējs izraksta nodokļa rēķinu par: (..) 2) avansa maksājumu, ko tas saņēmis pirms veiktās preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas, izņemot saņemto avansa maksājumu par preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā.

Saņemtie avansi

Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikts, ka, saņemot avansu, ir pienākums aprēķināt budžetā maksājamo PVN:

84. pants Vispārīgie noteikumi nodokļa maksāšanai un to personu noteikšanai, kuras maksā nodokli

(..) (2) Nodoklis par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, izņemot šā likuma 43. panta ceturtajā un sestajā daļā minētos gadījumus, valsts budžetā maksājams arī tad, ja samaksa par precēm vai pakalpojumiem veikta pirms preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas.

5. piemērs

Saņemts avanss par preču piegādi 6050 EUR, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis 1050 EUR. Grāmatojumi:
6050 EUR Debets 2620 (Norēķinu konts bankā)
6050 EUR Kredīts 5210 (Saņemti avansa maksājumi par precēm)

1050 EUR Debets 5721 20 (PVN — avansa maksājumi)
1050 EUR Kredīts 5721 02 (Aprēķināts PVN — saņemtie avansi)

Līdzīgi grāmatojumi veicami arī gadījumos, kad tiek samaksāts (saņemts) avanss par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādi, izmantojot attiecīgos kontus no uzņēmumā apstiprinātā grāmatvedības kontu plāna.

6. piemērs

Piegādātas preces, par kurām iepriekš tika saņemts avanss, preču vērtība 5000 EUR, pievienotās vērtības nodokļa summa 1050 EUR. Pārdoto preču pašizmaksa 4000 EUR. Preču pavadzīmē piegādātājs norāda: saņemts avanss 6050 EUR, apmaksai — 0. Grāmatojumi:
6050 EUR Debets 5210 (Saņemti avansa maksājumi par precēm)
5000 EUR Kredīts 6111 (Ieņēmumi no preču pārdošanas uz avansa rēķina)
1050 EUR Kredīts 5721 20 (PVN — avansa maksājumi)

4000 EUR Debets 7110 (Pārdoto preču pašizmaksa)
4000 EUR Kredīts 2130 (Preču krājumi pārdošanai)
Virsgrāmatā minētie grāmatojumi (apkopoti 5. un 6. piemērs) tiek atspoguļoti šādi:
Konts Nosaukums Sākuma saldo Apgrozījums Beigu saldo
Debets Kredīts Debets Kredīts Debets Kredīts
2130 Preču krājumi pārdošanai 4000 4000
2620 Norēķinu konts bankā 6050 6050
5210 Saņemtie avansa maksājumi par precēm 6050 6050
5721 02 Aprēķināts PVN — saņemtie avansi 1050 1050
5721 20 PVN — avansa maksājumi 1050 1050
6111 Ieņēmumi no preču pārdošanas uz avansa rēķina 5000 5000
7110 Pārdoto preču pašizmaksa 4000 4000
Kopā 17 150 17 150 10 050 10 050

7. piemērs

Piegādātas preces (daļēji), par kurām iepriekš tika saņemts avanss, preču vērtība 3500 EUR, pievienotās vērtības nodokļa summa 735 EUR. Pārdoto preču pašizmaksa 3000 EUR. Preču pavadzīmē piegādātājs norāda: saņemts avanss 6050 EUR, apmaksai — 0, avansa atlikums 1815 EUR. Preču piegādātājs vienlaikus pārskaita atpakaļ neizlietoto avansu 1815 EUR. Grāmatojumi:
4235 EUR Debets 5210 (Saņemti avansa maksājumi par precēm)
3500 EUR Kredīts 6111 (Ieņēmumi no preču pārdošanas uz avansa rēķina)
735 EUR Kredīts 5721 20 (PVN — avansa maksājumi)

3000 EUR Debets 7110 (Pārdoto preču pašizmaksa)
3000 EUR Kredīts 2130 (Preču krājumi pārdošanai)

1815 EUR Debets 5210 (Saņemti avansa maksājumi par precēm)
1815 EUR Kredīts 2620 (Norēķinu konts bankā)

315 EUR Debets 5721 30 (PVN — korekcijas)
315 EUR Kredīts 5721 20 (PVN — avansa maksājumi)

Virsgrāmatā minētie grāmatojumi (apkopoti 5. un 7. piemērs) tiek atspoguļoti šādi:

Konts Nosaukums Sākuma saldo Apgrozījums Beigu saldo
Debets Kredīts Debets Kredīts Debets Kredīts
2130 Preču krājumi pārdošanai 3000 3000
2620 Norēķinu konts bankā 6050 1815 4235
5210 Saņemtie avansa maksājumi par precēm 6050 6050
5721 02 Aprēķināts PVN — saņemtie avansi 1050 1050
5721 20 PVN — avansa maksājumi 1050 1050
5721 30 PVN — korekcijas 315 315
6111 Ieņēmumi no preču pārdošanas uz avansa rēķina 3500 3500
7110 Pārdoto preču pašizmaksa 3000 3000
Kopā 16 465 16 465 7550 7550

Autors uzsver, ka katrs uzņēmums savā grāmatvedības politikā nosaka avansu uzskaites kārtību. Katrā ziņā tiek ieteikts visus darījumus, kuri saistīti ar avansa maksājumiem (gan saņemtos avansa maksājumus, gan veiktos avansa maksājumus, arī pievienotās vērtības nodokli) vienmēr nodalīt un uzskaitīt atsevišķos grāmatvedības kontos. Tādējādi visi darījumi būs izsekojami uzņēmuma grāmatvedībā, kā arī trešā kvalificētā persona varēs gūt skaidru un patiesu priekšstatu par veiktajiem darījumiem un par aprēķinātajiem nodokļiem.

Šajā rakstā autors neskaidro pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas noteikumus, nodokļa likmes, nodokļa deklarācijas un tās pielikumu sagatavošanas kārtību utt. Skaidrojumi tiek sniegti tikai par tādiem gadījumiem, kuros nodoklis PVN maksātājam ir jāaprēķina, un gadījumiem, kuros PVN maksātājam ir tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu. Jāņem vērā arī tas, ka piemēri rakstā doti ar noteikumu, ka abi darījuma partneri ir pievienotās vērtības nodokļa maksātāji.

Autors šajā rakstā neskaidro arī samaksāto avansu saistību ar uzņēmumu ienākuma nodokli. Jāņem vērā, ka samaksātais avanss, saistībā ar kuru ilgstoši netiek saņemtas preces vai pakalpojumi, var veidot ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo bāzi. Šī iemesla dēļ ir svarīgi regulāri, īpaši pirms gada pārskata sagatavošanas, rūpīgi pārskatīt samaksāto avansu konta atlikumus un izvērtēt, vai neveidojas ar nodokli apliekamā bāze.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada jūnija (486.) numurā.

Lasiet arī:

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: