0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTISkolēnu darbs vasarā

Skolēnu darbs vasarā

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore

Skolēni kā apgādājamās personas parasti ir atzīmēti mātes vai tēva algas nodokļa grāmatiņā.  Ja viņi vēlas strādāt mācību gada laikā, VID automātiski (saņemot darba devēja ziņas par darba ņēmēju) dzēš apgādību skolēna nodarbinātības periodā. Kad darba attiecības tiek izbeigtas, vecākiem pašiem apgādība jāatjauno. Citi noteikumi ir tad, ja skolēns strādā vasaras mēnešos, bet rudenī turpina mācības. Vecākiem, kuru bērni ir līdz 19 gadu vecumam un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, strādās šajā vasarā, tie…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Skolēnu darbs vasarā
Foto: © Wirestock, Sunny studio – stock.adobe.com

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore
Maija Grebenko, Mg.sci.oec.,
žurnāla Bilance galvenā redaktore
Foto: Aivars Siliņš

Skolēni kā apgādājamās personas parasti ir atzīmēti mātes vai tēva algas nodokļa grāmatiņā. 

Ja viņi vēlas strādāt mācību gada laikā, VID automātiski (saņemot darba devēja ziņas par darba ņēmēju) dzēš apgādību skolēna nodarbinātības periodā. Kad darba attiecības tiek izbeigtas, vecākiem pašiem apgādība jāatjauno.

Citi noteikumi ir tad, ja skolēns strādā vasaras mēnešos, bet rudenī turpina mācības. Vecākiem, kuru bērni ir līdz 19 gadu vecumam un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, strādās šajā vasarā, tie vairs nav jānoņem no apgādības arī gadījumā, kad skolēni atzīmēs nodokļa grāmatiņu savā darbavietā.

Piemēram, skolēns tiks nodarbināts pie darba devēja, kas maksā nodokļus vispārējā kārtībā.

VID, saņemot informāciju par jaunu darba ņēmēju, kurš atzīmējis nodokļa grāmatiņu ieņēmumu gūšanas vietā, nosūta darba devējam prognozēto neapliekamo minimumu. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likums nosaka, ka personai, par kuru VID rīcībā nav informācijas par iepriekšējo periodu ieņēmumiem, minimums ir puse no konkrētā gada maksimālās neapliekamā minimuma summas (kas 2021. gadā ir 300 eiro). Tātad 2021. gadā VID paziņos darba devējam, ka minimums ir 150,00 eiro mēnesī, un to darba devējs tiesīgs piemērot skolēna algai līdz vasaras beigām.

Strādājot skolēns saņems algu, no kuras tiks aprēķināts algas nodoklis (IIN), bet, 2021. gadam beidzoties (sākot ar 2022. gada 1. martu), skolēnam ir tiesības iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu iespējamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu. 

IIN pārmaksa var izveidoties tāpēc, ka skolēnam prognozētais neapliekamais minimums var izrādīties mazāks nekā faktiski pieļaujamais. Citiem vārdiem, 2021. gadam noteiktais minimums 300 eiro mēnesī vispārējā gadījumā piemērojams algai līdz 500 eiro. Arī tad, ja skolēna alga bija mazliet lielāka par šo summu, minimums varētu iznākt mazliet mazāks par 300, bet tik un tā ne 150 eiro.

Jāņem vērā, ka neapliekamais minimums tiek piemērots proporcionāli darba attiecību kalendāra dienu skaitam. Piemēram, ja skolēns sāks strādāt 14. jūnijā, tad viņa algai par jūniju tiks piemērots minimums 85 eiro (150 / 30 x 17) apmērā.

Skolēns strādā trīs mēnešus vasarā

Lai gūtu priekšstatu par IIN atgūšanu, strādājot 2021. gadā no 1. jūnija līdz 31. augustam, pieņemsim, ka skolēna alga bija 400 eiro mēnesī. Darbavietā atzīmēta nodokļa grāmatiņa, tātad darba devējs par trim mēnešiem piemēroja prognozējamo neapliekamo minimumu — 450,00 eiro (150 x 3). 

