0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIBēru pabalsts, ko izmaksā darba devējs

Bēru pabalsts, ko izmaksā darba devējs

Maija Grebenko, Mg. Sci. oec., praktiskās grāmatvedības speciāliste

Darbinieces nāves gadījumā darba devējs izmaksā viņas radiniekam bēru pabalstu — darbinieces mēneša algas apmērā (piemēram, 1000 eiro). Ar kādiem nodokļiem ir saistīts šis darījums? Atbilde Bēru pabalsts ir fiziskās personas ar nodokli neapliekams ienākums, un tas ir minēts likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 9. panta 1. daļas 14. punktā:  Darbinieka vai viņa radinieku (tuvinieku) nāves gadījumā darba devēja piešķirtais bēru pabalsts, kura vērtība nepārsniedz 250 eiro. Savukārt saskaņā ar likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» 14. pantu obligāto iemaksu objekts ir visi algotā darbā aprēķinātie ienākumi,…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Bēru pabalsts, ko izmaksā darba devējs
Foto: © Rawpixel.com — stock.adobe.com

Darbinieces nāves gadījumā darba devējs izmaksā viņas radiniekam bēru pabalstu — darbinieces mēneša algas apmērā (piemēram, 1000 eiro). Ar kādiem nodokļiem ir saistīts šis darījums?

Atbilde

Maija Grebenko, Mg. sci. oec. praktiskās grāmatvedības speciāliste
Maija Grebenko,
Mg. sci. oec.,
praktiskās grāmatvedības speciāliste
Foto: Aivars Siliņš

Bēru pabalsts ir fiziskās personas ar nodokli neapliekams ienākums, un tas ir minēts likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 9. panta 1. daļas 14. punktā: 

Darbinieka vai viņa radinieku (tuvinieku) nāves gadījumā darba devēja piešķirtais bēru pabalsts, kura vērtība nepārsniedz 250 eiro.

Savukārt saskaņā ar likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» 14. pantu obligāto iemaksu objekts ir visi algotā darbā aprēķinātie ienākumi, no kuriem jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), neatskaitot neapliekamo minimumu, nodokļu atvieglojumus un attaisnotos izdevumus, par kuriem nodokļu maksātājam ir tiesības samazināt apliekamo ienākumu. No tā izriet, ka IIN nepiemērošana bēru pabalstam nosaka arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) nepiemērošanu tam. Turklāt jāņem vērā, ka bēru pabalsts (radiniekam) nemaz nav algotā darbā gūtais ienākums. Tomēr no nodokļiem ir atbrīvota tikai ierobežota summa, bet no pārsnieguma daļas būtu jāietur IIN.

Sakarā ar to, ka izmaksa notiek «svešai» personai (kura diez vai izmaksātājam ir iesniegusi algas nodokļa grāmatiņu), ienākuma nodokļa likme ir 23%.

Grāmatojumi: 

D «Pārējās personāla izmaksas» 1000,00 
K «Izmaksa radiniekam» 1000,00 
D «Izmaksa radiniekam» 172,50
K «Ienākuma nodoklis» 172,50 [(1000 – 250) × 23%]
D «Izmaksa radiniekam» 827,50
K «Norēķinu konts» 827,50

Par šo izmaksu ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) paziņojums par fiziskajai personai izmaksāto summu un ieturēto nodokli (kods 1020), norādot aprēķināto summu (1000,00), neapliekamo daļu (250,00), apliekamo ienākumu (750,00) un ieturēto IIN (172,50). Paziņojums iesniedzams VID līdz nākamā pēc izmaksas mēneša 15. datumam, bet nodoklis jāiemaksā budžetā līdz nākamā pēc izmaksas mēneša 23. datumam.

Tālāk jānoskaidro, kā bēru pabalsta izmaksa ietekmē vai neietekmē konkrēta gada uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN), kā to nosaka Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums (UIN likums).

UIN likuma 8. panta 2. daļas 7. punkts noteic, ka pie izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita visus izdevumus, kas tieši nav saistīti ar nodokļa maksātāja saimniecisko darbību, ieskaitot reprezentācijas izdevumus un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus, kas kopā pārskata gadā pārsniedz piecus procentus no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksātas VSAOI. 

Savukārt 8. panta 5. daļas 7. punktā teikts, ka personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi šā likuma izpratnē ir arī bēru pabalsti:

Darbinieka vai viņa laulātā, vai ar to radniecībā esošas personas līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē nāves gadījumā piešķirtais bēru pabalsts.

Tas nozīmē, ka ir jāseko, vai konkrētā gadā (no gada sākuma) reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumu kopsumma nav pārsniegusi 5% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru faktiski bija veiktas sociālās iemaksas.

Piemērs

20xx. gada laikā (pirmstaksācijas gadā) 5% no bruto darba samaksas sastāda 5000 eiro. Reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumu kopsumma no gada sākuma līdz mēnesim, kad izmaksāja bēru pabalstu, ir 3900 eiro. Šajā gadījumā bēru pabalsts neietekmēs attiecīgā mēneša UIN.
Ja 3900 eiro vietā uzkrātā (iztērētā) summa jau būtu pārsniegusi 5000 eiro, tad bēru pabalsta neapliekamā summa izmaksas mēnesī būtu iekļaujama apliekamajā bāzē un, iesniedzot UIN deklarāciju, par šo mēnesī jāsamaksā nodoklis: 62,60 eiro (250 : 0,8 × 20%). 

Par ko vēl derētu zināt

NB! Ja aizgājējs būtu persona, kas sasniedza pensijas vecumu (pensionārs), tad radinieki vai tuvinieki (iesniedzot miršanas apliecību), kas uzņēmušies bēru organizāciju, varētu iesniegts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā iesniegumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu (divu pensiju apmērā) klātienē vai elektroniski (skat. https://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/apbedisanas-pabalsts).

NB! Pensijas, valsts sociālā pabalsta vai sociālās apdrošināšanas pabalsta saņēmēja nāves gadījumā piešķirtās un izmaksai aprēķinātās pakalpojuma summas, kas nav izmaksātas līdz pakalpojuma saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt mirušā pakalpojuma saņēmēja laulātajam, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem, bet citai personai — uz mantojuma apliecības vai tiesas nolēmuma pamata.

NB! Nesaņemtais pakalpojums jāpieprasa 6 mēnešu laikā no mirušās persona nāves dienas. 

NB! Pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksā pabalstu 50% apmērā no mirušajam laulātajam piešķirtās pensijas, kuras apmērā ir ieskaitīta arī piemaksa pie pensijas par uzkrāto apdrošināšanas (darba) stāžu. Pabalstu izmaksā 12 mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas (iestāžu izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksā vienreizējo pabalstu). Pabalstu var saņemt, ja vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs miršanas dienā ir bijis reģistrētā laulībā ar pārdzīvojušo laulāto un pārdzīvojušais laulātais ir vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2024. gada aprīļa (508.) numurā.

Jums arī varētu interesēt: