0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIZemnieku saimniecības statusa maiņa no UIN uz IIN (turpinājums)

Zemnieku saimniecības statusa maiņa no UIN uz IIN (turpinājums)

Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte

Raksta sākumu skatīt šeit. Rakstā ar zemnieku saimniecību jāsaprot arī zvejnieku saimniecība un individuālais uzņēmums. Attiecībā uz pamatlīdzekļu uzskaiti nedaudz jāprecizē raksta pirmajā daļā minētais (BILANCE, Nr. 459, 2020. g.). MK noteikumu Nr. 188 "Kārtība, kādā IK, IU, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" 47. punktā un tā apakšpunktos ir skaidrots, kā noteikt pamatlīdzekļu vērtību, ja persona maina nodokļa maksātāja statusu no UIN…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Zemnieku saimniecības statusa maiņa no UIN uz IIN (turpinājums)
Foto: © Andrei Korzhyts – stock.adobe.com
Linda Puriņa
Linda Puriņa,
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte
Raksta sākumu skatīt šeit.

Rakstā ar zemnieku saimniecību jāsaprot arī zvejnieku saimniecība un individuālais uzņēmums.

Attiecībā uz pamatlīdzekļu uzskaiti nedaudz jāprecizē raksta pirmajā daļā minētais (BILANCE, Nr. 459, 2020. g.). MK noteikumu Nr. 188 "Kārtība, kādā IK, IU, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" 47. punktā un tā apakšpunktos ir skaidrots, kā noteikt pamatlīdzekļu vērtību, ja persona maina nodokļa maksātāja statusu no UIN uz IIN. Statusa maiņas brīdī par pamatlīdzekļa turpmāko iegādes vērtību nolietojuma norakstīšanai iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām uzskata:

  • UIN maksātāja statusā nodokļu vajadzībām uzskaitīto pamatlīdzekļu kategorijas vai pamatlīdzekļa atlikušo vērtību par pamatlīdzekļiem, kas iegādāti līdz 31.12.2017.;
  • UIN maksātāja statusā uzskaitīto pamatlīdzekļa atlikušo vērtību pamatlīdzeklim, kas iegādāts pēc 31.12.2017.

Lai arī MK noteikumi Nr. 188 attiecas uz vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem, domāju, ka arī IIN maksātāji, kas grāmatvedību kārto divkāršajā ierakstā, drīkst vadīties pēc šādiem nosacījumiem. 

Ja, piemēram, pāreja no UIN uz IIN tiek veikta 01.01.2020., tad, rēķinot nolietojumu nodokļu vajadzībām, jāņem kategorijas vai katra atsevišķi uzskaitītā (piemēram, vieglā automašīna, nekustamā īpašuma objekts) pamatlīdzekļa atlikusī vērtība 31.12.2017., kas aprēķināta saskaņā ar likuma ´Par UINª 13. pantu. Turpmākajam nolietojuma aprēķinam attiecībā uz šiem pamatlīdzekļiem jāizvēlas, vai piemērot nolietojuma likmei koeficientu 2 (vieglajām automašīnām 1,5) vai piemērot likmi bez palielinošā koeficienta (piemēram, pirmās kategorijas pamatlīdzekļiem 5%, ceturtās kategorijas pamatlīdzekļiem, tai skaitā vieglajām automašīnām 20% u.c.). Šis aprēķins attiecas uz tiem pamatlīdzekļiem, kas iegādāti līdz 31.12.2017.

Nodokļu vajadzībām pamatlīdzekļiem, kas iegādāti pēc 31.12.2017., nolietojumu rēķina tikai tiem, kuru iegādes vērtība pārsniedz 1000 eiro. Šiem pamatlīdzekļiem, mainot UIN maksātāja statusu, piemēram, no 01.01.2020., nolietojumu turpmāk rēķina no finanšu grāmatvedībā uzskaitītās atlikušās vērtības 31.12.2019. 

Kopsavilkums par pamatlīdzekļa vērtības noteikšanu, no kuras rēķina nolietojumu, kad tiek veikta statusa maiņa no UIN uz IIN

Vienkāršā grāmatvedība Divkāršā grāmatvedība
Nodokļiem Nodokļiem Finanšu grāmatvedībā
Iegādāti līdz 31.12.2017. Vērtība, no kuras rēķina nolietojumu pēc statusa maiņas
Kategorijas/PL atlikusī vērtība 31.12.2017. («Par UIN» 13.pants) Kategorijas/PL atlikusī vērtība 31.12.2017. («Par UIN» 13. pants) Atlikusī vērtība finanšu grāmatvedībā datumā, kad maina statusu no UIN uz IIN
Nolietojuma aprēķināšanas metode, likme
«Par IIN» 11.5 pants; jāizvēlas lineārā vai degresīvā metode «Par IIN» 11.5 pants; jāizvēlas lineārā vai degresīvā metode Nodokļu maksātāja noteiktā kārtība (kalpošanas laiks, metode)1
Iegādāti pēc 31.12.2017. – vērtība > 1000 eiro Vērtība, no kuras rēķina nolietojumu pēc statusa maiņas
Atlikusī vērtība finanšu grāmatvedībā datumā, kad maina statusu no UIN uz IIN
Nolietojuma aprēķināšanas metode, likme
«Par IIN» 11.5 pants; jāizvēlas lineārā vai degresīvā metode «Par IIN» 11.5 pants; jāizvēlas lineārā vai degresīvā metode Nodokļu maksātāja noteiktā kārtība (kalpošanas laiks, metode)*
Iegādāti pēc 31.12.2017. – vērtība < 1000 eiro Vērtība, no kuras rēķina nolietojumu pēc statusa maiņas
Nerēķina Nerēķina Atlikusī vērtība finanšu grāmatvedībā datumā, kad maina statusu no UIN uz IIN
Nolietojuma aprēķināšanas metode, likme
Nerēķina Nerēķina Nodokļu maksātāja noteiktā kārtība (kalpošanas laiks, metode)
1 Nodokļu maksātājam ir atļauts divkāršajā grāmatvedībā finanšu grāmatvedības nolietojumu nerēķināt, bet izmantot to pašu nolietojumu, kas aprēķināts nodokļu vajadzībām.

UIN piemērošana nesadalītajai peļņai

UIN likuma 17. panta divdesmitā daļa nosaka, ka neatkarīgi no tā, vai nodokļa maksātājs beidz maksāt nodokli likvidācijas procesa ietvaros (izņemot reorganizāciju) vai neveicot likvidāciju, UIN likuma prasības attiecībā uz aktīviem, kuri nav aplikti ar nodokli, tiek piemērotas tā, it kā nodokļa maksātājs beigtu pastāvēt, veicot likvidāciju. Šobrīd nekādu skaidrojumu šai normai vai praktisku piemēru MK noteikumos nav. Uzskatu, ka varam pieņemt — UIN ir jāsamaksā no tās peļņas, kas gūta no 01.01.2018. un nav sadalīta līdz brīdim, kad ZS maina savu nodokļa maksātāja statusu. Tā kā UIN likuma Pārejas noteikumi paredz, ka nodokļa maksātājs ir tiesīgs neiekļaut ar UIN apliekamajā bāzē dividendes, kas tiek aprēķinātas, sadalot peļņu, kura uzrādīta bilancē 2017. gada 31. decembrī, tad, arī mainot nodokļu maksātāja statusu, nav pamata piemērot UIN peļņai, kas gūta līdz 31.12.2017.

Laika posmā no 01.01.2018. līdz statusa maiņai gūtā peļņa norādāma taksācijas perioda pēdējā UIN deklarācijā. Ja ZS statusu maina no 2020. gada, tad 2018. un 2019. gadā gūtā, bet vēl nesadalītā peļņa nodokļa bāzē jāiekļauj 2019. gada decembra (vai 4. ceturkšņa) UIN deklarācijā kā nosacīti sadalītā peļņa. Ja taksācijas gada laikā nodokļa maksātājs nav izmantojis visu atlaidi, kas piemērojama lauksaimniekiem par atbalsta summām, tad, iekļaujot pēdējā UIN deklarācijā atlikušo nesadalītās peļņas summu, protams, ir tiesības uz šo UIN atlaidi.

Ja, piemēram, 2018. gada peļņa visa ir sadalīta, bet 2019. gadā gūtā peļņa, kas ar īpašnieka lēmumu nav sadalīta līdz 31.12.2019., ir 8000 eiro un 2019. gadā piešķirtā atbalsta apmērs, par kuru līdz pēdējai UIN deklarācijai nodokļa bāze nav samazināta, ir 2500 eiro, tad UIN aprēķins ir:

  • nodokļa bāze 8000 / 0,8 = 10 000
  • atbalsta summa 2500 x 50% = 1250
  • UIN (10 000 – 1250) x 20% = 1750

Par 2019. gadu pēdējā deklarācijā aprēķinātais UIN tiek iekļauts izmaksās ZS peļņas vai zaudējumu aprēķinā par 2019. gadu un bilancē norādīts kreditoru sastāvā kā norēķini par nodokļiem. Tas nozīmē, ka gada pārskatā peļņas vai zaudējumu aprēķinā pārskata perioda peļņa būs 8000 – 1750 = 6250.

Dažādu darījumu uzskaite

Ja pēc UIN maksātāja statusa maiņas nodokļa maksātājs turpina grāmatvedību kārtot divkāršā ieraksta sistēmā, tad nekādu būtisku izmaiņu grāmatvedības uzskaitē nav. Protams, jāņem vērā, ka IIN maksātājiem pamatlīdzekļu atzīšanai vērtības kritērijs ir 1000 eiro. Esot IIN maksātāja statusā un kārtojot divkāršā ieraksta grāmatvedību, arī ir jābūt grāmatvedības organizācijas dokumentiem. Tas nozīmē, ka tajos ir jāizdara izmaiņas attiecībā uz pamatlīdzekļu atzīšanu, jo diez vai ir vērts finanšu grāmatvedībā izvēlēties citu pamatlīdzekļu vērtības kritēriju, nekā noteikts likumā "Par IIN", tādējādi nevajadzīgi padarot sarežģītāku uzskaiti.

Katram nodokļu maksātajam jāpieņem lēmums, cik sīki veikt katra pārskata perioda nesadalītās peļņas uzskaiti. Lai arī, esot IIN maksātāja statusā, peļņas sadalei nodokļi piemēroti netiek, mans ieteikums būtu uzskaitē atvēlēt atsevišķus kontus peļņai, kas gūta UIN maksātāja statusā un par kuru UIN nomaksāts. Ja UIN maksātāja statusā grāmatvedības uzskaitē ir bijusi atsevišķi izdalīta peļņa, kas gūta līdz 31.12.2017., arī IIN maksātāja statusā to var turpināt uzskaitīt atsevišķi. IK finanšu pārskatā gan visas iepriekšējo periodu peļņas summas tiks norādītas kā saimnieciskās darbības kapitāls un atsevišķi tiks izdalīta tikai pārskata gada peļņa vai zaudējumi.

Pārejot uz vienkāršo grāmatvedību, kurā darījumus uzskaita pēc kases principa, jāņem vērā, ka no darījumu partneriem saņemtā nauda var būt debitoru parāda, kas radies līdz statusa maiņai, atmaksa. Tas nozīmē, ka ieņēmumi jau tika atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā tad, kad notika preču vai pakalpojumu pārdošana un attiecīgi ietekmēja peļņu, no kuras aprēķināts UIN. Šādā gadījumā saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā saņemtā summa jānorāda nevis kā ieņēmumi no lauksaimniecības vai citām nozarēm, bet gan kā ieņēmumi, kas neattiecas un nodokļa aprēķināšanu. Analoģiski jārīkojas ar kreditoru parādu atmaksu. Samaksājot kreditoru parādu, jāskatās, kad tas ir izveidojies. Ja summas izdevumos iekļautas, esot UIN maksātāja statusā, tad otru reizi likt izmaksās IIN aprēķinā tos nedrīkst un attiecīgi summas ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā jāparāda kā izdevumi, kas neattiecas uz nodokļa aprēķināšanu.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2020. gada aprīļa (460.) numurā

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: