E-semināra par gada ienākuma deklarāciju pašnodarbinātajiem videoieraksts

Ja nepaspējāt piedalīties, varat video ierakstā noskatīties E-semināru

“Gada ienākumu deklarācija un nodokļu izmaiņas pašnodarbinātajiem (saimnieciskās  darbības veicējiem, IK un ZS īpašniekiem)”

SEMINĀRU VADA

Dr. oec. INGUNA LEIBUS, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore.

Atgādinām, ka gada ienākumu deklarācija par 2017. gadā gūtajiem ienākumiem līdz 2018.gada 1.jūnijam obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

 • ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
 • ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli;
 • ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2017.gadā pārsniedza 4000 euro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
 • ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);
 • ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija par  2017. gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.

SEMINĀRA PROGRAMMA

 1.  Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanā:
  a) saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu atzīšana;
  b) pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojums;
  c) izdevumu precizēšana;
  d) atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošana;
  e) iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes.
 2. Gada ienākumu deklarācija par 2017. gadu un avansa maksājumi 2018. gadā.
 3. Izmaiņas pašnodarbināto personu sociālajā apdrošināšanā.
 4. Atbildes uz jautājumiem.

Semināru ieraksti – tā ir iespēja noskatīties sev interesējošo semināru sev ērtā laikā un vietā! Atšķirībā no studijā speciāli veidotiem un montētiem video-semināriem, šis ir dzīvs ieraksts no reāli notikuša semināra, kas nozīmē, ka Jums ir iespēja dzirdēt arī dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem. Saņemsiet arī lektora sagatavotos izdales materiālus. Semināra ieraksts tika veikts 2018. gada 28.martā.

Šeit Jūs varat noskatīties demonstrācijas ierakstu un iegādāties piekļuvi pilnam semināra ierakstam.

 

 

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

Please Login to comment
  Subscribe  
Paziņot par