Gadam beidzoties, skolēns ir tiesīgs iesniegt ienākuma deklarāciju un pretendēt uz cita neapliekamā minimuma piemērošanu par trim mēnešiem (1.VI – 31.VIII). Pārrēķins, kuru veiks VID (faktiskā neapliekamā minimuma noteikšana), notiks proporcionāli nostrādātajam laikam (to ir iespējams veikt gan pa mēnešiem, gan pa dienām) un izskatīsies šādi:

[3600 × 3 / 12 – 0,23077 × (400 × 3 – 6000 × 3 / 12)] = 900 – 0,23077 × (1200 – 1500)

Formulā izmantojamie skaitļi ir saprotami grāmatvedim, bet arī bez aprēķina var secināt, ka minimums skolēnam ir 300 eiro mēnesī (šāds tas ir līdz algai 500 eiro mēnesī) un tad pa trim mēnešiem faktiskais minimums ir 900 eiro, savukārt grāmatvedis gada laikā drīkstēja piemērot tikai 450 eiro. Cik atmaksās skolēnam — noteiksim mazliet vēlāk.

Turklāt savā deklarācijā skolēns ir tiesīgs iekļaut attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem izdevumiem (līdz 600 eiro), ja vien gada laikā samaksātā IIN summa to ļaus.

Kas jāzina skolēnam par nodokļa grāmatiņu un nodokļiem

Ja skolēns, kas strādās vasarā, tiks nodarbināts pie darba devēja, kas maksā nodokļus vispārējā režīmā, tam ir ieteicams saņemt VID algas nodokļa grāmatiņu, kas jāatzīmē ienākuma gūšanas vietā. Iesniegumu algas nodokļa grāmatiņas piešķiršanai var iesniegt elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) vai klātienē — jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā (izņemot šo gadu). Nodokļa grāmatiņa eksistē tikai elektroniskā veidā, un tās “iesniegšana” nozīmē vien to, ka VID EDS jāatzīmē attiecīgais darba devējs, pie kura slēgts darba līgums. 

Vispārējais nodokļu maksāšanas režīms

Ja skolēns strādās pie darba devēja, kas maksā nodokļus standarta režīmā, no viņa algas vispirms ietur valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 10,5% apmērā. Atgādinu, ka VSAOI piemēro tādu skolēnu algai, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu. Tiem, kuri ir jaunāki, sociālās iemaksas nerēķina un neietur (tikai IIN). Bet par abiem jāmaksā riska nodeva. Katrā mēnesī aprēķinātie nodokļi tiek uzrādīti darba devēja ziņojumā (MK noteikumu Nr. 827 3. pielikums).

Aprēķinātā alga vispirms tiek samazināta ar VSAOI, pēc tam ar IIN, kuru nosaka 20% apmērā no algas un sociālo iemaksu summas starpības, pirms tam piemērojot prognozēto neapliekamo minimumu.

Noteiksim, cik saņems (uz rokas) iepriekš minētais skolēns (kas sasniedzis 15 gadus un atzīmējis VID EDS algas grāmatiņu), ja viņam aprēķinātā alga ir 400 eiro un neapliekamais minimums 150 eiro. Aprēķins ir šāds:

400,00 – 42,00 (VSAOI 10,5%) – 41,60 (IIN 20% (400,00 – 42,00 – 150,00)) = 316,40 eiro

Darba devējam papildus par skolēnu jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksu sava daļa — 94,36 eiro (23,59% no 400 eiro). 

No aprēķina redzams, ka IIN par trim mēnešiem ir ieturēts 124,80 eiro (41,60◊3) apmērā, to iespaidoja trīs mēnešu minimums, kas bija 450 eiro, bet faktiskais minimums ir 900 eiro. Tātad VID atmaksās IIN 20% apmērā no starpības (900 – 450,00) x 20%, kas ir 90,00 eiro.

Ja skolēns nav sasniedzis 15 gadus, bet iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu un sociālās iemaksas par tādu nav jāveic, aprēķins ir šāds:

400,00 – 50,00 (IIN 20% (400,00 – 150,00)) = 350,00 eiro

Aprēķins būs citāds, ja 15 gadus sasniegušais skolēns algas nodokļa grāmatiņu neiesniegs:

400,00 – 42,00 (10,5%) – 92,00 (IIN 23%) + 8,40 (42,00 (IIN 20%)) = 274,40 eiro

Jāņem vērā: ja skolēns nodarbināts veselu mēnesi, viņam aprēķinātā alga nedrīkst būt mazāka par minimālo, proti, vismaz 500 eiro. Turklāt personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, tiek noteikta piecu dienu darba nedēļa. 

Īpašas prasības attiecas uz bērniem, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, jo tos nedrīkst nodarbināt:

(..) ilgāk par četrām stundām dienā un vairāk par 20 stundām nedēļā, ja darbs tiek veikts laikā, kad izglītības iestādē ir brīvlaiks, bet, ja bērns jau sasniedzis 15 gadu vecumu, — ne ilgāk par septiņām stundām dienā un ne vairāk par 35 stundām nedēļā.

Arī pusaudžus nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā un vairāk par 35 stundām nedēļā. 

Darbs pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja

Skolēns vasarā var iekārtoties darbā pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja. 

Saskaņā ar grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN), kas stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī, darbinieka ienākumus no mikrouzņēmuma apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (algas nodokli) un darbinieku apdrošina kā darba ņēmēju, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu.

Līdz ar to uz MUN maksātāja darbinieku (arī uz skolēnu) attiecināms viss iepriekš teiktais par darba ņēmēju, kas nodarbināts uzņēmumā, kas maksā darbaspēka nodokļus standarta režīmā.

Tātad arī šajā variantā skolēna vecāki nezaudē tiesības uz nodokļa atvieglojumu.

Ja skolēns vasarā strādās lauku darbos

Vispirms brīdinājums: ne par visiem lauku darbiem izmaksātā atlīdzība tiek uzskatīta par sezonas laukstrādnieka ienākumu. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma 11.12 pants par tādiem uzskata augļu koku, ogulāju un dārzeņu sēju vai stādīšanu, sējumu un stādījumu kopšanu, ražas novākšanu, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanu. Traktortehnikas vadīšana šā panta izpratnē nav uzskatāma par lauksaimniecības sezonas darbu.

Šādam ienākumam tiek piemērota nodokļa likme 15%. Ienākuma nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 0,70 eiro par katru nodarbinātības dienu. Lai “nodrošinātu” šādu nodokli, dienā jāsapelna vismaz 4,70 eiro (0,70/0,15). 

Ievērojot šo nosacījumu, ja kopējā saņemamā atlīdzība par mēnesi ir 400 eiro, ienākums, ko saņems skolēns pēc laukstrādnieku ienākuma nodokļa nomaksas, ir 340 eiro (400 – 60 (15% no 400)). Algas nodokļa grāmatiņu iesniegt nav nepieciešams, jo netiek rēķinātas nedz VSAOI, nedz algas nodoklis.

Darba ņēmējs, kurš maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli un kura ienākums pie viena vai vairākiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem (darba devējiem) kopā mēnesī pārsniedz 70,00 eiro, ir pakļauts pensiju apdrošināšanai.

Arī šajā variantā vecākiem (vienam no viņiem) atvieglojums vasaras mēnešos tiks piemērots.

NB! Šajā režīmā skolēnam nav iespējams būt nodarbinātam visus trīs vasaras mēnešus, jo minētais IIN pants ierobežo darba periodu: strādāt lauku darbus drīkst ne vairāk kā 65 kalendāra dienas, saņemot ienākumus līdz 3000 eiro (šāds pārsniegums droši vien skolēnam diez vai iespējams).

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada jūnija (474.) numurā.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: